Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 Tempus
2006 v 22

Tidskriften

     

Tempus vecka 22 2006 Sammanfattningar av artiklar som Bertil Tomelius läst i den svenska veckotidskriften Tempus. Tempus ger en bra bakgrund till och ökar förståelsen för världspolitiska händelser.

EU
2006-22 s 3
"EU tar nya tag"
EUs medlemsländer gav sig själva ytterligare ett år för att bestämma hur det ska bli med EUs nya författning. Antingen ska de formulera om det nedröstade förslaget eller försöka hitta ett annat sätt att sätta upp mål för expansionen och större inflytande på världsscenen. Detta beslöt utrikesministrarna i ett brett samförstånd. 15 länder har redan ratificerat förslaget - två länder Frankrike och Holland har röstat nej i folkomröstningar. Utvidgningen ska också gå vidare men den allmänna opinionens misstänksamhet mot nykomlingar kräver dock att framtida medlemskandidater måste uppfylla mycket strikta kriterier för att accepteras som medlemmar. Ministrarna satte också samman en att-göra-lista med åtgärder som européerna önskar sig, hårdare tag mot den gränsöverskridande brottsligheten, arbetslöshet, invandring, social rättvisa och globaliseringen.

EU, Ryssland
2006-22 s 4
"Fantomsmärtor skadar förhållandet mellan EU och Ryssland"
Ryssland beskyller EUs östeuropeiska medlemmar för att förgifta unionen med "spöken från det förgångna". De koncentrerar sig på forna tiders oförrätter vilket har försämrat EUs relationer med Moskva. Detta framkom vid förra veckans toppmöte mellan EU och Ryssland vilket för övrigt dominerades av energifrågor och lättnader i visumrestriktioner för resande.

Tyskland
2006-22 s 4-5
"Säkerhet är en fråga om identitet och plats"
Arvet efter nazismen och stalinismen kombinerat med hög arbetslöshet har gjort att främlingsfientlighet och våldstendenser skapar osäkerhet i framför allt fattiga områden i det forna Östtyskland. Nyligen slogs en tysksomalier medvetslös av nynazister i den anrika, före detta östtyska staden Potsdam. Övriga delar av Tyskland tillhör världens säkraste områden. Den totala brottsligheten har minskat kontinuerligt de gångna fem åren samtidigt som andelen uppklarade brott har ökat till 55 %. Nästan 100 % av alla mord har lösts vilket är anmärkningsvärt.

Turkiet
2006-22 s 6-7
"Början på slutet?"
Mordet för en tid sedan på en respekterad domare varslar om en sekulär, antiislamisk rörelse, som orsakar den turkiska regeringen stora bekymmer. 40000 människor samlades för att begrava domaren Mustafa Ozbilgin som dödades av en 28 årig jurist under en förhandling. Mördaren ville hämnas för ett domstolsbeslut i höstas att huvudduk ska vara förbjudet i och runt allmänna skolor. Han sköt elva skott och skadade många utöver domaren. Det var en attack mot den sekulära republiken, deklarerade landets president Ahmet Sezer som anklagade Turkiets styrande parti, "Rättvisa och utveckling" (AKP) för att förstöra statsskicket. Detta är en direkt utmaning mot premiärminister Tayyip Erdogan. Även generalstabschefen, Hilmi Ozkok, ansluter sig till angreppet. Spänningen mellan sekularister och islamister kommer förmodligen att hårdna. I kulissen finns dessutom konflikten med kurderna i detta triangeldrama. Och utanför väntar EUs långgående krav.

2006-22 s 8-9
"Elva skott mot staten"
När en turkisk islamist för en tid sedan attackerade en av landets högsta domare utlöste detta en maktkamp mellan sekulära krafter och den turkiska regeringen. Många befarar att en djup kris stundar. Nu är det åter turbulens i det turkiska samhället. Plötsligt råder det åter fiendskap mellan de politiska lägren. På ena sidan står den världsliga ordningens försvare, kemalisterna i polisen, rättsväsendet och militären och på den andra står den moderat islamistiska regeringen med Tayyip Erdogan i spetsen. Huvudduken har blivit en symbol för konflikten mellan religiösa och sekulära krafter. Varken elever, lärare, läkare eller offentligt anställda får bära huvudduk.

