Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 Tempus
2010 v 27

Tidskriften

 2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  20  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30/31
 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
 2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26   

EU
2010-27 s 3
"Är EUs nya megamyndighet ett vansinnesprojekt?"
Även med Bryssels mått mätt handlar det om en gigantisk apparat: EUs nya utrikesdepartement får 8000 medarbetare och en budget på 8 miljarder euro. EU-parlamentets ledamöter har sällan varit så eniga i sin kritik. Men ingen vill eller vågar attackera det nya prestigeprojektet, som ger EU-skeptikerna gratis ammunition. Det värsta är att i Catherine Ashtons jättemyndighet har alla rätt att skriva ut checkar. Och att den personliga ansvarsfriheten för Ashtons diplomater i praktiken avskaffats. I snitt ska 22 miljoner euro omsättas varje dag, sju dagar i veckan. Verksamheten är komplicerad och fungerar illa redan nu. I Addis Abeba har bristande samordning resulterat i att 65 miljoner euro "hamnat fel". Att få tillbaka felskickade pengar är alltid svårt och ofta omöjligt. I EU-parlamentet har Inga Grässle som är talesperson för dess kristdemokratiska ledamöter i budgetutskottet slagit larm, att ansvarsprincipen tagits bort för "ämbetsmannakårens lyxlirare" kallar hon att EU skapat ett "nästan rättslöst område", ett allvarligt brott mot "europeiska budgetregler".

2010-27 s 4
"Fortsätt jobba!"
EU-kommissionen i Bryssel pressar medlemsländerna att höja pensionsåldern. Kommissionen tillskansade sig nya befogenheter när det gäller "ekonomiskt styre" i samband med skuldkrisen i eurozonen. Argumentet är att människor som lever längre än förr måste arbeta längre än förr. Europeiska pensioner är generösare och betalas ut under längre tid än vad som är vanligt i andra delar av världen. Franska män lämnar arbetsmarknaden för 59 års ålder jämfört med 65 år i USA och nästan 70 i Japan.

Polen
2010-27 s 5
"Komorowski är Polens nye president"
Presidentvalet i Polen blev en mycket jämn kamp mellan liberalen och traditionalisten. I andra omgången fick Bronislaw Komorowski drygt 52 procent mot utmanaren Jaroslaw Kaczynskis drygt 47 procent. Komorowskis seger är en viktig framgång för det regerande Medborgarplattform, som leds av premiärminister Donald Tusk. Nu slipper Tusk det ständiga hotet att ett presidentveto ska lägga hinder i vägen för ekonomiska reformer som till exempel privatiseringen av statliga företag och minskade statliga utgifter på vägen mot att införa den enhetliga valutan, euro. Det jämna valet visar dock att Polen fortfarande är ett splittrat land. Landet är delat mellan människor som känner sig "moraliskt överlägsna" och människor som känner sig "intellektuellt överlägsna".

Irland
2010-27 s 6
"Irland är på plus igen"
Mitt i förra veckan visade det sig att Irland har lagt recessionen bakom sig och att ekonomin hade börjat växa igen. BNP ökade med 2,7 procent under årets första kvartal. Under de senaste två åren krympte ekonomin med 15 procent. Regeringen har arbetet hårt med att minska budgetunderskottet. Lönerna i den offentliga sektorn har minskat med 15 procent och välfärden har skurits ner.

Storbritannien
2010-27 s 6-7
"Nummer två vill ändra det politiska systemet"
Biträdande premiärminister Nick Clegg presenterade ett förslag i underhuset som ska återupprätta allmänhetens förtroende för det politiska systemet. Bland annat planeras en folkomröstning 5 maj nästa år om ett nytt system för val till parlamentet och en ny lag som eliminerar premiärministerns traditionella befogenhet att utlysa nyval när som helst under den femåriga mandatperioden. Det alternativa systemet innebär att alla kandidater i en valkrets listas på valsedeln varefter väljarna markerar i vilken ordning de prefererar se olika kandidaterna. Han vill också minska antalet platser i underhuset med 10 procent och öka det personliga ansvaret.

