Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 Tempus
2009 v 46

Tidskriften

2008: 01/02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  25 26 27 28 
29/30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 
09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  20  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30/31 32 33 34 35 36 37 38 39 
40 41 42 43 44 45

Frankrike och Tyskland
2009-46 s 3-4
"Merkel är svårflirtad"  hela artikeln
President Nicolas Sarkozy vill lyfta fram den fransk-tyska vänskapen med buller och bång. Men i Berlin befarar man i stället en motsättning mellan ländernas vägar. Sarkozy gläder sig över den lågskattepolitik som koalitionen med FDP drivit fram. Paris hoppas att detta gör att Berglin lämnar sitt eget krav på en balanserad budget. I Tyskland kritiseras emellertid Merkel och CDU för detta. Sarkozys tendens att samla på sig nya skulder bekymrar tyskarna. Frankrikes statsskuld motsvarar 76 % av ett års BNP. Eftersom detta strider mot EUs stabilitetspakt vill Sarkozy avskaffa denna. Detta tillåter emellertid inte den tyska regeringen.

Handel, WTO
2009-46 s 4
"Frihandelsystemet stod pall"
Enligt ett dokument som sammanställts av EUs handelkommissionär från oktober 2008 till oktober 2009 infördes eller övervägdes "runt 223" åtgärder av EUs handelspartners, varav Ryssland och Argentina stod för de flesta. Men det finns inga tecken på en tilltagande protektionism vilket en del befarade när den globala avmattningen blev påtaglig. G 20 gruppens bestämda försvar av den fria handeln har skickat viktiga signaler till omvärlden.

2009-46 s 7
"Kapitalismen är inte särskilt populär"
20 år efter Berlinmurens fall är de flesta människor missnöjda med kapitalismen. En undersökning gjord på uppdrag av BBC i 27 länder visar att bara 11 % av de tillfrågade anser att kapitalismen fungerar bra i sin nuvarande form. 23 % anser att den fria marknadsekonomin har stora brister. I Frankrike var siffran 43 %. De två länder som är mest positiva till kapitalismen är USA och Pakistan.
Sovjetunionens sammanbrott välkomnas av 54 % av alla tillfrågade. Särskilt höga är siffrorna i Europa, 79 b% av tyskarna, 76 av britterna och 74 % av fransmännen är glada för detta. Men i Egypten beklagar 70 % av de tillfrågade Sovjetunionens fall.

Tyskland
2009-46 s 4
"Återföreningen är inte fullbordad"
Angela Merkel hävdar att återföreningen av DDR och BRD inte är klar. Mycket finns kvar att göra och de ekonomiska solidaritetsbidragen till före detta DDR behövs fortfarande. Arbetslösheten är dubbelt så hög i DDR som i BRD är ett exempel.

Turkiet
2009-46 s 5-7
"Vänner är bra att ha"
Frustration över det tröga samarbetet med EU uppmuntrar Turkiet att reparera trasiga relationer med de arabiska grannländerna. Turkiets Mellanösternoffensiv är så omfattande och påtaglig att det mest liknar en invasion. Exporten till Mellanöstern och Nordafrika har ökat sju gånger under de senaste sju åren. Turkiets betydelse som transitland för energi från öst till väst när Nabucco ledningen som ska transportera olja från Azerbajdzjan och kanske också Iran och Irak blir klar. Turkiet har erövrat hundratals infrastrukturprojekt i irakiska Kurdistan och har slutit många frihandelspakter med de arabiska grannländerna. Turkiets framgångar beror också på att det råder ett regionalt maktvakuum. Egypten och Irak har inget stort inflytande längre. Och att många araber betraktar Turkiet som en modern motvikt till Iran och ett fönster mot väst. För Syrien, som är diplomatiskt isolerat och ekonomiskt underutvecklat, är de ändrade relationerna en lättnad. Men det har också lätt till försämrade relationer mellan Turkiet och Israel.

Ryssland
2009-46 s 3 8
"Medvedev kräver mera respekt".
Rysslands och Europas värderingar är desamma menar och önskar mer respekt för Ryssland från de europeiska ländernas sida. Han varnar också för en katastrof i Afghanistan. I en intervju riktar han emellertid också en skoningslös kritik mot förhållandena i sitt eget land, där korruptionen antagit "vedervärdiga" former och handeln med råvaror har skapat en illusion av ekonomisk stabilitet.

