Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 Tempus
2006 v 46

Tidskriften

     

Tempus vecka 46 2006 Sammanfattningar av artiklar som Bertil Tomelius läst i den svenska veckotidskriften Tempus. Tempus ger en bra bakgrund till och ökar förståelsen för världspolitiska händelser.

Bosnien
2006-46 s 3-4
"Daytons förbannelse"
Den tyska armén kommer att ta hem sina soldater från Balkanrepubliken Bosnien-Hercegovina, och även EUs höge representant kommer sannolikt att ta farväl av republiken nästa sommar. Detta betyder inte att fienderna i landet har försonats med varandra.
Miljarder av återuppbyggnadspengarna till Bosnien - det är per invånare i landet mer än vad Marshallplanen överförde till Tyskland efter andra världskriget och som blev grunden till "det tyska undret" på 1950-talet - har förskingrats eller investerats i tvivelaktiga projekt. Därför är arbetslösheten 50 % och fattigdomen hos den stora massan oerhörd och klyftan till de krigsprofitörer som tjänat enormt på alla bidragspengarna är förfärlig.
60 % av statsbudgeten går till den uppblåsta bosniska administrationen och den ofantliga byråkratin, landet med drygt 4 miljoner invånare har 180 ministrar och sammanlagt 760 parlamentariker i de många parlamenten.
Därtill kommer en utbredd kriminalitet, tilltagande korruption och ett förstört rättsväsen. Men det värsta är oförsonligheten mellan de forna fienderna. Misstron mellan kroater, serber och bosnienmuslimerna är stor. Bosnienserberna kräver sin rätt till en egen stat och kroaterna känner sig förtryckta i tvångsgemenskapen med muslimerna. Mostar med 110 000 invånare är fortfarande elva år efter Daytonavtalet en delad stad mellan kroater och muslimer. I fler än 50 skolor sker undervisningen enligt apartheidsystemet. För att förhindra blodiga slagsmål på skolgårdarna hålls de tre etniska grupper åtskilda.
De flesta av de flyktingar som har återvänt har inte stannat på de platser de kom från utan sålde snabbt sina hus och flyttade till områden där deras etniska grupper finns.
Det är mycket troligt att om Kosovo förklaras självständigt från Serbien så kommer de bosniska serberna - som utgör nästan 40 % av befolkningen i Bosnien - att kräva självständighet för den "serbiska republiken" inom Bosnien. Gnistorna från de muslimska albanerna i Kosovo kan komma att starta en ny krigsbrand i Bosnien.

Storbritannien
2006-46 s 5
"Bushs förlust är även Blairs"
Tony Blairs rykte blev ännu mer skamfilat efter president George Bushs stora förlust i de amerikanska mellanårsvalen förra veckan. Labour försöker se det positiva som att demokraterna kan förväntas bättre än Bush uppskatta Blairs senaste diplomatiska framstötar vad gäller att få Syrien att bryta sin nära allians med Iran och att sätta fart på fredsprocessen mellan Israel och palestinierna. I London hyser man också farhågor om världshandelns framtid. Demokraterna har starka protektionistiska instinkter.

Georgien
2006-46 s 5
"Sydosseterna vill skiljas"
Myndigheterna i Sydossetien, en utbrytarregion i norra Georgien, uppger att 99 % av regionens väljare röstade ja till självständighet i söndagens folkomröstning. Omröstningen erkänns inte av det internationella samfundet och de georgiska myndigheterna avgärdar den som olaglig och beskyller Ryssland för att ha stött den.

USA och EU
2006-46 s 6-7
"Valresultatet påverkar USAs förhållande till Europa"
Handelsfrågorna förblir kniviga att lösa, men miljösamarbetet blir lättare och kanske uppstår större enighet i synen på alla problem i Mellanöstern.
Demokraternas seger kommer att stärka EUs miljöpolitik och att gynna ett starkt EU i allmänhet som kan dela det globala ledarskapets börda med USA.

