Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 Tempus
2013 v 39

Tidskriften

2013 01-02 03 04 05 06 07  08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38          

Storbritannien, Övrigt
2013-39 s 4-5
"Från trasor till glitter"
London Fashion Week har länge betraktats som en snorunge bland de fyra stora, globala mässorna. Den överskuggas av sina större motsvarigheter i Milano, New York och Paris. Men nu kan man ana en vändning för Londons modeindustri.
Vändningen kom den 13-27 september med en stor ansträngning för att skapa en mer affärsliknande attityd till brittiskt mode. Tidigare har man mer haft fokus på konst än business. Den brittiska modevärlden till för över 200 miljarder kronor till Storbritanniens BNP.

Tyskland
2013-39 s 6-7
"Energifattigdom - ett nytt ord i Tyskland"
Nedsläckningen av Tysklands kärnkraftverk och avvänjningen från användandet kol allt kopplat till en total övergång till förnybara energikällor har stött på problem när den nu ska genomföras i praktiken. Tyska familjer drabbas av snabbt växande elräkningar, i en del fall räkningar som inte kan betalas. Vattenfall hotar med att stänga av elen till många hushåll på grund av av obetalda elräkningar.
Affärslivet oroas alltmer för att deras energikostnader ska försvåra konkurrenskraften mot länder med lägre kostnader.
Det handlar om dem mest genomgripande omvandling av energyproduktionen som genomförts av någon industrialiserat land.
En ny fras, "energifattigdom" har tagit sig in i uppslagsboken.

http://www.nytimes.com/2013/09/19/world/europe/germanys-effort-at-clean-energy-proves-complex.html?pagewanted=all&_r=0

2013-39 s 8
"Vad det tyska valresultatet betyder för EU"
När Angela Merkels tidigare koalitionspartner, det liberala FDP, inte klarade av att ta sig in i parlamentet betyder det att EU-motståndet försvinner från makten. Ny regeringspartner förmodas istället bli socialdemokraterna - ett betydligt mer EU-vänligt parti. SPDs kanslerkandidat Peer Steinbrück kan ändra inriktningen i Berlin och vad gäller kraven på åtstramningar i andra euro-länder.

Belgien, IT
2013-39 s 9
"Brittiskt spionage retar upp belgarna"
Hackerattacken - utförd av brittiska underrättelseväsendet, mot det brittiska telekomföretaget Belgacom - har retat upp politikerna i landet. Belgien hyser såväl EUs viktigaste institutioner som NATO. Premiärminister Elio di Rupo överväger att vidta diplomatiska åtgärder. Det var en artikel i der Spiegel som avslöjade hackerattacken som härrörde från Edward Snowdens arkiv och som avslöjade att GCHQ haft insyn i Belgacom åtminstone sedan 2010.

USA
2013-39 s 10-11
"Obama har hittat en vän i Iran"
Få presidenter I USA har haft en djupare tro på det skrivna ordets kraft än Barack Obama. Och ingen annanstans har denna tro testats mer grundligt än i hans frustrerande brevväxling med Irans ledare, ett land som USA inte har haft diplomatiska band till på 34 år. I veckan som gick har Obama antytt att han till sist tycks ha hittat en brevvän i Teheran.
I själva hjärtat av Irans diplomatiska charmoffensiv - en process som bland annat innehåller frisläppandet av 11 framstående politiska fångar och en serie försonliga uttalanden av iranska topptjänstemän - finns ett utbyte av brev, som båda sidorna bekräftat, mellan Barack Obama och president Hassan Rouhani, en moderat präst, vars val i juni väckte hopp om att diplomati kanske kan göra slut på det kroniska dödläget om Irans kärnkraftsambitioner.

