Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 Tempus
2010 v 20

Tidskriften

2008: 01/02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  25 26 27 28 
29/30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 
09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  20  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30/31 32 33 34 35 36 37 38 39 
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19    

Storbritannien
2010-20 s 3-4
"Cameron får det inte lätt"
Det konservativa parti, som David Cameron ärvde 2005, var en vilsen skugga av sitt en gång fornstora jag. Partiet led av inre ideologiska slitningar, var sargat av ändlösa maktstrider och framstod som regeringsodugligt för lång tid framöver. Cameron bytte ut partiets elaka image mot vad han kallade medkännande konservatism. Att han lyckades är resultatet av uthållighet, skarpsinne och beslutsamhet. Det genomgående ämnet i hans valkampanj var att krossa det han kallar för "den stora staten". Men hans mandatperiod kan bli en hårresande resa med en grupp politiker som inte är vana att regera i koalition och som ska leda landet under en av de värsta ekonomiska kriserna någonsin.

2010-20 s 4-5
"Vad tycker världen?"
En viss skadeglädje kan märkas i Frankrike över att valet resulterade i en koalition. Kina väntar sig minskat brittiskt inflytande i världspolitiken. Storbritannien går in i en era av mindre synlighet på världsscenen. Irakierna imponerades främst över att det gick så fort för vinnaren att börja regera. I Irak väntar men sedan två månader på den nya regeringskoalitionen. Utbildningsministern och MDC - medlemmen David Coltart uppmärksammar i Zimbabwe skillnaden mellan hans land och Storbritannien när det gäller att på ett anständigt och snabbt sätt låta valresultatet få genomslag.

2010-20 s 6-7
"Nu hårdnar maktkampen i Labour"
Nästan direkt efter det att det brittiska Labourpartiet hade förlorat makten till en ny koalitionsregering började arbetet med att bygga upp partiet igen ur ruinerna av en misslyckad valkampanj och brakförlust. Det är bråttom att välja en ny ledare och ta farväl av "New Labour" som gav partiet makten i 13 år och sedan slutade i krossade illusioner och interna motsättningar. En stor favorit till ny ledare i Labour är den 44-årige före detta utrikesministern David Miliband. Han är "Blairiternas" favorit. Han har många rivaler bland annat minst en "Brownit", Ed Balls, den före detta utbildningsministern. Ed Miliband, 40-årig före detta miljöminister, och yngre bror till David, är en möjlig kompromisskandidat. Många gillar också vänsterfalangisten Jon Cruddas. Labour är fortsatt splittrat mellan en vänster- och en mittenfalang.

Spanien
2010-20 s 7-8
"Spanien gör u-sväng för att sanera ekonomin"
Spaniens premiärminister Zapatero tar nu i ordentligt för att överleva den ekonomiska krisen. Alla offentliganställda får fem procents löneminskning i år och nästa år ska lönerna frysas. Ministrarnas löner sänks, på ett bräde, med 15 procent. Det blir även minskade barnbidrag, minskade anslag till äldrevården och en frysning av vissa pensioner nästa år. Målet är att få ner budgetunderskottet till högst sex procent 2011. Arbetsgivare och ekonomer kräver reformer så att det blir lättare att avskeda personer. Det oppositionella Folkpartiet, PP, anklagar Zapatero för att agera två år för sent. Kreditmarknaderna gillade den spanska regeringens besked om åtstramningar.

Grekland
2010-20 s 8-9
"Ett stålbad väntar grekerna"
Internationella valutafonden varnar för att det inte allt är säkert att Grekland klarar att ta sig upp ur den ekonomiska avgrund där landet befinner sig nu. Internationella valutafonden förutspår många år med hög arbetslöshet, långsam tillväxt och politisk instabilitet som sammantaget kan komma att undergräva det nyligen godkända internationella räddningsprogrammet. Trots de enorma förändringar som väntar landets invånare är risken stor att Grekland går i bankrutt i alla fall. Efter många år av tillväxt som har stimulerats av lån till låg ränta sedan Grekland införde euro måste det nu ske en "intern devalvering", vilket innebär sänkta löner, sänkt levnadsstandard och minskad produktion.

EU
2010-20 s 9
"Internationella valutafonden har synpunkter på eurosamarbetet"
Eurozonens länder bör ta ett stort steg mot större integration i form av ett nytt system för budgetsamordning, tycker chefen för budgetsamordning för Internationella valutafonden. IMFs chef Dominique Strauss-Kahn, föreslår att kortsiktiga penningtransfereringar länderna emellan kan vara ett sätt att avvärja en upprepning av den kris som skakar finansmarknaderna. EUs valutakommissionär Olli Rehn uppmanade eurozonens länder att införa procedurer som medger att varje eurolands årsbudget granskas av övriga 15 euroländer innan de godkänns.

