Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 Tempus
2006 v 36

Tidskriften

     

Tempus vecka 36 2006 Sammanfattningar av artiklar som Bertil Tomelius läst i den svenska veckotidskriften Tempus. Tempus ger en bra bakgrund till och ökar förståelsen för världspolitiska händelser.

EU
2006-36 s 3-4
"EUs sjunkande födelsetal sprider sig österut"
Demografisk obalans skapar brist på arbetskraft, ekonomiska bekymmer och sociala motsättningar. De mest drastiskt sjunkande födelsetalen noteras i framför allt Östeuropa som dessutom förlorar arbetskraft med arbetsutvandring till Västeuropa. Europeiska kvinnor som är bättre utbildade och mer integrerade i arbetsmarknaden än någonsin förr säger att de inte har tid att skaffa barn. Bruket av preventivmedel har också gjort barnafödandet till ett aktivt val. Legaliseringen av abort i många länder har också påverkat födelsetalen.

2006-36 s 7
"Tolkarna kostar miljontals euro varje år"
Miljontals euro från skattebetalarna slösas bort varje år på EU-tolkar som ofta kommer till möten bara för att få veta att de inte behövs. En rapport om EUs årliga tolkbudget avslöjar att 16 %, 25 miljoner euro, går till tolkar, som egentligen inte behövs.

2006-36 s 8
"En vana som har blivit en dyr ovana"
Enligt EUs bestämmelser ska parlamentet samlas 12 gånger per år i Strasbourg i Alsace som en symbol för försoningen mellan Frankrike och Tyskland efter andra världskriget. 216 miljoner euro kan sparas årligen genom att förlägga parlamentet permanent i Bryssel. Sessionerna i Strasbourg kan emellertid bara slopas efter en ändring av EUs grundlag och Frankrike (som alla andra medlemsländer) har vetorätt i sådana frågor.

2006-36 s 8
"Kandidatländerna sätts under lupp"
Bryssel förväntar sig större ansträngningar från Bulgarien och Rumänien inför deras stundande EU-medlemskap. Bulgarien och Rumänien förbereder sig intensivt för inträdet i EU i januari 2007. För dem gäller de hittills striktaste villkoren för något nytt medlemsland. Bulgarien är föremål för den hårdaste granskningen. EU har auktoritet att suspendera regionalstöd värt flera miljarder euro till de båda länderna om det står klart att korruption och bedrägeri förekommer i förvaltning och politik även efter det att de blivit medlemmar. Om Bulgarien inte lyckas angripa kriminalitet och korruption kan landet uteslutas från unionens juridiska samarbete och landets domstolar kommer i då fall inte att erkännas av unionen.

Flyktingpolitik, Italien
2006-36 s 4-5
"En ändlös ström av flyktingar"
Italien överväger att etablera ett samarbete mellan olika statsorgan bland annat polisen mot ekonomisk brottslighet och antimaffiamyndigheten för att komma till rätta med människohandeln på Sicilien. Den drivs av grupper som liknar maffian och leder till att många flyktingar omkommer på sin färd från Nordafrika, främst Libyen, till Sicilien. Libyen är själv ett land översvämmat av flyktingar och försöker inte hindra dem från att lämna landet.

Flyktingpolitik, Spanien
2006-36 s 5
"Flyktingproblemet är övermäktigt"
Strömmen av fattiga migranter från Afrika som tar sig till Kanarieöarna i överfyllda båtar växer stadigt. 22000 har landstigit där i år många fler än de 5000 som kom under hela förra året. Spaniens utrikesminister Moratinos uppmanar alla sina ambassadörer i de västafrikanska länderna att påskynda repatrieringsavtal så att resenärerna kan åka tillbaka till de länder där de hör hemma. Spanien säger sig inte längre kunna tolerera den illegala invandringen och ursprungsländernas underlåtenhet att bekämpa utvandringen. Tidigare var det Marocko och Mauretanien men nu är det i Senegal som resorna obehindrat organiseras. Utvandrare betalar förmögenheter för att våga livet i riskabla överfarter.

