Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 Tempus
2013 v 01-02

Tidskriften

2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29/30 31 32 33/34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51/52  01/2 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13  
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29/30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51           

Frankrike
2013-1/2 s 4-5
"Striden kring samkönade äktenskap"
Medan President Francois Hollandes regering förbereder sin trygga riksdagsmajoritet på att rösta igenom lagen om samkönade äktenskap, troligtvis sent nästa månad, har tusentals borgmästare, biträdande borgmästare och andra småstadspolitiker över hela landet rest sig upp för att uttrycka motstånd. Denna rörelse går enligt sina organisatörer tvärs över politiska och religiösa linjer och belyser istället en annan gräns, den som skiljer det trendiga och politiskt känsliga Paris från otaliga mindre städer runtom i landet, där de flesta förblir trogna tidlösa värderingar och ett traditionsbundet samhälle med djupa rötter i kristendomen.

Storbritannien
2013-1/2 s 6-7
"Britternas bägare rinner över"
"Främmande länders stora dryckeslag är blott smuttar jämfört med våra", skröt britterna under den Elisabetianska eran. Men britternas höga alkoholkonsumtion oroar och regeringen vill införa minimipriser på alkohol. Storbritannien har ett stort problem med invånarnas alkoholkonsumtion. Två tredjedelar av den brittiska befolkningen tycker att nationens alkoholvanor är utan kontroll.

Storbritannien, Argentina
2013-1/2 s 8-9
"Kampen om Falklandsöarna"
Via brev, utformade som annonser I pressen, uppmanade president Fernández England att avkolonialisera Falklandsöarna. Hennes krav kommer kort efter engelska regeringens beslut förra månaden att uppkalla ett stort fruset område av Antarktis efter drottningen - en förolämpning I Buenos Aires. Fernández kritiker på hemmaplan hävdar att hon försöker flyttafocus från sociala problem på hemmaplan. Britterna menar att öborna själva ska avgöra sin framtid genom en folkomröstning.

Lettland
2013-1/2 s 10-11
"Letterna utstår åtstramning och nu lättar smärtan"
Lettland, som prisats av anhängare till åtstramningar som "landet-som-kan" och ett exempel för länder som Grekland, som inte kan, har tillhandahållit en ovanlig uppmuntran för alla förkämpar av idén att smärta betalar sig.
Umbäranden har sedan länge varit vanliga här - och är det fortfarande. Men på bara fyra år har Lettland gått från att vara EUs värsta ekonomiska katastrof till att bli en modell som Internationella valutafonden IMF hyllar för att de djupa sänkningarna i landets budget haft en läkande effekt.
Efter det att Lettlands ekonomi skrumpnade med 20 procent från dess högsta nivå växte ekonomin 2012 med cirka fem procent, vilket gjorde den bäst i klassen bland EUs 27 "elever". Budgetunderskottet har fallit rejält och exporten växer.
"Vi är här för fira era bedrifter"; sa IMF-chefen Christine Lagarde vid en konferens i somras i huvudstaden Riga. Fonden, som tillsammans med EU finansierade en räddningsaktion om 7,5 miljarder euro (drygt 64 miljarder kronor) vid slutet av 2008 "är stolt över att ha haft del i Lettlands framgångssaga", framhöll hon.

USA
2013-1/2 s 12-13
"Chuck Hagel, en kärring mot strömmen"
När President Obama nominerade ensamvargen Chuck Hagel, republikan och före detta senator från Nebraska, till ny försvarsminister, vände han sig till en trogen bundsförvant vars villighet att trotsa partitillhörighet och vedertagna uppfattningar vunnit honom beundran både i Senaten och på en rundresa i krigszonerna Irak och Afghanistan 2008.
Valet av Hagel, den första vietnamveteranen att nomineras till befattningen, innebär att en framträdande republikan sluter sig till Obamas kabinett och ger en gnutta politisk täckning åt presidentens planer på att lämna Afghanistan och göra nedskärningar i militärens budget, som ungefär fördubblats sedan terrorattackerna 2001.
Istället för att vända sig till en försvarsteknokrat har President Obama valt en självständig politiker vars tjänstgöring i Vietnam gjorde honom till en livslång skeptiker när det gäller att offra amerikanska liv i väpnade konflikter utomlands. Liksom Obama stödde Hagel kriget i Afghanistan men motsatte sig den ökade militära närvaron i Irak under President George W Bush.

EU, invandring
2013-1/2 s 14
"Visumtvång för resenärer från Balkan?
"Falska asylsökande", varnar en affisch på Belgrads flygplats, "riskerar allt". Det är tre år sedan serber, makedonier och montenegriner fick möjlighet att resa visumfritt till Europas 26 stater inom Schengenområdet. Bosnier och albaner fick visumfrihet ett år senare. De uppfattar det som den i särklass mest uppskattade belöningen i den europeiska integrationsprocessen.
De fem balkanstaterna får kanske inte behålla sin visumfrihet. Skälet är det ökande antalet asylsökande, särskilt från Serbien och Makedonien. År 2009, innan viseringen avskaffades för dem, sökte 9 860 av deras medborgare asyl i något EU-land. Fram till oktober 2012 hade antalet vuxit till 33 530.
95 % av de asylsökande är fattiga romer. Mycket få av dem har fått uppehållstillstånd men de fortsätter att pröva lyckan. Med all rätt, under de månader de väntar på myndigheternas beslut förser staten de sökande med pengar, bostad, hälsovård, skolundervisning med mera.

