Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 Tempus
2011 v 49

Tidskriften

2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 
27 28 29-30 31 32 33  34  35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51  
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29/30 31 32 33/34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48   

EU
2011-49 s 4-5
"Euron lappas och lagas"
Världen förväntar sig att EUs ledare vidtar drastiska åtgärder för att återupprätta förtroendet för euron och skapa lugn på marknaderna. Om euron och dess räddare.
Europas ledare arbetar övertid i försöken att nå en uppgörelse om hur euron ska räddas. Allt ska vara klappat och klart till EU-toppmötet i slutet av denna vecka. Men målet är inte en överenskommelse om ett stort, avgörande kliv utan det rör sig snarare om flera rörliga delar, som sammantagna ska styrka EUs avsikter att skydda Italien och Spanien, förändra de ekonomiska styrmedlen i eurozonen och förhindra nya skuldkriser.
Finansmarknaderna, bankerna, väljarna och den amerikanska administrationen, alla vill ha ett slut på osäkerheten runt euron, en osäkerhet som hämmar hela den globala ekonomin.
EU vill skapa centraliserad kontroll över de nationella budgetarna inklusive sanktioner för slösaktiga medlemmar. Fyra huvudspår: Löften om ekonomiska disciplin, mer pengar till räddningsfonden EFSF, mer pengar från IMF och ett politiskt stöd från ECB. Kanske också en specialfond inom IMF där länder som Brasilien, Kina och Ryssland skulle kunna investera.

EU, Tyskland
2011-49 s 6-7
"Merkels politik möter växande kritik"
Krishantering är ett maratonlopp, inte ett sprinterlopp, enligt Angela Merkel.
Många misstänker att Merkel försöker hålla emot så länge som möjligt för tvinga fram reformer i de sydeuropeiska problemländerna, reformer som var otänkbara så sent som förra hösten. Dessutom är det val 2013 i Tyskland.

EU, Sverige
2011-49 s 7
"Sverige och euron"
Ett mönster av framgångsrik ekonomipolitik.
Räntan på svenska tioårsobligationer har minskat till 1,7 %, knappt hälften av ränta på de tyska obligationerna. Sverige uppfattas som det säkraste europeiska landet att placera sin pengar i. Anders Borg menar att Sverige tjänat på att inte vara med i eurogruppen. Sverige har underkastat sig en disciplin som euroländerna inte ansåg sig behöva. Sverige har ett budgetöverskott på 0,1 % och krympande statsskuld. Men även Sverige känner av eurozonens bekymmer. Exporten svarar för halva BNP. Borg uppmanar ofta sin kolleger i EU att vara försiktiga.
"Det är synd att Sverige är för litet för att påverka den större ekonomiska ekonomin och att Anders Borg ofta måste predika för döva öron".
http://www.economist.com/node/21541032

Italien
2011-49 s 8
"Italien de förlorade drömmarnas land"
Orkar Italien börja om på nytt? Samma människor som måste vända ut och in på landet tvivlar på att det går. Det värsta arvet efter Silvio Berlusconi är en generation som har vuxit upp med den förre ledarens cynism och förlorat tron på framtiden.
Frågan är om det bär uppåt för Italien nu efter skandalministern Silvio Berlusconis avgång. Lyckas Italien kämpa sig upp ur ekonomisk kris och skuldkris?
De som måste åstadkomma återhämtningen tror inte själva på den. I Italien har det nämligen skapats en generation som inte har något som helst förtroende för politiken och som verkar ha förlorat all tro på framtiden.
Det är generationen 30-40, vars inträde i vuxen- och arbetslivet präglades av Berlusconi som ignorerade den unga generationens bekymmer.

Kroatien
2011-49 s 9
"Regeringsskifte i Slovenien och Kroatien"
Kroatien får en ny regering eftersom väljarna röstade bort det skandalomsusade konservativa HDZ i söndagens val. "Kuckeliku"-koalitionen med Socialdemokraterna i spetsen fick 45 % och vann valet medan det konservativa HDZ, lett av premiärminister Jadranka Kosor, bara fick cirka 22 %.
I går undertecknade Kroatien ett avtal om medlemskap i EU och sommaren 2013 blir Kroatien EUs 28:e medlemsland. Regeringschefen heter då troligen Zora Milanovic, ledare för Socialdemokraterna.
I både Kroatien och Slovenien segrade oppositionspartier delvis på grund av att de tidigare regeringspartierna var insyltade i korruptionsaffärer.

Slovenien
2011-49 s 9
"Regeringsskifte i Slovenien och Kroatien"
I Slovenien blev valresultatet en överraskning i och med att partiet Positiva Slovenien som bildades för bara några veckor sedan, blev valets segrare. De fick runt 30 procent av rösterna med den före detta borgmästaren i Ljubljana, Zoran Jankovic i spetsen. Det vinnartippade konservativa Slovenska demokratiska partiet (SDS) fick bara 26 %.
I både Kroatien och Slovenien segrade oppositionspartier delvis på grund av att de tidigare regeringspartierna var insyltade i korruptionsaffärer.

