Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 Tempus
2010 v 18

Tidskriften

2008: 01/02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  25 26 27 28 
29/30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 
09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  20  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30/31 32 33 34 35 36 37 38 39 
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17    

Grekland, EU
2010-18 s 3-4
"Nödlånet är ingen garanti för att Grekland klarar krisen"
Grekland som i praktiken är bankrutt och har en pistol mot huvudet, fick i söndags löfte om ekonomisk hjälp från EU och internationella valutafonden. I gengäld måste grekerna underkasta sig ett mycket strängt åtstramningsprogram. Den grekiska regeringen måste krympa den offentliga sektorn, inklusive pensioner och populära sociala reformer, höja momsen till rekordhöjder och driva igenom en skattereform i syfte att komma åt den enorma svarta marknaden, minska skattefusket och öka statens intäkter.
Den nya åtstramningsvågen innebär en risk för att hela EU får en period av artificiell låg tillväxt. Detta kommer att underblåsa den redan höga arbetslösheten och sätta press på regeringarna att spendera mera. Grekland måste nu betala för gamla synder som lättsinniga lån och falsk statistik.

2010-18 s 5-7
"Grekerna är mycket rikare än Grekland"
Pengarna syns överallt utom i deklarationsblanketterna.
I fastighetsdeklarationerna uppgav 324 hushåll att de hade swimmingpool. På flygfotografierna upptäcktes 16 974. Skattefusket är extremt utbrett och har länge varit en livsstil i Grekland. Man beräknar att den grekiska staten förlorar uppemot 21 miljarder euro årligen på grund av skattefusk. Det ingår i en djupt rotad kultur av mutor och korruption. Grekland har samlat in allt mindre skatt det senaste decenniet trots att ekonomin har vuxit snabbt. Den grekiska skuggekonomin tros motsvara 20-30 procent av BNP.

Spanien, EU
2010-18 s 4
"Spanien bantar byråkratin"
29 av 106 statliga verk slopas för att spara pengar. Den spanska staten har avskaffat 80 generaldirektörsposter och 450 chefsposter. Och ännu fler underchefer ska bort. Alla statliga verk och myndigheter ska minska antalet chefsposter med 10 procent. Den spanska regeringen vill minska statsskulden från 11,2 procent till 3 procent av BNP till 2013.

2010-18 s 7-8
"Timmen T i den spanska ekonomin"
Spanien är ett högt skuldsatt land med skadade inkomstgenererande mekanismer. Spanien är på väg att bli ett "högriskområde". Det stora årliga underskottet är på 100 miljarder euro. Planer som tillkännagavs för en vecka sedan handlade om att spara 16 miljoner euro per år. Industriledare kräver åtstramningsprogram i den offentliga sektorn på kort sikt och därefter långtgående reformer av den rigida arbetsmarknaden.

Portugal, EU
2010-18 s 8-9
"Portugal är inte Grekland"
Den portugisiska regeringen försöker övertyga marknaderna om att den har bättre ekonomi än vad marknaderna tror. Portugal har kopplat pensionerna till ändrad förväntad livslängd och kapat incitament för senare pensionering. Motståndet mot åtstramningspolitiken är mindre högljudd och bråkig i Portugal än i Grekland. Portugals primära problem är inte finansiellt. Det är den långsamma tillväxten. Den reella BNP-tillväxten det senaste decenniet sedan Portugal införde euron har varit den långsammaste i eurozonen. Den låga tillväxten speglar en katastrofalt minskad konkurrenskraft sedan landet gick med i EMU. Orsaken är att lönekostnaden ökat mer än produktiviteten.
Kombinationen av trög byråkrati, ineffektiva domstolar, illa utrustade skolor och statligt subventionerade, konkurrensskyddade sektorer hämmar Portugals ekonomiska utveckling. Rigida arbetsmarknadslagar ger bland de starkaste anställningsskydden i Europa.

