Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 Tempus
2012 v 08

Tidskriften

2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 
27 28 29-30 31 32 33  34  35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51  
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29/30 31 32 33/34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51/52  01/2 03 04 05 06 07     

Grekland, EU
2012-08 s 4-5
"In elfte timmen"
Grekland räddas ännu en gång från statskonkurs. Villkoren är hårda, men politikerna i Aten är överens om planen. Det grekiska folket har förmodligen mycket att invända.
Grekland fick till slut ett gigantiskt hjälplån tack vare en uppgörelse mellan eurozonens finansministrar om att rädda Grekland från statskonkurs i utbyte mot mycket stränga krav på åtstramningar och nedskärningar.
Efter drygt 13 timmars överläggningar godkände ministrarna ett nytt hjälplån på 130 miljarder euro. Dessutom måste privata investerare i Grekland acceptera större förluster än väntat i försöken att avvärja en akut konkurs. Representanterna för de banker, som innehar grekiska gick med på att efterskänka 53,5 procent av det nominella värdet, vilket motsvarar en total förlust på omkring 75 procent.
Måndagens överenskommelse kan vara en vändpunkt i den europeiska skuldkrisen, en kris som har väckt tvivel på själva eurons överlevnad.

Tyskland
2012-08 s 6
"Oppositionens kandidat blir Tysklands president"
Joachim Gauck var inte förbundskansler Angela Merkels favoritkandidat till posten som Tysklands president och statschef. Men andra, mer brådskande frågor fick henne att acceptera majoritetens förslag. Att Gauck är mycket populär gjorde trots allt valet ganska lätt. Han är före detta präst och aktivist från Östtyskland. Han var favorit redan 2010 men då ville Agneta Merkel i stället ha Christian Wulff som nu avgått efter misstankar om maktmissbruk.

Spanien
2012-08 s 7
"Spaniens arbetsmarknadsreform är mer radikal än den verkar"
Det blir en intern devalvering. Medellönen kommer att sjunka. Arbetsmarknaden avregleras. Uppsägningskostnaderna för företagen minskas drastiskt. Fritt fram för företag att bryta sig loss ur kollektiva avtal. Det blir lättare för folk att byta jobb, vilket ger större flexibilitet på arbetsmarknaden. Nya lagar minskar klyftan mellan de som är "inne" och de som är "utanför".

Lettland
2012-08 s 7-8
"Lettland förblir ett djupt splittrat land"
Lettland utmanar Ryssland genom att inte anta ryska som officiellt språk. En majoritet av letterna röstade nej till ryska som landets andra språk. Tre fjärdedelar sa nej till den författningsändring som krävdes för att göra ryska till officiellt andraspråk. Drygt 70 % av landets 1,5 miljoner röstberättigade röstade nej. Omkring en tredje del av landets 2,1 miljoner talar ryska, Men för många länder är ryskan nu som förr den sovjetiska ockupationsmaktens språk.

Norge, Kina
2012-08 s 8
"Kalla handen"
Norge funderar på att blockera Kinas insyn i Arktiska rådet.
Kina reagerade skarpt i oktober 2010 när den oberoende norska Nobelkommittén gav fredspriset till Liu Xiaobo, en fängslad kinesisk dissident. Kina straffade den norska staten bland annat med att utan förvarning stoppa införseln av norsk lax. Nu försöker Kina få en permanent observatörsplats i Arktiska rådet. Norge som är ett av rådets medlemsländer har makt att blockera Kinas önskan. Och kommer förmodligen att använda sin vetorätt.

Ryssland
2012-08 s 9-10
"USA-fientlig kampanj kanske kostar mer än den smakar"
Det kan vara förenat med onödiga risker att låta kortsiktiga mål överskugga långsiktiga perspektiv. Putin inledde den USA-fientliga kampanjen den 27 november i ett TV-anförande i samband med att han accepterade nomineringen som presidentkandidat. Putin misstänker att amerikanska pengar finansierar protestaktioner i Ryssland. Det har följts av en ström av antiamerikanska utbrott och en våg av attacker riktade mot den nye amerikanske ambassadören i Moskva, Michael McFaul, en erfaren demokratiförespråkare. Putin väljer att försämra relationerna med väst för att kunna behålla makten hemma. "Det är uppenbart att det är KGB-mentaliteten som styr". Men vad ska Putin säga till Obama när de enare under våren träffas då både WTO och Nato håller möten i Chicago.

