Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 Tempus
2006 v 38

Tidskriften

     

Tempus vecka 38 2006 Sammanfattningar av artiklar som Bertil Tomelius läst i den svenska veckotidskriften Tempus. Tempus ger en bra bakgrund till och ökar förståelsen för världspolitiska händelser.

Tyskland
2006-38 s 3-4
"Tysk stad går mot strömmen"
I den tyska staden Cloppenburg föds det väldigt många barn i jämförelse med resten av Tyskland. Många ser detta som ett gott omen för landets framtid men orsaken till fruktsamheten har nog mer med det förgångna att göra.
Tyskland har Europas lägsta födelsetal och Europa är den världsdel som åldras allra snabbast. I fjol föddes 686000 barn i Tyskland, ungefär hälften så många som i början av 1960-talet. I fjol dog 830 000 personer.
Cloppenburg kännetecknas av religiositet - många är pingstvänner och de anser att det är gott att föda många barn - samhörighet, och familjevärden. Här är det fullständigt normalt att kvinnor stannar hemma med sina barn. Många i området är tyskar som flyttade hem från Ryssland när Sovjetunionen kollapsade.

2006-38 s 4-5
"Extremhögern gick framåt"
Östra Tyskland som har hög arbetslöshet och dålig tillväxt fungerar som grogrund för politiska ytterlighetspartier så länge som Angela Merkel och hennes regeringskoalition inte förmår minska klyftan mellan före detta Västtyskland och före detta DDR.
Nationaldemokratiska partiet fick 7 % av rösterna i regionvalet i Mecklenburg-Vorpommern. Därmed är partiet representerat i tre av Tysklands sex östliga delstater. I västra Tyskland är stödet till ytterlighetspartier försumbart.

Serbien
2006-38 s 5
"Belgrad blundar för det oundvikliga"
Parlamentet i Belgrad kommer att i landets nya författning skriva in att provinsen Kosovo är en integrerad del av Serbien. Serbien kommer aldrig att erkänna Kosovo som självständigt inte ens om Serbien måste hålla fast provinsen med våld, bedyrade premiärminister Vojislav Kostunica inför parlamentet i förra veckan. Orsaken till den tydliga upprördheten hos serbiska politiker är det faktum att allt pekar på att Kosovo kommer att bli självständigt innan årets slut. Regeringen i Belgrad har emellertid mycket svaga kort på grund av att krigsförbrytarna Radovan Karadzic och Ratko Mladic fortfarande är på fri fot.

Ryssland
2006-38 s 8-9
"Tomma tunnor skramlar mest"
Det starka Ryssland är ett hjärnspöke. I själva verket är Ryssland svagt och blir svagare. Den militära makten är svag, därom vittnar det misslyckade testet av den mycket omskrivna Bulavaraketen i augusti. Soldaterna är undernärda och demoraliserade. Krigsmakten plågas av självmord, alkoholism och korruption. Folkmängden minskar med 750 000 årligen på grund av låga födelsetal och ovanligt höga dödstal. Alkoholism är ett allvarligt problem liksom narkotikamissbruk. Ryssland har den största frekvensen av tuberkulos i Europa och aidsepidemin har ännu inte kulminerat.

2006-38 s 8-9
"Från sovjetisk klasskamp till etniskt krig"
Det etniska motsättningarna i det ryska samhället ligger och sjuder så när under ytan att nästan vad som helst kan få dem att koka över. Invandrare från Kaukasien, särskilt Tjetjenien ägnar sig åt affärsverksamhet och lever synbart bra. Många ägnar sig dock åt kriminalitet. Att de kommer från andra länder och "uppträder som kungar" retar de ryska ungdomarna som ofta lever under sämre förhållanden.

2006-38 s 10-11
"Det ryska syndromet"
Rysslands demografiska utveckling väcker bekymmer, speciellt som aidsepidemins konsekvenser blir riktigt kännbara först om några år. Födelsetalen har stabiliserats på en nivå långt under den som behövs för att bevara folkmängden konstant. Dödstalen är dubbelt så höga som i Västeuropa. Den förväntade livslängden för män, 59 år, är jämförbar med den i det svarta Afrika. Självmord är vanligt. Många dör i trafikolyckor. Mord är 20 gånger vanligare än i Västeuropa. Det finns en uppenbar bov i dramat, alkohol, särskilt starksprit. Ibland är det sprit som inte är avsedd för mänsklig konsumtion och ofta är det smuggelgods. Hjärtsjukdom och våld, två dödsorsaker är starkt alkoholrelaterade. Andra orsaker är rökning, utsläpp, inklusive radioaktivitet och ett förskräckligt och korrumperat hälsovårdssystem. Och allt kommer bara att bli värre när aids slår igenom.

Gibraltar
2006-38 s 12
"Permanent irritationsobjekt"
Spanien och Storbritannien har löst några av de knivigaste frågorna i den långdragna konflikten om Gibraltar. Man har nu ingått avtal om delad tillgång till flygplatsen och om hur stora belopp Storbritannien ska betala till spanska pensionärer i Storbritannien. Uppgörelsen berör dock inte den centrala frågan i konflikten: Spaniens protester mot att Storbritannien kontrollerar territoriet.

