Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 Tempus
2013 v 33

Tidskriften

2013 01-02 03 04 05 06 07  08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32   

Irland
2013-33 s 4-5
"Irlands pubar slår igen"
Med hög arbetslöshet och höjda ölpriser har Irlands pubar fått känna av krisen och cirka 1500 har tvingats stänga. Men en entreprenör har hittat en lösning för att öka besöksantalet. Efter midnatt när han låst sin pub kör han de överförfriskade kunderna hem i sin bil. Han gör därmed en insats för den ökade sociala isolering som är ett problem på ön.

Frankrike
2013-33 s 5
"Fransmännen slutar äta baguette"
Den genomsnittlige fransmannen äter nu för tiden bara en halv baguette om dagen jämfört med nästan en hel 1979 och mer än tre om dagen år 1900. Bröd ger upp sin plats på matbordet till sådana som frukostflingor, pasta och ris.

Schweiz
2013-33 s 6-7
"Asylsökande förbjuds på idrottsanläggningar"
Staden Bremgarten i den schweiziska kantonen Aargau har skapat flera "uteslutningszoner" för asylsökande, däribland offentliga simbassänger och idrottsanläggningar.
Begränsningarna infördes sedan en förläggning för cirka 150 asylsökande öppnades i före detta militärbaracker i staden Bremgarten denna vecka. Över 20 flyktingar från länder som Eritrea, Tibet och Sudan flyttade in, bara för att upptäcka att deras frihet var kraftigt begränsad. Det finns 32 "känsliga" platser som de inte får besöka. Reglerna är skapade för att "möta allmänhetens oro" och förebygga konflikter och framför allt förhindra drogmissbruk. Flera andra städer har tagit efter exemplet.
I juni fick en omröstning om att skärpa asyllagarna i Schweiz stöd av 78,5 procent.

Handel & Näringsliv
2013-33 s 8-9
"Finansvärldens Snowden"
Hervé Falcani avslöjar bankerna och tvingas fly. Han har jagats av schweiziska utredare, fängslats av spanjorerna allt för att komma över de klientdata som han stal medan han arbetade för en större finansiell institution i Genève. Han bär på den enda nyckeln till dechiffreringen av krypterade data - fem CD-rom skivor som innehåller en lista över 130 000 kontoinnehavare. Det torde vara den största läckan som någonsin förekommit inom den schweiziska bankvärlden. Han beskriver sig själv som en korsriddare mot den skumma, penningtvättande bankvärlden i Schweiz.

Lettland
2013-33 s 10-11
"Ungdomar tvingas starta egna företag"
Den skakiga ekonomin har en ljus sida, friheten att leva på ett sätt som aldrig skulle ha ansetts risken värd under goda tider. Internethandel gör det möjligt för kreativa människor att sälja varor och tjänster över ett stort område långt bort från hemmet. Det ger fördelar i ett land som Lettland där levnadskostnaderna är låga. Folk har vant sig vid att leva på en kort budget.
Många har också lämnat landet för att finna ett jobb.

Tyskland
2013-33 s 12
Från alla håll och kanter dräller rekommendationerna in till Berlin: ge ut euroobligationer, efterskänk lånen till Grekland, utforma en Marshallplan för Medelhavsområdet, skapa en bankunion, tillåt de inhemska lönerna att stiga, sjösätt skattestimulanser i stället för att balansera budgeten.
Tyskland brukar konventionellt beskrivas som Europas ekonomiska jätte och Berlin som den huvudstad dit amerikaner och asiater ivrigt söker sig för se hur beslutsamma åtgärder vidtas för att lösa krisen. Ändå betraktar både européer och icke-européer Tyskland som en återhållsam jätte, en nation vars motvilja mot att leda speglar bördan av landets historiska brottshandlingar liksom den djupgående provinsialismen som präglar landets politiska kultur.
Vad man inte riktigt inser är att Tyskland i trots av att vara eurozonens ankare, står inför ett kluster av utmaningar på längre sikt som - om de inte åtgärdas - kommer att suga ut landets förmåga att snitsla en kurs för Europa.
Utmaningar är till exempel landets mycket låga födelsetal och blygsamma invandringsnivåer.

