Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 Tempus
2011 v 51/52

Tidskriften

2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 
27 28 29-30 31 32 33  34  35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51  
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29/30 31 32 33/34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50    

EU
2011-51/52 s 4-7
"Det nya Europa"
Året är 2021 och Europa ser helt annorlunda ut än idag. Euron är räddad men den har förändrat de europeiska landskapet i grunden. Britterna har lämnat Europeiska Unionen, Tyskland regerar även vid Medelhavet. Läs Niall Fergusons satiriska framtidsscenario.
Bryssel är inte längre Europas huvudstad, utan det är numera Wien med tyskarnas goda minne.
Britterna har lämnat EU som döpts om till EFS, Europeiska Finansieringsbyrån. Länderna inom EFS levererar en stadig ström av pengar till Grekland, Spanien, Portugal och Italien. I Sverige betyder EFS Evangeliska fosterlands Stiftelsen eller den Europeiska fackliga samorganisationen.
Den Europeiska Finansieringsbyrån omfattar 2021 29 medlemsländer sedan de sex återstående före detta jugoslaviska staterna anslutits sig, Bosnien, Kroatien, Kosovo, Makedonien, och Serbien, Samt Flandern och Vallonien sedan Belgien spruckit upp i två delar. Det är det habsburgska imperiet som på något sätt återuppstått som Europas förenta stater.
Inspirerade av Sannfinnländarna i Helsingfors vägrade svenskar och danskar att acceptera det tyska förslaget om en "transfereringsunion" till stör för länderna i Sydeuropa. De energirika norrmännen föreslog ett nordiskt förbund med femländer inklusive Island fick de gehör.

Tyskland
2011-51/52 s 8
"Tysk köpfest"
Mitt i Europas höga arbetslöshet, neddragna förmåner och djupa pessimism om framtiden finns en uppmuntrande ljuspunkt, och det är Tyskland, där folk konsumerar mera än vad de har gjort på många, många år. Arbetslösheten är lägre än på många decennier och medborgarnas förmåner i stort sett intakta.
Den enda oron är att exporten kan komma att minska på grund av minskad efterfrågan i andra europeiska länder.

Spanien
2011-51/52 s 9-10
"En försiktig perfektionist tar över rodret"
Spaniens nye ledare, Mariano Rajoy, är van att sitta på åskådarplats, men nu är det hans tur att försöka styra ett sjunkande skepp i hamn.
Tålamod är en dygd som Rajoy har slipat sedan 2003, när José Maria Aznar, Spaniens förra konservativa premiärminister, handplockade honom till sin efterträdare.
Faktum är att Rajoy, som lyckades ta makten i sitt tredje försök 20 november i år, inte har verkat särskilt pigg på att stå i rampljuset. Han har undvikit intervjuer och ville inte avslöja vilka som ingår i hans regering förrän han i onsdags presenterade den formellt för kung Juan Carlos. Han vill ha en snabb förändring av de kollektiva avtalsförhandlingarna. och arbetsmarknadslagarna som enligt kritikerna medverkar till den höga arbetslösheten på 21 %.
I motsats mot 2004 när novisen Zapatero tog makten kommer Spanien nu att ledas av en veteran som suttit i parlamentet i tre decennier och innehaft flera ministerposter.

Storbritannien
2011-51/52 s 10-11
"Britterna har alltid varit lite utanför"
Premiärminister David Camerons beslut att inte låta Storbritannien delta i försöken att rädda euron ändrar i grund och botten inte Storbritanniens ställning i EU.
Viktiga frågor som står på spel är beslut om reglering av finansiella tjänster, energi, jordbrukssubventioner och samarbete inom försvaret.
Cameron vägrade på EUs toppmöte för ett par veckor sedan att stödja en finansiell pakt mellan de 27 länderna därför att Storbritannien inte fick garantier för vetorätt över framtida finansregleringar. Cameron framhöll att en sådan pakt skulle äventyra Londons ställning som ledande finanscenter.
Men Storbritannien är nära knutet till det europeiska system, enligt vilket beslut tagna i Bryssel om gemensamma standard anammas av länder utanför blocket också. EU är Storbritanniens största marknad och svarade förra året för 54 procent av den brittiska exporten, trots att Storbritannien inte är med i eurosamarbetet.
Andra EU-länder har "stått ut med britternas EU-skepsis i alla år därför att de genuint värdesätter Storbritanniens medlemskap i EU," enligt Peter Mandelson, f d näringslivsminister i en Labourregering och handelskommissionär i Bryssel.