Frankrike
2010-18 s 9
"Sarkozy går mot sitt Waterloo?
Frankrikes president har satt pensionsreformen högt på dagordningen och nu finns risk för att frågan blir hans Waterloo. Sarkozys aktuella popularitetssiffra, runt 30 %, hr aldrig varit lägre och mellanårsvalen har sporrat han konkurrenter. Samtidigt är de mäktiga franska fackförbunden angelägna om att bevara landets generösa trygghetssystem intakta. Skrämmande scenarier som presenterades för bar tre år sedan varnar för ett underskott på 24,8 miljarder euro i pensionsfonderna 2020. Görs inget blir detta underskott 72 miljarder 2050.

Tyskland
2010-18 s 10
"Ödesval i Nordrhein-Westfalen"
Jürgen Rüttgers tog 2005 makten i Nordrhein-Westfalen, som då hade styrts av socialdemokraterna i nästan fyra årtionden. Han ville bli landsfader, arbetarledare och kanske till och med statsöverhuvud. Nu har Hannelore Kraft, Rüttgers socialdemokraternas utmanare, som tidigare ansågs helt uträknad, ryckt förbi honom.

Honduras
2010-18 s 11
"Sanningen ska fram"
Den honduranska regeringen tillsatte tidigare i veckan en sanningskommission som ska utreda händelserna runt förra årets statskupp i juni, då den förre presidenten, Manuel Zelaya, avsattes. Kommissionens ordförande, före detta vicepresidenten i Guatemala, Eduardo Stein, lovar att kommissionen ska förhöra både motståndare och anhängare till kuppen. Den nya regeringen leds av president Porfirio Lobo.

Sydkorea
2010-18 s 11
"Storartad hämnd"
Den sydkoreanska patrullbåten Cheonans undergång kan växa till en internationell konflikt. Fartyget havererade den 26 mars efter en explosion och 46 besättningsmän miste livet. Sydkoreanska politiker misstänker att det var en nordkoreansk torped som sänkte korvetten. Men det är också möjligt at Cheonan gick på en mina. En hög nordkoreansk funktionär lär ha talat om "den hjältemodiga folkarméns storartiga hämnd mot fienden". Sydkorea kan inte agera militärt eftersom risken för ett regelrätt krig är stort. Vad landet kan göra är att dra sig tillbaka från den gemensamma industrizonen i Kaesong, vilket skulle beröva nordkoreanerna en viktig inkomstkälla.

Egypten
2010-18 s 11
"Polis och demonstranter stötte samman"
Egyptisk polis slog regimkritiska demonstranter som i protestaktioner på Kairos gator krävde ett slut på 30 års undantagstillstånd. Undantagslagarna begränsar individens frihet märkbart. Sammanstötningen uppstod efter det att hundratals poliser i svarta uniformer hade motat tillbaka cirka 150 demonstranter som hade samlats i centrala Kairo och försökte ta sig igenom en säkerhetsbarriär.

Sudan
2010-18 s 11
"Avbrott i förhandlingarna"
Den största rebellgruppen i Darfur avbröt i måndags fredsförhandlingarna med Sudans regering och beskyllde denna för att iscensatt en ny militär offensiv i Darfur i västra Sudan. Rebellernas förhandlare, Ahmed Tugod, säger att hans rörelse suspenderat samtalen i protest mot att regeringen i förra veckan bröt mot vapenvilan med luftangrepp och markanfall.

Israel, Palestina
2010-18 s 12
"Netanyahu hälsade på hos Mubarak"
Mötet som arrangerade av USA markerar ett stort steg framåt i president Barack Obamas försök att bryta dödläget i Mellanösternprocessen. Förra veckoslutet gav Arabförbundet sitt stöd till palestiniernas beslut att återuppta indirekta samtal med Israel. Palestinierna vill ha en egen stat som omfattar Västbanken, Gazaremsan och östra Jerusalem. Palestinierna vill inte förhandla direkt med Israel om inte Netanyahu först fryser allt bostadsbyggande på Västbanken och i östra Jerusalem.

