Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 Tempus
2010 v 33

Tidskriften

 2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  20  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30/31
 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
 2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29-30 31 32   

Italien
2010-33 s 3-4
"Borgerlig 'tredje pol' utmanar Berlusconi"
Italiens premiärminister Silvio Berlusconi har åter signalerat att han är beredd att utlysa nyval som en följd av att han förlorat sin parlamentariska majoritet efter avhopp från sin regeringskoalition. Nu försöker man skapa en ny borgerlig oppositionell allians som kan utmana honom om makten. Det är den avhoppade Gianfranco Fini, parlamentets talman som rört sig mot den politiska mittfåran och Kristdemokraterna (UDC) ledda av Pier Casini som bröt med Berlusconi redan 2008. Där till kommer av hoppare från det socialdemokratiska Demokratiska partiet.

Tyskland
2010-33 s 4
"Tyskland leder eurozonens återhämtning"
Under andra kvartalet 2010 ökade Tysklands BNP med hela 2,2 procent. Ett uppsving i exporten som fått draghjälp av eurons fall har gett den snabbaste tillväxten sedan 1991. Greklands BNP däremot har minskat med 1,5 procent, det sjunde kvartalet i följd med en krympande ekonomi.

EU, Ryssland
2010-33 s 5-6
"Europa och östpolitiken"
EU skulle ha mycket att vinna på ett vitalt och meningsfullt utbyte med före detta Sovjetunionen och dess grannländer. Detta menar Constanze Stelzenmüller, som är säkerhetsexpert och docent i transatlantiskt samarbete vid tyska Marshallfonden i Berlin. Utrymmet mellan EUs östra gräns och Stilla havet måste strategiskt ha högsta prioritet för Europa, menar hon. Europa och USA får aldrig träffa ett val mellan Östeuropa och Ryssland. En samordning av östpolitiken mellan USA och Europa utgör nyckeln till dess framgång.

Vatikanen
2010-33 s 7
"Vatikanen och den världsliga lagen"
Vatikanen har svårt för att fullt ut acceptera att den står under den sekulära lagen. I Italien åtnjuter kyrkan fortfarande en sorts immunitet, av kulturella skäl, men till och med italienarna kommer en dag att kräva att deras religion ska underställas landets lagar. Men frestelsen att hålla fast vid gamla privilegier är stark i en allt svagare kyrka.

USA
2010-33 s 9-10
"Islam och Amerikas två ansikten"
Förslaget om att placera en moské och ett islamiskt kulturcenter ett stenkast från "ground zero", platsen för terrorattacken mot Twin Towers den elfte september 2001 har väckt stark debatt och blottat en amerikansk spricka som sträcker sig tillbaka ända till nationens födelse.
Det ena Amerika utmärks av personer som trohet mot konstitutionen övertrumfar etniska skillnader, språkbarriärer och religiösa skiljelinjer. Der andra ser sig som en särskild kultur, som talar engelska och bär på ett särskilt religiöst arv, i stort sett en judisk-kristen samsyn som även kommit att omfatta katoliker och judar. De ser projektet att placera en moské och ett islamiskt kulturcenter ett stenkast från "ground zero" som en kränkning. Det finns klokhet att hämta i båda tolkningarna och båda har varit omistliga för USAs framgång. Det andra Amerika gör rätt i att kräva mer av muslimerna i landet

Burma
2010-33 s 11
"Valdag fastställd i Burma"
Valet den 7 november, det första på 20 år i Burman, utgör den sista fasen i landets starke man, general Than Shwes sjustegsprogram för att upprätta en "disciplinerat blomstrande demokrati". Oppositionen riktar kritik mot det faktum att militären garanteras en fjärdedel av parlamentsplatserna och att bland andra den fängslade oppositionsledaren Aung San Suu Kyi utestängts från att ställa upp i valet.

Indien
2010-33 s 12-13
"Indien berett till samtal om Kashmir"
Premiärminister Manmohan Singh säger att regeringen är redo att hålla överläggningar om framtiden i det av Indien kontrollerade Kashmir. Med alla personer och grupper som tar avstånd från våldet. Kashmir är uppdelat mellan Indien och Pakistan men båda länderna gör anspråk på området. Det indiskt styrda Kashmir har skakats av närapå dagliga protester och sammanstötningar mellan befolkningen och indiska säkerhetsstyrkor. I sitt tal vädjade Singh även till maoistrebellerna, som han beskrev som landets allvarligaste inre säkerhetshot, och bad dem att samarbeta med regeringen för att skynda på den ekonomiska utvecklingen på landsbygden, som utgöra källan till anhängarnas missnöje. Maoistrebellerna är nu aktiva i 20 av landets 28 delstater.