Island
2011-51/52 s 12-13
Island har åter kontroll över sin ekonomi, men många islänningar betalar dyrt för de goda årens eftergifter.
Den tidigare statsministern Geir Haarde ställs nu inför rätta. Han anklagas för att åtminstone delvis ha orsakat Islands allvarliga kris för tre år sedan. Islands författning från 1905 gör det möjligt att ställa politiker till svars. Han är särskilt bitter eftersom Island på rekordtis har lyckats komma tillbaka på den internationella pengamarknaden. Budget underskottet är bara 2,7 % av BNP, arbetslösheten ligger på 6 % och tillväxten beräknas bli 2,2 %. Men trots detta är många enskilda islänningar fortfarande högt skuldsatta och kommer att få betala för sina goda år under lång tid framöver. Varje hushåll har en skuld som är större än två årsinkomster. I Tyskland ligger samma kvot på 95 %. På grund av skulderna är det omöjligt för medelklassen att höja levnadsstandarden. Under de gångna åren har 8000 islänningar emigrerat, särskilt de mest välutbildade.

Tjeckien
2011-51/52 s 14-15
"Havel utmanade Absurdistan"
Vaclav Havel förenade i sin person många roller. Han var dramatiker, dissident, politisk fånge och president. Hela världen såg honom som en symbol mot kommunismen. Han kämpade i decennier mot den kommunistiska regimen som han kallade "Absurdistan". Han utvecklade den absurda teatern och blottlade absurditeterna i den sovjetiska propagandan. 1977 var han en av upphovsmännen till Charta 77, ett manifest för medborgerliga rättigheter. Han var den viktigaste personen i den så kallade sammetsrevolutionen. den 29 december 1989 blev dissidenten Havel Tjeckoslovakiens president. Två år senare förkunnade han att Warszawapakten hade upphört. 1993 valdes han till Tjeckiens president, efter landets delning, som han led av att inte ha lyckats hindra.
Efter hand upplevdes emellertid författaren som olämplig i rollen som pragmatisk politiker. 2003 avgick han som president och återvände till litteraturens värld.
Han dog i söndags 75 år gammal.

Grekland, Makedonien
2011-51/52 s 16
"Dispyten om Makedoniens namn"
Makedonien har vunnit en juridisk seger, men den verkar ganska ihålig. Domstolen vägrade uppmana Grekland att undvika liknande avtalsbrott i framtiden. Och hur går det med EU. Grekland har sedan 2009 blockerat EUs försök att erbjuda Makedonien en tidpunkt för inledande förhandlingar om kandidatstatus. Eurokrisen gör att en utvidgning står långt ner på EUs dagordning.

Ryssland
2011-51/52 s 17-18
"Medvedev sitter löst"
Vladimir Putin måste hitta på något. Kommer han att offra Medvedev för att stärka sina kort inför vårens presidentval som äger rum i mars. Putin har mindre än tremånaders på sig att hitta en ny strategi efter de stora protestdemonstrationerna och anklagelserna om valfusk.
Dmitrij Medvedev erbjöds posten som premiärminister samtidigt som han gick med på att stödja Putins kandidatur i presidentvalet.
Medvedev avgår kanske före årets slut.

Kazakstan
2011-51/52 s 18-19
"Kazakstan har fyllt 20"
Kazakstan i Centralasien är en framgångshistoria men det sista kapitlet är inte klart ännu. Självständighets firandet stördes av dödligt våld. Kazakstan var den sista av sovjetrepublikerna som förklarade sig självständig och Nursultan Nazarbajev satt kvar och ledde övergången till oberoende republik.
Det oljerika Kazakstans 16 miljoner invånare har mycket att vara stolta över. Tillväxten har varit i genomsnitt åtta % per år och medelinkomsten är drygt 11000 dollar per år det vill säga dubbelt så mycket som Turkiet. Landet världens största uranproducent och kommer inom kort vara ett av världens största oljeproducenter.
Men landets meriter på mänskliga rättighetsområdet är dåliga. Den ekonomiska makten kontrolleras av presidentens oerhört rika familj. Korruptionen är ett stort problem och rättsstaten haltar.
Nursultan Nazarbajev är 71 år och tros ha genomgått en behandling för prostatacancer i Tyskland. Successionen är oklar. Kanske blir det svärsonen Timur Kulibajev som kontrollerarlandets suveräna värdefond.

