Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 Tempus
2009 v 39

Tidskriften

tidigare veckor:
2008: 01/02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  25 26 27 28 
29/30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 
09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  20  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30/31 32 33 34 35 36 37 38   

Tyskland
2009-38 s 3-6
"Partnerbyte?"
Angela Merkel vill gärna leda en ny regeringskoalition och om hon får som hon vill, kanske Tysklands många efterhängsna problem äntligen får en lösning. Tyskland är en av världens snabbast åldrande länder. Dess allt äldre befolkning påverkar nästan allt som nästa regering tar sig för. Valet som väljarna står inför är om de ska förlänga Merkels gnälliga partnerskap med SPD eller tillmötesgå hennes önskan att leda en annan koalition. Hon vill helst styra ihop med det mindre FDP, som vill ha lägre skatter, mindre regleringar och stor vänlighet mot privata företag. Men i takt med krisen blir SPDs solidaritetsprogram mer lockande för väljarna. Ungefär en fjärdel av alla barn i Tyskland föds i invandrarfamiljer och dessa presterar sämre i Tyskland. De slutar till exempel skolan i förtid oftare än andra barn. 23 % av unga tyskar tar akademisk examen, långt under OECD-genomsnittet på 36 %. 2020 kommer det därför att finnas en brist på 2,4 miljoner löntagare i Tyskland. För att hindra detta måste hela utbildningssystemet reformeras i grunden. Men det räcker inte. Stora besparingar inom välfärdssystemet är nödvändiga. Ett stort problem är hälsovården.

2009-38 s 7-8
"Vänstern skiljer sig från mängden"
De stora partierna i mittfåran är svåra att skilja åt, men den yttersta vänstern i Tyskland går framåt i opinionsmätningarna och har med sitt populistiska valprogram en chans att ändra det politiska landskapet. Det antikapitalistiska, välfärdsinriktade Vänsterpartiet (Die Linke) har lockat anhängare. Opinionsmätningar ger partiet ungefär 14 %, senast i regionvalet i Saarland 21 %. Vänstern är det enda parti i förbundsdagen som kräver att de tyska trupper genast tas hem från Afghanistan. Emellertid har både SPD och de Gröna klart deklarerat att de inte vill regeras med Vänstern.

2009-38 s 8-9
"Merkels allierade gör separat utspel"
CSU i Bayern lovar att sänka både inkomst- och företagarskatter. CSU oroar sig för att än en gång tvingas in i en storkoalition med CDU och SPD. Merkel som är frånskild, omgift, protestantisk kandidat från det forna DDR behöver hjälp av CSUs röster i det katolska, patriarkal och traditionella Bayern.

USA, Ryssland
2009-38 s 9-10
"Blandade reaktioner på USAs ändrade planer"
Ryssland gav ett försiktigt godkännande till president Barack Obamas beslut i förra veckan att skrota planerna på ett amerikanskt missilförsvar i Europa. Det vill uppfattas som en triumf för Kremls hårdnackade motstånd mot missilförsvaret och som ett tecken på att Obama verkligen vill förbättra relationerna med Krenl.
Reaktionerna har varit blandade i Polen och Tjeckien, där somliga uttryckte lättnad och andra missnöje med att ett stort projekt, som skulle ha involverat deras länder, har skrotats. Många anser att Obamas beslut fått Östeuropa att tvivla på hans lojalitet mot regionen.
USA å sin sida håller det för möjligt att ett liknande försvarssystem placeras på annat håll.

2009-38 s 10
"Frågor och svar om robotförsvaret"
En sammanfattning av president George W Bushs beslut att bygga missilskölden, Rysslands motstånd mot den och president Barack Obamas beslut att skrota den. Under Bushs tid beslöt USA att bygga militära installationer som skulle hysa tio antirobotmissiler i Polen samt ett radarsystem i Tjeckien. Tillsammans skulle installationerna bilda en sköld med kapacitet att skydda Östeuropa mot långdistansmissiler. Som möjlig angripare nämndes Iran. Konstruktionen har inte påbörjats. Obama anger två skäl för att skrota denna plan, det ena är att Iran koncentrerar sig på kort- och medeldistansmissiler. Det andra är att Obamas alternativplan är mer kostnadseffektiv och erbjuder större militär flexibilitet.