USA och Israel
2006-46 s 7-9
"Gammal vänskap sätts på prov"
I måndags besökte Ehud Olmert Vita Huset i Washington. Redan före de amerikanska valen hade en känsla av vaksamhet krupit in i den intima vänskapen mellan Israel och USA. Sommarens krig i Libanon fick Washington att ifrågasätta premiärminister Ehud Olmerts kompetens och i Jerusalem var man bekymrad över amerikanernas hållning gentemot Iran och palestinierna. Israel menar att den amerikanska politiken har förstärkt Iran-stödda miliser i Irak, vilket strider mot Israels intressen. Många Israeler tycker att den fria världen under USAs ledarskap står inför ett hot som liknar situationen i Europa på 1930-talet, när de tyska nazisterna rustade sig. Kanske är Iran lika farligt som nazisterna. Både Hizbollah i Libanon och Hamas i de palestinska områdena är väpnade, radikala Iran-sponsrade, islamiska grupper, som har svurit att förstöra Israel.

Libanon och Syrien.
2006-46 s 9
"Politisk dragkamp"
Den politiska krisen i Libanon fördjupades under veckoslutet när samtliga fem shiitiska ministrar avgick. De fem företrädde den shiamuslimska rörelsen Hizbollah. Den Syrienvänlige presidenten Emile Lahoud säger att avgången gör alla regeringsbeslut författningsvidriga. Den antisyriska majoriteten förnekar detta. Denna har godkänt ett förslag om en internationell tribunal som ska rannsaka de misstänkta i mordet på den förre premiärministern Rafik Hariri som dödades i februari i fjol.

Israel och Palestina
2006-46 s 9
"Ny palestinsk premiärminister"
Mohammed Shubayer, tidigare rektor för det islamiska universitetet i Gaza, blir ny palestinsk regeringschef. Före den sista november ska hela den nya palestinska regeringen vara klar. Den tidigare regeringschefen, Ismail Haniya, har accepterat att lämna sin post om detta kan leda till att de palestinska områdenas internationella isolering hävs så att palestinierna åter kan få de penningbidrag som de är helt beroende av för att kunna överleva.

Somalia
2006-46 s 11
"Blodiga strider i Somalia"
Hårda strider bröt ut i början av veckan i centrala Somalia efter det att landets övergångsregering hade avvisat ett fredsalternativ från den islamiska rörelsen. Strider ägde rum nära den halvautonoma regionen Puntland i norra Somalia, ett av de få områden som ännu inte kontrolleras av islamisterna.

Kuba
2006-46 s 11
"USA tror att Castros dagar är räknade"
Fidel Castros hälsa försämras gradvis och han kommer troligen inte att leva hela år 2007 eller återgå till sitt arbete. Man misstänker att han har cancer i magen, ryggraden eller bukspottskörteln.

Afghanistan
2006-46 s 11
"Dödssiffran stiger i Afghanistan"
Upproret i Afghanistan har blivit fyra gånger värre, räknat i antalet döda och skadade, det gångna året. Militanta iscensätter drygt 600 attacker varje månad. Hittills i år har fler än 37000, inklusive afghaner, talibaner och utländska soldater, dödats.

Dubai
2006-46 s 11
"Gästarbetarna utnyttjas"
Dubais ekonomiska boom har åstadkommits med hjälp av 600 000 asiatiska gästarbetare som åtnjuter få rättigheter och saknar möjligheter att värja sig mot exploatering, skriver Human Rights Watch i en rapport. Den hävdar att emiraten har abdikerat nästan totalt från ansvaret för arbetarnas rättigheter. Genomsnittslönen för medborgare i Dubai är 21000 dollar per månad men byggnadsarbetarna tjänar bara 135 dollar.

Pakistan
2006-46 s 11
"Pakistansk region talibaniseras"
En islamisk koalition, som styr i Pakistans konservativ, nordvästliga provinser, har godkänt en lag av talibanskt snitt, som framför allt syftar till att stävja osedligt leverne. För kontroll av att lagen efterlevs har ett nytt departement inrättats med religiösa ledamöter och en separat poliskår.