2012-08 s 10-11
"Putins unga garde"
Aldrig förr har en generation ryssar vuxit upp i så stor frihet som barnen som föddes under den stora omvälvningen i samband med Sovjetunionens upplösning. Tjugo år efter kommunismens kollaps är de redo att förändra sitt land. De föddes 1991 just när deras föräldrars land, Sovjetunionen, gick i graven. Deras barndom och uppväxt berättar historien om det nya Ryssland, om hur världens till ytan största land först höll på att gå under och sedan återuppstod.
2012 står Rysslands "Generation Putin" på tröskeln till vuxenlivet. Många av 1991 års barn hör till den nya ryska medelklassen. Fattigdomen och nöden på 1990-talet ligger bakom dem. De har iPad, lever med internet och har mer gemensamt med jämnåriga i Europa och Amerika än med sina egna föräldrar.

Polen, Östeuropa
2012-08 s 12-13
"Det går inte att glömma"
Polen går i täten för uppgörelsen med kommunisternas styre i Öst- och Centraleuropa. Nu är det dags att angripa obesvarade frågor och outredda ärenden. En del söker sätta punkt, andra söker vedergällning. Runt om i Central- och Östeuropa verkar det som om en tyst överenskommelse om att tiga har brutits. I Polen finns Institutet för nationell hågkomst. Mer än 800 skrifter har publicerats om nazisternas ockupation och den kommunistiska perioden.

Kosovo
2012-08 s 13
"Kosovo - farligt prejudikat som kräver lösning"
Kosovo är ett närmast rasistiskt land som FN låtsas var multietniskt och multikonfessionellt. Serber kan bara röra sig med polisskydd och romer som under kriget flydde från Kosovo är inte välkomna till sitt hemland.
Maffian är det enda området med ett fungerande samarbete mellan kosovoalbaner och serber.

Handel, Näringsliv
2012-08 s 14-17
"För många bilar, för få köpare"
Lyxmodellerna kör i full fart. medan folkbilarna tvingas bromsa.
De tre exklusivaste tyska märkena, BMW, Mercedes-Benz och Audi (som ingår i Volkswagen) kör i full fart för att kunna tillmötesgå den stora efterfrågan på de snyggt designade och tekniskt perfekta bilarna. Den tredje världens nyrika älskar dessa bilmodeller. Tysklands inhemska bilmarknad mår också bra; försäljningen ökade med nio procent förra året.
Kontrasten mot resten av Europa är skarp. Bilförsäljningen minskade med två procent i Frankrike, elva procent i Italien och 18 procent i Spanien förra året.
Europas tillverkare av bruksbilar har bekymmer. Förra året registrerades 13 miljoner nya bilar i Europeiska unionen, vilket var 2,5 miljoner färre än toppåret 2007. Det betyder att den europeiska bilmarknaden backade till samma nivå som 1997. Försäljningen kommer att minska i år igen för femte året i rad.
Överkapaciteten måste åtgärdas. I år lär kapacitetsutnyttjandet i europeiska bilfabriker hamna på bara 70%. Fabriker måste läggas ner och arbetskostnaderna minska. Politiker försöker hindra att monteringen flyttas till billigare länder.
Många av de europeiska biltillverkarna behöver asiatiska partners för att överleva.

Iran
2012-08 s 19
"IAEA åkte hem med oförrättat ärende"
FNs atominspektörer uppger att deras senaste inspektion i Iran var ett misslyckande. Regimen blockerade tillträdet till en anläggning som misstänks bedriva hemlig vapenforskning, militärbasen i Patchin. IAEA bedömer misslyckandet som mycket allvarligt. Iran fortsätter trotsa det internationella samfundets krav på insyn i atomprogrammet. Väldigt mycket står på spel eftersom den israeliska regeringen debatterar om den ska attackera iranska anläggningar.