USA
2009-46 s 10-13
"Gemensamma intressen styr i Obamas värld"
När president Obama sträcker ut handen till motståndare händer det att hans allierade blir nervösa. Konservativa befarar att Obama undergräver USAs ställning utomlands genom att inte inse att andra länder både vänner och fiender, är immuna mot hänvisningar till gemensamma intressen. Världen har redan visat sig betydligt med svårtflirtad än vad den är enligt Obamas intressen. Egna nationella intressen är ofta viktigare än de gemensamma. Hans vädjan till delade mål i form av ekonomiskt välstånd, nationell säkerhet och en sund miljö överskuggas av ländernas egna prioriteringar. Många ser inga tecken på att Obamas doktrin är lyckosam.

2009-46 s 13-14
"Diplomati på hög nivå"
USAs president, Barack Obama, har ett digert program på sin asienresa. Obama besöker Japan, Singapore, Kina och Sydkorea. Inklusive dessa har han redan besökt 20 länder sedan han blev president i januari, vilket är rekord. Målen med resan är att förmedla budskapet att USA vill ha varaktiga relationer med Asien, som inte bara bygger på att bekämpa terrorism. Tyngdpunkten i strategin ligger på Kina. Huvudfrågan är Nordkorea. Han ska också försöka få kontakt med vanliga människor i de asiatiska länder han besöker. Obamas inrikespolitiska program är helt fullspäckat och Obama sätter mycket på spel när han samtidigt gör en lång utlandsresa.

Israel, Palestina
2009-46 s 14-15
"Ingen förmår rubba Israel"
Amerika har slopat kravet på ett totalstopp för byggandet i israeliska bosättningar på Västbanken, vilket förargar palestinierna, som säger att detta omöjliggör fortsatta förhandlingar. En storm av vred och besvikelse uppstod i den palestinska och arabiska pressen som menar att den amerikanska regeringen fogligt har kapitulerat för Israel. Obamas karisma har bleknat väsentligt.
Israels premiärminister Benjamin Netanyahu har anledning att vara stursk. De konservativa och religiösa ministrar som utgör kärnan i hans regeringskoalition, tror knappt sin lycka.

2009-46 s 16-17
"Farligt maktvakuum i det palestinska lägret"
President Mahmoud har bestämt sig för att avgå och vem kommer att efterträda honom? Efterträdaren kommer förmodligen från hans eget parti, Fatah, som kontrollerar Palestinska befrielseorganisationen (PLO) och som är internationellt erkänt som "den enda legitima representanten för det palestinska folket". Fatah har också starkt stöd från palestinierna på Västbanken som utgör en majoritet av de palestinska väljarna. Goda chanser att bli efterträdare är den nuvarande premiärministern, Salam Fayyad, 57 år. Han är en god teknokrat, men saknar militär erfarenhet såväl som förtroende hos Hamas. Abu Zubaydah Maher, 72 år, var inblandad i bildandet av både Fattah och PLO för 40-50 år sedan. Han är yrkessoldat och har valt att leva i exil sedan 90-talet. Marwan Barghouti, 50 år, avtjänar fem livstidsdomar i israeliskt fängelse för sin inblandning i våldet mot israel under den andra intifadan. Han är enormt populär både på Gazaremsan och på Västbanken.

2009-46 s 18
"Moment 22 spökar igen"
Låsta positioner i Mellanöstern: Stoppa byggandet, annars inga förhandlingar, säger palestinierna. Förhandla först, så får vi se om vi stoppar byggandet, säger israelerna. Obama nöjer sig nu med att kräva "återhållsamhet" i stället för totalstopp för byggandet. Detta ger president Abbas en förevändning att inre ställa upp för omval i januari, vilket kan fördröja fredsförhandlingarna betydligt.

Irak
2009-46 s 18-19
"Irak klarade ett viktigt demokratiprov"  hela artikeln
Irak antog i söndags en lag, som är en förutsättning för de planerade allmänna valen i januari. Med den nya lagen passerar Iraks bräckliga demokrati en viktig milstolpe som bäddar för att de amerikanska stridsstyrkorna ska kunna dras tillbaka snabbt nästa år. Det handlar om vilka som är de rättmätiga väljarna i den nordliga provinsen Kirkuk, som kurdernas anser sig tillhöra dem, vilket araber och turkmener motsätter sig. Den nya kompromissen innebär att man använder 2009 års vallängder men om antalet röstberättigade i ett visst område bedöms vara misstänkt stort, ska en kommitté övervakad av FN undersöka om fusk har förekommit.

Thailand
2009-46 s 20
"Thaksin tillbaka i rampljuset"
Thailands före detta premiärminister, Thaksin Shinawatra, kom tidigare i veckan till Kambodja, vars regering har utnämnt honom till ekonomiska rådgivare. Detta har ökat spänningen mellan de båda grannländerna. Thailands premiärminister säger att han ska begära Thaksin utlämnad. Thaksin gick i exil förra året strax innan en domstol dömde honom till två års fängelse för maktmissbruk.