2010-18 s 12-13
"Är processen verkligen i gång igen?"
Det verkar som om samtalen mellan israeler och palestinier återupptas till slut. Men knappt någon vågar hoppas att det leder någon vart. Netanyahu vill ha direkta samtal för att vilja diskutera de så kallade "kärnfrågorna", det vill säga Jerusalems status ,gränsdragningen och de palestinska flyktingarnas rättigheter. När de indirekta samtalen kommer i gång är Netanyahu inmålad i ett hörn av inte bara det ortodoxa Shaspartiet och ett annat hökparti i koalitionen, Yisrael Beitenu, som leds av utrikesminister Avigdor Lieberman utan också av högerfalangen i hans eget Likudparti, som inte vill göra några som helst eftergifter till palestinierna.
Abbas möter också skepsis och splittring från sitt folk, palestinierna.

2010-18 s 14-15
"Israel skakas av korruptionsanklagelser"
Israels före detta premiärminister, Ehud Olmert, riskerar att hamna i fängelse på grund av misstankar om mutbrott. Är israeliska politiker mer korrumperade än andra?
Hans samling av reservoarpennor spelar en viktig roll i den rättsliga process som ska avgöra om han är brottsligt korrumperad eller ej. Det handlar om hans tid som borgmästare i Jerusalem 1993-2002. Den israeliska riksåklagaren anklagar Olmert för "bedrägeri och trolöshet mot huvudman" i fyra fall. I den så kallade kuvertaffären beskylls han för att under 15 år ha tagit emot olagliga donationer i höjd med 150 000 dollar. Transparency International (TI) placerar Israel på 32:a plats i världen på sitt korruptionsindex. Bland misstänkta och dömda finns många "fromma" politiker. Frågan är om israeliska politiker är mer korrupta än andra eller om israeliska poliser är envisare än sina europeiska kolleger?

Egypten
2010-18 s 16-18
"En man mot hela systemet"
IAEAs förre chef, Muhamed ElBaradei, tänkte egentligen skriva sina memoarer och föreläsa här ovh var i världen, men han återvände i stället till Egypten för att försöka ersätta det gamla systemet med ett modernt, demokratiskt styrelseskick.
Arabfolken antas ha dragning åt kaos och bara polisstatens järnhand kan upprätthålla lag och ordning. Resultatet efter decennier under säkerhetstjänstens allseende ögon, är politiskt förtryck och stagnation. ElBaradeis ambition är nu att leda en massrörelse för förändring, som tvingar regeringen att häva det drakoniska undantagstillstånd som råder sedan 1981 och öppna upp det politiska systemet så att nästa års presidentval blir fritt och rättvist.
Egypten står inför dramatiska förändringar. Hosni Mubarak som haft makten i nästan 30 år är nu 81 år. Ingen vicepresident finns. Förtroendet för hans 46-årige son Gamal avtar. För folk med pengar har Egypten aldrig varit så lyxigt och effektivt som nu men gapet mellan rika och fattiga blir alltmer iögonfallande. ElBaradei flirtar med det "förbjudna" Brödraskapet Bland ungdomar och intellektuella är han en dröm som går i uppfyllelse. Han inspirerar hopp och skapar förväntningar.

Kärnvapen, nedrustning
2010-18 s 19-20
"USA försökeravvärja kapprustning i Mellanöstern"
I måndags började en månadslång FN-konferens, som syftar till att stärka ickespridningsavtalet. Sedan undertecknarna av ickespridningsavtalet (NPT) samlades senast i New York för fem år sedan har många av världens oljerika länder börjat fundera på att skaffa sig kärnkraft. Anledningen är att oljan som gjorde dem rika kommer att ta slut någon gång. Risk finns att flera kommer att lockas att använda sin kärnbränsleteknik för att utveckla egna kärnvapen. Den amerikanska regeringen försöker därför övertala länderna i Mellanöstern att köpa bränsle från internationella leverantörer i stället för att själva anrika uran till reaktorbränsle. Iran och ytterligare några andra länder vill i stället tvinga Israel att redogöra för sin arsenal och underteckna ickespridningsavtalet. Egypten vill göra Mellanöstern till en kärnvapenfri zon. Ett skäl är att landet fruktar att ett kärnkraftverk annars riskerar att bombas.