Iran
2010-27 s 7
"Iran kan tänka sig att förhandla igen"
I ett brev till EUs utrikesminister, Catherine Ashton, skriver Irans chefsförhandlare Said Jalili att Iran är redo att fortsätta förhandla under förutsättning att den iranska regeringens villkor uppfylls och att man kan komma överens om målet med förhandlingarna.

Thailand
2010-27 s 7
"Förlängt undantagstillstånd"
Regeringen har delvis förlängt undantagstillståndet i ytterligare tre månader i vissa delar av landet. Undantagstillstånd råder i Bangkok och 18 provinser i framför allt landets nordliga och nordöstliga delar där den förre premiärministern, Thaksin Shinawatra, har sitt starkaste fäste.

Frankrike
2010-27 s 8-9
"Franska elitskolor pressas att bli mer demokratiska"
Frihet och broderskap men hur är det med jämlikheten? Les grandes écoles producerar landets ledare på alla områden, Främst av dem alla är "Institut d'Études Politique de Paris". För att kunna börja på någon av dessa elitskolor krävs minst två års intensiva eftergymnasiala studier och därefter en svår antagningstest. Problemet tycks nu vara att många invandrarungdomar inte klarar av detta hårda förarbete och därför inte kommer in. Regeringen undersöker om antagningstesten är "diskriminerande". Kanske är inträdesproven formulerade till fördel för dem som känner till fransk historia och fransk kultur.

Turkiet
2010-27 s 10-11
"Vem behöver vem?"
frågan om Turkiet behöver EU mer än EU behöver Turkiet aktualiseras av Turkiets mycket positiva ekonomiska utveckling. I dag är Turkiet en snabbt växande ekonomisk makt men en imponerande samling konkurrenskraftiga företag. Under årets första kvartal växte landets BNP med 11,4 procent. Bara Kina var bättre. Turkiet är närmare att uppfylla euro-kriterierna än många av de länder som redan har euro.

Serbien
2010-27 s 13
"Erkänner inte Kosovo"
Serbiens president, Boris Tadic, tydliggjorde i ett tal inför FNs säkerhetsråd att han och hans land fortsätter att motsätta sig Kosovos självständighet. Kosovo förklarade sig självständigt i februari 2008. Hittills har 69 länder erkänt staten, däribland USA, de flesta av EUs medlemsländer samt Schweiz.

Frankrike
2010-27 s 13
"Slöjdebatten fortsätter"
Frågan är mycket laddad och splittrar Frankrike i två delar. Personer som bryter mot förbudet att bära ansiktstäckande plagg som burka och nikab på offentliga platser kan dömas att böta uppemot 150 euro. Nationalförsamlingen ska rösta om lagförslaget den 13 juli. Senaten kommer att behandla frågan i september. Socialistpartiet är emot förslaget.

Turkiet
2010-27 s 13
"Många döda i Turkiet"
Nya våldsamma sammanstötningar mellan säkerhetsstyrkor och medlemmar i det förbjudna PKK utbröt i veckan. 15 människor dödades varav 12 kurder och tre turkar.

Turkiet, Israel
2010-27 s 14
"Turkiet låter sig inte blidkas"
Turkiets utrikesminister säger att israelerna måste antingen be om ursäkt eller acceptera en internationell utredning om den dödliga räden mot fartyget Mavi Marmara. Turkiet har ställt in en planerad gemensam militärövning och förbjudit israeliskt militärflyg att använda turkiskt luftrum. Natolandet Turkiet som är en sekulär men muslimsk stat var en gång Israels närmaste allierade i Mellanöstern.

Israel, Palestina
2010-27 s 14-16
"Bosättningarna är den mest infekterade frågan"
President Barack Obama pressar Israel att förlänga omstritt byggstopp. Fler än 300 000 israeler bor i bosättningar på ockuperad mark på Västbanken och ytterligare 200 000 i östra Jerusalem. Palestinierna att denna utveckling gör att det till slut blir omöjligt att skapa en fungerande palestinsk stat. Biträdande premiärminister föreslår byggstoppet ska hävas för de delar som förväntas bli en del av Israel i en kommande fredsuppgörelse men stoppa allt annat byggande.