Saudiarabien, Jemen
2009-46 s 20
"Blockad mot Jemen"
Saudiarabien har upprättat en sjöblockad mot Jemen i Röda Havet i syfte att bekämpa shiitiska rebeller längs gränsen mellan de båda länderna. Samtidigt har Iran varnat länderna i regionen för att blanda sig i Jemens interna angelägenheter.

Cypern
2009-46 s 20
"Britterna ger upp territorium"
Den brittiska regeringen avstår från ungefär halva Storbritanniens territorium på Cypern i ett försök att stimulera fredsförhandlingarna mellan öns grekiska och turkiska administrationer. Tanken är att det brittiska området ska delas lika mellan grek- och turkcyprioter. Storbritannien har två suveräna baser på Cypern och de är mycket kontroversiella, framför allt i grekcyprioternas ögon.

Terrorism, Filippinerna
2009-46 s 21
"Kidnappad halshöggs"
Militanta islamister halshögg för några dagar sedan en skolrektor på en avlägset belägen ö efter att först ha hållit honom som gisslan i tre veckor, enligt uppgifter från den filippinska flottans kommando i Mindanaoregionen. Mördarna tillhör Abu Sayyaffrörelsen, som krävde 42000 dollar i lösen. President Gloria Macapagal har gett order om att intensifiera kampen mot Abu Sayyaff, som misstänks vara kopplad till al-Qaida.

Libanon
2009-46 s 21
"Bättre sent än aldrig"
Efter fem månader är nu premiärminister Hariri i färd med att utse 30 ministrar, varav två företrädare för den shiitiska rörelse Hizbollah. 15 av dem kommer från Hariris egen koalition och 10 från oppositionen. Fem nomineras av president Suleiman. I det lilla landet finns 18 erkända trosinriktningar. Där bor också hundratusentals palestinier.

Nordkorea
2009-46 s 21-22
"Det kalla krigets sista gräns"
I Europa bleknar minnet av det kalla kriget och dramatiska revolutioner som satte punkt för kommunismens herravälde. Men i Korea finns gränsen kvar och än finns ingen ändring i sikte. Vid det kalla krigets sista stora delning, den militariserade zonen (DMZ), som separerar de två koreanska staterna, står fortfarande runt en miljon soldater ansikte mot ansikte. Ett fyra km brett ingenmansland, som upprättades enligt eldupphörsavtalet som satte punkt för Koreakriget 1950-1953 är 245 km långt. Det delar den koreanska halvön med rakbladsvassa taggtrådsstängsel, minfält och en av världens största vapenarsenaler.
Nordkoreas BNP motsvarar två procent av Sydkoreas. En återförening skulle ödelägga Sydkoreas ekonomi.
DMZ är ett av de populäraste turistmålen i Sydkorea. 600 000 besökare kommer varje år för att titta på stridsvagnsfällor på vägen till gränsen och tunnlarna som Nordkorea byggde under zonen för flera decennier sedan som förberedelse för en invasion. Den långa landremsan, som idag utgör det så kallade ingemanslandet är ett himmelrike för djur och växter, inklusive utrotningshotade fågelarter, tusentals plantor och 70 olika däggdjur.
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/11/09/AR2009110900062.html

2009-46 s 22
"Direkta samtal på programmet"
President Barack Obama beslöt häromdagen att skicka en högt uppsatt diplomat, Stephen W Bosworth, till Nordkorea för de första direkta överläggningarna med regeringen där på över ett år. Hans ärende begränsas dock till att locka regimen där till förhandlingarna om det nordkoreanska kärnvapenprogrammet. Kina har länge uppmanat USA att tala direkt med nordkoreanerna.

2009-46 s 22
Skärmytslingar till havs"
Utanför den koreanska halvöns västkust utbröt i tisdags ett sjöslag mellan ett sydkoreanskt och ett nordkoreanskt örlogsfartyg. Sydkorea medger att man angrep ett nordkoreanskt fartyg som hade överskridit Sydkoreas havsgräns. Det nordkoreanska fartyget fick svåra skador.

Chile
2009-46 s 23-24
"Trägen vinner"
Michelle Bachelet hade en motig start på presidentposten, men nu, nå hon är inne på upploppet, är hon populärare än någonsin. 2006 blev hon Chiles första kvinnliga president. Smekmånaden blev kort. Stora studentdemonstrationer följde och kollektivtrafiken blev kaotisk. Men nu har henne skickliga sätt att hantera den globala ekonomiska krisen gjort henne populärare igen. I detta katolska land är hon ensamstående trebarnsmamma. Nästa presidentval äger rum om knappt två månader. Många anser att hennes oortodoxa stil förändrat den politiska kulturen i Chile. "Hon har minskat avståndet mellan presidentskapet och folket".