Ryssland
2011-49 s 9-11
"Putins makt krymper"
Regeringspartiet Enade Ryssland får en chans till, men mer blir det nog inte.
Enade Ryssland, premiärminister Putins parti, förlorade oväntat många röster i söndagens val och lyckades inte få över 50 % majoritet. De tre minoritetspartierna i duman gick alla starkt framåt, Kommunistpartiet fick 19 %, Liberaldemokraterna nästan 12 % och Rättvisa Ryssland 13 % (socialdemokratiskt). Ledarna för Jabloko, ett liberalt parti som inte passerade tröskeln sju % denna gång heller sa att de skulle protestera mot valresultatet på grund av de oegentligheter som dokumenterades på valdagen.
Valet blev inte bara en folkomröstning om Enade Rysslands maktinnehav utan också om Putins ställning och hans planer på att återta presidentposten.
Nu blir det "äkta demokrati" säger president Medvedev, eftersom Enade Ryssland nu måste ha hänsyn till andra partier i Duman.

Turkiet
2011-49 s 11-13
"Europas dragningskraft minskar"
Samtidigt som EU skakas av kriser går det väldigt bra för Turkiet, vars ekonomiska och politiska ställning blir allt starkare. Turkiet kastar blickarna åt öster i stället för väster och ställer den besvärliga samvetsfrågan: Bör Turkiet avvisa Europa innan Europa avvisar Turkiet? Vem behöver vem egentligen?
Det faktum att Cypern står på tur som ordförande i EU andra halvan 2012 gör inte saken bättre Under denna period kommer medlemsförhandlingarna att avbrytas helt.

USA
2011-49 s 14-15
"Obama går till attack mot orättvisor och klyftor"
President Barack Obama presenterar en ideologisk plattform inför valkampanjen. Med risk för att stöta sig med näringslivet och Wall Street framställer han sig som medelklassens och "vanliga amerikaners" förkämpe. Barack Obama framställde sig själv som medelklassens förkämpe i ett anförande i delstaten Kansas på platsen där Theodore Roosevelt höll ett minnesvärt tal för ungefär 100 år sedan. Han angrep de "avgrundsdjupa" ekonomiska klyftorna och lovade införa nya lagar som straffar överdrifter och bedrägerier på Wall Street. Obamas strategi är att framställa Republikanerna som ett parti som går de rikas ärenden. Han knyter an till Ockupera Wall Street-rörelsen. "Han vill återerövra populismen från Tea Party-rörelsen. Kan kosta honom en del mittenväljare.

Syrien
2011-49 s 15
"Syrien ställer villkor"
Den syriska regimen har sagt att den ska släppa in observatörer från Arabförbundet som ett led i försöken att stoppa nio månaders blodigt våld. Som villkor ställs att förbundets sanktioner mot Syrien ska hävas. Arabförbundets sanktioner mot Syrien slår hårt mot en regim som i många år har sett sig som ett maktcentrum i Mellanöstern och en av den arabiska nationalismens stöttepelare.

2011-49 s 15
"Massavrättningar i Syrien"
Uppgifterna är chockerande: en människorättsaktivist hittar 34 lik utslängda på ett torg i staden Homs. De döda förmodas ha varit civila sunniter. Motsättningarna mellan de olika sekterna i landet fördjupas. Mellan regimkritiska sunniter och alaviterna, som är i minoritet men vars medlemmar för det mesta stödjer regimen. De döda hade släpats bort och dumpats av den regimtrogna Shabimilisen som är allmänt fruktad i Syrien. Anförare är president Assads kusiner Fawaz al-Assad och Munzhir al-Assad. Bara i måndags dödades fler än 50 personer i Syrien av medlemmar av regeringssoldater eller regimtrogna milissoldater.
Eftersom Syrien inte släpper in utländska journalister är det svårt att bekräfta rapporter om militärens, milisernas och rebellernas aktiviteter.

Arabvärlden
2011-49 s 16-18
"Starka, kloka och beslöjade"
Efter islamisternas framgångar i Egypten och Tunisien kämpar arabiska kvinnor för att behålla hittills erövrade rättigheter och vinna nya.
Arabvärldens kvinnor stod på barrikaderna under revolterna och medverkade i hög grad till despoternas fall. Islamisternas framgångar i valen äventyrar nu arabkvinnornas erövrade fri- och rättigheter.
Mycket står på spel dessa dagar för Egyptens unga, som ännu en gång har demonstrerat på Tahrirtorget i protest mot armén som uppträder som om revolutionen i januari och februari aldrig hade ägt rum.
Det handlar inte bara om huruvida Egypten lyckas gå över till demokrati utan också om vilket slags samhälle det blir och vilken roll kvinnorna får.
I väst råder förvirring. Uppfattningen att araberna inte kunde hantera krossades liksom bilden av den arabiska kvinnan som ett passivt förtryckt väsen. Nu är många besvikna efter de senaste veckornas nyhetsrapporter från arabländerna. Har arabvärldens kvinnor kämpat för sin frihet bara för att en kort tid därefter förlora till och med den lilla frihet som de hade under diktaturerna?