2010-27 s 15
"Bosättare kontrollerar 42 procent av Västbanken"
En israelisk människorättsgrupp hävdar att israeliska bosättningar kontrollerar drygt 42 procent av Västbanken. Enligt B'Tselem täcker bosättningarnas bebyggda areal omkring en procent av Västbankens yta men bosättningarnas kommunala jurisdiktion och regionråd kontrollerar drygt 42 procent.

2010-27 s 16-17
"Porten till Gaza"
Varor kommer in i Gaza nu, men Israel ser till att inga varor kommer ut, vilket kväver områdets ekonomi. Hamas tjänar på blockaden. Detta vet israelerna och deras kolleger i USA och EU som hanterar Mellanösternfrågor. Hamas kan nu kontrollera smuggeltrafiken och tunnelbyggandet och ta ut skatter och avgifter på alla transporter. Hamas agerar på samma sätt som brottssyndikat som tar kontroll över någon, ofta illegal, affärssektor på andra platser i världen. Detta förklarar Hamas föga entusiastiska reaktion på Israels eftergifter. Nej problemet med blockaden är inte att människorna inte får sina behov tillfredsställda utan att företagarna inte får sålt sina varor. Och den stora och helt avgörande marknaden finns i Israel och den är stängd nu,

2010-27 s 18-19
"Palestinierna är inlåsta"
För många palestinier på Västbanken är bostadsorten ett fängelse. Den begränsade rörelsefriheten berövade dem friheten att välja jobb och studier och hindrar dem ibland att söka adekvat vård utomlands. Antingen bor man i Gaza eller Västbanken och stannar där. Avståndet är stort. Registreringsreglerna infördes första gången 2000 efter ett utbrott av hårda strider mellan israeler och palestinier. Israelerna försökte på så sätt begränsa potentiella attentatsmän och självmordsbombares rörelsefrihet.

Latinamerika
2010-27 s 20-21
"Ekonomierna i Latinamerika ångar på i full fart"
Världsdelen som förr plågades av skyhöga skulder, valutadevalveringar och ekonomiskt stöd från de rika länderna uppvisar just nu en robust ekonomisk tillväxt, som rika länderna avundas. Brasilien som är regionens stjärna leder den regionala återhämtningen från nedgången 2009 med nio procents tillväxt under årets första kvartal. Även Mexikos ekonomi har vänt efter en drastisk tillbakagång förra året. I Peru där hyperinflationen och ett brutalt krig mot maoistiska rebeller med nästan 70 000 döda i färskt minne ökade BNP med 9 procent i april. Men det finns fortfarande undantag. I Venezuela ledde bristen på el och rädslan för expropriationer till att BNP krympte med 5,8 procent under årets första kvartal. Venezuela och Ecuador som också är beroende av oljan har båda hamnat på efterkälken när det gäller tillväxten i regionen.
Men även de stora framgångarna kan ligga på lös grund. Dels beror den investeringseldades tillväxten på Kinas tillfälliga (?) stora efterfrågan på råvaror och dels på att de lågan räntorna som inte kan vara mycket länge till.

Rwanda
2010-27 s 22-23
"Lida och hålla ut!"
Rwandas statschef, Paul Kagame, kommenterar den afrikanska elitens misslyckande, västmakternas bistånd och följderna av folkmordet i Rwanda. 50 år efter självständigheten är många afrikanska länder underutvecklade. Det finns många orsaker, historiska, kulturelle och inte minst självförvållade. Rwanda har infört hårda restriktioner för givarländerna till Rwanda. Särskilt den hjälp som skapar beroende. Det är ofta bättre med mer rättvisa handelsrelationer. Förebilder för utvecklingsländer är Sydkorea och Singapore. Han ifrågasätter varför västs föreställning om demokrati ska vara den rätta för Rwanda och Afrikas länder.

