Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 Tempus
2006 v 26

Tidskriften

     

Tempus vecka 26 2006 Sammanfattningar av artiklar som Bertil Tomelius läst i den svenska veckotidskriften Tempus. Tempus ger en bra bakgrund till och ökar förståelsen för världspolitiska händelser.

Tyskland
2006-26 s 3-5
"Alla hoppas på Merkel"
Den tyska regeringen spelar plötsligt en mycket ovan roll. Tidigare betydde utrikespolitiskt engagemang och ansvar att Tyskland tog på sig kostnaderna, medan besluten fattades av andra. Nu är det tvärtom. Lösningen på EUs författningskris, medling i Iran-konflikten, förlikning med Ryssland - de allierades förhoppningar om vad Tyskland ska uträtta är gränslösa. Nästa år tar Tyskland och Merkel över ordförandeskapet i EU-rådet. Men förbundskansler Angela Merkel tänker inte bli tvingad in i de andras spel, eftersom hon då skulle riskera att misslyckas med omöjliga uppdrag.

Kosovo
2006-26 s 6
"Massutvandring befaras i Kosovo"
FN räknar med en serbisk flyktvåg om den serbiska provinsen Kosovo blir självständig. Omkring 100 000 av Kosovos cirka två miljoner invånare är etniska serber. Blir separationen oblodig och fredlig beräknas flyktingantalet bli 30000 annars kan det bli det dubbla.

Irland
2006-26 s 6
"Gaelisk renässans i och utanför Irland"
Irländska skolbarn har länge avskytt gaeliskan som de varit tvungna att lära sig i skolan. Nu har språket fått en renässans. I Irland men framför allt i andra länder och då särkilt bland emmigrantättlingar i USA vill många lära sig språket som en önskan att söka sina rötter.

Turkiet
2006-26 s 7
"Fredstrevare mellan Turkiet och Armenien"
Ankara står under hård press från EU att öppna gränsen mot Armenien och ta upp frågan om folkmord. Ankara har vägrat att upprätta diplomatiska förbindelser med Jerevan, Armeniens huvudstad, sedan den förre sovjetrepubliken blev självständig 1991. Orsaken är att Armenien försöker få det internationella samfundet att fördöma dödandet av armenier 1915-1917 som folkmord. 1993 stängde Turkiet gränsen mot Armenien för att visa solidaritet med Azerbajdzjan, som var i krig mot Armenien över enklaven Nagorno-Karabach. Den stängda gränsen har slagit hårt ekonomiskt mot det fattiga Armenien.

2006-26 s 7
"Turkiet häver ännu ett tabu"
Det har gått nästan 70 år sedan grundaren av det moderna Turkiet dog, men Kemal Atatürkses fortfarande som nästan en Gud av miljontals turkar. Den som förolämpar Atatürk riskerar tre års fängelse. Detta måste ändras någon gång på Turkiets väg in i EU. En ny biografi om Atatürks fru, Latife Ussaki, har skrivits av journalisten Calislar. Denna bok har en helt annan bild av Atatürks äktenskap än den traditionella och kan komma att ändra hans image.

Europa, Flyktingpolitik, Storbritannien
2006-26 s 8
"Mätbar motvilja"
En ny global undersökning speglar misstro och förakt mellan västerlänningar och muslimer. Undersökningen är gjord av Pew Global Attitudes Project i Washington som frågade muslimer och icke-muslimer i 13 länder om deras inställning till varandra. I de flesta länder är misstro och förakt ömsesidiga känslor, men i framför allt Storbritannien är obalansen stor. Storbritannien är det land som har störst tolerans mot muslimer samtidigt som deras muslimer har en mycket negativare attityd till västerlänningar än islamska minoriteter i andra europeiska länder.

Ukraina
2006-26 s 10
"Ukraina får koalitionsregering"
Ukrainas president, Viktor Justjenko, har kommit överens med sina före detta allierade i den orangea revolutionen att bilda en koalitionsregering. Julia Timostjenko, som var Justjenkos revolutionskamrat, men som sedan blivit hans bittraste politiska rival, kommer att utnämnas till premiärminister.