Ungern
2006-38 s 12
"Regimfientliga demonstrationer urartade"
Demonstranter rök natten till tisdagen ihop med den ungerska polisen och stormade den statliga televisionens huvudkontor. Orsaken till bråket var en läckt inspelning från maj månad i vilken man hör den ungerske premiärministern erkänna att regeringen "ljög morgon, middag och kväll" om det ekonomiska läget i landet för att vinna valet i april. Premiärminister Ferenc Gyurcsany har meddelat att han inte tänker avgå.

Iran
2006-38 s 13-14
"Folkets man sviker folket"
Mahmoud Ahmadinejad säger att han är en man av folket, men stödet för honom bland Irans fattiga tycks minska. Han tog makten för ett år sedan med löftet "att lägga oljepengarna på medborgarnas matbord". Han har ännu inte infriat löftet. På sikt kan hans ekonomiska politik, befarar många, leda till regelrätt katastrof. Ett exempel är Ahmadinejads så kallade Barmhärtighetsfond som skulle hjälpa nygifta fattiga till en bostad. Den är så naivt idealistisk att den röstades ned av parlamentet. Ett annat projekt är så kallade Rättviseaktier som går ut på att privatisera statliga företag och ge aktierna till folket. Detta har inte realiserats. Minimilönen har höjts vilket har gjort många företag olönsamma och de har lagts ner.

USA
2006-38 s 15-16
"En värld i svart och vita"
Amerikas utrikespolitik verkar starkt påverkad av religion. Misstanken att Amerika är starkt påverkat av religion finns i Europa både hos de politiska experterna och hos ländernas befolkning. Men det religiösa inflytandet är mycket mer komplicerat än vad kritikerna tror. Det finns en stor skillnad mellan religiösa fundamentalister och den alltmer växande skaran av protestantiskt kristna. Dessa går i fronten för att göra den amerikanska utrikespolitiken mer etisk mot människo- och narkotikahandel, mot fattigdom och religiös förföljelse och mot folkmordet i Sudan.
Bush har vid flera tillfällen agerat mot sina religiösa anhängare. Vidare är USAs utrikespolitiska elit en av landets mest sekulära grupper och slutligen är orsaken till att många utomlands avskyr USA inte alls att USAs ökade religiositet utan snarare och tvärtom landets extrema popkultur!

Venezuela
2006-38 s 17-18
"Han är farligare än de flesta tror"
Venezuelas president, Hugo Chavez, är ingen harmlös idealist, utan en beräknande intrigmakare, som älskar att reta USA. Hans utgångspunkt är att amerikansk "imperialism" är roten till allt ont i världen. Alla som ogillar USA är Chávez vänner vilket förklarar hans förtjusning i diktatorer som Lukasjenko i Vitryssland. Ett eventuellt medlemskap för Venezuela i FNs säkerhetsråd skulle erbjuda Chávez ännu en plattform.

2006-38 s 17
"Personkult i Venezuela"
Hugo Chavez kontrollerar de största oljereserverna i den västra hemisfären, han har en egen populär TV-show och nu har han en alldeles egen docka. Han har blivit Latinamerikas egen kultfigur i ordets alla betydelser. I Caracas har en 60 cm hög docka blivit en stor hit i butikerna.

Uganda
2006-38 s 18-19
"Ugandas groteska, brutala krig är kanske slut"
Freden i Uganda hänger på om brutalitet och mordisk galenskap får amnesti. Den internationella brottmålsdomstolen har utfärdat arresteringsorder på Joseph Kony och fyra av hans befälhavare för brott mot mänskligheten, men den ugandiska regeringen har lovat rebelledarna amnesti om de kapitulerar. Folket i Acholiland, den del av Uganda där Herrens motståndsarmé har härjat, dödat och lemlästat på det allra grövsta, har en egen lösning, "mataput", som är en traditionell försoningsceremoni.

Japan
2006-38 s 20-21
"Koizumi tackar för sig och Shinzo Abe tar över"
När Junichiro Koizumi avgår som Japans premiärminister nästa vecka råder det inga tvivel om att landets nye premiärminister ärver ett otåligt nationalistiskt samhälle. Koizumi lämnar också en obesvarad fråga i arv. Hur ska Japan ge uttryck för växande stolthet och självsäkerhet? Hur ska Shinzo Abe, hans efterträdare, klara navigeringen mellan två motstridiga strömmar i Japan: en allmänhet som mest av allt vill leva som "ett normalt land" och en liten påstridig, nationalistisk minoritet, som har stort inflytande i det styrande liberaldemokratiska partiet (LDP). En nationalism som är närvarande överallt men som under sex årtionden alltsedan Japans kapitulation i andra världskrigets slutskede tryckts tillbaka. Shinzo Abe delar Koizumis nationalistiska och konservativa hållning men han står inte inför samma tryck från "Förbundet för efterlevande familjer" en gruppe som företräder japaner vars anhöriga omkom i kriget. Det håller på att missta sin starka ställning helt enkelt beroende på att barnen till dödade soldater har blivit gamla och börjar dö ut.

