Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 Tempus
2010 v 34

Tidskriften

 2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  20  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30/31
 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
 2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29-30 31 32 33    

Frankrike
2010-34 s 3-4
"Sarkozy gör slag i sina hot"
Utvisning av romer i Frankrike. Alla i ett romskt husvagnsläger blev antecknade och fick ett utvisningsbeslut. De måste lämna Frankrike inom en månad. Motiveringen ät att de stannat längre i landet än uppehållstillståndets tillåtna tre månader för rumänska medborgare och inte kunnat visa att de fått heltidsarbete. Rumänsk polis och tre tolkar åtföljde den franska polisen. 100 andra romer har frivilligt flugits hem med 300 euro och resan betald.
Som medborgare i stater som nyligen har anslutit sig till EU särbehandlas rumäner och bulgarer juridiskt under en övergångsperiod. Detta ska vara avskaffat 2014.
Alla europeiska länder har svårigheter med nomadiska befolkningsgrupper. Till exempel försöker Tyskland återföra romska flyktingar till Kosovo som fördrivits av Kosovoalbanerna.

Storbritannien
2010-34 s 5-6
"Storbritannien och det stora samhället"
Medan Obama ger staten allt större inflytande i det amerikanska samhällslivet går Storbritannien under David Cameron och dennes vision om "det stora samhället" i motsatt riktning. Big Society, "en radikal utvidgning av direktdemokratin", där individer får nya befogenheter och en ny epok av frivilligverksamhet inleds. "Mindre stat, mer frivilliga". Tanken är att ta beslutsfattandet ur händerna på byråkraterna. Fram till 2015 kommer 600 000 eller 10 procent av offentliga ha minskat. En mer detaljerad brottsstatistik ska offentliggöras för att ge invånarna en bättre bild av hur polisen sköter sig.
Camerons skolminister, Michael Gove, vill att de skolor i landet som visar bäst resultat ska kunna bryta med de nationella läroplanerna och sätta sina egna lärarlöner.
"Det handlar inte om ideologier, utan om att medborgarna kan sköta vissa områden bättre än staten".

Island
2010-34 s 7-8
"Islänningarna trotsar utländska energikoncerner"
En ny isländsk folkrörelse har uppstått. Med sångerskan Björk som frontfigur försöker de tvinga fram en folkomröstning om huruvida utländska energibolag ska få lov att köpa upp landets omhuldade geotermiska kraftverk. Äganderätten till landets energiresurser är en känslig fråga på Island som är ensamt land i Europa om att producera nästan all sin el genom "gröna" metoder. Bara 4 procent kommer från fossila bränslen. Detta har bidragit till att hålla elpriserna på en låg nivå. 18 000 har skrivit på en namninsamling som kräver att ett parlamentsbeslut om att låta en kanadensisk energikoncern förvärva det geotermiska kraftverket HS Orka upphävs. 36 000 namn krävs för att hålla en folkomröstning i frågan. En opinionsundersökning nyligen visade att 85 procent av respondenterna var mot beslutet.

Israel, Palestina
2010-34 s 10
"Israel och Palestina åter i samtal"
Israel och de palestinska myndigheterna kommer på nytt att mötas för direkta fredsöverläggningar i september efter påtryckningar från Washington om att bryta åratal av politiskt dödläge sedan 2008. I början av september ska Israels president Benjamin Netanyahu och den palestinske presidenten, Mahmoud Abbas, träffas i Washington för ett möte. Man ska diskutera gränserna för en palestinsk stat, Jerusalems eventuella delning, Israels krav på ett demilitariserat Palestina och rätten för flyktingar att återvända.
Hamas och Gazas premiärminister menar att det är helt utan mening att återuppta fredsförhandlingarna.

Irak
2010-34 s 11-13
"Civila amerikaner tar över efter militären i Irak"
När USAs militära styrkor förbereder sig för att lämna Irak i slutet av 2011 planerar Obama-administrationen en tung civil insats, stödd av en mindre armé entreprenörer för att fylla tomrummet. USA planerar att fördubbla antalet säkerhetsvakter till 7000 för att försvara fem befästa anläggningar runt om i landet. 2400 personer kommer att arbeta på ambassaden i Bagdad. Allt för att bidra till stabilitet i Irak. Två filialkontor i Kirkuk och i Mosel måste också byggas. En av de svåraste uppgifterna för civilisterna blir att hantera motsättningarna mellan kurder och araber.

Sydkorea
2010-34 s 14-15
"Sydkorea planerar för återförening"
Sydkoreas president Lee Myung-bak har föreslagit en särskild skatt som ska bidra till att finansiera de enorma kostnaderna för en eventuell återförening med Nordkorea. Detta efter oro och spekulationer om vad som kommer att hända i Nordkorea om landets sjukdomsdrabbade ledare skulle dö. Att ena Sydkorea med den utblottade socialiststaten i norr kommer att kosta enorma summor för landet, mellan 100 och 1000 miljarder dollar. Tidpunkten för en återförening kunde vara om Nordkoreas ledare Kim Jong-il skulle avlida innav någon klar efterträdare har utsetts. Ett enande skulle ske långsamt och i flera steg. Först skulle Nordkorea ge upp sina kärnvapen och sedan ett omfattande ekonomiskt samarbete.

