Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 Tempus
2006 v 19

Tidskriften

     

Tempus vecka 19 2006 Sammanfattningar av artiklar som Bertil Tomelius läst i den svenska veckotidskriften Tempus. Tempus ger en bra bakgrund till och ökar förståelsen för världspolitiska händelser.

Bulgarien, Rumänien, EU
2006-19 s 3-5
"Bulgarien och Rumänien är lyckligt lottade"
EU förbereder sig för två nya medlemmar, men entusiasmen lyser med sin frånvaro. Hur stor kan unionen bli? I veckan kommer det en rapport som kanske skjuter upp medlemskapet till 2008. EU-parlamentet varnar för "obegränsad expansion" och väljarna är utvidgningströtta. Detta kommer att göra det svårt för länder som Georgien och Ukraina att hoppas på medlemskap inom de närmaste decennierna.
Bulgarien och Rumänien kan bli de två "sista" medlemmarna i EU.

Balkan, EU
2006-19 s 4
"Vi vill vara med i klubben!"
Tvivlen på Balkanländernas möjligheter att bli medlemmar i EU växer. I förra veckan avbröt EUs utvidgningskommissionär Olli Rehn förhandlingarna med Serbien om ett stabiliserings- och associationsavtal, som är första steget till ett inträde i EU. Orsaken är att Serbien länge lovat att lämna ut general Mladic men inte gör det. En majoritet av serberna vill inte att så ska ske att döma av att det extrema Radikalpartiet som stöder Mladic idag är det största partiet i Serbien.

Storbritannien
2006-19 s 5
"Splittring i Labour"
Kraven på premiärminister Toni Blairs avgång växer i Labourpartiets vänsterflygel. Orsaken är Labours stora förluster i förra veckans lokala val kombinerat med att partiet drabbats av en rad skandaler, misstag och klavertramp på senare tid. I de lokala valen fick de konservativa 40 % mot Labours 26!

2006-19 s 6
"Invandrarfientligt parti går framåt i Storbritannien"
Misstänksamheten mot främlingar hittar en röst i det extremistiska Brittiska Nationalpartiet. I de lokala valen gjorde Brittiska Nationalpartiet stora framgångar. Man tror att BNP blivit en ventil för väljare som ogillar regeringen. En nyligen gjord opinionsundersökning tyder på att 25 % av britterna har funderat eller funderar på att stödja BNP.
Även i andra länder går dessa missnöjespartier framåt. I Norge fick Framstegspartiet 22 % i senaste valen och i Danmark fick Folkpartiet 13 %. Mer än var tredje fransman funderar på att rösta på Le Pen.

Frankrike
2006-19 s 7
"Sarkozy eller de Villepin?"
I Frankrike spekuleras det livligt om huruvida president Jacques Chirac kommer att ersätta premiärminister de Villepin med dennes rival, Nicolas Sarkozy, på grund av en politiska skandal i vilken landets ledande politiker är inblandade. De Villepin står under hård press på grund av misstankar om att han är inblandad i en förtalskampanj mot Sarkozy och andra högt uppsatta ämbetsmän. Inom socialistpartiet visar en opinionsundersökning att stödet för Ségolène Royal som partiets kandidat i presidentvalet ökar. Nu har hon över 50 % av partiets medlemmar bakom sig.

Thailand
2006-19 s 7
"Nyval i Thailand"
Thailands författningsdomstol har annullerat valen i april och beordrat nyval. Orsaken är att valet i april utlystes för snabbt. Premiärminister Thaksin har under tiden överlåtit sina plikter till en tillförordnad regeringschef.

Nordkorea
2006-19 s 7
"Världens effektivaste censur"
Nordkorea toppar listan över världens 10 mest censurerade länder, enligt en undersökning utförd av Kommittén för skydd av journalister (CPJ) som har säte i New York. Alla "nyheter" i Nordkorea är positiva, det finns inga oberoende journalister, alla nyheter kommer via den officiella nyhetsbyrån, som serverar en daglig dos av rapporter om "den käre ledaren" Kim Jong-Il och hans dagliga göromål.

