Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 Tempus
2012 v 05

Tidskriften

2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 
27 28 29-30 31 32 33  34  35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51  
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29/30 31 32 33/34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51/52  01/2 03 04     

Frankrike
2012-05 s 4-5
"Sauce Hollandaise"
François Hollande förklarade krig mot den globala finansindustrin. Han vill separera bankernas "spekulativa" aktiviteter från deras kreditverksamhet. Han vill förbjuda "giftiga" finansprodukter och portförbjuda bankerna i skatteparadisen. Kritiken är ett enkelt sätt att ena socialister och stjäla röster från Vänsterfronten. En mer kontroversiell idé är att höja momsen och sänka företagens sociala avgifter. Opinionsmätningar ger honom goda chanser att besegra det sittande presidenten, Nicolas Sarkozy, i presidentvalets andra omgång i maj.

Belgien
2012-05 s 5-6
"Belgien är ett Europa i miniatyr"
Premiärminister Elio di Rupo vill förhindra att hans land splittras och värjer sig mot EUs försök att inkräkta på medlemsländernas suveränitet. Han är socialist och vill vara en motvikt till den konservativa mittfåran i Europa. Han är särskilt kritisk till Angela Merkels ifrågasättande av den belgiska modellen som innebär att lönerna automatiskt stiger med inflationen.

Skottland
2012-05 s 6-7
"Vi behåller drottningen och pundet"
Efter år av prat och mera prat börjar den skotska regeringen agera. I Edinburgh har regeringschefen, Alex Salmond, presenterat tidtabellen för en folkomröstning om utträde ur Storbritannien. Hans mål är att förvandla Skottland till ett socialdemokratiskt mönsterland.
Skotska nationalpartiet (SNP) har sedan 2010 egen majoritet i regionparlamentet och för en ständig kamp för mera autonomi från centralregeringen i London. Nu har den skotska regeringen presenterat ett dokument på 122 sidor som innehåller en detaljerad beskrivning av hur frigörelsen från Storbritannien ska gå till.
2013 ska det skotska parlamentet lagstifta om folkomröstningen, och 2014 får folket rösta. I händelse av ett "ja" kan Skottland bli en självständig stat 2016.
Skottland vill emellertid behålla pundet och drottningen.

EU
2012-05 s 8-9
"Eurokrisen: Det blev fel redan från början"
Den ekonomiska farsoten håller Europa i sitt grepp och äventyrar euron. Åtta framstående ekonomer beskriver här orsaken till den enhetliga valutans problem och vad som skulle hända om man övergav euron.
De framhåller vikten av att satsa mer på åtgärder som stimulerar tillväxt. Annars ökar risken för statskonkurser. EU borde ha låtit IMF ta hand om Greklands problem för att bättre dra åt svångremmen. De fem länder som ligger värst till var inte särskilt konkurrenskraftiga innan krisen heller.
Euron är inte i kris som valuta utan det handlar om en skuldkris i några av länderna som använder euron. Det är en brist i vissa länders skatte- och budgetsystem, budgetdisciplin och samordning.

2012-05 s 10-11
"Den nya EU-pakten är (nästan) i hamn"
EUs ledare antog i början av veckan en banbrytande pakt, som tvingar dem att införa strikta tak på underskott och budgetar för att bekämpa den smärtsamma finanskris, som har saboterat år av ekonomiska framsteg runt om i ett Europa där recession är ett påtagligt hot.
Pakten, som stöds av 25 av EUs 27 regeringar, - varken Storbritannien eller Tjeckien vill vara med - syftar till att övertyga skeptiska finansmarknader om att EUs medlemsländer är fast beslutna att sätta punkt för den slappa lånekultur som de senaste fyra decennierna har medverkat till att bygga upp farligt stora. "Pakten handlar om större ansvar och mera kontroll," säger EUs president, Herman Van Rompuy.
Många tycker att pakten är onödig efter samma regler redan finns och vidare fruktar många att det är mer ekonomisk tillväxt som behövs inte mer statsfinansiell disciplin.