USA
2010-18 s 21-22
"Kafferep i protest på allt prat om Tea Party rörelsens arga retorik"
Annabel Park tröttnade på allt prat om Tea Partu och bestämde sig för att bjuda på kafferep i stället. Hennes Facebook-grupp har nu fler än 200 000 medlemmar. De som kom på partyt var arga. De hatade Boston Tea Party och der republikanska partiet. Frågan är om Park eller någon annan har en chans att bygga en framgångsrik rörelse som inriktar sig på hövlighet och resonemang i stället för på strid. USA är en djupt splittrad nation.

Miljö
2010-18 s 22-23
"BP vill rädda både sitt rykte och havet"
Oljebolaget BP försöker rädda sitt rykte i USA. BP anklagas för något som kan bli den värsta oljeläckan i USAs historia. Den 22 april sänkte en ödesdiger explosion en oljeplattform som läckte ut femtusenfat olja per dygn. Orsaken till läckan är oklar men man misstänker två områden: "cementeringsprocessen" för att säkra källans väggar och "utblåsningsskyddet".

2010-18 s 23
"Yrkesfiskarna får inte fiska"
Den amerikanska regeringen har beordrat stopp för allt fiske i områden som påverkas av det växande oljeutsläppet i Mexikanska bukten. Fiskeförbudet gäller för vattnet utanför Louisana till Florida och påverkar mängder av fiskare. Inget fiske så länge som oljeläckan hotar att förstöra fisk och skaldjur. Förbudet är svårt att acceptera för en näring som har flera svåra år bakom sig med höga priser och ödesdigra oväder.

Afrika, Niger
2010-18 s 24-25
"Att se problemet är ett steg på vägen mot en lösning"
Hungersnöd är inget ovanligt i Niger, men att kunna tala om den är nytt. Niger står åter inför en allvarlig livsmedelskris. Hungersnöd har blivit ett frekvent problem i detta enorma ökenland med hög nativitet och outvecklat jordbruk. Nu hotas halva befolkningen på totalt 15 miljoner av matbrist, varnar myndigheterna. Samma sak hände 2005, 1985 och 1974. Men den här gången finns en stor skillnad. Landets nya militärregim erkänner att det råder allvarlig hungersnöd, försöker göra något åt det och ber om hjälp. I februari störtades Nigers autokratiska president, Mamadou Tandja. Han brukade bli rasande om någon nämnde ordet svält.
Niger, som är ett av världens fattigaste länder, har enligt en del mätningar den högsta nativiteten i världen, vilket är en bidragande orsak till landets kroniska livsmedelsproblem. Den allmänt rådande kulturella attityden är oförenlig med familjeplanering, påpekar FNs humanitära samordnare John Holmes.

Rwanda
2010-18 s 5
"Kagame blir allt mer autokratisk"
Drygt tre månader före valen i Rwanda uppträder president Paul Kagame alltmer rabiat mot sina politiska motståndare. För några veckor sedan placerade han sin farligaste konkurrent, Victoire Ingabire, tillfälligt i häkte på grund av misstankar om att hon "ljög om folkmordet". 16 år efter inbördeskriget och folkmordet verkar det som om stödet för Kagames statsapparat sviktar. Rwanda är, tack vare god ekonomisk tillväxt, ett av de internationella givarländernas favoritländer.