2013-39 s 12
"Inkomstklyftorna i USA ökar igen"
Dags sluta subventionera de rika och i stället investera i de unga.
Inkomsten för ett genomsnittligt hushåll har slutat falla för första gången på fem år och fattigdomen har slutat öka. Men större delen av tillväxten går till en utomordentligt litendel av befolkningen, 95 % av tillfrisknandet den enstaka procent som ligger högst. Världens mest ojämnlika land blir ännu mer ojämnt. Detta är både politiskt farligt och ekonomiskt förödande. Befolkningen kommer snart att delas upp i grupper: de somär bra på att arbeta med intelligenta maskiner och de som kan ersättas av sådana maskiner.

2013-39 s 13
"Ett experiment med nationella konsekvenser"
Förslaget om att inför så kallade "pre-K", förskolor för små barn, som genom lekar förbereder dem för den allvarligare sysselsättningen att lära sig har länge legat på is. Men i San Antonios i Texas, har borgmästaren Julián Castro nu samlat opinion och resurser för att skapa en "pre-K" med inriktning på barn från fattiga familjer och invandrargrupper som kommer till skolan oförberedda och utan chanser att hinna i kapp. Han kallar det investering i arbetskraft. I dag har många arbetssökande för låga kunskaper i matematik, vetenskap och "analytiskt tänkande".
Föräldrarna måste hjälpa barnen och elevernas framsteg ska kartläggas.

Kenya, Terrorism
2013-39 s 14-15
"Attack riktad mot symbolen för den kenyanska boomen"
Detta var massakern som Kenya hade tröttnat på att oroa sig för - och attacken som träffade symbolen för de senare årens sociala och ekonomiska boom i östra Afrikas största ekonomi. Man har befarat denna attack sedan 2011, då Kenya sände trupper till Somalia, för att bekämpa jihadister med koppling till al-Qaida, och den slog till exakt där man mest fruktade den.
Shoppinggallerian Westgate mall, i den rika stadsdelen Westland, är utmärkande för det nya, lovande Nairobi, som under det senaste decenniet har sett den snabba ekonomiska tillväxten locka till sig miljarder dollar i utländska direktinvesteringar.
Köpcentrat är platsen där chefer äter lunch med sina familjer på helgerna, där diplomater hyr en film, dit förälskade par ur Nairobis nya medelklass och utlandsstationerad personal kommer för att äta en god burgare. Att slå till på just detta ställe, mot kommers och den politiska eliten, är bästa sättet att förstöra framtidstron hos en uppåtsträvande nation vars tillväxt drivs av konsumtion.
Kenyas ekonomiska framsteg under de senaste åren är imponerande och Nairobi står för åtminstone hälften av landets ekonomi på 44 miljarder dollar. Landet har sedan 10 år växt med 5 % årligen. Nu fruktar man en tillbakagång. Turismen är den bransch som drar in mest hårdvaluta.

Terrorism
2013-39 s 15
"Vilka är Al-Shabaab"
Al-Shabaab stöder den sunnimuslimska, saudiarabiska salafistinriktningen av islam och majoriteten av somalierna är sunnimuslimer. Al-Shabaab beräknas ha runt 5000 soldater.
Ahmed Abdi Godane, även känd som Mukhtar Abu Zubair, är Al-Shabaabs ljusskygga och tillbakadragna ledare. Han har gjort sig känd som en synnerligen kompromisslös och dominant ledare.
I februari 2012 tillkännagav Al-Shabaab en allians med a-Qaida. I en FN-rapport uppskattas Al-Shabaabs inkomst under 2011 till mellan 70 och 100 miljoner dollar, som kommer från beskattning av hamnar och kolhandel. FN har tryckt på länderna i Mellanöstern för att dessa ska slå ner på kolhandeln mångmiljonbelopp i dollar och som finansierar jihadistgrupper med koppling till al-Qaida.

