Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 Tempus
2011 v 21

Tidskriften

2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 
27 28 29-30 31 32 33  34  35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51  
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20    

Island, Miljö
2011-21 s 4-5
"Experterna varnar för fler vulkanutbrott på Island"
Geovetarna häpnar över vulkanen Grimsvötns explosivitet. Utbrottet är det kraftigaste på 50 år på Island. 17 km upp steg askan. Med sina sju utbrott per århundrade är den en av de mest aktiva vulkanerna på Island. Vulkanens askmoln stör flygtrafiken i Tyskland och stora delar i Europa. Idag, onsdag, verkar det som att utbrottet håller på att bedarra och att askmolnen börjar skingras. Men redan nu visar ytterligare en isländsk vulkan tecken på aktivitet. På vulkanen Hekla har man upptäckt en 20 km bred upphöjning eller bula. Hekla står under ett extremt högt tryck. Utbrott kan komma när som helst.

Japan
2011-21 s 6-7
"Fukushimaolyckan svårare än tidigare rapporterat"
Omfattningen av katastrofen i det japanska kärnkraftsverket Fukushima är mer långtgående än de tidigare bedömningarna givet vid handen. Enligt Tokyo Electric Power Co som driver verket har härdsmältor inträffat i ytterligare två reaktorer - av allt att döma redan för flera veckor sedan. Bränslestavarna i ytterligare två reaktorer i det havererade japanska kärnkraft Fukushima-Daiichi har sannolikt smält, sannolikt redan mellan 60 och 100 timmar efter jordbävningen då anläggningens kylsystem slutade fungera.

Israel, Palestina
2011-21 s 9
"Netanyahu tonar ned konflikten med Obama"
Efter en ilsken sammandrabbning med USAs president Barack Obama om dennes uttalade stöd för en fredslösning som tar avstamp i de gränser som gällde 1967 tonar nu Israels premiärminister Benjamin Netanyahu och hans medhjälpare ned dispyten och menar att medierapporterna om en "kris" är överdrivna. Obama hade avvisat de palestinska försöken att få en palestinsk statsbildning erkända av FN och stött Israels vägran att förhandla med en palestinsk ledning som inbegriper den militanta gruppen Hamas. Netanyahu anses ha stärkt sin ställning som ledare för den israeliska högern.

USA
2011-21 s 10
"Apokalypsen fortfarande nära förestående"
Harold Camping medger att han gjort felberäkningar i fråga om tidpunkten för världens undergång. Enligt de reviderade beräkningarna får de som väntar på domens dag tåla sig i ytterligare fem månader, till den 21 oktober. Camping hade förespått att 200 miljoner kristna skulle uppstiga till himmelriket i lördags den 21 maj varpå jorden skulle förvandlas till ett eldklot och gå under. Många av hans lärjungar hade sagt upp sig från sina jobb eller donerat en del av de tunt 100 miljoner dollar som ska ha spenderats på reklam.
Men bibeln kan vara svår att tolka så vem som helst kan väl ta fel på fem månader så här nästan 2000 år sedan den skrevs. Följ gärna utvecklingen på Campings egen radiokanal "Family Radio" och hans radioprogram den 22 oktober för att höra om han kan komma igen efter ett nytt misslyckande.

Handel, näringsliv
2011-21 s 12-15
"Livsmedel eller drivmedel, det är frågan"
Förnybar energi må vara ledordet för dagen och för framtiden, men när allt fler grödor över hela världen mättar maskiner i stället för människor skenar livsmedelspriserna och snart hotar svälten. I fjol gick 98 % av all Thailändsk export av kassavaroten som länge varit en viktig ingrediens i tapiokagröt, glass, papper och djurfoder till Kina för att där bli biobränsle. Priset på kassa har fördubblats.
USAs nationella subventioner till biobränsleproduktionen har lett till att nästan 40 % av majs som odlas i landet används till energi.
Under de senaste månadernas kraftigt stigande livsmedelspriser är det många experter som uppmanar till en nedtrappning av gröna energikällor. Enligt Världsbanken hotar prisökningarna att störta ytterligare 44 miljoner i låg- och medelinkomstländer i fattigdom. De våldsamt stigande priserna har orsakat upplopp och varit en bidragande orsak till politiska oroligheter i fattiga länder.
Många trodde att energigrödeproduktionen inte skulle konkurrera med livsmedlen. Dags att lämna denna felaktiga förhoppning.

Tyskland
2011-21 s 16
"Tysklands Gröna tog en historisk skalp"
De Gröna i Bremen firar att de för första gången i ett delstatsval är större än Kristdemokraterna. De fick 23 % och detta innebär att de fortsätter att samregera med SPD som styrt den nordtyska staden i 66 år. Merkels koalitionspartner, FDP, ser ut att få lämna stadsfullmäktige helt i Bremen efter att bara ha fått 2,5 % av rösterna. För första gången fick 16-18 åringar rösta. Ändå sjönk valdeltagandet från 57 till 54 procent.

Latinamerika
2011-21 s 17-19
"Desperata säljare, desperata köpare"
Ständigt växande illegal marknad för organtransplantation. I Managua i Nicaragua dog donatorn på operationsbordet och mottagare två månader senare. Det är olagligt i alla länder utom Iran att köpa och sälja organ från levande människor. Ändå köper varje år 5000 svårt sjuka organ från andra. Det handlar om mycket pengar.
I den illegala organhandeln finkammar mäklarna världens slumområden och frestar de fattiga med löften om lättförtjänta pengar i utbyte mot en njure.
Det är ett smutsigt geschäft fullt jämförbart med sextrafficking och barnpornografi.