Miljö, Klimatförändringar
2011-49 s 19-20
"Medan planeten blir varmare och varmare"
Högt uppsatta ministrar från drygt 190 länder anlände i början av veckan till Durham i Sydafrika och den pågående klimatkonferensen. EUs planer på ett globalt, bindande avtal om minskade utsläpp av växthusgaser från och med 2020 har kanske fått ett lyft i och med att Kina och Brasilien, två av de största utvecklingsländerna, har antytt att de är beredda att överväga ett avtalsförslag - på vissa villkor. Kyotoprotokollets - som antogs i Japan 1997 - överlevnad ser ut att vara i fara sedan Kanada, Japan och Ryssland meddelat att de inte tänker skriva på förlängning av protokollet som upphör att gälla 2013. Indien kommer inte heller att underteckna något nytt fördrag.

2011-49 s 19
"Skövlingen av regnskogen äventyrar miljöskyddet"
Avverkningen av regnskogen i Sydamerika och Afrika försvårar de globala ansträngningarna att begränsa temperaturhöjningen på jorden. Brasilien riskerar att få ett nytt kalhygge som leder till att mängden koldioxidutsläpp ökar med 28 miljarder ton enligt en rapport från WWF, Världsnaturfonden. Den nya brasilianska skogsskyddslagen får enormt negativa följder för klimatet enligt rapporten. Detsamma sker i stora delar av Afrika enligt en rapport från "African Wildlife Foundation".

Afghanistan
2011-49 s 20-21
"Hjälporganisationerna i Afghanistan varnar för bakslag"
Samtidigt som president Hamid Karzai på en konferens i Bonn vädjade till världssamfundet att fortsätta att hjälpa Afghanistan i ytterligare tio år börjar effekterna av det amerikanska tillbakadragandet redan märkas bland civila hjälparbetare, som befarar att svårvunna framsteg kommer att omintetgöras. USA som står för två tredjedelar av all utvecklingshjälp i Afghanistan, halverade biståndsbudgeten från fyra till två miljarder i år. 2012 kan det bli fler minskningar.
Utlandets totala hjälp till Afghanistan 2010 var lika stor som landets BNP, 15,7 miljarder dollar. Enligt Världsbanken kommer hjälpen 2018 att ha minskat till högst 10 %.

2011-49 s 21
"Mycket arbete återstår"
Utrikesminister Hillary Clinton lovade tidigare i veckan att "USA stannar kvar i Afghanistan tills uppdraget är klart" även efter det att den militära insatsen har avslutats om tre år. Men hon underströk också att afghanerna måste anstränga sig själva mer. Afghanistan räknar med att behöva upp emot 10 miljarder dollar per år i ekonomiskt stöd fram till 2025.
Två av "nyckelspelarna" saknades på konferensen; Pakistan och Talibanerna. Pakistan bojkottade mötet som hämnd för ett amerikanskt flyganfall mot en pakistansk militärställning som dödade 24 pakistanska soldater.
Mötet i Bonn markerade tioårsdagen av en konferens som resulterade i en afghansk övergångsregering sedan talibanerna störtats.

Burma
2011-49 s 22-24
"Miraklet i Rangoon"
Taktisk förändring eller början på en ny tid? Den f d pariastaten Burma öppnar sig mot världen; politiska fångar släpps fria; investerare rekognoscerar, och utrikesminister Hillary Clinton gör besök.
Det går framåt i Burma. Till Rangoon kommer en stor ström av turister, affärsmän och nyfikna. En orsak är att isen mellan partiledaren Suu Kyi och regimen verkar ha brutits. Både i USA och Europa diskuteras huruvida det är dags att slopa sanktionerna mot regimen i Burman. Är dessa förändringar "bieffekter av den arabiska våren i Sydostasien"? Eller handlar det om att Burman är angeläget att bryta det växande beroende av Kina?