Kambodja
2006-19 s 7
"Röda Khmererna ställs äntligen till svars"
Kanbodjas högsta domstol har godkänt 13 kandidater utsedda av FN och 17 kambodjanska kandidater till domare i den sedan länge planerade rättegången mot överlevande ledare för Röda khmererna, som är åtalade för krigsförbrytelser. Rättegången väntas börja nästa år.

Georgien, Ryssland
2006-19 s 8
"Ekonomisk krigföring"
Ryssland har ökat den ekonomiska pressen på Georgien genom att bannlysa importen av mineralvatten från Borjomi till Ryssland. Ryssland påstår att produkterna är skadliga för hälsan eller innehåller giftiga substanser. Georgien misstänker att de straffas för att de inte är tillräckligt lydiga eller lojala.

USA
2006-19 s 10
"Ny CIA-chef presenteras"
Bush har utsett general Michael Hayden som ny chef för CIA. Hans företrädare Porter J Goss avskedades i fredags i förra veckan. Flera republikanska kongressledamöter är starkt kritiska till detta. Haydens chef, John Negroponte, säger att Hayden kommer att arbeta oberoende av Pentagon (USAs försvarshögkvarter). Han kommer att rapportera till presidenten via Negroponte.

Iran, USA
2006-19 s 10
"18 irrelevanta sidor"
Irans president Mahmoud Ahmadinejad skickade i början av veckan ett brev till USAs president George Bush. Det var den första direkta kontakten på 27 år mellan en amerikansk och en iransk president. USA avfärdade brevet med att ingenting berör aktuella frågor mellan Iran och resten av världen, däribland kärnenergi, terrorism och mänskliga rättigheter utan är bara en "summarisk historisk-filosofisk betraktelse".

2006-19 s 11-13
"Rök utan eld?"
Det finns saker som vi nu vet att vi inte vet. Det finns vissa kända fakta som att Teheran har ett avancerat atomenergiprogram. Iran har använt höghastighetscentrifuger för att producera låganrikat uran, som kan användas för energiproduktion. Men med samma teknik kan produceras höganrikat uran för användning i atombomber. Ahmadinejad har talat om att dela med sig av tekniken till Sudans president Omar al-Bashir. Iran hemlighöll sina anrikningsaktiviteter från 1985 till 2003 vilket var ett brott mot avtalets säkerhetsklausuler.
Är Iran på väg att tillverka kärnvapen, eller vill det bara ha möjligheten att göra det? Eller kanske till och med bara ha rätt att påstå att Iran har denna möjlighet som ett sätt att försvara sig mot, alternativt hota andra länder i världen?

Israel
2006-19 s 12
"Regeringen är på plats"
Israels premiärminister Ehud Olmert fick i slutet av förra veckan sin regering formellt godkänd och inför det samlade parlamentet sa han att han vill fastställa Israels permanenta gränser under den kommande mandatperioden på fyra år och att de kommer att skilja sig markant från de territorier som kontrolleras av Israel idag. Olmert kommer att leda en fyrpartikoalition som kontrollerar 67 av Knessets 120 platser. Utöver Kadima som har 29 platser, består regeringen av arbetarpartiet med 19, det ultraortodoxa Shaspartiet med 12 och pensionärspartiet som fick sju mandat i valet.

Sudan
2006-19 s 14
"Lidandet fortsätter - med eller utan fredsavtal"
Ett skakigt fredsavtal är ett första, litet steg mot ett slut på död och lidande i Darfur. En av de tre rebellgrupperna, Sudanesiska Befrielsearmén (SLA) har tillsammans med den sudanesiska regeringen undertecknat avtalet som kräver att Janjaweedmilisen ska upplösas. Hälften av alla Darfurs sex miljoner invånare kan inte försörja sig själva utan får mat och andra förnödenheter via FNs livsmedelsprogram och andra bidragsgivare.