Egypten
2013-33 s 14-15
"Marx hemläxa för Egyptens brödraskap"
Karl Marx skrev en gång att historien upprepar sig själv, först som tragedi, sedan som fars. Professor Sheri Berman menar att historien nu håller på att gå i repris i Egypten. Först gör man revolution och sedan när demokratin införts blir man oense.
Det finns likheter med 1848 års revolution i Frankrike. Samma mönster visar sig i dagens Egypten, där liberaler och auktoritärer spelar samma roller medan islamisterna spelar de franska socialisternas roller. "Islamister i alla länder förenen eder" skulle de kunna utropa.
Breda koalitioner har historiskt kunnat störta diktatorer men ganska få har kunnat hålla ihop och komma överens om den nya ordningen efteråt. Liberalerna skräms av den islamska extremismen.

Näringsliv, Media
2013-33 s 16-17
"Vem är Jeff Bezos på Amazon? Kan han lösa tidningens kris?"
Jeff Bezos på Amazon har tjänat mängder av dollar. Nu har han för reapriset 1,6 miljarder kronor köpt en av världens få prestigetidningar Washington Post. Det gamla familjeföretaget har varit i släktens ägo fyra generationer.
Bezos har utarbetat ett mycket precist och påhittigt sätt att utöva ledning, vilket har gjort Amazon topprankat bland USAs teknologföretag.
Han favoriserar ett rörligt, löst organiserat företag där "två pizzor lag" utför viktiga företagsuppgifter, eftersom en arbetsgrupp som kräver "tre pizzor" vid ett lunchmöte blir för omständliga.
Nyckeln är mätbara prestationer. Hans ledarteam producerar det som en del kallar "skoningslösa årliga utvärderingar"; toppresterare får större aktieförmåner medan de som sackar efter ibland ställs inför antydningar om att de bör byta jobb.

USA, Ryssland
2013-33 s 18
"Höken McCain vill ha hårdare tag mot Ryssland"
Senator John McCain kallar Putin en gammal KGB-överste som inte har några illusioner när det gäller förhållandet till USA. Han anser att Barack Obamas inställda möte med Putin bara är en symbolisk gest och inte går tillräckligt långt för att visa USAs missnöje med Moskva, särskilt med Putins beslut att bevilja visselblåsaren Edward Snowden asyl. Snowden som avslöjade hemligstämplade NSA-program, som visar att USA opererar ett vidsträckt avlyssningssystem.
McCain föreslår att USA ska utvidga den så kallade Magnitsky Act från 2012 som innebär att man straffar ryssar som är inblandade i brott mot mänskliga rättigheter.

Terrorism
2013-33 s 19
"Terrorismens fyra pelare"
Det finns fyra faktorer som kan ge underlag för en bedömning av terrornätverket Al-Qaidas styrka och farlighet. Det är ideologi, återväxt, pengar och politisk geografi.
Enligt alla dessa är al-Qaida och dess regionala avläggare lika goda eller till och med bättre än för två år sedan.
- Utan en skräddarsydd världsåskådning har vi ingen terrorism. Bara ett föregivet upphöjt motiv legitimerar terroristernas våldsanvändning. Målet sägs vara världsrevolutionen, arabvärldens befrielse från det amerikanska oket och upprättandet av ett kalifat, med en ledare som gör anspråk på religiös såväl som politisk överhöghet.
- Sedan 2011 har USA utvecklat en teknik, särskilt drönarattacker, som ett verksamt medel att eliminera enskilda terrorledare. Men det finns tillräckligt många att fylla hålen. Osäkra levnadsvillkor är en mycket viktig orsak för unga män att låta sig värvas till terrorismen.
- Talibanerna i Afghanistan betalar en lön till sitt fotfolk som är långt större än många civila inkomstmöjligheter. Av de miljarder som varje år tjänas på opiumhandeln i Afghanistan stannar 75 % hos mellanhänderna, däribland talibaner och andra milisgrupper som står Al-Qaida nära. Islamisterna i Nordafrika får in pengar på narkotikasmuggling och moderna former av människohandel.
- Den "arabiska våren" har inte fått några stater att försvinna från världskartan. Tvärtom har många försvagats. Idag finns fler tillflyktsorter än tidigare.