Thailand
2010-18 s 26
"Rödskjortorna erbjuds en kompromiss"
Thailands premiärminister, Abhisit Vejjajiva, försökte i början av veckan bryta det förlamande politiska dödläget med ett erbjudande om "en försoningsplan", som inkluderar nyval i november. Ett nyval är en stor eftergift från Abhisit, vars mandattid går ut först i slutet av 2011. Han listade dock ett antal villkor som måste uppfyllas för att valet ska bli av. Regeringen och proteströrelsen ska enas om att stödja monarkin och etablera en oberoende institution, vars uppgift blir att se till att mediernas rapportering är "konstruktiv".

Nepal
2010-18 s 26
"Landsstrejk i Nepal äventyrar de sista etapperna i fredsprocessen"
Tiotusentals maoistiska demonstranter i Nepal inledde i söndags en landsomfattande strejk som lamslog stora delar av landet. Demonstranterna kräver att premiärministern avgår så att de själva kan bilda en ny "nationell enhetsregering" som kan fullborda fredsprocessen och avsluta arbetet med en ny författning. Nepal, som förr var en monarki är idag en bräcklig demokrati som före den 28 maj ska ha ett förslag till en författning med riktlinjer för hur den nationella regeringen och en federalistisk stat ska byggas upp.

Burma
2010-18 s 27
"Nu åker uniformen av"
Generaler i en militärjunta som bestämmer sig för att avgå till förmån för civilt styre tar alltid av sina uniformer och förvandlar sig till civila. Enligt en ny författning, som antogs 2008, ska militären som har styrt Burma sedan 1962, ersätta sig själv med en civil regering och ett representanthus med 440 ledamöter. I den nya lagstiftande församlingen reserveras 25 platser för aktiva militärer. Detta antal kan naturligtvis utökas med före detta officerare i civila kläder. Premiärministern, general Thein Sein och 22 av regeringens medlemmar begärde förra måndagen avsked från militären. Dessutom medger den nya författningen att regeringen domineras av militära officerare och att chefen för de väpnade styrkorna även i fortsättningen blir landets mäktigaste person.
Varje kandidat ska enligt författningen vara medlem i ett politiskt parti.

IT
2010-18 s 28-29
"Internet är bra för demokratin"
Revolterna i Ukraina, Kirgisien, Libanon, Burma, Xinjiang och Iran hade inte varit möjliga utan Internet. Obama har gjort friheten på Internet till ett viktigt inslag i utrikespolitiken i ett anförande i fjol i Beijing betonade han att "tillgången till information" är "en universell rättighet". Ett växande antal cyberskeptiker, bland dem Evgeny Morozov, menar tvärtom att Internet kan stärka diktaturer. Autokraterna har lärt sig att bearbeta information på nätet, till exempel Facebookprofiler för att få information. Den som har makten har alltid triumfkortet menar han och tar som exempel hur regimen i Burma helt enkelt stängde ner landets två internetleverantörer då demonstranterna 2007 lade ut bevis på internet på juntans brutalitet.

Nutidshistoria, Pakistan
2010-18 s 29-31
"Vilket drama!"
Familjen Bhutto verkar ha en förbannelse hängande över sig. Det handlar om intriger, svek och våld. Familjen Bhutto är en av Pakistans mäktigaste familjer, men korruption och mord har störtat familjen i fördärv. Fatima Bhutto, som är barnbarns till dynastins grundare, Zulfikar Ali Bhutto, gör i en ny bok upp med hela sin släkt.
Hon riktar allvarliga korruptionsanklagelser mot sin fars syster Benazir Bhutto och mot dennes make Zardari. Hon hävdar att Benazir stal uppemot tre miljarder dollar ur statskassan under tiden då hon Var regeringschef. Under sin andra mandatperiod som regeringschef utnämnde Benazir Bhutto sin man till "investeringsminister". "Korruption", skriver Fatima Bhutto, "är arvet efter Benazirs två perioder som premiärminister.
En schweizisk domstol förklarade de båda makarna i augusti 2003 skyldiga till penningtvätt.
Fatimas lillebror som är 19 år har för säkerhets skull skickats till Schweiz. Kanske kommer han en gång att gå i sin farfar och namnes fotspår.