Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 Tempus
2010 v 08

Tidskriften

2008: 01/02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  25 26 27 28 
29/30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 
09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  20  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30/31 32 33 34 35 36 37 38 39 
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 2010: 01 02 03 04 05 06 07

Spanien
2010-08 s 3
"Det nya inbördeskriget"
En utredning om Franco-epokens övergrepp river upp gamla sår i Spaniens politiserade domstolsväsen. I oktober 2008 startade Spaniens mest kontroversielle undersökningsdomare, Baltasar Garzón, en utredning om övergrepp som ska ha begåtts av den forne diktatorn Francos hantlangare. Nu har han själv stämts för att ha överskridit sina befogenheter i sin jakt på Francos spöke. Stämningen kom ursprungligen från en liten fackförening tillhörande extremhögern och nu har det fått stöd av de en gång så mäktiga falangisternas sista kvarlevande rest. Å andra sidan har Carmen Negrìn som är barnbarn till den sedan länge avlidne Juan Negrín, som var den spanska republikens sista premiärminister innan Francos maktövertagande, lämnat in ett krav till domstolen om att domare som tillträtt sina poster innan Francos död 1975 inte ska få döma eller biträda i fallet Garzón. Argumentet för detta är att de "inför Gud svurit trohet" till Franco och den nationella rörelsens principer.

Turkiet
2010-08 s 4
"Generaler grips i Turkiet"
Tre av landets högsta före detta generaler anklagade för att ha planerat att störta landets regering. De sattes i husarrest i sina hem i Ankara och Istanbul. Totalt har mer än 40 personer gripits. Det handlar om en misstänkt konspiration från sekulära ultranationalisters sida vilka anklagas för att ha arbetat fram planer på attacker på civila mål för att bana vägen för en militärkupp. En första rättegång mot de gripna startade för två år sedan. Fallet kallas allmänt för Ergenekon.

Holland
2010-08 s 5
"Afghanistankriget fäller Nederländernas regering"
Kristdemokraternas koalitionspartner socialdemokraterna motsatte sig förslaget om en förlängning av avtalet med Nato och lämnade i lördags krisförhandlingarna. Därmed är Holland det första landet vars regering faller på grund av kriget i Afghanistan. De 2000 soldaterna kommer att dras tillbaka med början i augusti för att vara helt borta vid årsskiftet. Regeringens fall visade sig genast i opinionssiffrorna. Stödet för Geert Wilders Frihetsparti ökade starkt och partiet skulle i dag ha fått 24 platser i parlamentet, bara två mindre än Balkenendes Kristdemokrater!

Tyskland
2010-08 s 6
"Sent ska syndarna vakna"  
Tyskarna står i kö för att deklarera tidigare gömda tillgångar. Fler än 2000 tyskar har frivilligt deklarerat sina tillgångar sedan regeringen meddelade att den kommer att köpa stulen information om innehållet i schweiziska bankkonton. Fyra av 15 delstater redovisade summan som var drygt 200 miljoner euro. Skattebetalare som redovisar sin tillgångar innan de upptäcks har en chans att slippa straff.

Nordirland
2010-08 s 8
"Bilbombsattack i Nordirland"
En utbrytargrupp ur IRA har för första gången sedan 2001 utfört ett bilbombsattentat. Gruppen bröt sir ur efter det att IRA godtagit fredsuppgörelsen för Nordirland 1991. Attacken genomfördes i en tid av starka ansträngningar från de katolska och protestantiska partierna att stärka den gemensamma regeringsmakten i Nordirland.

Afghanistan
2010-08 s 8
"Karzai stärker greppet i Afghanistan"
Karzai har utfärdat ett dekret genom vilket han själv får makten att utse ledamöterna i Kommissionen för valklagomål som fram tills nu bestått av främst FN-utsedda ledamöter. Greppet ses allmänt som ett försök att ta kontroll över valprocessen inför parlamentsvalen som ska hållas i september. Karzais åtgärd går stick i stäv med vad ha uttryckligen lovat president barack Obama, nämligen att rensa upp i korruptionen i landet, något som Obama har ställt som krav för ytterligare stöd till landet.

USA
2010-08 s 8
"USA inte längre största importör av saudisk olja"
Saudiarabiens oljeexport till USA sjönk i fjol till mindre än en miljon fat om dagen för första gången på två decennier samtidigt som Kinas export passerade över den nivån. USA börjar förlita sig på andra oljeexportörer såsom Kanada och olika afrikanska länder.

Sudan
2010-08 s 8
"Vapenvila med rebellerna i Sudan"
Den mäktigaste rebellgruppen i Darfurprovinsen och Sudans regering undertecknade i tisdags ett avtal om vapenvila efter ett år av internationellt ledda förhandlingar. Medlarnas nästa uppgift blir att övertyga de dussintals övriga rebellgrupperna att delta i processen.