Nordkorea
2006-38 s 22
"Paranoia i Pyongyang"
Den nordkoreanska regimen vill upp på dagordningen igen och anklagar därför USA för att planera ett kärnvapenanfall på diktaturen. Nordkorea vill få USA att mildra sina ekonomiska sanktioner och istället erbjuda regimen det slags belöningar som Iran har erbjudits i utbyte mot gott uppförande.

Kambodja
2006-38 s 23
"Farliga förbindelser"
Kambodja förbjuder fri kärlek och fria åsikter. Premiärminister Hun sen har utnyttjat sin stora majoritet i parlamentet för att driva igenom en lag som förbjuder otrohet. En annan lag begränsar parlamentsledamöternas yttrandefrihet. Den har sedan dess slutat upp med att göra oroväckande men kanske ogrundade påståenden. De får inte länge säga saker som "anses skada en enskild person, den allmänna ordningen, seder och bruk eller den nationella säkerheten".
Premiärminister Hun är också irriterad på ministrar som dycker upp på olika sociala evenemang tillsammans med älskarinnor i stället för sina fruar. Prins Norodom Ranariddh, Huns konkurrent om folkets gunst, brukar också ses i sällskap med en dansös istället för med sin hustru. Nu är det slut på sådan amoralitet!

FN/Nato
2006-38 s 24
"Regimskifte i FN"
FNs säkerhetsråd försöker enas om en stark efterträdare till generalsekreterare Kofi Annan som kommer att avgå i slutet av året. Tiden börjar bli knapp och efter månader av sonderingar och fruktlösa konsultationer inledde säkerhetsrådet officiellt valprocessen i förra veckan. Det finns för närvarande fem kandidater men fler väntas dyka upp. Bland dem anses prins Zeid al-Hussein av Jordanien vara en klar favorit. Enligt en tradition är det en person från Asien som står på tur att utses till generalsekreterare. Han är Jordaniens FN-ambassadör och kusin till kung Abdullah. En annan favorit är Ban Ki-moon, Sydkoreas utrikesminister liksom Shashi Tharoor, från Indien, en av FNs biträdande generalsekreterare. Biträdande premiärministern i Thailand, Surakiart Sathirathai, har en osäker position i dag efter militärkuppen i landet.

2006-38 s 24
"Världsbanken är självkritisk"
Antalet "bräckliga" (fragile) stater, vars växande fattigdom gör dem sårbara för terrorism, väpnad konflikt och epidemiska sjukdomar, har ökat från 17 till 26 sedan den senaste rapporten 2003. Fem stater har avancerat bort från listan men 14 har tillkommit: Cambodia, Central African Republic, Comoros, Ivory Coast, Eritrea, Guinea, Kosovo, Nigeria, Congo Republic, Solomon Islands, East Timor, Togo, Vanuatu samt West Bank and Gaza. Tolv länder finns kvar på listan sedan 2003: Afghanistan, Angola, Burundi, Congo , Guinea-Bissau, Haiti, Laos, Liberia, Burma (Myanmar), Somalia, Sudan och Zimbabwe. Av dem som till kommit är drygt hälften (åtta) länder söder om Sahara (SoS). Av dem som är på listan sedan 2003 är åtta länder afrikanska länder.
I sin rapport fastsår Världsbanken att den hjälp som slogs fast 2002 har varierat starkt mellan olika länder. I en del fall krävde givarländerna för snabba reformer. Ibland var dessa krav så otydliga att det var svårt för mottagareländerna att tillmötesgå dem.
Artikeln i Washington Post finns här.

Indien
2006-38 s 25
"Made in India!"
Indiens målmedvetna arbete för att bli ledande inom biltillverkningen har den senaste tiden givit goda resultat och en rad internationella företag har avslöjat planer på att montera fordon för både inhemsk konsumtion och export i Indien. Suzuki, Nissan Volkswagen m fl stora biltillverkare är intresserade av att utöka alternativt påbörja produktion i landet. Den indiska marknaden är nu så lönsam att de flesta biltillverkare designar mindre bilar till mer prismedvetna kunder i Indien för att sedan försöka exportera dessa Indien-anpassade bilar till hela världen, vilket bäddar för en stor, kostnadseffektiv produktion.

Städer
2006-38 s 26-27
"Fattiga, sexiga Berlin klagar inte"
Tysklands huvudstad har stora ekonomiska bekymmer. Boomen direkt efter återföreningen har runnit ut i sanden men merparten av berlinarna tycker att det är lika bra. Berlin är åter både Tysklands oomtvistade livsstilsförebild och den värsta eftersläparen i ekonomiskt avseende. Det är svårt att tro att Berlin har nästan 20 % arbetslöshet och att inkomsten är lägre än i någon annan tysk storstad när man ser de välfyllda kaféerna, blomstrande konstgallerierna och den stor mängden nattklubbar. Stadens skuld är på 80 miljarder euro. 41 % av berlinarna är beroende av offentliga bidrag - pensioner, socialbidrag och a-kassa - och 200 000 får sin lön från kommunen som offentliganställda. De röstar gärna på den socialdemokratiske borgmästaren Klaus Wowereit, WoWi kallad.