2011-49 s 24-25
"Clinton uppmanar till mera reform"
Den hittills högst uppsatta amerikan som har satt sin fot i Burmas presidentpalats är Hillary Clinton, USAs utrikesminister. I förra veckan kom hon med ett budskap till Burmas president som tack för hans försiktiga reformer. Samtidigt underströk Clinton dock att omvärlden vill se ännu tydligare tecken på framsteg för att övertygas om att förändringen är definitiv. Thein Seins regim säger sig planera för att gradvis frige politiska fångar, avtala om eldupphör mellan militären och etniska minoriteter. stärka pressfriheten och anta internationella avtal om atomprogram.
Mötet i Rangoon var hett efterlängtat av Barack Obama som i början av sin mandatperiod lovade att sträcka ut handen till despotiska regimer som lossar på greppet. Inget har hittills hänt förrän nu.

2011-49 s 27
Kärnkraft
2011-49 s 27-29
"Kärnkraften drar söderut"
Flera industriländer har stoppat utbyggnaden av kärnkraften eller till och med beslutat att avveckla den. Men kärnkraftsindustrin finns kvar, och den söker nya kunder i länder där säkerhetstänkandet inte är så utvecklat.
Faktum är möjligheterna att sälja kärnkraftsanläggningar är mycket färre än förut. I våras stängde Tyskland åtta av sina reaktorer för gott och bestämde sig för att stänga resten etappvis fram till 2022. Kort därefter röstade italienarna ja till en avveckling av kärnkraften. Schweiz och Spanien följde efter och förbjöd byggandet av nya reaktorer. Sedan dödade Japans premiärminister befintliga planer på en utbyggnad av kärnkraften och lovade att drastiskt minska Japans beroende av atomkraft. Taiwans president gjorde detsamma. Och nu slopar även Mexiko planerna på tio nya reaktorer till förmån för naturgaseldade anläggningar. Belgien leker med tanken att fasa ut kärnkraften, kanske redan till 2015.
Till och med de mest kärnkraftsfrälsta staterna har reagerat på Fukushima på ett sätt som äventyrar uppgjorda planer.
Nu tvingas de flesta reaktorsäljare vända sig till mindre utvecklade och potentiellt mycket lönsamma marknader i Mellanöstern och Fjärran Östern som Jordanien, Vietnam, Turkiet och Saudiarabien.

Belgien
2011-49 s 31
"En riktig regering"
Efter ett och ett halvtår har Belgien fått en riktig regering. Den belgiska kungen utnämnde i tisdags den franskspråkige socialisten Elio di Rupo till ny premiärminister. Den nya regeringen är strikt uppdelad i sex franskspråkiga och sex flamländskspråkiga ministrar.
I regeringen ingår socialister, liberaler och kristdemokrater. De flesta av ministrarna ingick i den expeditionsministär som styrt Belgien de senaste 18 månaderna.

Grekland
2011-49 s 31
"Grekland stötte på motstånd"
Den internationella domstolen i Haag har fällt en dom som går emot den grekiska regeringens veto mot att Makedonien blir medlem i Nato. Enligt domstolen strider Greklands veto mot ett avtal som ingicks 1995. I detta avtal lovar Aten att inte blockera Makedoniens medlemskap i internationella organisationer så länge som Makedonien använder beteckningen "Före detta jugoslaviska republiken Makedonien". Grekland anser att användandet av namnet är helt fel på grund av etniska och kulturella förändringar som har skett i regionen sedan Alexander den stores dagar.

Afghanistan, Terrorism
2011-49 s 31
"Pakistanska extremister anföll"
Sunnitiska pakistanska extremister har tagit på sig skulden för attentaten i tisdags i Afghanistans huvudstad Kabul, samt ytterligare två städer. Ett sextiotal människor miste livet. Självmordsattacken i Kabul riktades mot shiamuslimer som firade en religiös högtid. Afghanistan har tidigare varit förskonat från sekteristiskt våld. Den sunnitiska terrorgruppen Lashkar e-Jhangvi al-Alami har tidigare utfört många attentat mot shiiter i Pakistan men det var första gången den tagit på sig ett attentat i Afghanistan.

Jordanien
2011-49 s 31
"Salafister på fri fot igen"
En jordansk militärdomstol har släppt 22 misstänkta islamistiska aktivister ur fångenskap mot borgen. Det var tredje gången på fem veckor som medlemmar i den ultrakonservativa salafiströrelsen frigavs. Hittills har 59 salafister återfått friheten. De hör alla till en grupp om totalt 105 personer som misstänks för delaktighet i dödandet av poliser under protestdemonstrationerna i april.

Jemen
2011-49 s 31
"Våldet fortsätter i Jemen"
I väpnade sammanstötningar i den sydjemenitiska staden Tais dödades sammanlagt 28 människor under tre dagar. Soldater har beskjutit bostadsområden i Tais varvid 13 civila och sju soldater och minst 18 väpnade motståndsmän miste livet. Tais betraktas som det starkaste fästet för upproret mot president Ali Abdullah Saleh. Efter månader av protester undertecknade Saleh först i november ett avtal om att lämna ifrån sig makten till en ställföreträdare vid namn Abed Rabbo Mansur Hadi.