Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 Tempus
2006 v 21

Tidskriften

     

Tempus vecka 21 2006 Sammanfattningar av artiklar som Bertil Tomelius läst i den svenska veckotidskriften Tempus. Tempus ger en bra bakgrund till och ökar förståelsen för världspolitiska händelser.

Serbien, Montenegro
2006-21 s 3
"Sista spiken i Jugoslaviens kista"
Montenegrinerna röstade i söndags ja, 56 % mot 44, till separationen från Serbien, vilket betyder att Europa får en ny, liten, oberoende stat på Balkan. Härmed elimineras också det sista som fanns kvar av Jugoslavien. Efter 10 år som en tvånations-federation bestämde Serbien och Montenegro 2002 att i stället bilda en lös federation. Nu är också den slut. Serbien lämnas ensamt kvar att slicka såren efter 15 år av jugoslavisk upplösning.

Spanien
2006-21 s 4
"Dialog med ETA?"
Den spanska regeringen tycker sig ha tillräckliga bevis för att den baskiska gruppen ETA menar allvar med sin vapenvila. Premiärministern Zapatero har därför deklarerat att förhandlingar om fred kommer att inledas. En majoritet av spanjorerna, 54 %, ifrågasätter ETAs intentioner och den konservativa oppositionen, folkpartiet (PP) kritiserar Zapatero för att han går med på förhandlingar.

EU, Slovenien
2006-21 s 4-5
"Inflation följer i eurons spår"
Slovenien är det enda av de nya EU-länderna som uppfyller kraven för att byta sin gamla valuta mot euro. Den 1 januari 2007 erbjuds Slovenien byta valuta. Många butiker har redan börjat höja sina priser genom att avrunda i euro. Länder som Polen och Ungern klarar inte att uppfylla kravet på budgetunderskott och andra länder som Estland har för hög inflation.

EU, Vitryssland
2006-21 s 6
"EU fryser pengar till Vitryssland"
Europeiska unionen har skärpt sina sanktioner mot den vitryska regeringen. Alla konton tillhörande Vitrysslands president, Alexander Lukasjenko, och ytterligare 35 politiker och funktionärer har frusits. Åtgärden är en reaktion på myndigheternas agerande i samband med valen i mitten av mars, när Lukasjenko vann.

EU, Cypern
2006-21 s 6
"Den hårda linjen gäller"
I allmänna val på den grekiska delen av Cypern gav väljarna i söndags uttryckligen stöd till det parti som avvisade FNs fredsplan om en återförening av ön. Detta tolkas som att majoriteten av grekcyprioterna ställer sig bakom president Tassos Papadopoulos hårda linje gentemot Turkiet.

Peru, Chile
2006-21 s 6
"Fri mot borgen"
Chiles högsta domstol har frigivit expresident Alberto Fujimori mot borgen, medan han väntar på att utlämnas till Peru, där han är åtalad för korruption och brott mot de mänskliga rättigheterna. Fujimori greps i Chile i november 2005 efter det att Perus regering hade begärt honom utlämnad. Han kom till Chile efter fem år i exil i Japan, dit han flydde efter krångel med rättvisan i hemlandet Peru.

Israel, Palestina
2006-21 s 8-9
"En första kontakt mellan Israel och palestinierna"
Den palestinska myndighetens president, Mahmoud Abbas, och Israels utrikesminister, Tzipi Livni, träffades i söndags i Egypten i samband med Världsekonomiskt forums möte. Det var första gången ledande företrädare för palestinierna och israelerna träffades sedan Hamas vann det palestinska valet i januari. Israels president Olmert flög till USA för att träffa president George Bush.
I början av veckan urartade motsättningarna mellan Hamas och Fatah i hårda strider i Gaza. Orsaken är att Hamas har mobiliserat en ny säkerhetsstyrka som utmanar säkerhetsstyrkor som är lojala med president Abbas.

Irak
2006-21 s 8-9
"Den nya irakiska regeringen är USAs sista hopp"
Den första "riktiga" irakiska regeringen sedan Saddam Husseins fall har bildats. Det är en viktig milstolpe för Irak och för USAs fortsatta roll. Den tar över efter en interimsregering, som allmänt har betraktats som ett stort misslyckande. Under sitt år som premiärminister har Ibrahim al-Jaafari lett landet i en period av tilltagande sekteristiskt våld. Den nye premiärminister Maliki har ett näst intill omöjligt uppdrag att stoppa våld och kaos och att ta itu med brådskande reformer.

Saudiarabien
2006-21 s 9-10
"Motsättningarna sipprar in i Saudiarabien"
Den urgamla konflikten mellan sunniter och shiiter har urartat i våld i Irak. Detta underblåser misstron mellan de religiösa grupperna i andra muslimska länder. I Saudiarabien är det den sunnimuslimska majoriteten som är mäktiga medan de förtryckta shiamuslimerna fösts ut i periferin av det saudiska riket. En liberal sunnitisk saudier säger att alla saudier tror att shiamuslimerna är mer lojala mot Iran än mot sina egna länder men det bör man inte säga högt. De flesta av arabvärldens shiiter, betraktar Ali Sistani som sin andlige ledare, andra hyllar ayatolla Ali Khamenei i Iran. I Saudiarabiens grannland Bahrain, kräver en shiitisk majoritet att äktenskap, skilsmässa och förmyndarskapslagar ska stiftas av Ali Sistani i Irak och inte av landets parlament. Sunniter säger "Hur ska ett land kunna skriva in i sin författning att lagarna ska stiftas i ett annat land?"

