Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 Tempus
2010 v 49

Tidskriften

2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 
27 28 29-30 31 32 33  34  35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48   

EU, Portugal
2010-49 s 3-5
"Euron måste räddas!"
Euroländerna går i otakt, vilket har resulterat i en djup spricka mellan eurozonens nordliga och sydliga länder. Det är förmågan att konkurrera som är olika. Världsekonomiskt forum har rangordnat länders konkurrenskraft i 20 år utifrån vissa allt mer sofistikerade kriterier. Tyskland har plats 5 av 139 länder och USA nr 4. Holland är åtta, Frankrike på 15 plats. Nr 35 är Spanien, 46 är Portugal. 48 är Italien och 83 är Grekland. En gång i tiden var Portugals produktionskostnader 20-25 % av Tysklands. Nu ligger länderna lika och Portugal kan inte sälja sina varor. Hårda lagar om anställdas förmåner, skatter och arbetstrygghet. Och det går inte att devalvera ifatt.
Kanske måste vissa euroländer lämna euro-samarbetet.

2010-49 s 5-8
"Om någon skulle vilja lämna klubben…"
Det är svårt att säga upp medlemskapet i eurozonen, men det är inte omöjligt. Tanken är inte längre otänkbar. Skälet kan vara att landet vill återerövra sitt penningpolitiska oberoende. Ett land kan också introducera en ny valuta som säger att offentliganställdas löner, välfärdsbidrag och statens skulder ska betalas i en ny valuta. Övergången måste ske snabbt för att inte orsaka kaos. Landets regering kan inte räkna med att sälja obligationer för att finansiera operationen.

2010-49 s 8
"Man måste ta i rejält för att lugna marknaderna"
IMF uppmanar EU att fylla på räddningsfonden, eftersom farhågorna om Spaniens och Portugals förmåga att rida ut krisen kvarstår. Annars kan fonden snabbt tömmas. Europeiska centralbanken uppmanas utöka inköpen av statsobligationer tills situationen blir lugnare.

Island
2010-49 s 9-10
"Islänningarna är mer än missnöjda"
I det krisdrabbade Island är förtroendet för politikerna i botten. Landets rödgröna regering är internt splittrad och oppositionen är inte omtyckt. Regeringen har slagit bottenrekord. Bara 18 % väljarstöd. Statsminister Johanna Sigurdadottirs socialdemokrater och den outslitliga vänstergröna rörelsen under finansminister Steingrimur Sigfusson bildade en krisregering i januari 2009.
Det som trots allt enar islänningarna är rädslan för nya politiska grupperingar. I parlamentsvalen 2009 erövrade Medborgarrörelsen fyra mandat. I slutet av man vann i de lokala valen vann "Bästa partiet" med komikern och punkaren Jon Gnarr en jordskredsseger som gjorde honom till borgmästrare i Reykjavik. En tiondel av islänningarna läser hans inlägg på Facebook.

Polen, Ryssland
2010-49 s 11
"Polen och Ryssland bygger ömsesidigt förtroende"
President Medvedevs besök i Polen markerade att relationerna mellan Warszawa och Moskva har blivit varmare. Polen är idag en av EUs viktigaste medlemmar. Förlikningsprocessen kulminerade i november när den ryska duman för första gången röstade för att lägga ansvaret för massakern i Katyn 1940, då 20 000 polska officerare dödades av den sovjetiska militären, på den förre Sovjetledaren Josef Stalin. I fredags i förra veckan överräckte Moskva 61 volymer dokument som relaterar till händelsen.

Turkiet
2010-49 s 12-13
"Turkiet omprövar det förflutna"
30 år efter den senaste militärkuppen försöker turkarna göra upp med gamla spöken för att kunna gå framåt. Ingen historisk episod i modern tid är mer känsloladdad - eller politiskt laddad - för moderna turkar än arvet från kuppen 1980. Det sekulära Republikanska folkpartiet (CPH), hemmahörande i vänstermittenfältet, stöder militären. Den senaste författningsreformen har äntligen givit turkarna rätten att ställa arméns historiska arv inför rätta. Den efter den 12 september, exakt 30 år efter kuppen, dagen då författningsreformen godkändes i en folkomröstning, lämnade anhöriga till kuppmännens offer i hundratals stämningar mot kuppledare. Men den verkliga kontroversen handlar om huruvida Turkiets väljare är tillräckligt mogna för att hantera demokratin eller om de måste skyddas av dem som värnar om statens sekulära identitet. Det blir allt svårare att hävda att armén är en progressiv kraft.

Italien
2010-49 s 14
"Snart avgörs Berlusconis öde"
Om bara några dager avgörs Silvio Berlusconis öde i en förtroendeomröstning i det italienska parlamentet. Vad som sker 14 december och därefter är föremål för vilda spekulationer.
Oppositionspartierna och "avhopparna" från regeringen, Gianfranco Fini med flera , är säkra på att de har tillräckligt med stöd för att tvinga Berlusconi att avgå. De anser sig ha säkrat 317 röster mot Berlusconis 308-309. De kräver att Berlusconi träder tillbaka och börjar förhandla om en ny regering som bättre speglar de verkliga maktförhållandena. Det är mycket ovisst om Berlusconi skulle vinna ett nyval och kunna bilda en ny regering.