Sudan
2010-33 s 14-15
"Ungdomen har 'fått nog' "
Girifna - arabiska för "vi har fått nog", en spirande demokratirörelse bland studenter i Khartoum, hoppas på det egna folkets kraft. De har valt orange som sin färg och segertecknet V som logotype och börjat sprida sina första flygblad. Girifna har mer än 7000 medlemmar på sin Facebooksida och har en kanal på You Tube och en nätradiostation. Girifna är den första rörelsen av sitt slag under president Omar al-Bashirs styre. Läget är spänt i landet inför en kommande folkomröstning i januari 2011 där invånarna i södra Sudan ska rösta om huruvida de ska bilda en självständig nation.

Colombia
2010-33 s 16-17
"Colombia öppnar för att förhandla med FARC"
En mer moderat presidents tillträde i Colombia öppnar för en möjlighet, om än mycket liten, till förhandlingar med de marxistiska rebellerna om att få ett slut på den kokainfinansierade konflikt som pågått ända sedan 1960-talet. President Juan Manuel Santos vill se ett slut på kriget med FARC, en grupp av runt 8000 soldater, som under senare år har försvagats av regeringens USA-stödda militäroffensiv, men som är fortsatt motståndskraftig i de svåråtkomligaste delarna i inlandet. Även Venezuelas president Chávez instämmer: "Det finns ingen framtid för gerillans väpnade kamp i Colombia". Den hermetiskt slutna, dogmatiska gerillagruppen som talar om revolution men anses vara en ledande kokainkartell.

Australien
2010-33 s 18-21
"Strid på kniven i Australien"
Julia Gillard, Australiens första kvinnliga premiärminister, får kämpa in i det sista under tvekampens slutspurt. Hennes antagonist, de konservativas burduse Tony Abbott, stormar framåt på upploppet. Målfoto lär krävas för att skilja dem åt när Australien nu går till val. Gillard blev premiärminister för bara någon månad sedan sedan hennes partikamrat Kevin Rudd sett sin popularitet göra en spektakulär störtdykning. För mindre än ett år sedan såg allt så annorlunda ut. Då ansåg 70 procent av befolkningen att Kevin Rudd gjorde ett bra jobb på presidentposten

2010-33 s 19
"Kvinnliga makthavare får kämpa dubbelt"
Australiens första kvinnliga premiärminister vet om att hon utsätts för extra hård granskning och kritik i sitt yrkesutövande och under valkampanjen. Media kommer att fingranska hennes utseende, kläder, förhållande, talarstil, rådgivare, dagsprogram, maktutövning och ställningstaganden genom en könsspecifik lins. Det är fortfarande mycket få kvinnor som lyckats bli regeringschefer och Gillard är den förste i Australien. Det finns ett nätverk för den lilla skara kvinnor som är eller har varit stats- eller regeringschefer som heter The Council of Women Leaders och omfattar ett 40-tal personer.
Artikeln är skriven av Laura Liswood som tillsammans med Islands president Vigdis Finnbogadóttir på 1990-talet grundande The Council of Women Leaders.

Porträtt
2010-33 s 23-24
"Li Shufu med en Volvo i lyckopåsen"
Har Geelys grundare, den lågmälde poeten och framgångsrike entreprenören Li Shufu, det som krävs för att blåsa nytt liv i Volvo? Li Shufu är styrelseordförande i Zhejiang Geely Holding Group, Kinas största privatägda biltillverkare. Numera också i Volvo Personvagnar.
Förvärvet av Volvo ger Geely en internationell profil och ett visst mått av trovärdighet som företaget aldrig skulle kunnat ha uppnått på egen hand. Nyligen utsågs Stefan Jacoby till Volvos nya chef. Volvo, som av Geely försetts med 900 miljoner dollar i rörelsekapital, kommer fortsatt att ha sitt huvudkontor i Göteborg.

Mode & Politik
2010-33 s 25-27
"Hårklyverier"
I såväl diktaturer som demokratier sänder en mans behåring på och runt huvudet alltid en politisk signal.
Sedan länge angelägna om att hålla kvinnors hår ordentligt täckt, har nu härskarna i Islamiska Republiken Iran börjat bekymra sig också om männens frisyrer. Man har publicerat en förteckning över godkända frisyrer för män. Det ska vara kort i nacken och på sidorna. Nordkoreas män har uppmanats att tänka på sina frisyrer sedan 2005. De varnades för att långt hår kunde försvaga deras hjärnor.
I många samhällen är skägg och mustascher ännu mer ideologiskt laddade än frågan om vad som är på huvudet. I muslimska länder har ett yvigt skägg blivit en symbol för fromhet. Många vill efterlikna trons grundare.