Israel
2013-33 s 20-21
"Luftförsvar och cyberkraft ersätter marktrupperna"
Moderna tider förändrar dagens krigsinsatser. I Israel ska 30 000 soldater evakueras från sina baser i Tel Aviv. Trupperna flyttar ut i Negevöknen. Trupperna ersätts av luftförsvar och cyberkraft. Men Israel rustar inte ner. Budgeten för försvaret behåller sin placering som femte största i världen och Israels unga får även i framtiden räkna med att göra tre års värnplikt.
Stora delar av Israels försvarstrupper (IDF) förväntas lämna befolkningscentra utmed kusten. Män i uniform, som länge har dominerat, hamnar alltmer i periferin. I Knesset, Israels parlament, känner man fortfarande av trycket från militären, men det är inte lika starkt som tidigare. I takt med den israeliska högkonjunkturen har försvarskostnaderna fallit från 17,7 procent av BNP 1991 till cirka 6 procent i dag. Knesset skar bort en miljard dollar (6,5 miljarder kronor) i den senaste försvarsbudgeten, den brantaste beskärningen på två årtionden. Under ledning av höken Moshe Feiglin driver politiker av olika färg en kampanj för att förvandla det som en gång var folkets armé till en yrkesarmé. I stället för bepansrade divisioner, som kräver många värnpliktiga, riktar man in sig på flygvapnet, underrättelseverksamhet och cyberkrigföring.
Militära gatuparader tillhör det förflutna.

Palestina
2013-33 s 22-23
"En symbol för Palestinas möjligheter"
Rawabi City, en lysande högteknologisk stad med hem för 40 000 invånare växer fram inom synhåll från Tel Avivs skyline. Miljarddollarprojektet är den första planerade stadskärnan på Västbanken som byggs för palestinierna. 600 nästan färdiga lägenheter har redan sålts med ytterligare 8000 potentiella köpare till resten av bostäderna. Intressenivån speglar den sociala och finansiella förändring som skett i det palestinska samhället.
Två tredjedelar av investeringen på 1 miljard dollar kommer från Qatar och resten från det privata palestinska konglomeratet Massar International. 7 % av lägenhetsköparna är ensamstående kvinnor, 11 % är kristna.
Hittills har mellan 8000 och 10 000 arbetstillfällen skapats.

Handel & Näringsliv
2013-33 s 24-26
"Agenterna styr lönerna"
Hur ska de rika ländernas grossist- och detaljistföretag inom textil- och livsmedelsbranscherna hitta de företag i andra länder som kan leverera de varor till de billigaste företag. De vänder sig då ofta till världens största resurs- och logistikföretag, LI & Fung, som fyller rollen som äktenskapsmäklare. Man letar upp de billigaste arbetarna, köpslår och prutar priser och hanterar logistiken till ofta bara en tredjedel av försäljningspriset i de stora amerikanska och europeiska shoppingcentra. Företaget som har sin bas i Hongkong har tillgång till 15000 leverantörer i över 60 länder och hade en inkomst på 20 miljarder dollar förra året. Kritikerna menar att systemet skapar slavarbetsplatser och gör det svårt att fastställa var ansvaret för detta ligger.