Israel, Palestina
2011-51/52 s 20-21
"Israels planer för Västbanken kritiseras"
Israels planer på att flytta cirka 2000 palestinska beduiner som lever i den kuperade öknen öster om Jerusalem möter skarp kritik från FN och människorättsorganisationer som ifrågasätter Israels avsikter i ett strategiskt område på Västbanken. Tjugo beduinläger där det bor före detta nomadiska herdestammar som flyttade från den södra Negeveöknen i Israel till Västbanken i början av 1950-talet. Lägren ligger nära den växande israeliska bosättningsstaden Maaleh Adumin som ligger i det område av Västbanken som fortfarande kontrolleras av Israel. De israeliska myndigheterna hävdar att beduinernas läger är olagliga och att de är illegala markockupanter. Enligt FN skulle en omlokalisering av beduinerna vara detsamma som "massförflyttning av civila under tvång" som är ett brott mot fjärde Genèvekonventionen.

2011-51/52 s 22-23
"Vem ska skydda dyrgriparna?"
Nu, efter mer än 40 års israelisk ockupation, kräver palestinierna att själva få kontrollera Västbankens historiska och arkeologiska landmärken. Det fulla erkännandet av Palestina som medlem i Unesco har öppnat upp för skyddet av Palestinas kulturella arv. Palestinierna har nominerat Betlehem och Födelsekyrkan till världsarvslistan. Att inkluderas i världsarvet medför ekonomiskt stöd, teknisk assistans och utbildning förutom hjälp till bevarandet och skydd av den erkända platsen. Västbankens omstridda politiska framtid har gjort bevarandet av kulturarvet till en stridsfråga. Det är en viktig del av nationsbyggandet. En av de största utmaningarna är att stoppa plundringen av antika föremål som underblåses av palestiniernas knappa ekonomiska situation och deras uppfattning att arkeologi bara är Israels "ockupationsredskap".

Egypten
2011-51/52 s 23
"Våldet överskuggar valet"
En ny strid har brutit ut mellan Egyptens styrda medier och de oberoende medierna om vem som bär skulden till våldet. Vad det gäller är allmänhetens stöd i den kommande dragkampen mellan det valda parlamentet och det styrande militärrådet om vem som ska kontrollera övergångsregeringen och övervaka formuleringen av en ny författning. Våldet överskuggar resultaten av förra veckans andra valomgång. Tredje och sista omgången sker i januari.

USA
2011-51/52 s 24-25
"Tufft att komma hem"
Stagnerande ekonomi möter amerikanska soldater som kommer hem från Irak och Afghanistan.
Många soldater kommer hem från slagfältet med psykiska ärr. Många lider av depression, är misstänksamma ute bland folk och får häftiga vredesutbrott.
Omkring 800 000 veteraner är arbetslösa, 1,4 miljoner lever under fattigdomsgränsen och en av tre hemlösa i USA är veteran. Även om den genomsnittliga arbetslösheten i november bland Amerikas 21 miljoner veteraner (7,4 procent) var lägre än det nationella genomsnittet (8,6 procent) så var den 11,1 procent bland veteranerna från Irak och Afghanistan. Och för veteraner i åldern 18-24 var arbetslösheten svindlande 37,9 procent, jämfört med 30,4 procent en månad tidigare.
Kostnaden för veteranerna ökar. Veteranerna lever längre och längre.

Nordkorea
2011-51/52 s 25-27
"Den store arvtagaren gör entré"
Nordkoreanerna uppmanas att "troget respektera kamrat Kim Jong-un", som utpekas som efterträdare till Kim Jong-il, som avled hastigt i lördags. Kim Jong-un som gick i skola i Schweiz kan bli ledare för en instabil kärnvapenmakt som är ett ekonomiskt vrak. Han tros vara 28-29 år och har samma rondör som sin far. Många tror att han bara får en formell roll i början medan landet i praktiken styrs av inflytelserika personer i det styrande partiet. En av dessa är Kim Jong-Ils svåger Jang Song-thaek.

