Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 Tempus
2009 v 51

Tidskriften

2008: 01/02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  25 26 27 28 
29/30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 
09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  20  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30/31 32 33 34 35 36 37 38 39 
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50  

Historia
2009-51 s 3-10
"Ett förlorat decennium"
Tjugohundratalets första decennium präglades av stora kriser. Militanta islamister attackerade New York, finanssystemet kollapsade, klimatförändringen kan leda till katastrof, det demokratiska systemet förlorade anseende. Allt detta sammantaget är ett nederlag för västvärlden. Det som väcker hopp om bättre tider är Internet.
Philip Blom har skrivit en bok "Den raglande världsdelen" som handlar om Europa 1900-1914. Han jämför den perioden med 2000-2009. Hopp och entusiasm rådde då det nya århundradet föddes 2000. Nyårsnatten 1999 var alla tiders största fest.
En följd av 11 september är religionens återinträde i det allmänna medvetandet. Det är en hysterisk konflikt mellan islam och en kristet präglad men i huvudsak sekulär värld. Dådet skulle också komma att knäcka kapitalismen några år senare. Kina har däremot utvecklats till en världsmakt med världens allra största valutareserv.

EU, Cypern
2009-51 s 12-15
"Cypernfrågan fortsätter blockera europeisk harmoni"
Turkiets allt svagare förhoppningar om ett EU-medlemskap skulle väckas till liv igen om Cypernfrågan blir löst. Den Grekcypriotiska republiken som är EU-medlem sedan 2004 lägger in sitt veto. De kommande veckorna är avgörande för inte bara Cyperns och Turkiets framtid utan också EUs. I februari förbättrades läget i förhandlingarna då Demitris Christofias erövrade presidentposten för Grekcypriotiska republiken efter Papadopoulus. Christofias tillhör det kommunistiska Akelpartiet och är gammal facklig kamrat till den turkcypriotiske ledaren, Mehmet Ali Talat. Men samtalen hade knappt börjat förrän de började förhalas. De svåraste punkterna att enas om är säkerhet och äganderätt.

Spanien
2009-51 s 13
"Folkomröstning utan konkret värde"
Självständighetsfrågan är alltid aktuell i spanska Katalonien- Hundratusentals katalaner deltog i söndags i en "symbolisk" folkomröstning om självständighet för Spaniens ekonomiskt starkaste region. Frågan gällde om de är för eller emot att Katalonien bildar en oavhängig stat och blir egen medlem i EU. Centralregeringen i Madrid erkände inte folkomröstningen.

Serbien
2009-51 s 15
"Det ljusnar på Balkan"
EU är nu berett att implementera ett handelsavtal med Serbien. Den 22 december får serber för första gången sedan 1992 besöka de flesta europeiska länder utan visum. Ett litet steg framåt för Serbien, men för medlemskap i EU krävs ett jättekliv. Många EU-länder vill bromas utvidgningen efter Kroatien, och eventuellt Island. Argumentet är misstaget att ta med Bulgarien och Rumänien för tidigt vilket försvagade hela EU.

EU, Balkan
2009-51 s 16
"Hela Balkan står i kö"  hela artikeln
EU förbereder en ny utvidgningsrunda. Minst fem stater ska enligt aktuella planer införlivas i unionen till 2014. Redan nästa år kan medlemskapsförhandlingarna med Kroatien avslutas och i så fall blir landet medlem 2011 eller 2012. Det krisdrabbade och skuldtyngda Island behöver nog inte vänta mycket längre. Ett "interimsavtal" med Serbien står också på dagordningen. Sedan klappar Montenegro på porten liksom Montenegro. Greklands nye premiärminister Papandreou liksom hans italienska kollega Berlusconi vill att hela västa Balkan ska vara medlemmar 2014, det vill säga även Bosnien och Albanien.

Italien
2009-51 s 16-17
"Obehaglig stämning i Italien"
Attacken mot den 73-årige premiärministern Berlusconi speglar djup splittring. Den italienske premiärministern tvingades stanna kvar på sjukhus i flera dagar med bruten näsa och utslagna tänder efter det att en man hade attackerat honom med en marmorstatyett. Attentatsmannen Massimo Tartaglia är 42 år. Det finns inga misstankar om politiska motiv bakom attentatet. Berlusconis motståndare tycker att han är källan till alla Italiens problem medan hans anhängare tror att han snarare är lösningen på alla problemen. De anser att hans mitten-högerpolitik, inklusive invandringsmotstånd, är exakt vad Italien behöver. Han är en djupt polariserande person.

Nedrustning, USA, Ryssland
2009-51 s 17-18
"Viktigt avtal är nästan i hamn"
Presidenterna Obama och Medvedev utnyttjar förhoppningsvis klimatmötet i Köpenhamn för att sluta ett annat viktigt avtal. De närmar sig ett genombrott avseende ett nytt avtal om en reducering av kärnvapenarsenalerna och de raketer, ubåtar och flygplan, som används för att bära dem. Avtalet kan komma att ersätta det existerande Start-avtalet (som gick ut den 5 december) redan i slutet av denna vecka. När avtalet undertecknats ska det sedan ratificeras av den amerikanska senaten och den ryska duman, vilket kan ta månader.