2010-20 s 11
"Euron står under hård press"
Den förut så starka euron, som i måndags föll till sin lägsta kurs mot dollarn på fyra år, är kanske dömd att fortsätta falla vare sig Europas ledare klarar av regionens skuldkris eller inte. Kursfallet beror på farhågor om att de akuta problemen i Grekland, vars skulder fortsätter att stiga, kommer att sprida sig till andra länder, däribland Spanien och Portugal. Om länder i kris undviker att göra smärtsamma åtstramningar och ger efter för väljarnas och fackförbundens påtryckningar kan euron försvagas ännu mer. En försvagning av euron gentemot dollarn kan å andra sidan göra grekiska ostar och spansk olivolja mycket mer konkurrenskraftiga på exportmarknaden.

Finland
2010-20 s 10
"Det kalla kriget spökar i Finland"
Hemliga dokument blir förseglade. Finland hemlighåller en 20 år gammal lista över personer som eventuellt spionerade för den östtyska hemliga polisens (Stasi) räkning. Beslutet att inte offentliggöra listan motiveras med att det skulle kunna störa framtida informationsutbyte, enligt en utsaga från en domstol i Helsingfors. Domstolens beslut sätter punkt för tre års försök av en finsk tv-kanal att få tillgång till ett dokument, som sattes samman av de västtyska myndigheterna och överlämnades till den finska säkerhetspolisen 1990.

Estland
2010-20 s 10
"Estland får lov att byta till euro"
Estland kan från och med 2011 börja använda euron. Det blir då eurozonens 17:e medlem. ECB tillstyrker Estlands medlemskap. Sverige däremot uppfyller inte kriterierna för inträde i valutaunionen.

Ryssland
2010-20 s 12-13
"Smarta Ryssland utmanar dumma Ryssland"
President Medvedevs vision om Rysslands framtid handlar om kunskap och intelligens, inte om makt via olja, bomber och Kremls kontroll. Han planerar att bygga en "innovationsstad" i Moskvaförorten Skolkovo där staten ska låta landets bästa hjärnor jaga vetenskapliga och tekniska genombrott och lägga grunden till 2000-talets "kunskapsekonomi". Medvedev vill befria Ryssland från ett "förödmjukande beroende av olje- och gasexport och återuppväcka storheten i en nation som en gång var berömd för sin vetenskapliga och tekniska överlägsenhet. Under generationen mellan Jurij Gagarins rymdfärd och valet av Putin som president 2000 minskade Ryssland BNP och industriproduktion med nästan 50 procent och forskningsanslagen från sex procent av BNP till bara 1,5. Hjärnflykten började på 1970-talet främst med välutbildade sovjetiska judar. Vid sekelskiftet hade en halvmiljon välutbildade ryssar lämnat landet.
Mot Smarta Ryssland står byråkrater som föredrar att Ryssland förblir dumt eftersom de tjänar mycket pengar på detta. Skolkovos bästa chans till framgång är att företagen där kommer att vara skyddade mot rovgiriga byråkrater och polisen. Medvedev vill isolera Skolkovo och inte bara skapa en ny stad utan ett nytt slags invånare, där "korruptionsdraken" ska dödas.

Ryssland, Ukraina
2010-20 s 14
"Vänner för alltid"
Rysslands president Medvedev har besökt Ukrainas huvudstad Kiev. Sedan Viktor Janukovitj tog makten för tre månader sedan har relationerna med Ryssland blivit markant varmare än under hans företrädare. I april gick Janukovitj med på att förlänga den ryska flottans stationering i en hamn i Svarta havet i utbyte mot lägre gaspriser. Men han har å andra sidan också lovat att inte ge upp landets planer på att bli medlem i EU. Detta motsätter sig inte Medvedev men betonar att ländernas långa, gemensamma historia ända kommer att garantera att de båda länderna för alltid kommer att stå varandra nära.

Handel, Ekonomi
2010-20 s 16-18
"Depression med stort D?"
Krisen i Grekland väcker otäcka minnen från 1930-talet. Jämförelsen med 1930-talets Stora Depression är fortfarande relevanta - och oroväckande. Nu som då är vi kanske utlämnade till djupa och nästan obegripliga förändringar i det världsekonomiska systemet. Det finns otäcka och tydliga paralleller till dagens situation. Välfärdsstaten är vår tids motsvarighet till guldstandarden. De utvecklade länderna med sin åldrande befolkning har lovat sina medborgare mer förmåner än vad deras skattebaser förmår bära. Det andra problemet är den tunga privata skuldbördan (stora bostads- och konsumtionslån) och slutligen de stora obalanserna i den globala handeln.
Förmår de utvecklade länderna gradvis krympa välfärdssystemen? Kommer Asiens exportberoende ekonomier att kunna skifta till inhemsk driven tillväxt? Kommer amerikanerna att spara mera och konsumera mindre?
Tyvärr visar erfarenheten att stora, genomgripande förändringar inte görs förrän de tvingas fram av något slags kris.