2011-51/52 s 27
"Kim är död, leve Kim"
Kim Jong-il som var känd för att gilla god mat och vin har varit påtagligt svag sedan han drabbades av en stroke 2008. Sedan dess har han förberett sin son Kim Jong-un till sin efterträdare. I Sydkorea har man alltid pekat ut Kim Jong-ils död dom en av de händelser som skulle kunna påskynda en återförening på den koreanska halvön som varit delad sedan 1945. Under sin sjukdom promoverade Kim sin yngre syster, Kim Kyong-hui och hennes man Jang Song-thaek, till positioner där de kan hjälpa den oerfarna Jong-un.

Falklandsöarna, Argentina
2011-51/52 s 28-31
"Falklandsöarna väntar på oljan"
Stora oljefyndigheter får Argentina att än en gång kasta lystna blickar på den brittiska ögruppen. 2016 kommer den första oljan att pumpas upp utanför Falklandsöarna enligt prognoserna. Det har fått Argentina att börja agera igen och förnya anspråken om överhöghet över territoriet. President Cristina Fernandez försöker också förmå sin kollega i Chile Sebastian Pifera att stoppa Falklandsöarnas livlina - flyglinjen mellan Punta Arenas i Chile och Mount Pleasant, öarnas flygplats och militärbas fem mil utanför huvudstaden Stanley.
Efter kriget mot Argentina blomstrade Falklandsöarna. Nya vägar, skolor och sjukhus har byggts. Inkomsterna, främst av sålda fiskerättigheter har ökat. Jakten på olja och gas har resulterat i fyndigheter som värderas till 1,3 miljarder fat.
Invandringen har också tagit fart, inte minst från Chile. Det land som aldrig övergivit Falklandsöarna. Främst flygs livsmedel till öarna via Chile.
Falklandsöarna har en regering på åtta personer. En är Mike Summers.
I dag finns det 2500 invånare varav 2100 bor i huvudstaden Stanley. 54 % är födda på öarna. 25 % har invandrat från Storbritannien, 14 % från S:t helena och 7 % från Chile. Cirka 30 000 pingviner bor på öarna.
En gång i veckan kommer den egna tidningen Penguin News ut.

2011-51/52 s 32-33
"Argentinas hopp slutade med nya krigskyrkogårdar"
Det korta kriget 1982 krävde över 700 unga argentinska soldaters liv. 252 brittiska soldater stupade och det civila offer.
Den förvärrade inrikespolitiska krisen 1982 fick militärjuntan i Argentina att besluta att det enda som kunde rädda den kvar vid makten var ett krig. Flottan mobiliserades och satte kurs mot Falklandsöarna. Förmodligen hade man inte räknat med att Storbritanniens premiärminister Margaret Thatcher skulle besluta sig för att försvara ögruppen. Med 72 timmars varsel var en stor styrka på väg. Resultatet blev krigskyrkogårdarna på Falklandsöarna.

2011-51/52 s 34
"Svensk såg till att Falklandsöarna fick en komplett frimärkssamling"
Falklandsöarnas frimärken är välkända inom filatelin. Svensken Stefan Heijtz såg till att Stanleys museum fick en donation omfattande en komplett samling av Falklandsöarnas frimärkesutgåvor. Värde över 100 000 kronor. Det har krävt anskaffning av nya lokaler. 2012 ska allt vara tillgängligt för allmänheten.

Zimbabwe
2011-51/52 s 36-37
"Bloddiamanter finansierar Robert Mugabes terrorkampanj inför valet"
En tandlös övervakningsorganisation har givit klartecken till försäljning av zimbabwiska bloddiamanter. Medan allmänna val närmar sig i Zimbabwe riktar kritikerna skarp kritik mot den så kallade Kimberleyprocessen, som har inrättats 2003 för att kontrollera handeln med ädelstenar från konfliktområden. Den syftar till att garantera att oslipade diamanter härstammar från länder där det inte pågår konflikter finansierade av handeln med diamanter. Nu har förbudet mot försäljning av diamanter hävts när det gäller diamanter från de nyligen upptäckta Marangefälten i Zimbabwe trots att det finns bevis för att Mugabes soldater dödar oskyldiga och bryter mot de mänskliga rättigheterna. Anjin Investments, ett kinesiskt projekt i Zimbabwe i partnerskap med Mugabes regim och som nu är världens största diamantproducent tackar däremot Kimberleyprocessen för dess stöd. Den fruktade Centrala Informationsorganisationen (CIO), Mugabes hemliga polis badar i pengar och har köpt hundratals fordon och vapen från Kina de senaste månaderna. Kan komma att användas för att skrämma väljarna inför nästa års val.