Rwanda, Historia
2012-08 s 20-21
"Cognac till mördarna"
I många år betraktades hotelldirektören Paul Rusesabagina från Kigali som en människoräddare mitt i massakerns kaos, men sedan beskylldes han för att ha skott sig på tragedin. Nu förnekar han anklagelserna.
Han är en efterfrågad föredragshållare. Mycket ofta rör hans berättelse åhörarna till tårar.
Hur han "med bara ordens kraft" värjde sig mot de hutuiska massmördare och miliser, som under hundra dagar 1994 slaktade upp emot 800 000 landsmän, framför allt medlemmar av tutsiminoriteten. Han berättar om gav skydd åt 1 268 gäster, varav de flesta var flyktingar, och räddade dem till livet.
Men nu, snart 18 år efter folkmordet, ifrågasätts den hyllade hjältens roll. Tidningen Süddeutsche Zeitung publicerade för en tid sedan en historia skriven av en journalist som nyligen hade besökt Kigali. Den f d hotelldirektören beskrivs där som "en cynisk geschäftmakare som skodde sig på folkmordet" och vars främsta intresse var att tjäna pengar och som systematiskt krävde flyktingarna på "pengar, bilar och hus".

Afghanistan, USA
2012-08 s 21
"Amerikanska senatorer satte hårt mot hårt"
USA har länge försökt få igenom ett partnerskapsavtal med Afghanistan som inkluderar en roll för amerikanska soldater och diplomater till tiden efter 2014. Men landets president Karzai har vägrat om inte USA slutar med sina nattliga operationer och överlåter de amerikanska interneringsanstalterna till afghanska myndigheter. Den republikanske senatorn McCain motsätter sig också frigivningen av fem talibanska fångar som finns på Guantánamo på Kuba som ett krav från talibanerna för att förhandla.

2012-08 s 22-23
"Risk att kriget i Afghanistan övergår från soldater till uppdragstagare"
I Afghanistan överlåts allt fler militära arbetsuppgifter till aktörer i den privata sektorn som vaktbolag, cateringfirmor och chaufförer, uppdragstagare som sätter sina liv på spel. i januari 2012 fanns det 113 491 uppdragstagare, varav 22 % var amerikanska medborgare, anlitade av entreprenörer inom försvaret jämfört med ungefär 90 000 amerikanska soldater i kriget i Afghanistan. Statistiken över hur många som dödats och skadats av de civila uppdragstagarna är osäkert.

Indien
2012-08 s 24-25
"Indien debatterar begränsning av yttrandefriheten"
Från Google till Facebook, från den världsberömde författaren Salman Rushdie till en föga känd politisk karikatyrtecknare har det blivit allt vanligare på senare tid att reta upp den indiska regeringen och ådraga sig censurens vrede och till och med hotas av lagsökning. Den mest chockerande episoden är regerings försök att sätta munkorg på Facebook och Google och ställa företagens ledning inför rätta. Regeringen hänvisar till bilder som skymfar den ena eller andra av Indiens många religioner.
Många anser att felet ligger hos en överkänslig regering som ger efter för krav från våldsamma folkmassor för att vinna politiska poäng. Grunden bakom kongresspartiets utspel var ärekränkande uttalanden om partiets dyrkade ledare Sonia Gandhi.
Kritikerna anser att rätten att förolämpa andra är en fundamental rätt i ett fritt samhälle. Ett förbud kan också skrämma bort investerare och krossa Indiens möjligheter att bli verkligt stora inom Internetindustrin.

Asien, Maldiverna
2012-08 s 26-27
"Bakom lyx och glitter pågår kampen för demokrati"
Maldiverna som består av 1200 öar i Indiska oceanen är Sydasiens rikaste land och har 400 000 invånare. 2008 höll landet sina första demokratiska val och den karismatiske aktivisten Mohamed Nasheed installerades som president. Då började situationen i Maldiverna att förbättras. Men sedan Mohamed Nasheed för en dryg vecka sedan lämnade sin post i vad han själv betecknar som en kupp, har regeringen bjudit in representanter för det tidigare diktatorskapet. Många människor fruktar nu att landets utveckling till en demokrati går till spillo. Många andra länder är också oroade på grund av Maldivernas läge nära piratspäckade farleder och en fruktan för att islamister ska få fotfäste på Maldiverna. Den nye presidenten, Mohammed Waheed Hassan, svor in nya medlemmar i sin regering, däribland ledare för den forna diktatorn Maumoon Abdul Gayooms parti. Denne styrde Maldiverna i 30 år. Nu ska landets lagar hålla sig strikt till islamiska lärosatser.
Landet är ett paradis för turisterna men dåligt för alla invånare som är motståndare till islamiseringen.

