Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 Tempus
2006 v 31

Tidskriften

     

Tempus vecka 31 2006 Sammanfattningar av artiklar som Bertil Tomelius läst i den svenska veckotidskriften Tempus. Tempus ger en bra bakgrund till och ökar förståelsen för världspolitiska händelser.

EU
2006-31 s 3-4
"Dålig reklam för den nya EU-utvidgningen"
Ex-kommunistländerna som kom med 2004 vacklar betänkligt. Tillväxten är högre än genomsnittet men den politiska svagheten är stor. Tjeckien har ingen regering alls och Estland, Lettland och Slovenien har bräckliga koalitioner vars mål i första hand är makt inte reformer. Slovakien och Polen har regeringskoalitioner som omfattar extremistiska och populistiska partiet både till höger och vänster. Detta kan förstöra deras chanser att komma med i Schengenavtalet eller eurozonen eller båda. Det värsta är att allt detta gör dålig reklam för den fortsatta EU-expansionen. Viljan till en framtida expansion i det gamla Europa haltar.

2006-31 s 5-6
"EU finansierar stamcellsforskning"
EU har beslutat att finansiera stamcellsforskning trots att Österrike, Litauen. Malta, Polen och Slovakien röstade mot. Alla sa att de gjorde detta av etiska och moraliska skäl. Förslaget gick igen efter en lång och hetsig debatt sedan det klargjorts att under inga omständigheter finansiera forskning som innebär att man förstör mänskliga embryon bara sådana som annars kasseras som vid till exempel provrörsbefruktning.

2006-31 s 5
"EU-patruller mot illegala invandrare"
EU kommer inom några veckor att sända sjöburna patruller till Kanarieöarna och Afrikas västkust som en del i kampanjen för att stoppa vågen av illegala invandrare som försöker ta sig in i Europa. Liknande patruller kommer också att sändas till Malta. Mer än 11000 afrikaner har i år gjort den farliga resan till Kanarieöarna.

Kosovo
2006-31 s 4
"Inte den här gången heller…"
Ingen kompromiss nåddes om Kosovos framtid. Det var första gången som Serbiens president Tadic och premiärminister Kostunica satt ansikte mot ansikte med sina kosovo-albanska motparter Fatmir Sejdiu och Agim Ceku som varit medlem i UCK. Mötet blev emellertid mest en upprepning av befästa positioner och ingen verklig förhandling.

Israel och Palestina
2006-31 s 6-8
"Krigets kårar"
Konflikten mellan Israel och Hizbollah ekar långt bortom slagfältet. Krig i Mellanöstern tar slut. Det har hänt många gånger förr. Den här gången är utmaningen inte begränsad till att få ett slut på kriget. Man måste dessutom förhindra att det förvandlas till något ännu värre - i själva regionen och bortom den.

2006-31 s 9
"Konflikten eldar på antiamerikanismen"
Det förbjudna egyptiska Muslimska brödraskapet har deklarerat sitt stöd för Hizbollah och fördömt en fatwa förkunnad av saudiska präster som förbjuder stöd till shiagruppen. Bland renläriga sunniter uppfattas Hizbollah som en kättersk organisation på grund av att den tillhör islams shiitiska inriktning. Men "vanliga" araber hånskrattar åt sina ledares försiktiga diplomatiska inställning. Det finns en undertryckt vrede som grundas på känslan av underlägsenhet både militärt och ekonomiskt gentemot Israel. Hizbollah är nu för många de första som vågar stå upp mot israel.

2006-31 s 10
"Det blir ingen vapenvila"
Israel gick tvärtemot alla diplomatiska utspel för att få ett slut på Libanonkonflikten genom att på måndagskvällen deklarera att landet ska "utvidga och fördjupa" sin militära offensiv ända tills Hizbollahs attacker har upphört och de två tillfångatagna soldaterna har frigivits.

2006-31 s 10-11
"Israels misstag"
Nationalismen har gjort den judiska staten blind för de långsiktiga följderna av ett Libanonkrig som i praktiken är dömt att misslycka. Det var likadant under Golda Meirs tid efter Jom Kippurkriget 1973. Israel agerade som om dess enda hopp om trygghet bor i att behålla varenda millimeter erövrat land. Det finns inget som tyder på att Hizbollahs ledare, Hassan Nasrallah, är så dum att han ger sig in i ett konventionellt krig. Det enda som är säkert är att övergreppet på Libanon kommer att skänka Hizbollah mänger av nya rekryter och därmed göra organisationen lika attraktiv för unga shiitiska uppviglare som al-Qaida är för de sunnitiska muslimerna.

2006-31 s 12
"Hatets axelmakter"
En intervju med Israels utrikesminister Tzipi Livni om vart militäroperationen är på väg och vad som kommer att hända när den är över. Iran vill upprätthålla öppna strider med Israel och använder sig av Hizbollah, som är en del av hatets axelmakter i form av Hizbollah, Syrien och Hams, för att destabilisera regionen. Den libanesiska armén bör placeras ut i Libanons södra delar och Hizbollah avväpnas.

USA
2006-31 s 13-18
"Bakom kulisserna"
Så behandlade Bush den största utmaningen under sin andra ämbetsperiod - En sannsaga på högsta politiska nivå. Mellan mötena med världens ledare tillät Bush fyra fritt hållna intervjuer med Newsweek den 14-17 juli. Under Mellanösternkrisens första dagar fick Newsweek möjlighet att träffa presidenten och hans rådgivare mellan Bushs möten med världens ledare i samband med G 8 mötet i St Petersburg. De tillbringade flera timmar bakom den säkerhetsridå som skyddar Bush i luften och på marken.