USA
2010-49 s 16-18
"USA har politiska muskler som ingen annan"
Wikileaks senaste läcka avslöjar, om inte annat, att amerikanska diplomater sköter sitt jobb alldeles utmärkt. Wikileaks-dokumenten visar att amerikanska diplomater använder alla tillgängliga redskap i verktygslådan - från mjuk övertalning till ekonomisk utpressning och hemliga militära operationer, inte minst i kampen mot al-Qaida. Detta motsäger den allt mer utbredda uppfattningen om en försvagad supermakt och ett rådlöst utrikesdepartement. De använder alla olika offentlighetsgrader för att signalera avsikt, rädda ansikte eller backa bort från en avgrund. I många kulturer runt om i världen är lögner acceptabla som ett sätt att undvika kraftmätningar även när man vet att det är lögner. Att sådant nu avslöjas sådant avslöjas kan leda till att ännu mer diplomatisk trafik hemligstämplas.

2010-49 s 18
"Obama gav vika i skattefrågan"
De rika får fortsatt sänkta skatter - i gengäld kan arbetslösa fattiga räkna med förlängt understöd. I utbyte mot att de rika får fortsatt sänkt skatt gick Republikanerna med på att förlänga arbetslöshetsunderstödet till omkring två miljoner amerikaner med två år. Dessa skulle annars ha mist understödet vid årsskiftet. Kompromissen är ett av de första konkreta resultaten av den nya maktbalansen i kongressen efter valen i USA för fyra veckor sedan.

Brasilien
2010-49 s 20-21
"Från fängelse till presidentpalats"
För en månad sedan valde brasilianarna för första gången en kvinnlig president. Den valda, Dilma Rousseff, var den sittande presidenten Luiz Inacio Lula da Silvas utvalda kandidat. Rousseff deltog i den underjordiska kampen på 1960-talet mot militärregimen som styrde Brasilien och hon fängslades och torterades mellan 1970 och 1972. 2002 blev hon medlem i Lulas regering som energiminister. Senare utsågs hon hans stabschef.
Nu vill hon bygga närmare band till USA. USA och Brasilien måste spela ren roll tillsammans i världen. USAs största handelsöverskott är det gentemot Brasilien.
Dilma Rousseff har just övervunnit en cancersjukdom och klarade det ganska bra.

Arabvärlden
2010-49 s 20-21
"Demokrati är fortfarande en bristvara i Arabvärlden"
Trots flera val på senare tid är demokrati fortfarande något sällsynt i Arabvärlden. Orsaken till det demokratiska underskottet är många och skiftande. Bahraein, Egypten och Jordanien har haft allmänna val och Irak närmar sig att bilda regering. Men inget tyder på att djupgående demokratiska förändringar är på gång. Starka mäns styre befästs, det sker en demoralisering och ibland radikalisering av den politiska oppositionen och degradering av begreppet demokrati. Av Arabförbundets 22 medlemsländer är det bara tre som kan kalla sig äkta demokratier, dock inte helt utan fläckar. Det är Libanon, Irak och Palestina.
Orsaken till det demokratiska underskottet kan vara flera. En är Islam, en annan att arabstaterna är mindre beroende av skatteintäkter från medborgarna på grund av sina oljeintäkter. Flera länder använder sig av den eviga kampen mot Israel för att rättfärdiga förtrycket på hemmaplan. Ett skäl är att ledarna i arabvärlden brukar sitta kvar länge av gammal vana. De flesta invånare ser auktoritärt styre som en självklarhet.

Irak
2010-49 s 22-23
"Malikis regering måste förhålla sig till Allawi"
Ayad Allawi hade hoppats att framgångarna för hans politiska koalition i de irakiska parlamentsvalen i våras skulle göra honom till regeringschef. Men efter mer än åtta månaders giftiga förhandlingar förlorade den sekuläre shiamuslimen Allawi maktkampen mot premiärminister Nouri al-Maliki, och nu är det osäkert om Allawi ens får plats i Malikis regering. Allawi företräder sekulära irakier och den sunniarabiska minoriteten. Hans parti, Iraqiyablocket, fick 91 mandat i valen 7 mars, två mer än Maliks block, Rättsstaten. Parlamentet har 325 platser. Allawis familj befinner sig i London. Han har drabbats av bombhot. Det som talar mot Allawi är främst den rädsla som många har att sunniterna åter ska komma till makten, som det var under Saddam Husseins tid.