2012-05 s 11-12
"Fungerar den nya EU-pakten som räddningsplanka?"
Europa har fått ett nytt fördrag och i bakgrunden pågår förhandlingar om en skuldnedskrivning för Grekland. Somliga säger att förhandlingarna går bra, andra varnar för att hela Europa håller på att kantra.
Det nya EU-fördraget tvingar eurozonens regeringar att begränsa statsskulden till max 60 % av BNP och det årliga budgetunderskottet till max tre %. Detta är samma krav som i den så kallade stabilitets- och tillväxtpakten som kom 2000.
Kommer det nya fördraget att tvinga Europa att föra en konjunkturanpassad ekonomisk politik, det vill säga minska utgifterna och höja skatterna så fort en recession slår till? Detta kan minska tillväxten och höja skuldbördan som procent av BNP. Lösningen är snarare att Europabörjar använda sin arbetskraft optimalt.

Frankrike
2012-05 s 12-13
"Sarkozy tar tjuren vid hornen"
I Frankrike kommer momsen att höjas från 19,6 % till 21,2 %. I gengäld tänker regeringen sänka arbetsgivarnas sociala kostnader. Sarkozy räknar med extra intäkter upp emot 13 miljarder euro. I syfte att ytterligare stärka Frankrikes konkurrenskraft luckrar man också upp bestämmelserna runt 35-timmars veckan. Rigida arbetsmarknadsregler ska bli mer flexibla och företagarnas avgifter ska reduceras. Presidenten planerar vidare en skatt på finansiella transaktioner från och med augusti i år.

USA
2012-05 s 15
"Romney återtog ledningen"
Segern i Florida kan ha varit en vändpunkt, men än är det för tidigt att utropa en segrare. Han fick 48 % av rösterna mot Gingrichs 34 %. Gingrich måste nu skrapa ihop mer pengar och mycket fortare. Hans super Pac måste matcha Obamas.
Florida var det första primärvalet enbart öppet för registrerade republikanska väljare. Nu går färden i februari mot nya delstater där opinionsvinden redan blåser till Mitt Romneys fördel.

2012-05 s 16-19
"De fattiga och de rika"
President Barack Obama har inför höstens presidentval förklarat krig mot de ekonomiska orättvisorna.
Följden av Ockupera-rörelsens indelning av USA är att "vi" är "de 99 procenten", och därför måste konservativa amerikaner be om ursäkt för den återstående procenten.
Men äkta konservativa personer är inte likgiltiga inför den sociala ojämlikheten. De förstår alltför väl, att en kapitalistisk ekonomi förlorar sin legitimitet ganska snabbt om den ekonomiska tillväxtens frukter tillfaller bara en liten elit.
Man behöver bara granska fakta. Inkomstnivån hos den fattigaste fjärdedelen av hushållen har i praktiken sänkts.
När det gäller USAs rika invånare är det en helt annan historia, andelen av den totala inkomsten som går till den rikaste procenten av hushållen har mer än fördubblats sedan 1979 från knappt tio procent till nästan 24 procent 2007. Amerikanerna brukade vara stolta över att meriter var det som räknades i deras land, inte bakgrund och pengar. Vem som helst kunde nå toppen med rätt kombination av ambitioner och hårt arbete. Det är inte sant längre. Den sociala rörligheten har minskat.
Vad ska man göra åt detta? Jo, utgå från Charles Murrays bok "Coming Apart". Han har bland annat jämför två orter i USA, Belmont och Fishtown. I den senare finns få akademiker, en stor andel av befolkningen är inte gift eller är skild. Barn bor ofta med en förälder.
Många arbetar inte, problemet är inte brist på arbetstillfällen utan en tendens att föredra ledighet, Lättja har ersatt arbetsmoral. Brottsligheten är större i Belmont och slutligen är religiositeten mindre. Det civila samhällets traditionella band och förpliktelser har förtvinat i den amerikanska underklassen. Och detta är anledningen till att fattiga amerikaner enligt egen utsaga är så olyckliga. Människan är ett socialt djur som bara kan känna sig tillfreds i fyra sociala sammanhang: familjen, arbetet, det lokala samhället och i religionen.
Murray menar att det är välfärds programmen som på många sätt är orsaken till samhällsordningens sammanbrott i USA.