Venezuela
2006-31 s 20
"Ryska vapen till Venezuela"
Ryssland undertecknade förra torsdagen ett vapenavtal värt dryga 20 miljarder kronor med Venezuelas president Hugo Chávez och riskerar därmed en konfrontation med USA, som har belagt det sydamerikanska landet med vapenembargo.

Östtimor
2006-31 s 20-21
"Östtimors överlevnad hänger på en skör tråd"
När poeten och före detta politiska fången Xanana Gusmão utropades till Östtimors president gav han sitt högkvarter namnet Askans palats, där att han ville påminna om ruinerna, som de indonesiska soldaterna hade lämnat efter sig när de drog sig tillbaka från territoriet efter en blodfläckad ockupation. Gusmão ville också signalera hoppet om en ny början. Nästan alla är överens om att de stora misstagen i experimentet Östtimor var bildandet av en nationell armé och en nationell poliskår. Armén blev ett hem för demobiliserade frihetskämpar där de fick inkomst, stod under kontroll och kläddes i uniform. Men det var lätt att förutse att armén skille splittras längs etniska och politiska linjer. Det hade räckt med en poliskår. För närvarande är både armé och polis söndertrasade. Det är tveksamt om Östtimor någonsin kommer att klara sig på egen hand.

Sri Lanka
2006-31 s 21
"Rebellerna hotar att hoppa av vapenvilan"
Regeringstrupper gick inte på rebellerna område i två dagar för att säkerställa vattenförsörjningen till 15000 singaleser som utgör landets etniska majoritet. En av de högst ledarna i rebellgruppen De tamilska tigrarna anser att detta är ett övergrepp som hotar den fyraåriga vapenvilan.

Somalia
2006-31 s 22-23
"Talibaner på Afrikavis"
De islamiska domstolarnas förbund (ICU) har kuvat ett kaotiskt land av krigsherrar med strikt islamisk disciplin. Känns det igen?
Somalia har i 15 år präglats av krig mellan olika fraktioner, stammar och etniska grupper. Staten har kollapsat totalt och det är anarki som råder. Ingen offentlig service finns. Det finns ingen tillgång till vatten bara om man vill köpa det privat. Ska du till sjukhus måste du ta med en egen madrass att ligga på och eget bränsle till generatorerna.
Visserligen har hjälporganisationerna öst in bistånd men det mesta har gått till tjuvaktiga krigsherrar. Västvärlden har hjälpt till och satsat stora mängder pengar på att bygga upp en somalisk övergångsregering och riksdag som i april för första gången samlades på somalisk mark - dock ej i huvudstaden.
Nu har de så kallade shariadomstolarna (ICU) tagit makten och bildat ett parlament, de Islamiska domstolarnas råd som utnämnt Hassan Dahir Aweys, en hårdför muslimsk shejk till ordförande. Den tidigare övergångsregeringen är nu inte mycket värd och de flesta har avgått.
Det sägs att ICU, en folkrörelse byggd kring traditionell islamisk sharia samlade ihop vapen och körde omkring i sina jeepar med automatvapen monterade. På 15 dagar lyckades de med mer än ingen annan på 15 år säger en FN-tjänsteman.
Man måste ju verkligen fråga sig vad det var som ICU kunde erbjuda och som så väl emottogs av folket. Jo, samma islamism som talibanerna i Afghanistan kom till makten på för 10 år sedan, det vill säga en hård, wahhabi-inspirerad islamism. Det är tydligen detta enormt strikta och förtryckande styre som en majoritet av Somalias folk vill ha, som innebär dödsstraff, stympning av händer och fötter och ett totalt förtryck av kvinnor. De nya talibanerna säger sig också vilja erbjuda en fristad för internationells terrorister.

Sudan
2006-31 s 23
"Ingen ände på Darfurs olyckliga lott"
Det senaste mötet i Afrikanska Unionen misslyckades än en gång med att sätta stopp för Afrikas blodigaste härva. Den sudanesiska regeringen vägrar alltjämt att låta en bättre rustad FN-styrka ersätta Afrikanska unionens egen, kraftlösa styrka. Sudans president, Omar al-Bashir har begränsat svängrum i Khartoum. Han har redan gett efter till sydsudaneserna och om han också gör detta till rebellerna i västra Sudan riskerar han ett hårt bakslag från Sudans mäktiga militärer.

Kongo
2006-31 s 24
"Högt valdeltagande i Kongo"
Röstningen gick lugnt till i det största FN-ledda valet. Många har kallat söndagens val för det mest betydelsefulla på Afrikas kontinent sedan de första demokratiska valen i Sydafrika 1994. Om rösträkningsprocessen fortsätter utan störningar och huvudpartierna accepterar valresultatet kan det leda in landet i en era av fred, stabilitet och utveckling. Slutresultatet väntas först om tre veckor.

Psykologi
2006-31 s 25-27
"Rätt eller fel? I grupp är det svårt att svara."
Flera psykologer anser att människans värderingar om vad som är ont eller gott fungerar bäst i individuella situationer. I grupp tenderar människan att följa efter andra även om det strider mot de egna värderingarna.