Venezuela
2006-26 s 10
"Chávez beordrar ny valuta"
Han har beordrat landets centralbank och parlament att införa en ny valuta, som ska ta bort tre nollor från kursvärdet och som ska heta "nuevo bolivar". Avsikten är att reducera inflationen och förenkla bokföringen. Ekonomer påpekar att införandet av en ny valuta är meningslöst om det inte åtföljs av en genomgång av finanspolitiken.

Afghanistan
2006-26 s 11-12
"Karzais gloria bleknar"
Både afghaner och utländska bedömare kritiserar den afghanske presidentens ledarskap. Karzais regering pressas hårt av talibanernas allt starkare uppror, utbredd korruption och oförmåga att administrera och skydda stora delar av landet. Allmänhetens förtroende har minskat med ett växande antal landsvägsrån, korrumperad ämbetsutdelning, tilltagande narkotikahandel och penningtvätt. Västvärlden har hållit landet under armarna i fem år men det saknas fortfarande både rättsstat och ansvarsfullt styre.

Östtimor
2006-26 s 12
"Omstridd premiärminister avgick"
Östtimors hårt kritiserade premiärminister, Mari Alkatiri, avgår efter flera veckor av påtryckningar från demonstranter och högt uppsatta timoresiska ledare. Han har beskyllts för att tillsammans med en allierad ha beväpnat en milis och för att ha vanskött den aktuella krisen. Nobelpristagaren José Ramos-Horta hade då redan avgått från sina poster som försvars- och utrikesminister.

Japan
2006-26 s 13-14
"Många hamnar i skuggan i morgonrodnadens land"
Det faktum att många japaner inte gynnas av den ekonomiska återhämtningen har väckt en känsloladdad jämlikhetsdebatt i Japan. Klyftan mellan de som har och de som inte har växer. Trenden är mycket tydlig att inkomstklyftan har ökat i japan sedan 1980-talet. USA, Storbritannien och Italien har de största inkomstklyftorna i den ordningen och på fjärde plats kommer Japan bland de stora, rika ekonomierna. Skillnaderna är störst bland pensionärerna. Men gapet har också ökat bland dem under 30 år.
Både ärkekonservativa och vänsteranhängare skyller klyftan på inte bara globaliseringen utan också på premiärminister Kunichiro Koizumis och regeringspartiets (LDP) strukturreformer och avreglering. Många sätter likhetstecken mellan avreglering och ojämlikhet.

Somalia
2006-26 s 10
"Enighet i Somalia"
Under medling av arabförbundet har den somaliska övergångsregeringen och de segerrika islamisterna i huvudstaden Mogadishu enats om vapenvila. Båda sidorna erkänner varandra och fredsuppgörelsen bekräftar "övergångsregeringens och Islamiska Domstolsunionens legitimitet". Islamiska Domstolsunionen tog i början av juni kontroll över huvudstaden Mogadishu och drev bort stadens rivaliserande krigsherrar. Folkets stöd till islamisterna växer.

2006-26 s 14
"Hårdför islamist tar makten i Somalia"
Shariadomstolarna, islamisternas jihadmilis tillhörande den så kallad Islamiska unionen besegrade Somalias sekulära krigsherrar, som stöddes av USA den 5 juni. Ett nybildat parlament för shariadomstolarna har utnämnt Hassan Dahir Aweys, en hårdför muslimsk shejk till ordförande i de Islamiska domstolarnas råd, som är ett nybildat parlament med 88 ledamöter. Några dagar tidigare hade en delegation islamister gått med på att erkänna och samarbeta med den sekulära regering som bildades 2004 efter långvariga förhandlingar mellan landets alla klaner. Den FN-backade regeringen som har säte utanför huvudstaden i Baidoa, försöker nu etablera sig parallellt med islamisterna. Aweys som betraktas av USA som en terrorist och är en före detta överste i den somaliska armén är emellertid känd som en lånvarig motståndare till presidenten för den sekulära regeringen, Adullahi Yosuf.