Klimat & Miljö
2009-51 s 18-19
"Naturen förhandlar inte!"  hela artikeln
Allt är inte nattsvart i Köpenhamn. Ett avtal, förkortat REDD, om skogarnas bevarande är kanske det viktigaste resultatet av klimatmötet. Det ska kompensera länder som skyddar sina skogar och andra landskapstyper som torvmossar, sumpmarker och ängar som spelar en viktig roll i arbetet att bromsa klimatändringen. Skogar absorberar koldioxid på ett mycket effektivt sätt. Skogsavverkning anses svara för 20 % av växthusgasutsläppen globalt. Den nya planen är en tydlig förändring gentemot 1997 års Kyotoavtal som inte tog upp detta. Kanske kan också Sverige få del av bidragen. Det finns forskare som hävdar att skogarna i norr lagrar koldioxid mycket effektivare än regnskogen. Men det är ännu oklart vilket system som ska användas för att mäta olika landskapstypers kapacitet att lagra koldioxid.
"Man kan inte förhandla med naturen", det var slutklämmen i det tal som FNs generalsekreterare, Ban Ki-moon, höll under veckan.

2009-51 s 19
"Brasilien är världsbäst"
Brasilien är den stat som gör mest för att bekämpa klimatförändringen. Speciellt lovvärt är att skogsavverkningen har halverats de senaste åren. Europas stora ekonomier och Indien hör också till de länder som bildar förtrupp. Det kan man läsa i Klimatskyddsindex 2010, som ger svar på frågan om vilka stater som gör vad för att dämpa temperaturhöjningen. Andra stora utsläppare hamnar på efterkälken: Ryssland på 45:e plats, Kina och USA - 52, 53. Topplaceringarna 1-3 har inte delats ut, eftersom inget land, enligt rapportens författare, har åstadkommit maximala resultat på alla miljöskyddsområden.

Climate Change Performance Index 2010
http://www.germanwatch.org/klima/ccpi.htm

Neue Zürcher Zeitung
Brasilien Weltmeister im Klimaschutz
http://www.nzz.ch/services/brasilien_klimaschutz-index_2010_1.4191143.html

Israel, Palestina
2009-51 s 20
"Palestinierna söker ny strategi"
President Mahmoud Abbas sitter kvar tillsvidare. PLOs styrande centralråd beslöt att förlänga den palestinska presidentens mandat. De runt 120 ledamöterna tror inte att det är möjligt att hålla presidentval inom kort. Detta främst för att Hamas fortfarande har kontroll över Gaza. Hamas tillhör inte PLO. PLO-delegaterna menar att det krävs en ny strategi. De hade höga förhoppningar när USA fick en svart president men dessa har kommit på skam.

2009-51 s 20-22
"Skilda världar"
Klyftan mellan Gaza och Västbanken påverkar möjligheterna att bygga en oberoende palestinsk stat". Mer än någonsin förr representerar Gazaremsan och Västbanken idag två motstridiga läger i den framtida staten Palestina. I Gaza råder en trångsynt, islamistisk kultur, som anser att Israels förstörelse är det slutgiltiga målet. Västbanken, däremot, har blivit öppen och sekulär. De två palestinska områdena har blivit alltmer antagonistiska mot varandra. De skiljer sig också åt när det gäller födelsetal, befolkningsökning, kulturella och religiösa attityder och ekonomiskt välstånd. Återuppbyggnaden i Gaza efter kriget mot Israel för ett år sedan går mycket långsamt. Israels regler har strypt ekonomin och lett till ökad fattigdom och hopplöshet bland Gaza-remsans 1,5 miljoner invånare.

Afghanistan
2009-51 s 22
"Framtiden kartläggs i London"
George Brown presenterade häromdagen planer på en konferens i London om Afghanistans framtid. Det handlar om att tillsätta två högt uppsatta koordinatorer som representerar FN respektive FN. Deras uppdrag blir att organisera återuppbyggnaden av landet. 68 länder kommer att delta i konferensen. Angela Merkel, Nicolas Sarkozy och Hillary Clinton kommer. Pengar ska avsättas för att integrera talibanerna i det civila samhället.

2009-51 s 23-25
"Seger är möjlig i Afghanistan"
USA och Nato måste undvika Sovjetunionens misstag. Sovjetunionens olyckliga intervention i Afghanistan - som började för 30 år sedan på julafton - syftade till ungefär detsamma som den inventionen idag: hanteringen av de olika stammarna, krossa stödet till de upproriska från Pakistan, skapa en trovärdig regering i Kabul och fungerande säkerhetsstyrkor samt minimera antalet civila offer. Den största skillnaden är att talibanerna nu inte stöds av någon supermakt som förser dem med pengar och dödliga vapen. 1980-talets Mujaheddin stöddes entusiastiskt av både USA och Pakistan. Uppskattningsvis dödades 700 000 civila under Sovjetunionens olyckliga intervention medan siffran i det nuvarande kriget anses vara 12000 - 30000. Moskvas lakej vid makten var Najibullah, svag och impopulär och han slutade sitt liv hängande från en gatlykta sedan de sovjetiska styrkorna dragit sig tillbaka. Dagens president, Karzai, backas upp på ett annat sätt av USA. Det gäller för USA att undvika att upprepa Rysslands misstag och att bli den första utländska makt som lämnar Afghanistan i bättre form än det var före invasionen.