Pakistan, Terrorism
2006-19 s 15-16
"Ny front i kriget mot terrorismen"
Experter befarar att Pakistan kommer att förlora striden mot det islamistiska upproret i landets stamområden. Ett blodigt minikrig har brutit ut mellan den pakistanska armén och de "pakistanska talibanerna" (en lös koalition av radikala islamister, stamledare och al-Qaidamedlemmar) i norra Waziristan, som är ett oroligt stamområde, som ligger i frontlinjen i Pakistans och USAs krig mot terrorismen. Kriget är delvis ideologiskt. Talibanska präster har utfärdat strikta sociala regler. President Musharraf säger att han är mycket oroad över den "talibanisering" som håller på att sprida sig i regionen.

Indien
2006-19 s 16-19
"Succéns baksida"
Indien hyllas som den nya ekonomiska supermakten. Högteknologistaden Bangalore står som symbol för den snabba tillväxten. I Bangladore koncentreras de ekonomiska ambitionerna inför framtiden i världens folkrikaste demokrati. 150 000 IT-experter arbetar i Bangladore, lika många som i Silicon Valley i USA. IT är Indiens snabbast växande industri. Den indiska arbetskraften är mycket välutbildad, talar flytande engelska och har relativt låga löner. Varje år producerar Indien 180 000 IT-experter. Indien Institute of Technology (IIT) hamnar på 4:e plats på listan över de bästa ingenjörsskolorna. De senaste månaderna har G8-ländernas alla regeringschefer besökt Indien. Men i Bangalore märks också boomens baksidor allt tydligare: infrastrukturen är fallfärdig, lönerna exploderar, slummen blir allt eländigare. Bara några kilometer från cnetrum bor folk i lerhyddor med fotogenlampor. Indiens levnadsstandard hamnar på 127:e plats av 177, efter till exempel Syrien.

2006-19 s 22-24
"Ett nytt kastkrig"
Kvoteringsregler, som egentligen utgår från det officiellt avskaffade kastsystemet, ökar pressen på Indiens läroanstalter. Det nuvarande parlamentet kräver att 49,5 % av alla platser på de statliga universiteten och högskolorna ska reserveras för daliter (oberörbara), urinvånare och andra. Andra protesterar och påstår att dessa platser inte fylls, trots att inträdesproven gjorts lättare, många fullföljer inte sina utbildningar och många klarar aldrig slutproven. Kvoteringsreglerna har också lett till att kasten har blivit viktigare än någonsin. I dag vet indierna bättre vilket kast de tillhör än sin egen blodgrupp eftersom utbildning och jobb styrs av kasttillhörigheten.

Kina
2006-19 s 20-22
"Kina knappar in på Indien"
Indien dominerar den globala tjänstesektorn, men Kina har potential att på sikt bli en hård konkurrent. Kina satsar alltmer på outsourcingföretag (BPO). Det största idag är ComuPacific International, grundad av Michel Liu i Xian i en stor kinesisk Silicon Valley som hyser 7500 företag och stöds av flera hundra universitet som producerar 120 00 färdiga tekniker varje år, varav hälften är specialiserade på IT-teknik. Marknaden för BPO, som inkluderar allt från behandling av fakturor och kreditkortsansökningar, till omfattande rekryteringsoperationer är värd 50 miljarder dollar 2007 och växer med tvåsiffriga procentandelar. Indien har lagt beslag på huvuddelen av denna marknad. Denna bransch behöver en armé av billiga arbetare och de finns i Kina. De är välutbildade i grundläggande datorteknik och matematik. Nackdelen Kina har är att många talar och skriver dålig engelska och att deras ingenjörsskicklighet är bättre på papperet än i verkligheten beroende på att lärarnas avsaknad av kontakter med näringsliv och högskolor.

Sport
2006-19 s 25-26
"Spelet kan börja!"
Världens största idrottsevenemang är tillbaka i Europa vars traditionella dominans snart är ett minne blott. Tyskland kommer under juli månad att stå i idrottsvärldens centrum. Många tror att de europeiska lagen kommer att få det svårt. Europas framgångsrika spel i de internationella ligorna beror mycket på deras internationella talanger från länder som Argentina, Elfenbenskusten, Sydkorea. Men i VM spelar dessa talanger i sina respektive nationslag. De bästa latinamerikanska och afrikanska spelarna tenderar att vara både snabbare och mer kreativa än sina europeiska kolleger.