Flyktingpolitik, Frankrike
2006-36 s 6
"Invandringen är en het valfråga i Frankrike"
Invandringen i Frankrike ökade snabbt mellan 1999 och 2004. Samtidigt minskade andelen välutbildade invandrare radikalt. Invandringen väntas stå högst på dagordningen i presidentkampanjen med debatter huruvida fler invandrare ska tas emot i ljuset av att de som redan finns är så svåra att integrera. 2004 hade Frankrike nästan 5 miljoner invånare som inte var födda i Frankrike. Inrikesminister Sarkozy försöker locka mer kvalificerade invandrare med en ny lag som för det svårare för anhöriga att få uppehållstillstånd och att reservera platser åt dem som är beredda att arbeta inom de branscher där det finns brist på arbetskraft.

Frankrike
2006-36 s 6-7
"Rivalerna har begravt stridsyxan"
Medan den franska vänstern brottas med frågan om vem som ska bli partiets presidentkandidat verkar kandidatfrågan inom UMP vara mer eller mindre löst eftersom majoriteten av UMPs medlemmar sluter upp bakom Nicolas Sarkozy. Även Frankrikes premiärminister Dominique de Villepin verkar vara inställd på detta.

USA
2006-36 s 9-11
"Amerikas långa krig"
Det mäktiga Amerika, som för inte så länge sedan slöt leden i chock och sårbarhet, splittras numera på grund av misslyckande och kritik utifrån. Den omedelbara följden av 11 september blev nationell samling över partigränserna. Den 11 september förklarade president Bush krig. Händelserna stärkte hans ställning enormt. Bush vann presidentvalet 2004 med fler röster än någon tidigare president i USAs historia. Kriget i Irak splittrar nu nationen. Men det finns också en klyfta mellan demokraterna och republikanerna när det gäller Amerikas roll i världen.

USA, Kazakstan
2006-36 s 12-13
"Viss korruption räknas tydligen inte"
Kazakstans ledare autokraten Nursultan Nazarbajev är på väg för ett besök i USA. Han kommer inte bara att tas emot i Vita Huset utan han ska också ackompanjera familjen Bush till deras ställe i Maine. Transparency International har nyligen nedgraderat landet från 65:e till 107;e plats när det gäller korruption. "Där finns inga fria val, och pressen kontrolleras till stor del av Nazarbajevs egen familj" säger antikorruptionsorganisationen. Men Kazakstan har de största oljereserverna i Kaspiska havs regionen.

Irak, Terrorism
2006-36 s 12
"Al-Qaidaledare gripen i Irak"
Iraks nationella säkerhetsrådgivare meddelade under veckoslutet att amerikanska och irakiska soldater hade fångat en framträdande medlem av al-Qaida. Det är Hamid al-Saeedi och han gav information som ledde till att ytterligare ett 20-tal al-Qaidamedlemmar kunde gripas, däribland elva högt uppsatta.

Syrien
2006-36 s 14-15
"En islamisk väckelse drar fram genom Syrien"
Den strikt sekulära syriska staten utmanas i tysthet av en väckelserörelse som engagerar i första hand kvinnorna, som ser en chans att hävda sin roll i samhället. Islam skulle kunna underminera enheten i ett samhälle som styrs av en religiös minoritet, Alawiterna, och sominkluderar många trosinriktningar. Förbundet Qubaisiate bär namn efter grundaren Munira al-Qubaisi som var en karismatisk syrisk shaikha, det vill säga en religiöst skolad kvinna. Vad de unga flickorna får lära sig i de nya islamska skolorna är att först lära sig Koranen utantill och sedan lära sig att citera boken med rätt rytm och tonfall "en process som kräver flera år av intensiva studier".

Iran
2006-36 s 15-17
"Iran är spindeln i nätet"
I Irak dör fler människor än någonsin och USA står maktlöst. Israels självkänsla fick sig en knäck efter invasionen av Libanon, och nu försöker Europa hjälpa till att skapa fred. Alla kriser i regionen har en och samma vinnare: Iran. Den islamiska republiken har blivit en regional stormakt med eller utan kärnvapen. Folken i de sunnimuslimska länderna hyllar inte längre sina ledare utan utropar i stället den shiamuslimske Hizbollah-ledaren Hassan Nasrallah till arabisk frihetshjälte.

Thailand
2006-36 s 18-19
"Vem är det som hotar demokratin egentligen?"
Thaksin är verkligen en valvinnare, den största i Thailands historia. Han har fortfarande mycket starkt stöd bland landets fattiga landsbygdsbefolkning och han skulle säkert bli omvald om det vore val nu. Men Thaksin har av folket tvingats lämna sin post i april och sitter kvar som ett slags expeditionsminister. Det som fick missnöjet med honom att explodera var försäljningen av hans familjs telekomföretag till ett singaporianskt företag för 1,9 miljarder dollar, varav merparten var skattefri.