Miljö, Klimat
2009-38 s 11-12
"Pessimism inför Köpenhamnsmötet"
Samtidigt som världens ledare samlas i New York för ännu en konferens om klimatförändringen, denna gång på högsta nivå, rådde det bland Europas ledare stor besvikelse över USAs hållning i de internationella överläggningar som syftar till en global uppgörelse i Köpenhamn i december. Amerikanernas motvilja är stor mot att acceptera ett avtal om kontrollerade minskningar av växthusgasutsläppen som är juridiskt bindande. De diskuterar hellre generella riktlinjer för klimatpolitiken än uppställer exakta, kvantitativa och mätbara mål.

2009-38 s 12
"Minskade utsläpp i år"
Koldioxidutsläppen på global nivå kommer i år att minska mer än någon gång de senaste 40 åren. Detta är en följd av att den globala recessionen har dämpat de ekonomiska aktiviteterna och minskat energiförbrukningen runt om på jorden. Minskningen jämfört med förra året är 2,6 %.

2009-38 s 13-14
"Köpenhamn eller jordens undergång"    hela artikeln
Storbritanniens premiärminister, Gordon Brown, om vikten av ett nytt avtal efter Kyotoprotokollet.
Om bara elva veckor samlas världens länder i Köpenhamn för att få till stånd ett nytt internationellt avtal om klimatförändring. Det är ett historiskt ögonblick och en utmaning för det globala samarbetet. Vi får inte en andra chans att omintetgöra de katastrofala skador som vi kommer att åsamka miljön, menar han. Forskarna lägger fram övertygande bevis. Men förhandlingarna inför mötet går så långsamt att den åstundade uppgörelsen är i fara. Han menar att en Köpenhamnsuppgörelse är nödvändig för en global ekonomisk återhämtning. Att krav på minskade koldioxidutsläpp leder till en innovationsvåg. Exempel är design av stora batterier, utvecklade metoder för att förvara koldioxid, en tillväxtmotor lik den tekniska revolution som informationstekniken innebar för 30 år sedan. Ett kraftfullt avtal som etablerar juridiskt bindande utfästelser om minskade utsläpp ger det förtroende och den säkerhet som behövs för att underblåsa investeringar i miljövänlig energi.

USA
2009-38 s 14-16
"Stjärnglansen slocknar"
Det råder ingen tvekan om att Obamas smekmånad på hemmaplan är över, men också internationella händelser visar att det finns gränser för vad den amerikanske presidentens charm kan åstadkomma. Europeiska länder vägrar skicka truppförstärkningar till Afghanistan, få länder vill ta emot fångar från Guantánamo Bay, skotska myndigheter struntar i Obamas vädjan att inte släppa ut Lockerbiebombaren och USAs försök att hindra en statskupp i Honduras var fruktlösa. Nordkorea fortsätter att framställa kärnvapen, Iran gör detsamma och ledarna i Mellanöstern avfärdar Obamas fredsansträngningar. Där har framstegen varit långsamma och frustrationen växer på alla sidor. "Det handlar för lite om realiteter och för mycket om välmenande tro på retorikens och den goda viljans makt". I hela arabvärlden finns en djup skepsis till Obamas förmåga till verklig förändring. Och slutligen, inget tyder på att Obama kommer att kunna medverka till ett globalt klimatavtal i Köpenhamn senare i år.

2009-38 s 16
"45 000 dödsfall per år på grund av obefintlig sjukförsäkring"
Detta påstår forskare från Harvard som gjort en undersökning. Barack Obama vill införa en statlig sjukförsäkring på federal nivå så att alla amerikaner garanteras en försäkring. Försäkringsbranschen och den republikanska oppositionen motsätter sig reformen av både affärsmässiga och ideologiska skäl.

Iran
2009-38 s 18-19
"Iran viker sig aldrig"  hela artikeln
Intervju mer generaldirektören för den iranska Atomenergibyrån, Ali Akbar Salehi. Han kommenterar västmakternas "orimliga" krav och konsekvenserna av skärpta sanktioner mot Iran. Iran har en självklar rättighet att anrika uran för fredliga ändamål. Miljoner iranier står bakom regeringen som valdes i en demokratisk process. Iran vill inte ha sanktioner men fruktar dem inte heller. De leder till en solidaritetseffekt och trots tidigare sanktioner är Iran de enda muslimska land som skickat en satellit i omloppsbana runt jorden. Vi vill bemötas som jämlikar och accepterar inte diktat.