Balkan, Bosnien
2012-08 s 28-29
"Alla döljer vilken folkgrupp de tillhör"
I Bosnien flydde miljontals människor från sina hem för att undgå strider och förföljelse. De sökte skydd utomlands eller i andra delar av det etniskt splittrade Bosnien, de flesta med förhoppningen om att snart kunna återvända hem.
Inte ens på samma arbetsplats vet man vem som är vem. Bara namnet kan avslöja det.
Vad som hände 1992 var att bosnienserberna med stöd av den jugoslaviska armén försökte ta över den etniskt blandade huvudstaden Sarajevo. 700 000 flyktingar spreds över hela världen, av dem 60 000 till Sverige. Ingen av de som kom till Västeuropa har återvänt. Sverige tillhör de viktigare biståndsgivarna till dagens Bosnien. Sverige satsar 170 miljoner fram till 2014.
Bosnien har 19 presidenter, 14 regeringar och 200 ministerier.

USA
2012-08 s 30
"Ingenting är klart förrän det är klart"
Rick Santorum leder just nu över Mitt Romney i kampen om Republikanska partiets presidentnominering. Enligt senaste opinionsmätning leder han med 36 mot 28 procent. Newt Gingrich får 13 och Ron Paul nio %. Det är dock först efter "supertisdagen" 6 mars som man med någorlunda säkerhet kan gissa vem som blir Republikanernas presidentkandidat i konventet i slutet av augusti.

Mexiko
2012-08 s 30
"Fängelsemassaker var del av rymningsplan"
Den värsta fängelserevolten på många år i Mexiko var egentligen inte ett uppror utan ett massmord.
Mexikanska myndigheter meddelar att det verkar som om alla de 44 interner som mördades i söndags tillhörde ett och samma brottssyndikat, den så kallade Gulf kartellen. De dödades av sina ärkefiender, medlemmarna i ett syndikat kallat Los Zetas och som gjort sig kända för extrem våldsamhet.
http://online.wsj.com/article/SB10001424052970203358704577235411760082478.html?mod=googlenews_wsj

Zimbabwe
2012-08 s 30
"Mugabe gör som han vill"
Zimbabwes president, Robert Mugabe, kommer att utlysa val i år även om premiärminister Morgan Tsvangirais parti, Rörelsen för demokratisk förändring (MDC) motsätter sig detta. SADC, en regional, internationell samarbetsgrupp, tvingade Mugabes parti, Zanu-PF, att dela makten med MDC efter valen 2008 som genomförts på ett icke demokratiskt sätt. Enligt avtalet kan landet inte gå till val förrän landets folk har godkänt en ny författning. i en folkomröstning. Mugabe skyller MDC för att få stöd av utländska krafter som ogillade det ofta våldsamma beslagtagandet av jordbruksföretag. som drevs och ägdes av vita zimbabwier.

Afghanistan
2012-08 s 30
"Barnen skulle utbildas till självmordsbombare"
Den afghanska polisen befriade för en tid sedan 41 barn ur talibanernas fångenskap. Talibanernas plan var att utbilda barnen till självmordsbombare. En talesman för det afghanska inrikesministeriet uppgav att de befriade barnen var mellan sex och elva år gamla. Fyra talibaner greps i samband med befrielsen av barnen.

Schweiz
2012-08 s 30
"Schweiz föreslår nytt FN-organ"
Lagom till tioårs jubileet av Schweiz inträde i FN förslår landet att FN bildar en ny organisation. Kommissionen för hållbar utveckling ska uppgraderas till Hållbarhetsrådet. Kommissionen har uppdraget att implementera besluten som fattades på klimat - och miljömötet i Rio de Janeiro 1992. Men idag, 20 år senare, är kommissionen bara en papperstiger.

Australien
2012-08 s 30
"Utrikesministern avgick"
Australiens utrikesminister, Kevin Rudd, avgick på onsdagen på grund av spekulationer om att han och hans anhängare i parlamentet försöker avsätta premiärminister Julia Gillard i syfte att återerövra ledarposten för Rudds räkning. Han förlorade premiärministerposten till Gillard i en intern partikupp 2010.

2012-08 s 31
"Rosa glitter"
Ett australiskt gruvbolag har hittat en unik, rosa diamant på 12,76 karat. Det är den största rosa diamanten som har hittats i landet. Dess värde uppskattas till flera miljoner.
( i originaltexten " worth at least £7 million. "
Senare i i år kommer den att säljas efter att ha visats upp runt om i världen.