Iran, Brasilien, Turkiet
2010-20 s 19
"Tre ledare och en överenskommelse"
Irans president, Mahmoud Ahmadinejad. Gav plötsligt vika i striden om det iranska atomprogrammet, och Brasiliens statschef, Luiz Inácio Lula da Silva, och Turkiets premiärminister, Tayyip Recep Erdogan, var de framgångsrika medlarna. På ett sammanträde på 17 timmar uppnådde de mer än vad FN lyckats med på många månader. Iran gick med på att lagra låganrikat uran i Turkiet. Men Lulas och Erdogans kupp var högst egennyttig. Både Brasilien och Turkiet tillgodoser geostrategiska intressen och gynnas av goda relationer med Teheran. Brasilien har ett eget atomprogram som är förbluffande likt det iranska.

Iran
2010-20 s 20
"Iran slipper inte undan"
USA kom häromdagen överens med Ryssland och Kina och andra länder om ett förslag till FN-resolution, som innebär bland annat att frysa mer av Irans tillgångar utomlands och utvidga reseförbudet mot enskilda och organisationer kopplade till Revolutionsgardet.

Thailand
2010-20 s 20-21
"Vilket slags demokrati vill Thailand vara?"
När Bangkok äntligen lyckas sluta fred med rödskjortorna är det dags att ifrågasätta monarkins tabun utan att riskera majestätsbrott. Varje söndagskväll klockan sex spelas nationalsången upp och då avstannar all verksamhet i åtminstone städerna. Alla ska vara stilla och tysta, En symbol för ett samhälle som trots glitter och modern yta är i skriande behov av reformer. Krisen i Thailand är många saker. Det är ett klasskrig som involverar fattiga bönder från landets nordliga del men också en kamp mellan två sorters politik: å ena sidan det gamla inåtvända, armébaserade och rojalistiska eliten och dess omhuldade byråkrati, och å andra sidan den globaliserade kapitalism som företräds av företagare som Thaksin Shinawatra. Välståndsklyftan i landet är enorm men syns knappt, då den är geografisk. Dessutom finns det i söder ett muslimskt uppror som inte mattas av.

2010-20 s 20-21
"Rödskjortorna kapitulerade"
Många döda i arméns avgörande offensiv mot regimkritikerna. Thailändska soldater i pansarvagnar stormade i onsdags rödskjortornas befästa läger i centrala Bangkok. Demonstrationsledarna gav upp och överlämnade sig till polisen. Striderna fortsatte ändå i flera timmar. Många demonstranter var besvikna på att kampen var över utan resultat.

Irak
2010-20 s 22
"Valresultatet står sig"
Den omtalade omräkningen av röster i det irakiska valet har inte ändrat på valresultatet och mandatfördelningen. Den sittande premiärministern Malikis koalition får 89 platser, vilket är två färre än Iraqiyalistan, som leds av Iyad Allawi och stöds av många sunniter. Maliki accepterar nu valresultatet och säger att han ska slå sig ihop med en annan stor shiamuslimsk koalition för att åter ta makten.

Somalia
2010-20 s 22
"Omöjlig maktutövning"
Islamiska rebeller attackerade i söndags en byggnad i den somaliska huvudstaden, där parlamentet sammanträdde för första gången i år. Kvarteren runt byggnaden pepprades med granater. Minst 16 civila dog i striderna som bröt ut. Parlamentets sammanträden har skjutits upp flera gånger sedan i december förra året på grund av hot från al-Shabab och andra islamistiska grupper.

Rwanda
2010-20 s 23-24
"I Rwanda får man inte prata om det som hände"
Alla går omkring med munkavle av rädsla för att säga ett enda litet felaktigt eller obetänksamt ord. Regeringens försök att släta över etniska skillnader och påbjuda harmoni skapar bara ytlig enighet. Minner av folkmordet 1994, när grupper av hutubödlar massakrerade hundratusentals medlemmar av tutsiminoriteten och moderata hutuer är aldrig långt borta. Men dagens tutsidominerande regering lär ut att det finna varken hutuer eller tutsier, bara enade, patriotiska rwandier. Vissa uttalanden som kan tolkas som motstridiga mot regeringens politik har kriminaliserats och leder till straff. Att påstå något annat än att det bara vara tutsier som dödades i folkmordet kallas för att sprida "folkmordsideologi". Studenterna lever i påtvingad tystnad. De talar aldrig med varandra om det som alla tänker på. Det vimlar av angivare och spioner på universiteten. Men de delar upp sig efter etniska linjer och "fransktalande" har blivit synonymt med hutu och "engelsktalande" för tutsi.