Israel, Palestina
2009-38 s 20
"Kylslaget möte i New York"
Vid sidan av FNs stora klimatmöte arrangerades ett möte mellan parterna i Mellanöstern, Israels premiärminister Benjamin Netanyahu och den palestinske presidenten Mahmoud Abbas. De hälsade avvaktande på varandra med ett handslag som kom till på president Obamas uppmaning. Han vill övertala parterna att börja diskutera Jerusalems status, de palestinska flyktingarnas rätt att återvända och gränserna för en framtida stat. Detta innebär en risk för ett misslyckande och att Obama framstår som ineffektiv.

Honduras
2009-38 s 20
"Centralamerikas allvarligaste kris på länge"
Honduranska säkerhetsstyrkor har drabbat samman med tusentals demonstranter och i praktiken belägrat den brasilianska ambassaden där Honduras störtade president, Manuel Zelaya, söker skydd. Soldater har stängt av den brasilianska ambassadens vatten -, el - och telefonledningar. Dramat började i måndags när vänsterledaren Zelaya, som drevs i exil efter en kupp för tre månader sedan lyckades ta sig in i landet igen. Hans hemkomst inleder en ny och farlig kris i landet.

Serbien
2009-38 s 20
"Poliser frikändes"
En serbisk krigsförbytartribunal frikände två före detta polismän som misstänktes för merverkan i morden på tre albansk-amerikanska bröder 1999. Kropparna efter bröderna hittades 2001 i en massgrav två år efter det att de hade lämnat New York för att kämpa på de albanska rebellernas sida i Kosovos frihetskamp.

Frankrike, Invandring
2009-38 s 20
"Drömmen om England fick ett abrupt slut"
Kravallpoliser rensade i början av veckan upp i ett stort, illegalt flyktingläger i Calais, där människor samlats för att försöka ta sig över engelska kanalen. Storbritanniens inrikesminister, Alan Johnson, uttryckte "förtjusning" över den franska polisens "snabba och effektiva" operation. 278 invandrare från Afghanistan, Eritrea och Irak greps. De kommer att erbjudas en chans att söka asyl eller hjälp att återvända till hemlandet.

FN
2009-38 s 21
"Unesco får en ny ledare"
En bulgarisk diplomat, 57-åriga Irina Bokova, har valts till ny generaldirektör för FNs organisation för utbildning, vetenskap och kultur. Hon besegrade en egyptisk kulturminister, Farouk Hosny, med 31 röster mot 27. Hennes seger var ett bitter nederlag för Egypten och dess president Mubarak. Den 71-årige Hosny har under sina 22 år som kulturminister anklagats för antisemitism och censur och stödet för honom i styrelsen avtog under valprocessens gång.

Afghanistan
2009-38 s 21-22
"Vägen ut ur Afghanistan"
Världen, det vill säga USA, Nato, EU med flera, kanske skjuter över målet i Afghanistan, ett land som har haft en svag centralmakt i flera århundraden och som saknar förutsättningar att bli en mönsterdemokrati. Analfabetismen ligger på 70 %. Fokus måste skifta från nationsbygge till uppgörelser och kompromisser. Det centrala problemet är att pashtunerna, som utgör 45 % av landets befolkning, känner sig diskriminerade. Det gäller att köpa, hyra eller muta pashtunska stammar. Afghanistan behöver en pashtunsk ledare och Karzai är en ganska lojal sådan.

Kina
2009-38 s 22-23
"Partielitens planer är outgrundliga"  hela artikeln
Den politiska successionen i Kinas enpartisystem har alltid förbryllat omvärlden. Frågan om vem som blir Kinas näste ledare 2012 diskuteras, som alltid, bakom stängda dörrar i Beijing. Centralkommitténs drygt 2000 ledamöter sammanträdde i förra veckan. 2012 löper den andra mandatperioden för den nuvarande presidenten Hu Jintao, ut. Den främsta frågan för utomstående bedömare var huruvida vicepresident den 56-årige Xi Jimping skulle utnämnas till vice ordförande i Centrala militärutskottet. Alla kinesiska ledare måste ha erfarenhet från detta utskott som står under kommunistpartiets kontroll.
Kina har länge tagit avstånd från västerländsk demokrati, som kineserna kallar anarki, och i stället anammat något som de kallar "demokratisk centralism" och som innebär att föra fram nogsamt granskade förslag från lägre partinivå till partiets ledare i toppen.