Sri Lanka
2010-34 s 16
"Sri Lanka efter inbördeskriget"
Återuppbyggnaden har ett pris. Sri Lanka utvecklas igen men inte alla kan fira. Förmodligen kommer president Mahinda Rajapaksas allierade som främst kommer från det Sinhala-dominerade södern att favoritiseras till förfång för den lokala befolkningen oavsett om de är tamiler, sinhala eller muslimer. Landet utvecklas visserligen efter inbördeskrigets slut men demokratin verkar fortfarande vara synnerligen bräcklig.

Haiti
2010-34 s 17-19
"Mer än en miljon haitier är fortfarande hemlösa"
Återuppbyggnaden går smärtsamt långsamt, regeringen förefaller håglös och uppgiven. Kan de förestående valen skänka Haiti nytt hopp? Mer än sju månader efter den jordbävning som ödelade Haiti den 12 januari bor 1 300 000 haitier - 15 procent av befolkningen ä fortfarande i tält eller under läckande presenningar. De bara överlever och väntar, de är förbittrade och sysslolösa, en omöjlig situation som har lett till en ökning av stölder och våldtäkter. Detta trots att utländska regeringar och välgörenhetsorganisationer lovat miljarder dollar till hjälpinsatser. Presidenten René Préval förefaller helt handlingsförlamad och skyller allt på att han inte har de pengar som behövs. Det bär bara ett nytt exempel på det destruktiva politiska beteende som gjort Haiti till det fattigaste landet på västa halvklotet menar Richard Lugar, republikanernas ledare i senatens utrikesutskott. Ett skäl är det oklara läget när det gäller äganderätten till enorma landområden, ett arv efter Haitis historia av diktaturer, politisk instabilitet och inkompetens. Ett annat hinder är korruptionen, med lång tradition i landet. Nu måste Världsbanken pumpa in extra medel för att finansiera korruptionskontroller i handhavandet av de nästan 10 miljarder dollar i återuppbyggnadsbistånd som utlovats vid Fns givarkonferens i mars.

Mexiko, Narkotika
2010-34 s 20-21
"Att överväga det otänkbara"
Kriget mot narkotikan förefaller inte ha någon ände. I ett krigstrött Mexiko inleder president Felipe Calderón nu en legaliseringsdebatt. En uppfattning som börjar få allt fler förespråkare i landet. Den före detta presidenten Vicente Fox, har krävt legalisering av produktion, försäljning och distribution av all narkotika. Det ska ses som en strategi för att slå till mot och bryta de ekonomiska strukturer som möjliggör enorma vinster för ligorna, som de sedan använder till korruption för att få inflytande och stärka den egna makten, skrev Fox i sin blogg. Även i USA finns det vissa som trycker på i samma riktning. I november kommer en folkomröstning att hållas i Kalifornien där väljarna får ta ställning till om staten ska legalisera och beskatta, försäljning av marijuana till myndiga vuxna. Mätningarna visar att opinionen är delad mer eller mindra mitt itu. Då marijuana står för nästan hälften av gangsterligornas intäkter skulle om man berövar dem denna smugglingsverksamhet den ekonomiska balansen i narkotikakriget förändras. De grupper som i Kalifornien starkast är mot en legalisering är människor med latinamerikansk bakgrund.

Brasilien
2010-34 s 22-23
"Lulas kronprinsessa på god väg att ta över"
Dilma Rousseff ligger bäst till i opinionsundersökningarna inför det stundande presidentvalet. Hennes absolut främsta merit är att hon tillhör det styrande Arbetarpartiet PT och att hon utsetts av den nuvarande presidenten Lula som kandidat. Därför är det inte som det ser ut på papperet nämligen att det största oppositionspartiets, PSDB, kandidat, José Serra, borde vinna klart.

Kina
2010-34 s 24
"Kina har gått om Japan"
Världens näst största ekonomi är nu den kinesiska, siffror som ses som ett symboliskt maktskifte.
Under det andra kvartalet 2010 petade Kina ner Japan till tredje plats i listan på världens största ekonomier. Med en glödhet tillväxt på runt nio procent årligen, räknar nu vissa ekonomier med att landet kommer att passera också USA så tidigt som 2030.
För bara sex år sedan låg Kina på sjätte plats bland världens stora industrinationer men har nu världens näst största BNP med 41 biljoner svenska kronor, dock ännu långt efter USA som leder med 112,5. Kina är emellertid redan världens största exportland och världens största bilmarknad! Kina har vunnit på den globala finanskrisen medan de allra flesta andra länder har förlorat.
Kinas ökade ekonomiska styrka har naturligtvis ökat landet makt inom det politiska området. Det har redan varit tydligt i en hel rad internationella sammanhang, från Köpenhamnsmötet och klimatförhandlingarna till G20 mötena. Det är omöjligt att internationellt komma fram till rimliga lösningar utan att ta stor hänsyn till Kinas uppfattningar.

Kultur
2010-34 s 25-27
"Stjärnspäckad melankoli i de svenska skogarna"
Ett geni - och ett väldigt besvärligt sådant. För första gången någonsin låter regissören Lars von Trier journalister besöka en pågående filminspelning. Här spelar han in sin nya film, "Melancholia", som har presenterats som en "psykologisk katastroffilm". I skogarna bortom Göteborg bjuder stjärnor som Kirsten Dunst och Kiefer Sutherland på ett bisarrt skådespel medan regissörstrollet själv sprutar ur sig svordomar och runda ord. Det är inte mycket som de närvarande medierepresentanterna lyckas klämma ur regissören. Kanske att planeten Melancholia kolliderar med jorden, men att inte så många människor kommer att dö.