Tibet
2010-27 s 24
"Dalai Lama är tibetanernas oomstridde ledare"
Trots många decennier i exil verkar det som om den nu 75-årige Dalai Lama är lika populär som någonsin förr i sitt hemland Tibet. Den 14:e Dalai Lamans obrutna auktoritet i Tibet är en orsak till de kinesiska myndigheternas djupa misstro mot honom. Kina försöker under tiden och utan framgång lyfta fram den i Beijing utbildade Panchen Lama som tibetanernas ledare. Panchen Lama är nr två i den buddistiska hierarkin och han ska spela en stor roll i utnämningen av nästa Dalai Lama. Den nu levande är en inkarnation av den förre nu avlidna. Frågan är vem denne kines är. Kina påstår att den 11:e Panchen Lama är Gyaltsen Norbu. 1995 erkände Dalai Lama inte Norbu utan en annan gosse som den återfödde Panchen Lama. Men denne gossen försvann ganska fort. Nu har Beijing ett tufft jobb framför sig att övertyga folket om att det är den lojala Norbu som är Panchen Lama.

Kina
2010-27 s 25
"Fortsatt spänt läge i Xinjiang"
Våldsamheterna 2009 i Xinjiang i västra Kina fungerade som ett jordskalv och åskådliggjorde skiljelinjerna i samhället. Många uigurer och etniska Han är fortfarande mycket bittra. Uigurerna vill ha större politiska och kulturella rättigheter. Centralregeringen i Beijing tycker att uigurerna är otacksamma för arbetstillfällen, sjukvård, utbildning och de allmänna framsteg som regionen har gjort tack vare Folkrepublikens Kinas stora generositet. Förr i tiden mötte uigurerna respekt för sin kultur men invandrare tenderar att behålla sin egen livsstil och de försöker till och med påverka uigurerna att ändra sin.

2010-27 s 26
"Uigurernas språk ska ersättas med mandarin"
Xinjiang bytte undervisningsspråk från uiguriska till mandarin redan 2001 men implementeringen är dålig, speciellt i söder. Det nya systemet syftar till att ge skolorna större inflytande på bekostnad av familjerna. Övergången är allt annat än lätt. Lärarna är inte utbildade för att undervisa i tvåspråkiga klasser. I södra Xinjiang utgör ursprungsbefolkningen fortfarande drygt 90 procent av befolkningen. Den lokala ekonomin bygger på jordbruk och det är ont om jobb. De som lämnar landsbygden och flyttar in till städerna har svårt att klara sig i konkurrensen om jobb mot mer kvalificerade rivaler från andra områden.

Japan
2010-27 s 27-28
"Vrede, längtan och irritation färgar livet på Okinawa"
I mer än 60 år5 sedan andra världskriget har infödda Okinawabor och amerikanska soldater utvecklat djupa, passionerade och generationsöverbryggande band, som komplicerar de diplomatiska debatterna om den amerikanska militärens framtid på ön. Dessa passioner ledde nyligen till att den japanske premiärministern fick gå och till att hans efterträdare Naoto Kan tonade ned det regerande partiets sturska ton gentemot USA.
Många invånare på Okinawa som hyser mer än hälften av USAs 47000 soldater i Japan, klagar på oväsen, trängsel och brottslighet.

Kina, Pakistan
2010-27 s 28-30
"En mardrömsaffär"
Kinas planerade försäljning av kärnreaktorer till Pakistan intensifierar rivaliteten mellan Pakistan och Indien, men det är bara en av flera olyckliga konsekvenser. Kina planerar att sälja två civila kärnreaktorer till Pakistan - ja, egentligen handlar det om en gåva, eftersom Pakistan är bankrutt. Om den kinesiska reaktoraffären blir av kommer den att få enormt skadliga följder förutom att affären skulle underblåsa den redan farliga kapprustningen mellan Pakistan och Indien. Satellitbilder visar att Pakistan är i färd med att expandera kapaciteten att producera plutonium och uran för vapen. Kinas bästa argument är att George W Bushs Amerika tänjde på reglerna för Indiens skull. Affären mellan Kina och Pakistan påverkar också försöken att stoppa Iran.

Forskning
2010-27 s 30-31
"Fusk smittar"
Fuskare ertappas eller ertappas inte men en sak är säker och det är att de skäms för att de fuskar. Slutsatsen verkar vara att falska märkesprodukter får folk att känna sig som en bedragare. Människors känsla för rätt och fel påverkar deras känslor och uppträdande.