Indonesien
2006-22 s 11
"Ännu en naturkatastrof i Indonesien"
20000 människor blev hemlösa efter jordskalvet i centrala Java som var den värsta naturkatastrofen sedan tsunamin 2004. Den officiella dödssiffran var från början 5000 men stiger hela tiden. 90 % av alla byggnader i den kungliga huvudstaden Yogyakarta förstördes. Lördagens jordbävning hade sitt epicentrum tio mil från vulkanen Merapo som enligt experterna kan få utbrott när som helst.

2006-22 s 12
"Våldet flammar åter upp i Östtimor"
Våldsamma sammanstötningar i huvudstaden Dili och dess omgivningar har väckt farhågor om att det unga Östtimor är på väg mot inbördeskrig. Det började med att 600 soldater protesterade för att de får lägre löner därför att de tillhör en etnisk minoritet. I förra veckan blev det en konfrontation med skottväxling mellan dessa 600 och övriga 1200 soldater. På lördagen intogs förorterna av ungdomsgäng, beväpnade med machete, svärd, hemmagjorda gevär och andra vapen. Det blev våldsamma sammanstötningar mellan folk från landets västra del, där den etniska minoriteten bor och östra delen.

Burma
2006-22 s 13-15
"Skräck och förtryck är Karenfolkets vardag i Burma"
16000 människor tvingades fly undan de burmesiska generalerna utrotningsoffensiv. Ett år efter det att Burma blivit självständigt från Storbritannien 1948 inledde Karens Nationella Union (KNU) kampen för ett hemland i östra Karenstaten via Karens nationella befrielsearmé (KNLA). KNLA är den största av de rebellgrupper som bekämpar militärdiktaturen som har haft makten sedan 1962. Den burmesiska juntan har i flera år i stort sett ignorerat KNLA, men nu har den lanserat den största offensiven i delstaten Karen sedan 1997.

2006-22 s 14-15
"Dörren har öppnats på glänt"
Ett FN-sändebud har besökt Burma och oppositionsledaren Aung San Suu Kyi. Hon är dotter till den förre burmesiske ledaren general Aung San. Biträdande generalsekreterare Gambari fick träffa Nobelpristagaren (1991) i 45 minuter. Det tidigare sändebudet Razali Ismail avgick sedan han nekats inresetillstånd många gånger.

Afrika
2006-22 s 15-16
"Varför demokrati?"
Afrikas många olika folk har få anledningar att vara nöjda med tillvaron, vilket avspeglas i en stor opinionsmätning i 18 länder söder om Sahara. Afrobarometer har frågat minst 1200 personer i var och ett av länderna. Mätningarna visar en växande besvikelse bland afrikaner över ekonomiska förhållanden och staternas ekonomier. 56 % klagar på att de inte har tillräckligt med mat. I Nigeria som är Afrikas folkrikaste har andelen medborgare som anser att den demokratiska situationen är åtminstone "ganska bra" minskat från 68 % 2000 till 45 % 2005. Tilliten till presidenten har minskat från 77 till 26 %. Även i många andra afrikanska länder minskar förtroendet för ledarna. I Zimbabwe tycker bara 3 % att regeringen sköter sig "ganska bra". Att det inte blir uppror i Zimbabwe menar undersökningsledaren bero på att Mugabe har "järnhård kontroll" över landets väpnade styrkor. Bara 12 % av de intervjuade vågade uttrycka sig fritt om sin syn på politiken i landet.

Zimbabwe
2006-22 s 16
"Det kan inte bli värre i Zimbabwe"
Undergången närmar sig obönhörligt. För drygt ett år sedan lanserade den zimbabwiska regeringen Operationen "Kör bort slöddret": Omkring 700000 sluminvånare förlorade sina bostäder och affärsverksamhet när regeringen skickade in soldater och bulldozrar som förstörde allt. Nu har det blivit ännu värre. Inflationen överskrider 1000 procent, arbetslösheten är över 75 % och det råder brist på mat och bränsle. Den officiella politiska oppositionen, MDC, är trots detta maktlös. Den har splittrats i två fraktioner som strider inbördes. Civila organisationer, kyrkor och fackförbund har övertagit rollen från MDC som Mugabes verkliga motståndare.