Afghanistan
2010-08 s 8-9
"Afghanska regeringen kritiserar dödsfall"
Nato och den afghanska regeringen startar utredning efter det att stridsplan beskjutit en fordonskonvoj och dödat minst 27 personer vilket ledde till en upprörd protest från de afghanska myndigheterna. Tre fordon färdades genom ett talibanstyrt område. Alla offren var hazarer, en etnisk grupp från Afghanistans centrala högland som alltid har motsatt sig talibanernas styre. Natosoldaterna trodde att det rörde sig om en grupp upprorsmän på väg att angripa en gemensam afghansk och Natopatrull.

Filippinerna
2010-08 s 10-11
"Privatarméer hotar filippinsk demokrati"
På Filippinerna försvarar lokalpolitikerna ofta sin makt med miliser. När landet nu förbereder sig inför de allmänna valen i maj kommer de som alltid att använda sina milisgrupper för att skydda sina intressen, trakassera politiska meningsmotståndare, manipulera valresultaten och se till att de mäktiga familjedynastierna kan behålla sin makt i alla landsändar. Ingen tror särskilt mycket på att presidenten Gloria Macapagal Arroyo ska lyckas utplåna alla privatarméer i landet innan valdagen, även om hon högtidligt svurit att åstadkomma detta. Kritikerna betraktar hennes löften som ett spel för galleriet.
I november utfördes en massaker på 57 personer av milismän tillhörande den mäktiga Ampatuanklanen som är trogna Arroyoanhängare. Privatarméerna frodas på Filippinerna på ön Mindanao som ligger längst i söder, där kommunistisk såväl som muslimsk gerilla har bekämpat den filippinska militären i decennier och där amerikanska soldater har jagat medlemmar av terroristgruppen Abu Sayyaf sedan 2002.

Niger
2010-08 s 12
"Nigers junta lovar demokrati"
Befolkningen firade på gatorna när militären avsatte den impopuläre presidenten Mamadou Tandja. Han hade upplöst nationalförsamlingen och konstitutionsdomstolen och drivit igenom en ny grundlag genom vilken presidentmakten förstärktes. Många av de tidigare ministrarna står nu under övervakning.
Frågan är vad som nu följer i den hårt prövade ökenstaten, detta fattiga land av åsnevagnar, kamelförare och handikappade tiggare på gatorna.
Första artikeln om Niger i Tempus på 14 år!

Samhälle
2010-08 s 13-17
"Kvinnorna tar allt större plats"
I hela den rika världen arbetar fler kvinnor än någonsin förut utanför hemmet. Den kanske främsta orsaken till detta är det ökande behovet av arbetskraft. Kapitalet växer allt snabbare ju fler som lönearbetar. Teknikens utveckling har minskat betydelsen av skillnad i muskelmassa mellan könen. När råstyrka var viktigare än hjärna hade männen en medfödd fördel. Men den viktigaste uppfinningen var p-pillret.
Kvinnors ekonomiska frigörelse i hela den rika världen är en av det senaste halvseklets märkligaste revolutioner. Miljontals människor som en gång var beroende av män har tagit kontrollen över sina egna ekonomiska öden. Det anmärkningsvärda är att denna dramatiska sociala omvälvning har orsakat så lite friktion trots att det finns många negativa aspekter. Revolutionen har fört med sig många nya problem i sitt kölvatten.
Många barn har fått betala priset för uppkomsten av tvålönehushållen. Många kvinnor - och också män - känner att de har fastnat i en allt mer krävande härva av åtaganden och plikter. Kvinnornas växande ambitioner har inte infriats. De flesta har hamnat i låglöneyrken inom servicesektorn ofta anställda av kommunen. Eller så tvingas kvinnan välja mellan karriär och att bli mor. Hanteringen av "revolutionens" sociala konsekvenser kommer att bli en av de kommande 50 årens största utmaningar. Västvärlden kommer att få kämpa med följderna av kvinnans frigörelse under många år framåt.

Samhälle, Tyskland
2010-08 s 17-20
"Barnomsorgen är Tysklands sorgebarn"  hela artikeln
Trots landets omtalade modernitet dröjer sig i Tyskland en traditionell syn på moderskapet5 kvar. Halvdagsskolsystemet, att barnen går hem vid tolvtiden och tillbringar eftermiddagarna i hemmet med modern, har överlevt kvinnorörelsen på 70-talet och återföreningen med Östtyskland. Men mot bakgrund av den rent ekonomiska nödvändigheten faller systemet sönder. Sedan 2003 har nästan en femtedel av Tysklands 40000 skolor successivt infört eftermiddagsscheman. Förändringen handlar4 främst om ekonomisk konkurrenskraft. Människor har helt enkelt inte råd med att leva på bara en lön.