Handel, Samhälle
2012-05 s 20
"Den globala ekonomin behöver de övriga 51 procenten"
Näringslivet börjar förstå det som utvecklingsexperter har känt till länge, nämligen att det lönar sig att investera i och engagera kvinnor. Kvinnor tenderar till skillnad från män, att återinvestera sina pengar i samhället till allas bästa vilket bland annat reducerar både analfabetism, och dödstal. Detta var ett viktigt tema på Världsekonomiskt forum i Davos i förra veckan, kallat "Den tredje miljarden" och som handlar om att involvera kvinnor i affärer och företagande.
Drygt halva jordens befolkning är en till stora delar outnyttjad ekonomisk potential, som kan betyda lika mycket för världsekonomin som Kinas och Indiens befolkningar. Kvinnornas ökade engagemang i ekonomin har medverkat till markant starkare tillväxt överallt.

Burma
2012-05 s 21-22
"Suu Kyis valkampanj har börjat"
Oppositionsledaren Aung San Suu Kyi har utan att störas av militären kunnat genomföra en kampanjresa vilket stärker hoppet om att Burman slagit in på vägen mot demokrati.Resan bekräftar hennes växande betydelse som oppositionsledare.
Suu Kyi och hennes allierade konkurrerar om 48 mandat i olika lagstiftande församlingar. Många burmeser spekulerar om att Suu Kyi, dotter till den mördade frihetshjälten general Aung San, kommer att tilldelas en viktig post i regeringen, kanske till och med en ministerpost.

Kina
2012-05 s 22-26
"Drakens år är ett farligt år"
Ekonomiska förhållanden och sociala medier har gjort att det blir allt vanligare med protestaktioner i Kina i en tid som är mycket viktig och känslig för landets härskare. Nervositeten i Beijing är påtaglig detta drakens år när Kommunistpartiet också påbörjar övergången till en ny ledargeneration.
I en industrizon nära Chengdu, huvudstad i Sichuanprovinsen i sydvästra Kina. Arga stålarbetare strejkade i tre dagar för ett företag som ägs av centralregeringen. Strejken är ett exempel på att risken för oroligheter och protestaktioner ökar när Kinas ekonomi börjar växa i långsammare.
Nyheten om strejken spreds snabbt via internet. Arbetarna fick högre lön om än inte så mycket som de krävde, och chefernas löner frystes.
Tanken är att kapitulation inför arbetarnas krav hindrar information om protestaktioner från att läcka ut och oroligheter från att spridas. Kommunistpartiets kapacitet att hindra små oroshärdar från att orsaka ringar på vattnet försvagas kontinuerligt, samtidigt som det ekonomiska läget gör att oroligheter blir allt vanligare. 20010 skedde ett stort fall i medborgarnas tillfredsställelsen med den egna situationen och deras förtroende för regeringen. Mikrobloggandet har bidragit till detta. 500 miljoner kineser använder Weibo som är Kinas motsvarighet till Twitter.