Uganda
2006-22 s 17
"Fredstrevare i Uganda"
Efter 20 år på flykt verkar det som om Joseph Kony, den skygge ledaren för Herrens motståndsarmé (LRA) överväger att sätt punkt för sin terrorkampanj. Han har spelat in en video där han säger sig vilja ha fred. Sedan 1994 har han sponsrats av regeringen i Sudan men nu har denna minskat. Ugandas president, Yoweri Museveni, reagerade positivt på fredstrevaren. Utsikterna för fred kompliceras av internationella brottmålskommissionens efterlysning på Kony och fyra medarbetare.

USA
2006-22 s 18
"Det ser mörkt ut för republikanerna"
Kriget i Irak och den illegala invandringen har skadat Vita Husets anseende mest. Republikanerna riskerar att lida svår förluster i mellanårsvalen i höst. Demokraterna hoppas återta kontrollen i representanthuset. Det finns också en chans att de tar kontroll i senaten.

Colombia
2006-22 s 19
"Uribe bröt den latinamerikanska trenden"
Den konservative Alvaro Uribe, som är en av USAs bästa vänner i Sydamerika, vann söndagens val med övertygande majoritet. Uribe är den förste colombianske ledaren på mer än 100 år som blivit omvald. Orsaken är att han ses som en kompetent och omutlig ledare som har reducerat kriminalitet och våld och har fört en framgångsrik ekonomisk politik. Han har utökat antalet soldater och poliser med 25 % under sina fyra år vid makten. Den militära budgeten har nästan fördubblats.

Mexiko
2006-22 s 20-21
"Lönsam smutskastning"
Presidentvalet i Mexiko äger rum den 2 juli. Vänsterkandidatens stora försprång har snabbt krympt och förvandlats till det motsatta. Allt står och väger inför den förmodligen avgörande debatten mellan valets huvudaktörer i början av nästa vecka. López Obrador, borgmästare i Mexiko City fram till i fjol, hade en trygg ledning men motståndaren, frihandelsliberalen Calderóns aktiva kampanj har gett resultat. Obrador stöds av fattiga människor som tycker att frihandelspolitiken har missgynnat dem.

2006-22 s 21
"Varning för oroligheter"
López Obradors närmaste rådgivare, Manuel Camacho, som företräder Demokratiska revolutionspartiet, hävdar att motståndaren Calderóns aggressiva kampanjstrategi har polariserat samhället. Medelklassen har splittrats och arbetarklassen är mycket uppretad, menar han. Det kommer att bli demonstrationer och det blir svårt att styra landet oberoende av vem som än vinner valet.

Världen
2006-22 s 22-24
"Populismens globala segertåg"
populismen breder ut sig bortom sina rötter i Latinamerika när ledare från Paris till Peking försöker bemöta folkens växande oro för jobb och ojämlikhet. Kampanjer för flera miljarder dollar för att garantera arbetstillfällen eller inkomster för de som inte har hängt med i nationella utvecklingsexplosioner har införts på flera av Asiens största marknader. I Västeuropa reser sig "en populistisk Zeitgeist" som får långsiktiga konsekvenser. I Indien har parlamentet nyss godkänt premiärminister Manmohan Singhs "Nationella garanti för anställning på landsbygden", ett massivt arbetsmarknadsprogram som lovar att till 2010 finansiera minst ett jobb i var och en av Indiens 150 miljoner fattiga familjer. I december fördubblade Kina den minimala skattepliktiga inkomsten och eliminerade alla jordbruksavgifter vilket i ett drag sopade bort skatteplikten för miljontals landsortsbor.

Handel och Ekonomi
2006-22 s 24-26
"Tala om krångliga konstruktioner"
Världens största stiftelse är inte Bill och Melinda Gates, som hjälper sjuka världen runt. Nej, det är en stiftelse som ägs av IKEA och vars syfte är att främja heminredning. IKEAs organisation minimerar skatter och insyn, belönar grundarfamiljen Kamprad rikligt och gör IKEA immunt mot försök att köpa det. IKEA är ett av Sveriges bästa exportföretag har det juridiskt sett inte varit svenskt sedan i början av 1980-talet. Moderbolaget till alla IKEA-filialer är Ingka Holding, ett privatföretag registrerat i Nederländerna. Detta företag ägs i sin tur av Stiching Ingka Foundation, som är en holländskregistrerad, ej vinstgivande juridisk person, som fick aktierna av Kamprad 1982. Denna stiftelse anses ha ett nettovärde på minst 36 miljarder dollar.