Filippinerna
2013-39 s 16-17
"Splittrade rebeller försvårar fredssträvanden på Filippinerna"
I oktober slöts en fredsöverenskommelse mellan Filippinernas president Aquino och ledaren för Filippinernas största muslimska separatistgrupp "Moros islamistiska befrielsefront", Al Haj Murad Ebrahim. Men freden på den sydliga ön Mindanao hotas igen.
Nu är det "Moros nationella befrielsefront" som slagit till. Nära 100 rebeller har dödats eller tillfångatagits.
Muslimer i den södra delen av landet anser att de kristna i norr har exploaterat muslimernas resurser. Lojaliteten mot stammen och klanen är viktigare än mot politiska grupper. Det finns en myriad av mindre grupper som slåss.
"Mindanao är den näst största och sydligaste ön i Filippinerna och utgör också, tillsammans med kringliggande småöar, en av landets tre ögrupper. De andra två ögrupperna är Luzon och Visayas. Majoriteten av befolkningen är kristna men det finns en betydande minoritet muslimer. En muslimsk separatiströrelse på Mindanao och Suluöarna, Moro Islamic Liberation Front har i många år kämpat för självständighet med mer eller mindre våldsamma medel. De muslimskt dominerade provinserna Basilan, Lanao del Sur, Maguindanao, Sulu and Tawi-Tawi utgör sedan 1989 en autonom region, ARMM, inom Filippinerna, med betydande självstyre.
Ön Mindanao hade 2007 21,5 miljoner invånare".

Kina
2013-39 s 18
"Bo Xilais politik överlever hans fall?"
Den störtade kinesiske politikern Bo Xilais möjligheter att göra en come back gick upp i rök i söndags sedan han dömts till livstids fängelse och för all framtid fråntogs sina politiska rättigheter, men experter säger att aspekter av hans politiska arv kan leva vidare.Den karismatiske före detta politbyråledamoten har väckt förvåning bland många observatörer med sitt kraftfulla försvar mot anklagelser för korruption, förskingring och maktmissbruk under förra månadens fem dagar långa rättegång. Han skötte sitt dramatiska försvar för sitt eget eftermäles skull, säger Willy Lam, politisk expert vid Hong Kongs kinesiska universitet. Men det har tydligen retat president Xi Jinping. Det är därför som han har straffats - för att han försvarade sig, inte för att han var korrumperad.

Kina, Ryssland, Nutidshistoria
2013-39 s 19-21
"Ideologins återkomst i Kina"
Kinas stats- och partichef Xi Jinping ses i väst nästan som "en hemlig Gorbatjov". Xi själv varnar sina partikamrater för Sovjetunionens öde och inleder en ideologisk kampanj för att stärka systemet.
Det finns en envis myt i det postsocialistiska Ryssland. Om inte Michail Gorbatjov, som av de intellektuella föraktades för sin sydryska dialekt och lantliga härkomst, år 1985 hade nått högsta ledningen för Sovjet­unionens kommunistiska parti skulle systemet aldrig ha kollapsat. Gorbatjovs försök att genom ekonomiska och politiska reformer bevara sovjetsystemet anses ha gjort kål på det sovjetiska imperiet. Gorbatjov är än i dag ett hatobjekt för många ryssar.
Ren analys av symtomen är inte fel. "Perestrojka" (ombyggnad, förnyelse) och "glasnost" (öppenhet) bidrog på ett avgörande vis till att det kommunistiska partiväldet förlorade sin trovärdighet och där­med också fotfästet. Däremot bortser analysen från de djupare orsakerna. När Gorbatjov år 1986 lanserade glasnost och perestrojka, var systemet redan så utpumpat att det inte är alltför djärvt att anta att det knappast längre stod att rädda.

Sydkorea
2013-39 s 22
"Ett land av lägenheter"
Sydkorea är en nation täckt med lägenheter i så stora mängder att det från luften ser ut som en linje av dominobrickor. Hyreshusen slingrar sig runt berg och formar störande anhopningar på landsbygden. I städerna arrangeras de i rutsystem som stäcker sig miltals.
Det finns inget tydligt krav på radhus. Lägenheterna har blivit en symbol för framgång. Lägenheterna hånas för sitt utseende men prisas för sin bekvämlighet.