2012-05 s 27-28
"Fem myter om Kina"
I takt med att Kina kommer i kapp världens mest avancerade ekonomier väcker det stora landet både fascination och rädsla. Inte minst i USA där många befarar att Kina någon gång under århundradet kommer att ersätta Amerika som världens supermakt. Men det finns många missuppfattningar om Kina.
1. Kinas uppgång marginaliserar inte USAs inflytande i Asien, det är tvärtom. De flesta länder fruktar Kina militära styrka och vill ha ännu starkare band till USA som en motvikt.
2. Kinas massiva utlandsreserver medför stort inflytande. Kina äger 2000 miljarder dollar i amerikanska obligationer och 800 i europeiska. Men detta har knappast stärkt Kinas diplomatiska inflytande.
3. Kommunistpartiet kontrollerar internet.
Kinas filtreringsteknik är sofistikerad men den snabbt växande andelen av befolkningen aom är uppkopplad - mer än 500 miljoner! - gör censuren tämligen ineffektiv. Myndigheterna är hela tiden steget efter.
4. Kinas regim har mutat medelklassen.
Visserligen har 250-300 miljoner kineser, varav de flesta urbana fått medelklasstatus. De är kanske politiskt apatiska men för den skull inte lojala. Den arabiska våren har visat hur misstag från auktoritära regenter snabbt kan förvandla en apatisk medelklass till radikala revolutionärer.
5. Kinas ekonomiska tillväxt visar inga tecken på att avta.
Men den har redan minskat från 10,3 till 9,2 % på ett år. Kinas befolkning blir allt äldre. 60 plus var 12,5 % år 2010 men väntas bli 17 % 2020. Det minskar tillgången på arbetskraft och ökar kostnaden för pensioner och hälsovård.

Samhälle
2012-05 s 28-29
"Vad betyder ett namn"
Stater tycker sig ha goda skäl att hålla ett öga på föräldrars val av namn. Regeringarna brukar hävda att namnregler skyddar barn mot att tvingas bära absurda namn som kan orsaka problem senare i livet. Men mindra ädla omtankar finns. Som att förbjuda tilltalsnamn som imiterar fina titlar. I Sverige måste önskemål om att byta efternamn fortfarande beviljas av Patentverket. I Italien får en gift kvinna inte behålla sitt flicknamn. Fram till 1995 krävde Island att invandrare skulle anta lokala namn. En undersökning från 2002 antydde att enskilda människor påverkas omedvetet av sina tilltalsnamn.

Syrien, Palestina
2012-05 s 30
"Hamas trivs inte i Damaskus längre"
Den palestinska Hamasrörelsen tycker att det börjar bli obehagligt i Damaskus och söker nu en annan plats för sitt högkvarter i exil. Hamasledaren Shalid Mashal har i flera veckor turnerat i regionen för att hitta en ny lämplig bas. Egypten och Qatar är ett par alternativ. Hamas tar nu avstånd från Bashar al-Assads regim.

Frankrike, Turkiet
2012-05 s 30
"Lagen stoppas tillsvidare"
Det omstridda franska lagförslaget om att förbjuda förnekelse av folkmordet på Armenier 1915-1917 stoppas tills vidare sedan en grupp ledamöter i den franska senaten har anmält lagförslaget till författningsdomstolen för granskning.
Turkiet förnekar att det var ett folkmord och hävdar att de dödade, upp till 1,5 miljoner människor, föll offer för krigshandlingar och att folk dödades på båda sidor.

EU, Danmark
2012-05 s 31
"Danmark är med"
Danmark är inte med i eurozonen och har fått undantag från valutasamarbetet. Men statsminister Helle Thorning-Schmidt och hennes regering accepterar till skillnad från regeringen i London EUs nya finanspakt vilket betyder att Danmark underkastas samma budgettak som gäller för länderna i eurozonen.

Afrika
2012-05 s 31
"Fick inte tillräckligt med röster"
Afrikanska Unionen hade en omröstning mellan sittande ordförande i AU-kommissionen, Jean Ping från Gabon och hans utmanare Sydafrikas före detta utrikesminister, Nkosazana Dlamini-Zuma, gift med Sydafrikas president Zuma. Ping vann men med för svag majoritet så det blir nytt val på AU-toppmötet i juni. AU-kommissionens ordförande fungerar som unionens verkställande ledare.
Förra söndagen valdes Benims statschef, Thomas Boni Yayi till ny AU-ordförande, en post som mest innebär representativa uppgifter. Tidigare på den posten var Nigerias Teodoro Obiang som starkt har kritiserats av människorättsorganisationer för att ha styrt sitt land med hård hand.