Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 Tempus
2006 v 32

Tidskriften

     

Tempus vecka 32 2006 Sammanfattningar av artiklar som Bertil Tomelius läst i den svenska veckotidskriften Tempus. Tempus ger en bra bakgrund till och ökar förståelsen för världspolitiska händelser.

Spanien
2006-32 s 3-4
"En plats i solen"
Spaniens baktalade premiärminister kan känna sig ganska nöjd. Ekonomin tuffar på, + 3,5 % nästa år. Katalonien har fått en ny författning om regionens autonomi. Den baskiska terroristgruppen ETA håller vårens löfte om permanent vapenvila. En våg av socialliberal lagstiftning från äktenskap mellan homosexuella till snabbare skilsmässor har godkänts i parlamentet. Zapateros socialistparti har ett bekvämt försprång i opinionsundersökningarna. Invandringen har hållit lönerna nere och har försett Spanien med nya, ivriga konsumenter. 650 000 nya invandrare anlände förra året. Men inflationen är hög och underskottet i bytesbalansen slår rekord.

Storbritannien
2006-32 s 4-5
"Brittisk skola inför drogtester på små barn"
Abbey School i sydöstra England gör salivtester på sina elever. Deras föräldrar måste ge sin tillåtelse. Av 600 testade har bara en testats positiv - ett resultat av att man vet att man kan bli testat? Elever som vägrar eller testar positivt måste delta i ett rådgivande samtal Det finns inga disciplinära åtgärder. Eleverna blir bestraffade om man kommer på dem med att handla med droger, om de har droger med sig eller om de är drogpåverkade i skolan.

Ukraina
2006-33 s 5
"Justjenko tvingades utse sin fiende till premiärminister"
Ukrainas president Viktor Justjenko som blev president 2004 efter en våg av folkligt uppror förlorade i parlamentsvalet och nu tvingas han nominera sin politiske fiende Viktor Janukovitj till premiärministerposten. Denne är oense med presidenten om huruvida Ukraina ska ansluta sig till Nato, om privatiseringen av statlig egendom och om huruvida ryskan ska upphöjas till officiellt andra språk.

Italien
2006-32 s 6
"Venedigs skydd är i fara"
För tre år sedan lanserade dåvarande presidenten Berlusconi projektet Moses, ett flodbarriärsystem bestående av 79 stålportar som ska resas upp från havsbotten och bilda barriärer för att hindra högvattnet från Adriatiska havet att strömma in i lagunen där Venedig ligger. Det kommer att kosta 4,3 miljarder euro. I dag finna finansiering för bara 1,46 miljarder.

Israel och Palestina
2006-32 s 8-9
"I Mellanöstern intet nytt?"
Hizbollah och Israel fortsätter att skicka dödliga raketer mot varandra. I Libanon har 1000 personer dödats, huvuddelen av dem civila. 61 israeliska soldater och 36 civila har dödats. På Västbanken har Israel gripit det palestinska parlamentets talman, Aziz Dweik.

2006-32 s 10
"Nasrallah -arabernas nye ikon"
Hizbollahs generalsekreterare, Hassan Nasrallah, är arabvärldens mäktigaste man säger vicepresidenten i ett arabland. Nasrallah är den ende arabledare som faktiskt genomför det han säger att han ska göra. Han är en libanesisk hövding som sitter gömd i en bunker. Han bär sin svarta turban som talar om att han är en sayyid, det vill säga en präst som kan spåra sin härkomst till profeten Muhammed. Hans genidrag har varit att utbilda hundratals gräsrotskrigare och sedan med hjälp av religionen inspirera dem att slåss intill döden.

2006-32 s 11-12
"Krigets etik"
Det är inte lätt att mäta det civila lidandet och ställa det mot militär vinning. Human Rights Watch, en New York-baserad grupp som bevakar krig och andra övergrepp i hela världen försöker göra det. Frågan är vad det leder till.

Irak
2006-32 s 13
"Irak står på randen till inbördeskrig"
Nu handlar det mer om irakisk politisk vilja än amerikansk militär strategi för att hindra ett inbördeskrig. Storbritanniens ambassadör gör bedömningen att en delning av Irak är mer sannolik än ett införande av demokrati. Dagens våld kräver nu 100 liv om dagen. Nyckeln till att stoppa våldet bland 20000 i ett land med nära 27 miljoner invånare finns i att det irakiska folket enas, att regeringen avväpnar milisen och att de irakiska säkerhetsstyrkorna ökar i antal och kvalitet.

Sri Lanka
2006-32 s 14
"Sri Lanka ignorerar rebellernas krigshot"
Sri Lankas armé lovade på måndagen att fortsätta kampen för att ta kontrollen över vattenförsörjningen i öst från de tamilska tigrarna. Tigrarna - tamilska muslimer - varnade för motåtgärder om arméns attacker fortsätter.

Kuba
2006-32 s 15-16
"USA-kubanerna behåller bindestrecket"
De som tillhör den första generationen Kubaflyktingar, som lämnade Kuba när Fidel Castro kom till makten, har hela tiden haft drömmar om att komma tillbaka när hemlandet befriats från den kommunistiska regimen. Men så småningom har de slagit sig till ro i USA. Mer än 85 % säger att de kommer att stanna kvar, för att det har gått så lång tid, 45 år.

2006-32 s 16-17
"Kontraproduktiv blockad mot Kuba"
Oavsett om kubanerna är för eller emot sin ledare står de enade ifråga om USAs sanktioner. Det amerikanska embargot har varat sedan 1961. Nödvändiga livsmedel ransoneras, överfyllda, ombyggda lastbilar ersätter bussar, två valutor är i omlopp. Nickel, socker och tobak är de största exportvarorna, men handeln hindras av embargot och hela den stora amerikanska marknaden är stängd.

Miljö
2006-32 s 18
"Hand i hand"
Storbritannien och Kalifornien trotsar Bush och tar gemensamma tag mot den globala uppvärmningen. I Europa finns en marknad för handel med utsläppsrätter. Till denna vill Arnold Schwarzenegger ansluta Kalifornien via avtal med Tony Blair och Storbritannien trots att USA inte skrivit på Kyotoprotokollet. I Storbritannien har man också tittat på möjligheten att införa individuella utsläppsbegränsningar. Personer som samlar på sig oanvända utsläppsrätter, till exempel genom att köra bil mindre skulle då kunna sälja dessa till personer som överskrider sina utsläppsbegränsningar. Handeln med utsläppsrättigheter kom till i samband med att Kyotoprotokollet skrevs under 1997 av ett 25-tal länder bland dem Sverige.

Forskning
2006-32 s 19-20
"Cellsamma vändningar"
Delstater trotsar presidentens veto och ger stora summor till stamcellsforskning. President George W Bushs veto - hans första - mot lagstiftning för utökad statlig finansiering av forskning på stamceller från embryon har fått den oavsiktliga följden att vissa delstater - Kalifornien och Illinois - ger ekonomiskt stöd till denna kontroversiella verksamhet. Vidare har vetot inneburit att frågan får en framträdande plats på dagordningen i valkampanjer över hela USA. Dagen efter det att vetot utfärdats tog två guvernörer tillfället i akt och skaffade fram pengar till stamcellsforskningen. Entydiga opinionsundersökningar visar att allmänheten är positiv till utökad stamcellsforskning.