Brasilien, narkotika
2013-1/2 s 15
"Droghandelns nya hotspot"
Kokain och cracks, små kraftigt vanebildande klumpar med kokain, flygs in från Bolivia och Peru och sprids med epidemisk fart över hela Brasilien. Landets ökade välstånd har fått en oväntad avigsida. Resultatet är förstörda liv, upp- och nedvända familjeförhållanden, grannskap som blir obeboliga. Brasilien har blivit en storkonsument av kokain och dess derivat. Den nationella mordfrekvensen I landet är en av världens högsta och den drivs av knarkpengar.

Bolivia, narkotika
2013-1/2 s 16-17
"Experimentet med lagliga koka-odlingar"
Den bolivianska regeringen har gett tillstånd till vissa bönder att odla koka, den växt som används för att framställa kokain. Snart får Bolivia besked om FN tillåter att landets bönder även fortsättningsvis får odla koka legalt.

Afghanistan
2013-1/2 s 18-19
"Varför lämnar stora guldtransporter Afghanistan?
Inlagda i handbagage och nedstoppade i kavajfickor flygs guldtackor ut från Kabul i allt större utsträckning. Penningtvättare har kommit på ett nytt sätt föra ut kapital ur landet.
Penningtvätt är vanlig i landet. Nästan 90 % av den finansiella aktiviteten äger rum utanför det formella banksystemet. En del av smugglade kontanter och guld används för att finansiera terrorister, narkotika och andra olagliga operationer.
Många välbeställsa afghaner placerar sina tillgångar i Dubai efter talet om ekonomisk kollaps efter kriget.

Indien, samhälle
2013-1/2 s 20-21
"Yrvaket Indien upptäcker sina undernärda barn"
Den plötsliga insikten att Indien står inför en undernäringskris bland barn som är värre än den som råder i de flesta afrikanska länder, har fått landet att vakna upp och inse problemets väldiga omfattning.
Ansträngningar att förbättra hälsotillståndet och skolväsendet på landsbygden i kombination med ett välfärdsprogram som ute i byarna sysselsätter nära 2 miljoner sjukvårdare har inriktats på hälsa och livsmedelsförsörjning inom mödra- och barnavården.
En plan för arbetstillfällen på landsbygden har skapat ökade löner på landet och nya program satsar på utbildning av tonårsflickor av vilka nära hälften kommer att gifta sig innan de fyller 18.
En oberoende undersökning av undernäring i 100 av Indiens minst utvecklade distrikt visar upp de första antydningarna till framsteg. Antalet underviktiga barn har fallit till 42 procent, en minskning med 11 procentenheter.

Indien, Energi. Miljö
2013-1/2 s 22-23
"Indien står under berg av kolproblem"
I hela Indien går värmekraftverk med underkapacitet, eftersom de inte kan få fram tillräckligt med kol, och fabriker måste drivas med dyra dieselgeneratorer eftersom de inte får tillräckligt med elektricitet. Miljoner ton ligger upplagrade eftersom de inte kan transporteras I tid till närmaste järnvägsstation. "Det är väsentligen en kombination av vanskötsel, apati och försummelse av hela sektorn". Arbetskraften är outbildd och har mycket låg produktivit.

Afrika, Malawi, porträtt
2013-1/2 s 25-27
"Prisbelönad kvinnorättsaktivist"
Malawis president som också är en prisbelönad kvinnorättsaktivist om pressen på henne att föra landet ur den ekonomiska krisen.
Joyce Banda är Afrikas första och enda kvinnliga president.
En av hennes första åtgärder sedan hon tastigt blivit president sedan hennes företrädare Bingu wa Mutharika plötsligt kollapsade I april 2012, var att devalvera valutan, kwachan, med en tredjedel till IMFs stora lättnad. Men det ledde till en inflation på 30 % vilket till mångas förtret höjde priserna. En del malawier har också ifrågasatt hennes myckna resande till EU och FN. Å andra sidan sett har hon sänkt sin lön, och planerar att sälja presidentns jetplan och 60 flotta Mercedes.
Hon är övertygad om att Malawi måste minska sitt beroende av utländskt bistånd.

Mali
2013-1/2 s 28-29
"Lösensummorna hjälper Malis terrorister"
Många västländer betalar enorma summor till jihadisterna. De bekostar jihad - "det heliga kriget", som har lett till att förstärka kontrollen över norra Mali. Tio européer och tre algerier är tagna som gisslan.

Kina, kärnkraft
2013-1/2 s 30
"Kina bygger största kärnkraftverket"
Kina har återupptagit byggandet av kärnkraftverk av fjärde generationen. Verket ligger I den östra provinsen Shandong. Arbetet avbröts I mars 2011 efter katastrofen i japanska Fokushima. Det kinesiska kraftverket ska bli världens största kärnkraftsanläggning.

Island
2013-1/2 s 30
"Sanktionshot mot Island"
Islands beslut att tillåta sin fiskeflotta kraftigt ökade kvoter för makrillfiske möts av EU-hot om förbud för isländska båtar att landa sina fångster i EUs hamnar. Det så kallade makrillkriget har pågått sedan 2008 då Island ensidigt ökade sin kvot sedan beståndet kring ön kraftigt ökat förmodligen pga klimatförändring.