Kommunismen
2006-46 s 12-13
"Kommunismen frodas"
Historien kanske står på kommunisternas sida trots allt. På den årliga konferensen i Grekland i oktober hade delegater från ett sjuttiotal länder anledning att vara nöjda. Minnet av Sovjetunionens övergrepp bleknar. Amerikas anseende försämras och den globala kapitalismens orättvisor blir allt lättare att angripa. Kommunisterna har alltid varit bra på kampsånger och deras politiska tongångar om rättvisa och solidaritet må låta ihåliga för en del men de hörs allt vidare omkring. Nästan alla kommunistpartier hyllar Kuba men Nordkoreas bisarra blandning av personkult och paranoia är svårare att svälja. Bara en liten minoritet håller fast vid att Nordkorea är ett arbetarparadis. Maoisterna i Nepal fick inte vara med på konferensen eftersom många kommunistpartier ogillar deras väpnade kamp.

Kazakstan
2006-46 s 14-16
"Kazakiskt storhetsvansinne mitt på stäppen"
Kazakstans statschef, Nursultan Nazarbajev, försöker öppna sitt centralasiatiska rike mot väster med hjälp av en ny metropol. Arkitekter gör sig löjliga över staden men den internationella byggbranschen räknar med miljardvinster. Nazarbajev vill förvandla den före detta kosackbosättningen i Astana, 97 mil norr om den gamla huvudstaden Alma Ata till ny huvudstad. Det har lett till en boom som delat invånarna i två grupper, de som tjänar på den och förlorarna. Astana hette förr Zelinograd och var för 15 år sedan fortfarande en "tysk" stad befolkad av de Volgatyskar som Stalin förvisade till den centralasiatiska ödemarken. När Sovjetunionen föll åkte dock de flesta tyskar tillbaka västerut.

Tadzjikistan
2006-46 s 17
"Månggifte är på väg tillbaka i Centralasien"
Tadzjikistans inbördeskrig efter Sovjetunionens upplösning krävde 100 000 döda, de allra flesta män. Många män har också utvandrat till Ryssland. "Flickorna måste ha en man, annars blir de till en skam för familjen". Den muslimska religionen tillåter en man att ta flera fruar så länge som han kan försörja dem. Polygamins återkomst i Tadzjikistan stöds av flera imaner som understryker återgången till traditionella kulturella seder i alla de forna sovjetrepublikerna i Centralasien.

Kirgisien
2006-46 s 17
"Tulpanrevolutionen steg 2"
President Bakijev tog makten i fjol efter ett förhållandevis fredligt uppror, som fick namnet Tulpanrevolutionen. Nu har han efter drygt en vecka av gatudemonstrationer och sviktande stöd från sina egna parlamentsledamöter tvingats att godkänna ett dokument som ger presidenten betydligt mindre makt. Den nya författningen innebär att kontrollen över den nationella säkerhetstjänsten flyttas från presidenten till regeringen som ska godkännas av parlamentet.

Etiopien
2006-46 s 18
"Zenawi är värre än Mengistu"
Den etiopiska regeringen, allierad med USA, beskylls för förfärliga övergrepp och mord. Detta påstår en före detta domare som "hoppat av" till Storbritannien. Meles regering kritiserades hårt i fjol efter det att polisen efter det att polisen hade massakrerat 193 människor som deltog i regimfientliga demonstrationer. "Det pågår en systematisk massaker på regimkritiker", säger Aberra som var ordförande i högsta domstolen i Oromia.

Samhälle
2006-46 s 18-19
"En korrupt värld"
De nordiska länderna räknas alltjämt som några av världens renhårigaste länder. Motsatserna hör för det mesta hemma i Afrika. Det är organisationen Transparency International i Berlin som presenterat sitt korruptionsindex som mäter uppfattningen om korruptionsutbredning bland myndighetsföreträdare och politiker. Det bygger på tolv undersökningar bland affärsfolk och länderexperter de gångna två åren. Sedan undersökningarna började 1995 har länderna i Nordeuropa konsekvent toppat listan. Så är det också i den aktuella listan där Finland, Island och Nya Zeeland ligger i topp med Danmark, Singapore och Sverige strax därefter. Av de 15 "gamla" EU-länderna ligger Grekland sämst på 54:e plats av 163 undersökta länder. Näst sämst är Italien. Av de 9 "nya" EU-länderna (Malta är inte med) är Estland (24) och Slovenien bäst medan Polen sämst (61). Allra mest korrupta länder av de 163 undersökta är Haiti och Burma (Myanmar).
Men det kanske mest intressanta är det samband som undersökarna funnit nämligen att siffrorna antyder en direkt koppling mellan maktmissbruk och ekonomisk stagnation. Man anser att missbrukade statliga medel "ger upphov till en ond cirkel i vilken de som har tillgång till pengar och privilegier tar vad de kan, varmed de låser fast de fattiga i fattigdom".
Artikeln finns i International Herald Tribune.
Hela tabellen 2006.