Iran
2010-49 s 24-25
"Trevande start på förhandlingarna med Iran"
Parterna i förhandlingarna om Irans atomprogram står mer eller mindre fast vid gamla positioner. EUs delegater vill att Iran övertyga världen om att dess atomprogram har strikt fredliga och civila syften. Västerländska experter tror att Iran har drygt 3000 kg låganrikat uran, dubbelt så mycket som 2009 och ca 33 kg höganrikat uran. Men det är möjligt att Iran i hemlighet kan ha skaffat sig ännu mer sofistikerade centrifuger. Hela det iranska folket kräver rätt till civil kärnkraft. Både USA och Israel har tydligt deklarerat att de inte tänker tillåta Iran att framställa kärnvapen.

Nordkorea, Kina
2010-49 s 25-26
"Kina gillar faktiskt Nordkorea"
Amerikanerna kräver att Beijing ser till att Nordkoreas skjutgalne diktator lugnar ner sig. Kinas beskydd anses fortfarande vara det som håller Kim Jong Ils regim vid liv. Kineserna står klanen Kim närmare än var världen tror. Under Koreakriget 1950-53 dödades 400 000 kinesiska soldater. Nordkorea är "en god kamrat och ärlig vän" sa nyligen Kinas statschef Hu Jintao. Kineserna hyser en djup politisk sympati med nordkoreanerna. Ländernas gemensamma förflutna måste hedras.
I händelse av en attack mot Nordkorea måste kineserna hjälpa sina allierade enligt en "vänskaps- och biståndspakt" som slöts 1961. Även amerikanerna vore i så fall förpliktade att hjälpa de vänligt sinnade sydkoreanerna enligt ett "gemensamt försvarsfördrag".

Sudan
2010-49 s 27
"Sydsudan kan snart vara verklighet"
Tre miljoner människor har registrerat sig inför folkomröstningen den 9 januari. Södra Sudans rätt att bli självständigt finns inskriven i ett fredsavtal från 2005, som satte punkt för 20 års inbördeskrig mellan det arabiska norr och det icke-arabiska syd. En separat och samtidig folkomröstning äger rum i Abyei, ett oljeproducerande område som gränslar gränsen mellan norr och söder. Tre fjärdedelar av Sudans dagliga oljeproduktion, ca 500 000 fat, kommer från söder. För närvarande delas intäkterna lika mellan norr och söder, men om södra Sudan blir självständigt skadas norra Sudan ekonomiskt. Vid de gemensamma valen i april i år förekom mycket valfusk. FN ska nu garantera ett fuskfritt val och att resultatet respekteras. Oberoende av hur det blir med valet i Abyei kommer ett delat Sudan att försvaga Omar al-Bashirs NCP-regering i Khartoum. Kanske kommer detta att leda till att han tar till våld för att hindra södra Sudans utträde.

Elfenbenskusten
2010-49 s 27
"Fortsatt ovisshet i Elfenbenskusten"
Det omstridda resultatet av presidentvalet i Elfenbenskusten har fått de västafrikanska staternas samarbetsorganisation (Ecowas) att öka pressen på president Laurent Gbagbo, som inte vill erkänna sig besegrad. Gruppen underströk häromdagen att den betraktar oppositionsledaren Alassane Quattara som rättmätig segrare i presidentvalet. I FN däremot har Ryssland i Säkerhetsrådet blockerat en resolution om att FN ser Quattara som segrare. Den sittande presidenten Laurent Gbagbo har egenmäktigt utsett en ny regering. Det är han som kontrollerar armén.

Israel, Palestina
2010-49 s 28
"Hårt slag mot fredsprocessen"
USA släpper kravet. på att Israel ska upphöra med byggandet i bosättningarna på Västbanken och i östra Jerusalem. I "gengäld" fryser ett erbjudande till Israel om säkerhetsfördelar inne. Enligt planerna ska israeler och palestinier fortsätta fredssamtalen i Washington nästa vecka. Hur det blir med detta vet man nu inte.

Haiti
2010-49 s 28
"Valfinal i Haiti"
Valmyndigheten i Haiti har meddelat att landets före detta första dam, Mirlande Manigat, och Jude Célestin, regeringspartiets kandidat, är de två som går vidare till presidentvalets andra omgång den 16 januari. Sångaren Michel Martelly kom på tredje plats. De fick 31,4%, 22,5% resp. 21,8% av rösterna.

Näringsliv
2010-49 s 30-31
"Jätten Google kämpar för att hålla sig i form"
Alla företag som växer upptäcker efter ett tag att byråkrati och tröga beslutsprocesser gör verksamheten långsammare. Google är inget undantag. Minst 142 av Facebooks anställda har tidigare arbetat för Google. På fem år har Google vuxit från 5000 anställda till 23 000 och omsättningen från 3,2 till 23,7 miljarder dollar. Steget mellan storhet och förhårdnad är kort i Silicon Valley. De mest teknikkunniga vill hellre starta egna företag, utveckla dem och tjäna pengar. Google försöker hålla kvar dem genom att ge generösa löner, aktieandelar och personalförmåner, som massage, kemtvätt och gratis mat. i november fick alla anställa tio % mer i lön.