Botswana
2006-26 s 15-16
"Bäst i klassen?"
Botswana är ett undantag, men det duger ändå inte som modell. Ett och samma parti har haft makten i fyra decennier. Det har nästan total kontroll. Oppositionen är splittrad. Det parlamentariska systemet är emelletid fast förankrat, rättsväsendet fungerar och regeringen är kompetent. Korruptionen är mindre än i något annat afrikanskt land. 80 % av alla vuxna kan läsa och skriva. Lyckokastet för landet var upptäckten av diamanter året efter självständigheten från Storbritannien för 40 år sedan. Landet är idag världens största diamantkälla räknat i pengar. Befolkningen på 1,7 miljoner är därför på papperet ett av Afrikas mest välmående. Det stora problemet landet dras med ä HIV/aids. En av tre vuxna bär på HIV! Homosexuella aktiviteter är kriminella i Botswana.

Kongo
2006-26 s 17-18
"Stabiliteten står på spel"
President- och parlamentsvalen i Kongo är första steget på en mycket lång väg till normalitet. Det är det första fria valet sedan självständigheten 1960. Valet kommer att kosta nästan 500 miljoner dollar i form av bidrag från andra länder. Valets kostnader kommer ovanpå FNs årliga budget för Kongo som är på 1,3 miljarder dollar, varav USA bidrar med 27 %. Valet är ett mycket stort logistiskt problem. Det finns 33 presidentkandidater, 9707 kandidater till parlamentets 500 platser och 187 partier. Några av de 53 000 vallokalerna ligger så avlägset att valarbetare måste vandra i tio dagar längs djungelstigar för att ta sig fram och leverera valsedlar. I Kinshasa består varje valsedel av sex ark i affischstorlek med namn, foto, partinamn och partilogo för drygt 3000 kandidater till nationalförsamlingen.

Zambia
2006-26 s 19-20
"Prognosen är ganska god"
Zambia har lyckats undvika den sortens kriser som plågar grannländerna. Zambia är dock fortfarande mycket fattigt och starkt beroende av hjälpen utifrån. Ökande investeringar från utlandet, höga kopparpriser och rikligt med biståndspengar har emellertid fått valutan kwachans värde att stiga kraftigt, inflationen har sjunkit och tillväxten antas bli 6 % i år. Presidenten Mwanawasa valdes 2001 med knapp marginal med mindre än 30 % av rösterna. Både det styrande partiet, MMD, och oppositionen är splittrade.

Sydafrika
2006-26 s 20
"Censur?"
Sydafrikas public service radio och TV, SABC, har bannlyst kända regimkritiker i programmen, vilket underblåser utbredd kritik mot att radion favoriserar Afrika nationalkongressen (ANC). Minst sex politiska bedömare, som ibland har kritiserat president Thabo Mbeki och hans allierade, har svartlistats med motiveringen att de är illa informerade.

Energipolitik och Miljö
2006-26 s 20-23
"Det finns väldigt mycket kol"
Europas gröna image kolliderar med beroendet av smutsig kolkraft.
Kol är Tysklands främsta energikälla och regeringen planerar att avveckla den nästa största källan, kärnkraften, till 2021. Vinterns leveransavbrott av gas när Ryssland ströp leveransen till Ukraina, fick politiker och ekonomer att tänka om. Den första koldioxid-renade anläggningen kommer att tas i bruk 2014. Kolet eldas i en blandning av rent syre och återanvänd gas.

2006-26 s 24-25
"Drivmedel från prärien"
Ju högre oljepriser desto bättre utsikter för biomassa-industrin. Kolhydraterna i växter kan konverteras till kolväten i bränsle och andra värdefulla kemikalier. Men ineffektiva konverteringstekniker har inte kunnat konkurrera prismässigt. Råvaran i etanolföretagen är glukos som växter packar i långa stärkelsemolekyler. En bättre råvara vore cellulosa som också består av glukosmolekyler men packade på ett annat med svårnedbrytbart sätt. Om man kunde hitta ett effektivt sätt att bryta isär molekylerna skulle en stor mängd jordbruksavfall kunna bli råvara för etanolproduktion.