Historia
2006-46 s 19-20
"Lebensbornbarnen försöker förstå varför de blev till"
Resultatet av nazisternas avelsprogram blev helt vanliga människor med vanliga fel och brister. Det mest negativa var alla de svek och uppdiktade levnadshistorier som mödrarna eller adoptivföräldrarna hittade på för att dölja de hemska sanningarna. Dessa var att kvinnor hade valts ut för att de var blonda, blåögda och inte hade några genetiska fel. Dessa gjordes gravida av män med en likadan bakgrund, i allmänhet handlade det om tyska eller skandinaviska män. Dessa barn som idag är i 60-års åldern träffades nyligen i en stad i östra Tyskland för att prata om sina erfarenheter. Det finns ett litet antal som är stolta över att vara Lebensborn. De tycker att de tillhör eliten. Det är intressant att diskutera nationalsocialisternas försök med mänsklig avel på 30-talet just nu när det genteknikens framsteg gör det möjligt att snart välja egenskaper och drag hos de ofödda barnen.

Klimat & Miljö
2006-46 s 21-22
"Det kanske hettar till i Washington också"
En brittisk rapport om den globala uppvärmningen är egentligen riktad direkt till USA. Storbritanniens finansminister, Gordon Brown, gav order åt Sir Nicholas Stern att göra en rapport om klimatförändringens ekonomiska följder, som en påtryckning på USAs president George Bush sommaren 2005, sedan denne vägrat att ratificera Kyotoprotokollet. Detta ålägger världens 35 ledande industriländer att minska sina utsläpp med 5 % till 2012. Bushs administration håller fast vid att investeringar i nya tekniker, inte utsläppskontroll är den rätta vägen.

2006-46 s 22-25
"Varmare klimat öppnar nya farleder"
Forskare ombord på isbrytaren Amundsen varnar för att ökande trafik i farlederna i Arktis utgör ett allvarligt hot mot ekosystemet. Satellitbilder har visat att istäcket i Arktis blir tunnare och redan är 30 % mindre än för 25 år sedan. Den arktiska isen reflekterar solljuset, om den försvinner tar jorden därför emot mer varm solstrålning vilket kan accelerera den globala uppvärmningen. Det positiva med mindre is är naturligtvis att fartygens transportvägar blir kortare vilket kan betyda stora uppsving i handeln för berörda länder.

2006-46 s 25-26
"Australien inser att det är fara å färde"
Mångårig torka har fått Australiens politiker att ta både bevisade och obevisade följder av den globala uppvärmningen på allvar. Torkan är inne på sitt fjärde år och dammarna håller på att torka ut, grödorna växer inte på grund av vattenbrist och boskapsmarknaden är övermättad därför att bönderna försöker sälja får och kor som de inte har råd att föda. Fast det inte finns något bevis för att den långvariga torkan har med den globala uppvärmningen att göra så blir allmänheten alltmer orolig och har tvingat regeringen Howard att överge sin skeptiska syn och erkänna att det finns fog för oron.

2006-46 s 26-27
"Vem hjälper Afrika?"
I Nairobi i Kenya har hållits en miljökonferens i elva dagar som lockat 6000 delegater från 189 länder. Afrikas länder är speciellt sårbara för den globala uppvärmningen och de måste få hjälp med att avvärja en miljökatastrof. Det finns risk för stora översvämningar längs Afrikas kuster, förluster av djurens naturliga livsrum och mindre spannmålsskördar på grund av torkan.