Sydafrika
2010-20 s 24-25
"Sydafrika är värt ett bättre öde"
Ärkebiskop Desmond Tutu fördömer korruptionen och den politiska debatten i Sydafrika. Han menar att hans generation var naiv som trodde att altruismen i antiapartheidrörelsens kamp skulle skydda mot korruption när demokrati hade införts. Vi hade hoppats säger han att vi på ålderns höst skulle kunna betrakta hur den unga generationen skapade ett Sydafrika att vara stolt över.
Han hyllar Internets potential att förändra men han varnar för en digital klyfta mellan Afrika och västvärlden. Tillgången till Internet är låg i Afrika särskilt på landsbygden på grund av bristfällig elförsörjning och nödvändig utrustning som datorer. Det finns en tendens att väst dominerar Internet. Afrika kommer att vara på efterkälken i utvecklingen ända tills det kommer i kapp på Internet.

FN
2010-20 s 25
"Chefen är olydig"
FN har installerat en ny personaltribunal som snabbare än tidigare ska kunna behandla FN-anställdas krav på kompensation för orättvis behandling. Domstolen kräver att generalsekreteraren, Ban Ki-Moon, lämnar ut konfidentiella men nödvändiga dokument, vilket Ki-Moon vägrar att göra. Det aktuella fallet handlar om en amerikansk så kallad whistleblower, James Wasserstrom, som tvingades lämna ett toppjobb i Kosovo för tre år sedan efter det att han hade samarbetat med en intern korruptionsutredning. Många av FNs byråkrater har upprörts över att den högsta verkställande maktens beslut kan ifrågasättas av en oberoende domstol.

Miljö
2010-20 s 26-31
"Det svarta guldet blev en ful fläck"
Katastrofen med Deepwater Horizon i Mexikanska Golfen berör alla, inklusive pelikaner och politiker. Den 20 april uppstod en obalans i en källa som har borrats av Deepwater Horizon, en plattform som, BP använde för att utforska ett nytt oljefält i Mexikanska golfen. Källans lock åkte av, vilket orsakade en explosion och efterföljande brand som krävde elva besättningsmäns liv och sedan sänkte hela plattformen till havets botten på 1600 meters djup drygt sex mil från delstaten Louisianas kust. Inom kort började olja stiga upp till ytan och sedan har oljefläcken bara blivit obevekligt större och större. Skyddsmekanismerna fungerade inte. Inget av de två system som borde ha aktiverat utblåsningsskyddet efter det att källans lock hade åkt av verkar ha fungerat perfekt - eller så var det själva utblåsningsskyddet som inte fungerade. Det är osäkert hur stor volym olja som kommer att läcka ut. BP har flera olika metoder för att stoppa flödet men människor och djur kommer ändå att drabbas. Det är enormt dyrt och det är oklart med skadeståndsfrågan.

2010-20 s 29
"Alla skyller på alla"
Tre höga chefer i oljeindustrin var bara överens om en enda sak när de i förra veckan deltog i hearings i den amerikanska senaten. Det var att det var någon annan som bär skulden för olyckan som har orsakat den stora läckan i Mexikanska golfen. Cheferna för oljebolaget BP, borrningsföretaget Transocean och entreprenadföretaget Halliburton pekade finger åt varandra i försöken att förklara vad som orsakade olyckan.

2010-20 s 30
"Ett litet framsteg"
Efter tre och en halv veckas i stort sett fruktlöst arbete lyckades BPs tekniker i söndags föra in ett innerrör i ett läckande rör och leda upp en del av oljan till ett fartyg. Men mängden olja som redan läckt ut ligger i stora sjok under vattenytan och kan föras bort med strömmarna ända bort till Florida och längre. En känsla av överhängande fara är påtaglig i kuststäderna i Louisiana

2010-20 s 31
"Ny energilag kolliderar med oljeläckan"
Ett nytt lagförslag ska i USA uppmuntra nya satsningar på kärnkraft och oljeutvinning offshore. Tajmingen är dålig med tanke på BPs stora oljeläcka i Mexikanska golfen. Lagförslaget innehåller dock flera nya säkerhetsåtgärder som skydd mot läckor. Lagförslaget syftar till att minska koldioxidutsläppen med 17 procent till 2020.