Sydafrika
2009-46 s 24-25
"Ingen kan mäta sig med Mandela"  hela artikeln
Sydafrika förbereder sig för att oundvikligt farväl. Sydafrika är som ett vuxet barn som förbereder sig på att det snart måste ta ett sista farväl av en åldrande förälder. Mandela är fortfarande klistret som håller ihop Sydafrika. En rad historiker och journalister är i färd med att skriva ännu fler böcker om Nelson Mandela.

Miljö, Klimat
2009-46 s 26-27
"Alla tror inte på klimatförändringen"
Politiker och demonstranter förbereder sig för ett viktigt klimatmöte i Danmark, men de har faktiskt många landsmän som inte är beredda att delta i kampen mot den globala uppvärmningen. Enligt en aktuell undersökning av Pew Research Center i Washington så minskar andelen amerikaner som anser att det finns solida bevis för stigande globala temperaturer från april 2008 till nu (71 % till 57 %). Andelen som anser att det är människan som orsakar förändringarna sjunker. (från 47 % till 36 %). Klimatförändringen har i USA blivit en lika polariserande fråga som till exempel frågor om abort och dödsstraff. I Europa har EU-kommissionen gjort en undersökning som visar att antalet EU-medborgare som betraktar klimatförändringen som världens allvarligaste problem hade minskat från 62 % våren 2008 till 50 % i början av 2009. I Australien har andelen personer som är beredd att "acceptera betydande kostnader" för att bekämpa uppvärmningen minskat från 60 till 48 %.
Allmänheten i både Amerika och Australien verkar bli alltmer skeptiska, trots att deras politiska ledare är allt mer övertygade om att åtgärder är nödvändiga.

http://www.economist.com/world/international/displaystory.cfm?story_id=14807107

2009-46 s 28
"Förnybar energi räddar jorden"
Länder världen runt arbetar hårt för att nå ambitiösa mål avseende förnybar energi. Vad betyder det i praktiken? Enligt EUs mål ska 20 % av Europas energiförbrukning komma från förnyelsebara energikällor år 2010. Regeringar runt om i världen sätter upp liknande mål. 2007 kom över 18 % av energiförbrukning från förnyelsebara energikällor, men då ska man veta 15 procentenheter härstammar från vattenkraft som sällan kan byggas ut ytterligare. 100 miljarder dollar investerades år 2007 i förnyelsebara energikällor. Vad som kommer att krävas för att uppnå målen är snabb utbyggnad av floder för vattenkraft, solenergianläggningar, kärnkraftverk och ny teknik för infångning av koldioxid.
Men den förnybara energin har många motståndare. Klimatförändringsskeptiker är de mest talföra. Olje- och kolföretagen värjer sig också, liksom länder som Ryssland och Saudiarabien. I de rika länderna protesterar befolkningen av estetiska skäl mot vindmöllor och solcellsanläggningar. Men det kanske största hindret är kostnaden. De nya teknikerna är, åtminstone i början, mycket dyrare än fossila bränslen.

2009-46 s 28
"Lula tycker att alla ska vara på plats"
Brasiliens president, Luiz Inácio Lula da Silva, uppmanar världens ledare att delta i nästa månads klimatkonferens i Köpenhamn, så att konferensen leder till konkreta åtaganden från alla länder att minska utsläppen av växthusgaser. Främst är han ute efter USAs president Barack Obama, vars närvaro krävs om man ska kunna tala om ett globalt ledarskap. Men detsamma gäller Kinas president, Hu Jintao och Indiens premiärminister Mammohan Singh.

Sport
2009-46 s 29-31
"VM och OS med våldet som kuliss"
I Sydafrika som ska arrangera fotbolls-VM 2010, mördas i genomsnitt 50 personer per dag. Även Brasilien, som arrangerar fotbolls-VM 2014 och de olympiska spelen 2016, är ett land med extremt många våldsbrott. Både Sydafrika och Brasilien har bestämt sig för att sätta hårt mot hårt i kampen mot kriminaliteten.
För att skingra tvivlen måste Brasilien och Sydafrika hitta effektiva sätt att garantera turisters och publikens säkerhet. Inför fotbolls-VM ska Rio de Janeiro ha 60 000 poliser i tjänst. Tusen övervakningskameror ska sättas upp. Sydafrika har inte tid med långsiktiga insatser eftersom avspark sker redan den 11 juni 2010.