EU
2011-21 s 20-22
"Enat kan Europa vara starkt men EU behöver mera makt"
den fria rörligheten och euron - det är vad många medborgare värdesätter mest inom EU. När nu båda dessa verkar vara i fara försvagas stödet för unionen. Vilka förändringar behövs för att EU-medborgarna åter ska börja känna entusiasm för unionen? Här följer fyra förslag.
Europa behöver en dröm. Vi behöver ett Europas förenta stater men också en europeisk författning som även omfattar grundläggande mänskliga rättigheter.
EU behöver också medlemsstaternas främsta personella krafter. EU har problem med sina högsta ledare. De är färglösa teknokrater.
Och EU måste ha mera makt. Men det kräver att medlemsstaterna lämnar ifrån sig en del av sin suveränitet. Europa måste också bli tuffare. EU ska följa de regler man alla kommit överens om och inte ändra reglerna efter det politiska dagsläget.

Italien
2011-21 s 23
"Hårt tonläge i Milanos borgmästarval"
Silvio Berlusconi vill till varje pris förhindra en valförlust i sin hemstad Milano. Han varnar för "muslimsk stad full av zigenare". Italiens finanscentrum får inte lov att bli något islamiskt "Zigenopolis"!
I den första valomgången för två veckor sedan vann vänsterns kandidat, Giuliano Pisapia, klart över den sittande borgmästaren Letizia Moratti från Berlusconis parti Frihetens folk, med sina 48 % mot knappt 42 %. Den tidigare utbildningsministern Moratti motsätter sig byggandet av en moské i staden. "En moské i finansmetropolen Milano skulle innebära en attraktiv samlingsplats och locka islamiska grupper från hela Italien", menar Moratti. Hennes motståndare i valet stöder däremot muslimernas önskemål.

Ryssland
2011-21 s 24-25
"Miljardären Prochorov ny politisk utmanare i Ryssland"
Miljardären Michail Prochorov kungjorde i förra veckan att han kan tänka sig att kandidera i nästa års ryska presidentval och utmana den sittande presidenten Dmitrij Medvedev, dennes företrädare Vladimir Putin eller båda två. Den 46-årige ägaren till basketbollaget New Jersey Nets kandiderar till partiledare för partiet Pravoje delo ("Rätt sak"). Han är Rysslands tredje rikaste man med en samlad förmögenhet på 140 miljarder SEK. Han stödjer mänskliga rättigheter, marknadsekonomi och politisk demokrati. Partiet kommer att ställa upp i parlamentsvalet i december för att utmana Putins Förenade Ryssland som innehar 315 av 450 mandat i duman. Pravoje delo anses ha "goda chanser" att nå upp till sjuprocents spärren.

FN
2011-21 s 26-27
"OECD vill mäta "bättre liv"
det är dags för en bredare ansats än enbart BNP när man mäter länders välstånd. Detta har OECD, organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, kommit fram till i en revidering av riktlinjerna för organisationens internationell uppdrag och verksamhetsfält.
Till skillnad från tidigare mått med sammansatta indikatorer - som till exempel FNs index för mänsklig utveckling, Human Development Index (HDI) - kan användarna av OECDs nya index ange sina egna prioriteringar och bedömningar av de olika indikatorernas relativa vikt och få ett individuellt mått på de olika ländernas läge på välståndstopplistan.
Luxemburg leder i topp bland OECDs medlemsstater när det gäller BNP per capita men när det gäller det nya indexet hamnar landet på 10:e plats. De elva indikatorerna är: Boende, Inkomst, Arbets, Samhälls- och föreningsliv, Utbildning, Miljö, Samhällsstyre och institutioner, Hälsa, Tillfredsställelse med tillvaron, Trygghet och Balans arbete/privatliv.

Kina
2011-21 s 28-29
"Lyckan kommer, lyckan går"
Efter tre decennier av allt högre tillväxttal och slagord som "Det är ärorikt att bli rik" har ledarna för Kinas kommunistparti nu lanserat ett nytt politiskt och ekonomiskt mantra: "Var lycklig!". Inte längre berika landet utan berika folket! Man vill tygla de skenande fastighetspriserna, bygga fler lågprisbostäder, ge låginkomsttagare skattelättnader och sänka priserna på 162 olika vanliga läkemedel.

Miljö, Natur, Energi
2011-21 s 30-31
"Huggsexa om töande Arktis"
Just söder om polcirkeln där istäcket försvinner likt daggen en junimorgon, är det inte bara klimatet som hettar till. Över hela Arktis leder det allt varmare klimatet till att nya tvister uppstår om resurser som tidigare var otillgängliga, skyddade av ett tjockt lager is. Fyndigheterna av olja och naturgas under Arktis havsbotten skattas till närmare 25 procent av världens kvarvarande reserver. Nyligen hölls ett extraordinärt toppmöte i Grönlands lilla huvudstad Nuuk. Årets sammankomst för Arktiska rådets åtta medlemsländer lockade sju av åtta utrikesministrar. Rådets allt större betydelse underströks även av att man upprättade ett permanent sekretariat, som kommer att ha sitt säte i Tromsö i Norge. De kommans oljerikedomarna anses leda till att Grönland med sina 60 000 invånare snart blir självständigt från Danmark.