Iran
2006-21 s 11-13
"Bara Iran vet vad som pågår"
IAEA är mer eller mindre portförbjudet i Irans atomanläggningar vilket gör det omöjligt att utröna om Irans atomenergiprogram har fredliga syften eller inte. Man kan vända på detta och säga att nu kan den omedgörlige presidenten Mahmoud Ahmadinejad hota eller bluffa med att snart ha kärnvapen att försvara sig utan att behöva visa korten. Varken USA, Israel eller någon arabstat kommer då att våga företa sig några aggressionshandlingar. Det shiamuslimska Iran är omgivet av sunnimuslimska stater och inte på mycket länge har läget mellan shia och sunni varit så spänt som idag.

USA
2006-21 s 13
"USA föreslår ett nytt nedrustningsavtal"
Avtalet ska inkludera förbud mot anrikning av uran och plutonium till vapenstyrka. Undertecknarna ska förbinda sig att inte tillverka kärnmaterial för vapen. Det föreslagna avtalet skulle kunna träda i kraft efter det att det har godkänts av säkerhetsrådets fem permanenta medlemmar.

2006-21 s 14-15
"Oljan blir ännu dyrare"
Hundra dollar per fat är inte längre en skräckvision utan en rimlig prognos. Många experter anser att olja är en "cyklisk råvara" (inte en krympande resurs) och priset kommer därför att gå upp kanske ända till 2010 men sedan att falla igen. Vad som behövs idag är investeringar i ny utvinning. Detta leder fram till en överskottskapacitet och prissänkningar. Investeringarna har varit för små under de gångna 20 åren. Orsaken är att vinsterna har ätits upp av skyhöga skatter, som i Ryssland, och av utdelningar till aktieägarna. Saudiarabien som har de största tillgångarna planerar dock att investera för att öka den dagliga produktionen från 9,6 till 12,5 miljoner fat 2009.

Japan
2006-21 s 16-19
"Japan vill ha lösare tyglar"
Ett växande antal japaner vill att deras land ska föra en normal utrikes- och försvarspolitik. Amerika håller med, men Kina och Sydkorea har invändningar. Efter andra världskriget tvingades krigsförloraren Japan att anta en pacifistisk författning. I gengäld lovade USA att garantera Japans säkerhet. Denna överenskommelse gäller än idag. Nu har Japan och USA efter årslånga förhandlingar kommit överens om hur denna allians ska förändras. Det nya arrangemanget fullbordar den mest omfattande omorganisationen av USAs styrkor i Stilla havet sedan Vietnamkriget. Japan använder idag bara 0,9 % av BNP till försvar, det är en tiondel av USAs försvarsbudget.
I september avgår Koizumi och därefter blir det kanske lättare att komma över de nationalistiska motsättningar som idag råder mellan Japan, Kina och Korea.

USA, Korea
2006-21 s 20-21
"Vita Huset överväger en ny Nordkoreapolitik"
President George Bushs rådgivare har rekommenderat en helt nu hållning gentemot Nordkorea. De föreslår bland annat förhandlingar om att ett fredsavtal ska inledas trots att förhandlingarna om Nordkoreas atomprogram har varit fruktlösa. Detta har nordkoreanerna krävt i många år som en ersättning för det vapenstillestånd som satte punkt för Koreakriget för över ett halvt sekel sedan. Undertecknarna av vapenstilleståndet, det vill säga USA, Kina och Nordkorea ska vara med men USA vill också ha med Sydkorea.

Korea
2006-21 s 21-22
"Fredstrevare"
Sydkoreas förre president, Kim Dae Jung, som var upphovsmannen till avspänningspolitiken gentemot Nordkorea, kommer i slutet av juni att besöka den nordkoreanske ledaren, Kim Jong Il. Det är Nordkorea som inbjudit Kim Dae Jung. I förra veckan uppmanade Sydkoreas utrikesminister, Ban Ki Moon, Nordkorea att välja "en ljusare framtid" genom att följa Libyens exempel och eliminera sitt kärnvapenprogram.

Kina
2006-21 s 22-24
"Ordförande Maos skugga vilar över Kina"
Det har gått fyrtio år sedan "åren av kaos" och nu säger Kinas ledande advokat, Zhang Sizhi, att Kina måste lära sig läxan. Mao Zedong startade kulturrevolutionen 1966 genom att uppmana till en kamp på liv och död mot borgerliga idéer. Avsikten var att ta kontrollen över rivaler om makten som var kritiska mot hans sätt att sköta ekonomin. Unga rödgardister, som tillbad Mao, ledde förföljelsen av "klassfienderna". Tusentals människor dog i strider eller gjorde självmord efter att ha förödmjukats offentligt. Antika skatter och tempel förstördes sedan Mao hade bestämt att allt som tillhörde den feodala tiden skulle förstöras. Det är fortfarande idag mycket känsligt att prata om Maos misstag.

2006-21 s 23
"Porträttet går under klubban"
Originalet till det Maoporträtt som hänger på Himmelska fridens torg väntas inbringa drygt en miljon yuan när det säljs på ett auktionshus i Peking. Porträttet som äga av en kinesisk amerikan, målades av porträttmålaren Zhang Zhenshi, som fick uppdraget 1950 för att fira Folkrepubliken Kinas ettårsjubileum.

2006-21 s 24-26
"Tre Raviner symboliserar Kinas maktambitioner"
Kinas största dammprojekt någonsin närmar sig fullbordan till priset av stora pengar och minst lika stora uppoffringar. Projektet med 25000 arbetare och en budget på 24 miljader dollar är Kinas största ingenjörstekniska projekt sedan den kinesiska muren. Det ska producera 85 miljarder kWh per år från och med 2008. Det har tvingat fler än en miljon människor att lämna sina hemorter. I gengäld är nu många miljoner befriade från det elände som ständiga översvämningar orsakat i 5000 år.