Kina, Indien
2009-51 s 25-27
"Rivalitet styr umgänget mellan Asiens jättar"
Samtidigt som banden mellan Kina och Indien blir allt starkare växer också misstron mellan länderna. Senaste tidens gränsincidenter testar ländernas samarbete inom handel och miljöskydd. På ett sätt har samarbetet mellan de båda aldrig varit bättre. Kina är Indiens största handelspartner. Men konkurrensen om det regionala inflytandet blir allt hårdare. I takt med att Kina blir allt mäktigare förstärks Indiens ängslan och avund. Men Kina har också börjat betrakta Indien som en kvalificerad rival. Sedan ett kort krig 1962 har de varit låsta i ömsesidig misstro och segdragna dispyter om den över 350 mil långa gemensamma gränsen.

Eritrea
2009-51 s 27-29
"Eritrea går sin egen (villo)väg"
Trots hot om FN-sanktioner och tilltagande "hjärnflykt" väljer Eritreas auktoritäre president att trotsa FN. Det gångna året har USA och andra länder anklagat Eritrea för att skicka pengar och vapen till islamistiska terrorister i Somalia med koppling till al-Qaida. Den långe, före detta gerillaledaren Isaias Afwerki, som är Eritreas förste och hittills enda president sedan 1993 efter 30 års kamp för självständighet från Etiopien, vill inte ha någon inblandning utifrån. I sin strävan efter att bli en jämlik självförsörjande utopi har Eritrea blivit ett av jordens mest oförsvarliga förtryckarländer. I landet med 5,5 miljoner invånare har regeringen tagit kontroll över alla medier i den nationella säkerhetens och enhetens namn. Landets utbredda fängelsesystem bestående av bland annat fartygscontainrar och hålor i öknen håller uppskattningsvis tiotusentals människor fångna utan rättegång, däribland journalister, Jehovas vittnen och medborgare som försökt fly från landet. Det brutala har blivit det normala.
Grundbulten i systemet är värnplikten. Alla 18-åringar ska utbildas militärt och sedan tjänstgöra i militären eller något departement för 30 dollar i månaden på obestämd tid. 62000 eritreaner sökte asyl i annat land förra året.
Eritreas ledning klamrar sig fast vid den gamla rebellideologin som predikade marxism och jämlikhet i opposition mot det kejserliga styret i Etiopien.
The Washington Post

Chile
2009-51 s 29-30
"Högerman vann första omgången"  hela artikeln
En affärsman och miljardär, Sebastián Piñera, vann första omgången i det chilenska presidentvalet. Därmed ökade hans chanser att störta den vänster-mittenkoalition, som har styrt landets övergång från diktatur till demokrati i 20 år. Han fick 45 % av rösterna, lång mer än koalitionens Eduardo Frei. Det blir en finalomgång i januari. Piñera har lovat att skapa en miljon nya jobb och föra en hård kampanj mot narkotikahandeln.

Bolivia
2009-51 s 30
"Evo Morales vann med stor majoritet" hela artikeln
Det blev en klar seger för den sittande presidenten i Bolivia under landets nya författning. Evo Morales fick drygt 62 % av rösterna. Hans starkaste utmanare, den konservative före detta militären Manfred Reyes Villas fick bara knappt 24 procent. Även i senaten verkar det som om Morales parti, Socialistisk rörelse, fått egen majoritet med 25 av de 36 platserna. Oppositionen beskyller Morales för att ha gjort Bolivia beroende av Venezuela och för att söka etablera en rasistiskt färgad diktatur.

Brasilien
2009-51 s 30-31
"Klyftorna krymper i Brasilien"
Brasilien har med framgång minskat den ekonomiska klyftan mellan landets få mycket rika och många, många fattiga. Landet har plötsligt och oväntat blivit en förebild i den globala kampanjen för att minska klyftan mellan rika och fattiga. Sedan 2003 har uppskattningsvis 21 miljoner brasilianare tagit klivet upp ur fattigdom och förvandlat landets traditionellt lågavlönade medelinkomsttagare till den dominerande samhällsklassen. Kina och Indien växer snabbare men där ökar ojämlikheten. 1990-talets reformer i form av privatiseringar, sänkta handelhinder och en sund ekonomisk politik lade grunden. Kontroll över inflationen och statens utgifter ledde till att räntorna sjönk och detta gjorde det möjligt att lansera hjälpprogrammet "Bolsa Familia", där staten delar ut ett litet månatligt understöd - i höjd med 10-70 dollar - till familjer som ser till att barnen går till skolan och som regelbundet uppsöker hälsovårdskliniken. En fjärdedel av brasilianarna har bidrag men bara en handfull av dessa har lyckats ta sig in på arbetsmarknaden.