Somalia
2006-36 s 19
"Långsam fredsprocess i Somalia"
Representanter för Somalias svaga FN-understödda interimsregering förhandlade under veckoslutet med delegater från det allt mäktigare Islamska domstolsförbundet och milisen som kontrollerar större delen av södra Somalia. Parterna slöt ett avtal enligt vilket milisens och interimsregeringens soldater ska bilda en gemensam armé. I slutet av oktober, efter Ramadan, ska de börja diskutera en fördelning av den politiska makten.

Sudan
2006-36 s 19
"AU måste lämna Darfur"
Sudan beordrade i söndag Afrikanska Unionens soldater att lämna Darfur. Sudan trotsar FN och en resolution som säger att en fredsstyrka på mer än 20000 soldater ska ersätta AUs styrka. Regeringen har i stället mobiliserat tusentals egna soldater som har inlett en ny offensiv mot de rebeller i norra Darfur som inte undertecknade en fredsuppgörelse i maj.

Burma
2006-36 s 20
"Kritiken mot generalerna hårdnar"
Den burmesiska regimen tycker inte om att behandlas som en pariastat och den kan pressas att böja sig för omvärldens påtryckningar. Ordföranden i ASEAN säger att förbundets princip om icke-inblandning bör omvärderas med tanke på förhållandena i Burma. Flera andra medlemmar, Vietnam, Laos och Brunei är emellertid inte heller demokratier. Därtill kommer att Burmas olja, gas och virke är viktiga för hela regionen. Generalernas inkompetens och hårdhet har förvandlat ett av Sydostasiens mest löftesrika länder till ett av regionens mest brutaliserade och utarmade länder. De enda områden där Burma visar framfötterna är som exportör av narkotika och flyktingar och som grogrund för farliga sjukdomar som HIV och fågelinfluensa.

2006-36 s 21-23
"Burma är ett tropiskt fångläger"
Medan fredspristagaren Aung San Suu Kyi sitter i husarrest i Rangoon förskansar sig militärjuntan i sin nya huvudstad och ruinerar det egentligen mycket rika landet. Juntaledaren Than Shwe säger att den nya hemlighetsfulla platsen är "vår krigsbunker, där vi kan förskansa oss vid ett eventuellt amerikanskt anfall tills kineserna kommer och hjälper oss".
Så sent som på 1960-talet innan general Ne Win tog makten, var Burma Asiens viktigaste leverantör av virke och störste risproducent. Burma hade också Sydostasiens bäst utbildade, engelskspråkiga elit. Numera tvingas drygt 40 % av befolkningen leva på mindre än en dollar per dag. Aids, tuberkulos och malaria grasserar och 50 % av budgeten går till militären.

Östtimor
2006-36 s 23-24
"Stordåd förväntas av Östtimors siste hjälte"
Efter att i många år ha kämpat för sitt folks frihet utkämpar fredspristagaren José Horta-Ramos en ny strid för att hindra den nya nationen Östtimor från att falla sönder. Han uppgift är att återskapa en känsla av lugn och stabilitet i huvudstaden Dili. Upploppen bland kriminella gäng och deserterade soldater som protesterar mot arméns kontroversiella avskedande av 600 missnöjda soldater har lagt sig men dessförinnan dödades minst 30 människor och regeringsbyggnader brändes och plundrades. 45 % av öns vuxna befolkning är analfabeter och deras kläder består av trasor. Själv har han en europeisk fader och han är välklädd och kan många språk.

Kina
2006-36 s 12
"Stackars rika Kina!"
Pekingspenningkista fylls på med omkring 17 miljarder dollar per månad och den kommer inom kort att passera en miljon dollar. Peking har noterat att de faktiskt är möjligt att ha för mycket pengar. Pekings växande valutareserv i dollar representerar den farligaste obalansen i dagens globala ekonomi. Politikerna i Washington kräver att Peking höjer yuanens kurs gentemot dollarn. Kina befarar förlora sin konkurrenskraft om detta sker med konkurser som följd. Bankerna har enorma mängder pengar att låna ut och spekulationer i fastigheter och företag ökar.