Afrika
2011-51/52 s 38-43
"Solen skiner i Afrika"
Den imponerande tillväxten i många av Afrikas länder verkar hålla i sig.
Legitimt selfmade afrikanska miljardärer väcker hopp. De är fortfarande få, men de blir fler. De är exempel på hur långt Afrika har kommit och de är anledning till att det finns goda skäl att tro att den höga tillväxten i Afrikas länder fortsätter.
Från Gana i väst till Moçambique i söder växer Afrikas ekonomier genomgående snabbare än i nästan alla andra regioner i världen. Minst ett dussin afrikanska länder har expanderat med mer än sex procent i sex år eller mer. Etiopiens ekonomiska tillväxt i år blir 7,5 procent, trots att landet inte har en droppe olja att exportera. Etiopien, som förr var synonymt med svält, är idag världens tionde största boskapsland. Landets rikedomar är heller inte monopoliserade av en elit med goda kontakter.
Det finns flera orsaker till framgångarna. Sovjetunionens tunga hand är borta. Flera länder har övergivit marxismen, Två av tre afrikanska länder har politiska val. Vissa länder har bildat handelsblock för att främja ekonomisk integration.
Men majoriteten av Afrikas länder ligger ändå längst ner i botten på alla tabeller. Utbildning är ett område där Afrika ligger långt efter Asien. Utan bättre utbildningsväsen kan Afrika aldrig upprepa det asiatiska undret. Afrika är inte nästa Kina. Afrika är ännu inte en säker investering för investerare.

Kultur
2011-51/52 s 44-45
"Prata så att vi begriper"
Det finns flera ledare som har besegrat eller kämpar med språkbarriärer.
Den nya premiärministern i Belgien, socialisten Elio Di Rupo, är den förste fransktalande på nästan 40 år. Belgien har tre officiella språk, flamländska (holländska), franska och tyska. Nu måste Di Rupo förbättra sin holländska. Många internationella ledare talar flera främmande språk men en del ställs inför den svåra uppgiften att regera samtidigt som de går intensivkurs i landets modersmål.

Italien
2011-51/52 s 47
"Regeringen Monti motarbetas"
Offentliganställda i Italien strejkade måndagen före jul i hela landet. Det var första gången på tre år som landets tre största fackliga organisationer demonstrerade tillsammans. Facken anser bland annat att den planerade pensionsreformen drabbar de som började arbeta i unga år speciellt hårt.

Turkiet
2011-51/52 s 47
"Kriget mot PKK fortsätter"
Turkisk militär uppges i början av veckan ha dödat ett tjugotal kurder tillhörande den förbjudna organisationen PKK. Turkiska soldater, understödda av flygvapnet ska ha gått till attack mot de separatistiska rebellerna.
PKK kämpar sedan 1984 för Kurdistans självständighet.

Grekland
2011-51/52 s 47
"Illa blir värre"
Den ekonomiska krisen i Grekland har resulterat i en markant ökning av antalet arbetslösa och fattiga. I huvudstaden har antalet hemlösa ökat liksom antalet medborgare som uppsöker soppköken. 320000 greker har förlorat sina jobb i år främst inom den statliga sektorn. Ytterligare 150 000 personer kommer där att sägas upp under 2012. 2011 minskade landets BNP med 5,3 procent!

Ukraina
2011-51/52 s 47
"Ukraina uppmanas släppa Timosjenko"
EUs president, Herman van Rompuy, meddelade att ett associationsavtal med Ukraina är beroende av utvecklingen i den forna sovjetrepubliken, bland annat när det gäller den före detta premiärministern Julia Timosjenkos fångenskap. Före domen mot Julia Timosjenko hade Ukraina planerat att underteckna avtalet måndagen före jul på det årliga toppmötet med EU. EU har uppmanat den ukrainska regeringen, med premiärminister Janukovitj i spetsen, att släppa Julia Timosjenko, som EU menar dömts med politiska motiv.

Syrien
2011-51/52 s 47
"Syrien släpper in observatörer"
Drygt nio månader efter upprorets utbrott är den syriska regimen beredd att släppa in internationella observatörer i landet. Damaskus har gjort upp detta med Arabförbundet.