Afrika, Teknik
2013-33 s 27
"Afrika vill inte bli Europas digitala soptipp"
Afrikanska länder kräver åtgärder för att stoppa importen från Europa av elektroniskt avfall, inklusive gamla datorer och mobiltelefoner. De stränga europeiska miljölagarna gör att det blir billigare att exportera begagnade varor än att göra sig av med dem på hemmaplan.
De afrikanska stater som har antagit Bamako-konventionen - den internationella konventionen rörande export av farligt avfall till Afrika - möttes i Malis huvudstad under juni. Det var första gången sedan den internationella överenskommelsen skrevs 1991.
I veckan offentliggjorde dessa stater ett dokument som efterlyser enhetliga åtgärder för att få slut på importen av e-avfall, det vill säga kasserade elektronikvaror. Man efterfrågar också att avtalet faktiskt följs samt hårdare nationell lagstiftning.
Ofta innehåller avfallet farliga komponenter. I vissa fall fraktas varorna som donationer för återanvändning, trots att de inte längre går att använda.
I fjol vidtog även EU åtgärder för att skärpa exportlagarna och förhindra dumpning av elektroniska varor i Afrika.

Mexiko
2013-33 s 28
"Statens oljemonopol bryts"
President Enrique Peña Nieto har presenterat planer på att förändra Mexikos grundlag och öppna landets industrisektor för första gången på 75 år.
Förslaget att lätta på det grepp som det statliga oljemonopolet Pemex har om den mexikanska energisektorn innebär den största förändringen efter den nordamerikanska överenskommelsen 1994 om frihandel. Förändringen kan höja levnadsstandarden för alla mexikaner, säger Nieto.
Presidentens regerande Institutionella revolutionsparti och och det konservativa Nationella aktionspartiet har tillsammans mer än den 2/3 majoritet som krävs i senaten och kongressen för denna författningsändring.

Peru
2013-33 s 29
"Perus president anklagas för förräderi"
President Ollanta Humala, en före detta arméofficer, står inför växande impopularitet och en ekonomi som saktar in. Han valdes som en vänsterman men har regerat som en konservativ. Fackföreningsledare som stödde honom 2011 uppfattar honom numera som en förrädare. Många peruaner klagar över den tilltagande brottsligheten.

Thailand
2013-33 s 30
"Hög tolerans ska locka turister"
I Thailand har man förstått att det är "Good business" att visa en hög toleransnivå när det gäller turisterna. Nu satsar regeringen en kampanj som ska locka turister som av olika anledningar inte är välkomna i de mindra toleranta grannländerna. Dess slogan lyder: "Go Thai, Be Free" och är riktad till homosexuella turister, både kvinnor och män.

Gibraltar
2013-33 s 31
"Så länge aporna finns kvar blir inte Gibraltar spanskt"
I ett trängt ekonomiskt läge kommer den spanske premiärministern Mariano Rajoy med gamla krav på att brittiska Gibraltar ska lämnas över till Spanien och hotar att införa höga gränsavgifter och andra restriktioner.
Gibraltar har varit under brittisk förvaltning i 300 år. Kallas ett "översjöiskt territorium". Man är självstyrande med eget folkvalt parlament. En strategisk klippa där Europa slutar.
Dagens konflikt utlöstes när Gibraltars lokala regering tippade 70 betongklumpar i fiskevattnet utanför Gibraltars kust för att hindra tjuvfiskande spanjorer.
Men det handlar också om Spaniens ekonomiska kris. Gibraltar sticker i ögonen på spanjorerna. Dess BMP tillväxt är 7,8 % och arbetslösheten existerar inte. Näringslivet frodas genom turismen - 11,5 miljoner besökare årligen - finansiell verksamhet, reparationsvarv för fartyg och så vidare.
Cirka 8000 spanjorer pendlar in från Spanien varje dag för att jobba i Gibraltar, mest med städning och på restauranger.
Legenden säger att så länge som berberaporna finns kvar på "The Rock" förblir Gibraltar brittiskt.