Kenya
2009-38 s 24-25
"Naturen glömmer inga oförrätter"  hela artikeln
Kenya genomlider den värsta försörjningskrisen sedan landet blev självständigt. Efter fyra år med torftig nederbörd och ihållande torka i många delar av landet befinner sig Kenya i ett sämre försörjningsläge än någon gång sedan självständigheten 1963.
Regeringen i Nairobi kan ingenting göra. Den nöjer sig med att beklaga problemen och vidta ytliga, publikfriande åtgärder. Kritikerna menar att det är den dåliga styrningen av landet som ligger bakom den annalkande katastrofen. Den är en följd av dålig planering och av att ingenting gjorts. Egypten som har mycket mindre nederbörd än Kenya har lyckats frå fram stora skördar tack vare konstbevattning!

Zimbabwe
2009-38 s 26-27
"Ut med de vita farmarna"
President Mugabe ger inte upp tanken på att jaga bort de vita farmarna till sista man. Sedan den zimbabwiska regeringen började lägga beslag på vitas farmer för tio år sedan har ungefär 4000 av landets mest produktiva jordbruksföretag beslagtagits. Ägarna har drivits bort och svarta anställda, som tillsammans med sina familjer utgör 1-2 millioner människor, har förlorat sin försörjning. Jordbruksproduktionen har minskat drastiskt, omkring två tredjedelar av den beslagtagna arealen ligger i träda och Zimbabwe som tidigare var en av Afrikas största jordbruksexportörer är nu ett av Afrikas länder som behöver mest livsmedelhjälp via FN från västvärldens skattebetalare. Men rasisten Mugabe är inte helt nöjd, hans etniska utrensning måste bli fullständig. Nu har hans åklagare väckt åtal mot cirka 170 vita farmare som åtalas för att de vägrar överge sina marker.
Detta dessutom helt i trots mot att i november förra året dömde en tribunal, tillsatt av Sydafrikanska utvecklingsgemenskapen (SADC ) som är en regional grupp som inkluderar Zimbabwe, att alla markbeslag efter 2000 var diskri9minerande och bröt mot både inhemska lagar och SADCs bestämmelser. Men Mugabe och hans Zanu-PF-ministrar underkänner tribunalens laglighet.
Artikel i The Economist "Out with those white farmers", eller läs den här, översatt i Tempus nr 39 2009.

Samhälle, ekonomi
2009-38 s 27-28
"Krisen slår hårt mot de rikaste!"
Många länder höjer skatten och skärper regelverken. Världens rika har plötsligt blivit måltavla för politiker och skatteindrivare.
Den brittiska regeringen höjer skattenivån från 40 till 50 procent för de som tjänar mer än 1,7 miljoner kr och har inlett en rigorös jakt på skattesmitare i Schweiz och Singapore. Indien har lanserat en kampanj för att spåra miljarder i "svarta pengar" eller de rikas undangömda vinster. I flera andra europeiska länder har skatterna höjts för högavlönade.
På G20-gruppens möte i Pittsburgh krävde fransmän och tyskar att det sätts tak för bonusarna i finanssektorn. Gruppen funderar också på att införa sanktioner mot skatteparadis som Uruguay och Panama. Schweiz har inför det ökade trycket börjat lätta på banksekretessen.

2009-38 s 29-31
"Kvinnor kan!"
Det har inte varit lätt att hitta ljuspunkter i den globala ekonomin de senaste åren. Tillväxtmarknaderna som förr var lika många som möjligheterna att låna billigt har blivit sällsynta. Men de senaste månaderna har ekonomer, konsulter och andra i branschen fått upp ögonen för en ny, kommande marknad, som med tiden kanske blir den största och mäktigaste av alla: kvinnorna. Enligt en ny undersökning av Boston Consulting Group (BCG) kommer under de närmaste fem åren allt fler kvinnor att förvärvsarbeta och kommer att tillsammans tjäna 5000 miljarder dollar mer än idag. Deras ökade konsumtion är den hittills största nya marknaden i världshistorien. En rapport i augusti av Goldman Sachs med titeln "Plånbokens makt" utropar kvinnorna till framtidens ekonomiska motor. Den nya marknaden kommer att fokusera på hälsa, utbildning och barnens välgång. Den ökade tillväxten kommer att skapa större jämlikhet mellan könen och få stora effekter på kvinnans status runt om i världen.
Fler välbetalda kvinnor i de rika länderna, äldre underbetalda kvinnor går i pension, i kombination med ett växande antal förvärvsarbetande kvinnor i de fattiga länderna ligger bakom den globala inkomstökningen för kvinnor. Den ekonomiska krisen har slagit hårdast mot manliga jobb. 80 % av alla förlorade jobb i USA är manliga.