Samhälle, Polen
2010-08 s 20-23
"Inte ens kyrkan kan stoppa kvinnorna i Polen"  hela artikeln
Polska kvinnor gör revolution i det ärkekatolska samhället och startar fler nya företag än andra europeiska kvinnor. Nu kräver de mera inflytande i politiken också. Samhällsomvandlingen har varit enorm sedan kommunismens fall. De polska kvinnorna har på 20 år genomfört det som tog många fler decennier för kvinnorna i väst. Övergången till kapitalism krossade de gamla könsrollerna. Kvinnor startar små egenföretag eftersom barnfamiljerna inte klarar sig på en lön. Det finns inte många dagis.
Men kvinnor har också lagt beslag på viktiga chefsposter. "Klubb 22" är ett nätverk för framgångsrika polska kvinnor.
Den katolska kyrkan och majoriteten av polackerna utanför de stora städerna tycker att kvinnans nya roll är ett svek mot den gudomliga och nationella ordningen. Ett arv från katolicismen är de polska abortlagarna.

Samhälle Irak
2010-08 s 23-24
"Iraks kvinnor möter starkt motstånd"  hela artikeln
Kvinnliga ministrar och parlamentariker ger en falsk bild av det irakiska samhället, där det fortfarande är svårt för kvinnor att göra sina röster hörda. Inför det kommande parlamentsvalet har tolv kvinnor som inte tillhör det politiska systemet bildat ett eget parti. Kvinnor som kandiderar lever farligt. För ett par veckor sedan sköt väpnade män ihjäl Suha Abed Allah i Mosul. Hon kandiderade för en allians med anhängare av alla religioner. Tanya T Gilly som representerar det kurdiskt dominerade norra Irak i parlamentet i Bagdad, tänker inte ställa upp för omval. Hon vill ägna mer tid åt sina barn i stället. Det största problemet är att det finns en uppfattning hos borde män och kvinnor att en man och en kvinna inte får vistas ensamma i ett rum om de inte är gifta eller nära släkt. Kvinnor som bryter mot den regeln får dåligt rykte.

Samhälle, Iran
2010-08 s 25-26
"Bakslag för kvinnor i Iran"
Kvinnor protesterar mot ett lagförslag, som - under vissa omständigheter, som att hon är hemifrån i mer än sex månader, eller har en obotlig sjukdom - ger en man rätt att skaffa fler hustrur utan att informera den eller de han redan är gift med. Lagförslaget innebär också att kvinnors rätt till underhåll begränsas. Kvinnors rättigheter har varit begränsade ända sedan det islamiska maktövertagandet 1979. Men på senare år har Irans kvinnor visat allt större beslutsamhet i kampen om jämställdhet i den konservativa teokratin Iran.

Samhälle
2010-08 s 25
"Kvinnornas ekonomiska makt ökar"
Det faktum att kvinnor tjänar mer och mer verkar gagna deras män lika mycket som de själva. Förr gällde att äktenskap gav kvinnor ett visst mått av trygghet men nu för tiden är det snarare männen som gynnas. Huvudorsaken är att allt fler kvinnor har högre utbildning och inkomsten tenderar att öka med utbildningsnivån. En annan trend är att man allt oftare gifter sig med en partner på samma nivå.

Energi, Tyskland
2010-08 s 26-29
"Den stora kraftmätningen"  hela artikeln
Gerhard Schröder och Joschka Fischer möts på nytt i en duell, men den här gången handlar det om pipelines. Fischer kämpar för en gasledning från Centralasien till Europa. Det är Nabuccoledningen. Han betalas av den tyska energijätten RWE och den österrikiska energikoncernen OMV för att marknadsföra projektet.
Schröders projekt är en gasledning från Ryssland. Hans pipeline heter Nord Stream, ett konsortium där ryska Gazprom är huvudägare. Nord Stream går från Viborg i Ryssland till Greifswald i Tyskland, utan transitländer.
Nu gäller det vem av dem som går segrande ur striden.
Nabuccoprojektet ska påbörjas nästa år. Schröder hotar med att Fischer kommer att få stora problem med Iran och Fischer kontrar med att Europa blir helt beroende av Rysslands energileveranser om inte Nabuccoprojektet kommer till stånd som en konkurrent.
Det är en duell mellan två av tysk politiks stora egon, en rivalitet som har mer än 10 år på nacken.

Sport
2010-08 s 29-31
"Allt är inte guld som glimmar"
Artikelförfattaren (och sporthataren) Christopher Hitchens) hävdar att de Olympiska spelen och andra internationella tävlingar underblåser konflikter och tar fram de västa sidorna i den mänskliga naturen.
I Angola i januari sköt ett beväpnat gäng mot den buss som Togos fotbollslag färdades i. Många idrottsledare klagar på att Kanada inte låtit tävlande från andra länder få tillfälle att undersöka banorna i förväg. Kanadensarna ville ha en egen förmån för att deras chanser att ta medalj på hemmaplan skulle öka.
Han nämner också gränskriget 1969 mellan El Salvador och Honduras som startade med en omstridd fotbollsmatch.
Han är också irriterad över att den politiska "diskursen" använder sportmetaforer, "muntra, lättfärdiga och meningslösa floskler som "plocka poäng", "öppet mål"