USA, Näringsliv, Teknik
2013-39 s 24-26
"NSA håller uppsikt över den finansiella världen"
NSA håller kort på bank- och kreditkortstransaktioner - ibland i direkt strid med nationella lagar och globala regler. Europas finansiella transaktionsnätverk SWIFT har mjölkats på olika nivåer visar dokument inifrån den amerikanska spionagenturen.
Det är de politiskt mest explosiva avslöjandena vad avser NSAs hemliga till gång till Swifts nätverk. Efter långa diskussioner 2010 undertecknade EU det så kallade Swiftavtalet med USA. Men NSA-dokument från visselblåsaren Edward Snowdens arkiv visar att USA kringgått överenskommelsen och spionerar Swifts datornätverk.

Kuba
2013-39 s 27
"Kubas biskopar vill se politiska reformer"
Tiden är kommen för större politisk öppenhet, anser Kubas präster. Pluralism behövs, att bara reformera ekonomin är inte tillräckligt. Men fria val förväntar sig inte biskoparna.
Den kubanska biskopskonferensen uppmanar i ett herdebrev den kommunistiska regimen att jämsides med de redan pågående ekonomiska reformerna också genomföra politiska förändringar. Kuba är moget att bli ett pluralistiskt samhälle, "summan av många kubaners verklighet". Kuba ska vara ett land för alla kubaner och ge utrymme för olika uppfattningar och ambitioner betonar biskoparna.
Biskoparna beträder känslig mark när de rekommendationer regimen att förbättra relationen med USA. Brevet kan inte ha skrivits utan att det förankrats hos Påve Franciskus.

Kultur, Sudan
2013-39 s 28-29
"Bokhandlarnas kamp i Khartoum"
I en kolonialbyggnad i centrala Khartoum ligger Sudan Bookshop, stadens äldsta bokhandel. Den grundades 1902, tre år efter att Storbritannien tog kontroll över Sudan. Under lång tid var den en magnet för stadens tjänstemän, politiker och intellektuella.
Idag är den bara skuggan av sitt forna jag. Dammig, kall och tom på kunder. Flertalet av de böcker som är till salu gavs ut under 70- och 80-talen.
Den 69-årige bokhandlaren, El-Tayeb Abdel-Rahman, kommer fortfarande till jobbet varje morgon halv nio. Klädd i elegant kostym och slips väntar han på kunder som sällan kommer.
Gatans antikvariat lägger ut sina böcker i Khartoum i Sudan. Avsikten är att göra PR för böcker och läsning.
Förvisso är det idag hårda tider för bokhandeln världen över med internet och e-böcker, men det är inte hela sanningen för den här staden, sedan länge känd som en stor marknad för arabiska författare. Böcker och läsning är djupt rotade i Khartoums självbild och i landets historia, och oron växer för att den kollapsade bokkulturen är en direkt spegelbild av hela landets förfall.

Tunisien
2013-39 s 30
"Sex-jihadresor" till Syrien måste stoppas"
Tunisiska kvinnor resor till Syrien för att "trösta" soldater med "jihad-sex", säger en minister i Syrien. Tunisiens kvinnominister försöker därför inleda ett samarbete med både regeringen och privata organisationer för att bekämpa denna utveckling.
Inrikesministern Lotfi Ben Jeddou talade i förra veckan om hur de tunisiska kvinnorna hade sexuella förhållanden med upp till 100 soldater.
Efter dessa sexuella förhållanden, som d har haft i "det heliga krigets namn", kommer de gravida hem.
Nu ska kvinnoministeriet satsa på en informationskampanj som upplyser om jihadsexresornas faror, både för ensamstående kvinnor och familjer.
http://www.washingtontimes.com/news/2013/sep/25/women-fleeing-tunisia-wage-sex-jihad-syria-interio/