Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 Tempus
2011 v 22

Tidskriften

2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 
27 28 29-30 31 32 33  34  35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51  
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   

Sudan
2011-22 s 4
"Bråk inför skilsmässan"
Regeringen i Khartoum stärker greppet om ytterligare några omstridda gränsregioner. Den nordsudanesiska armén hotar att inta två områden längs den eldfängda gränsen mellan Nordsudan och Sydsudan. I de två områdena Blå Nilen och Kordofan finns massor av vapen och en lång historia av konflikter. I det omtvistade Abyei finns en förvirrande mosaik av etniska grupper och politiska lojaliteter men också merparten av landets oljetillgångar. Sydsudans självständighet rycker allt närmare och samtidigt går det sämre för Nordsudans ekonomi vars president dessutom är efterlyst av Internationella brottmålsdomstolen.

Frankrike
2011-22 s 6
"När chauvinismen urartar i våld"
Fallet DSK - Dominique Strauss-Kahn - har engagerat de cirka 70 000 fransmän som bor i New York. Många kvinnor menar att franska män i Frankrike kommer undan för lätt med alla sina sextrakasserier. I USA respekteras man som kvinna på ett annat sätt menar de. I Frankrike tror många att hela historien är en konspiration av DSKs politiska motståndare.

Serbien, Balkan
2011-22 s 7-9
"Den bosniske supermannen, nu massmördare, flykting och fånge"
Ratko Mladic var som pojke alltid den bäste och snabbaste när det gällde att simma, dyka och skjuta. Som general verkställde han den serbiske krigspolitiken i Bosnien med brutala övergrepp och massakrer. Detta är porträttet av en man som förvandlades från nitisk soldat till hatisk krigsförbrytare. Han gjorde sig skyldig till massakern i Srebrenica i juli 1995 då omkring 8000 muslimska män och pojkar slaktades. Men för många serber var Mladic en hjälte och en av de få som inte berikade sig själv ekonomiskt på kriget. Nu har han infångats och utlämnats till Internationella brottmålsdomstolen.

Belgien
2011-22 s 9
"Belgien lyfter på slöjan"
Burka förbjuds i lag och överträdelse kan bestraffas med fängelse. Som andra land i Europa efter Frankrike har Belgien infört förbud mot burka. Ingen får dölja sitt ansikte till oigenkännlighet i det offentliga rummet. Muslimska kvinnor får därför inte bära vare sig heltäckande burka eller nikab offentligt, det vill säga dess plagg får inte bäras när de åker buss, går på museum eller på bio. Överträdelse av lagen kan bestraffas med böter på 15 - 25 euro och upp till sju dagars fängelse. Spanien och Holland planerar att införa liknande förbud.

FN
2011-22 s 10-11
"Sarkozy uppfann e-toppmötet"
Det var typiskt för Sarkozy att tycka att G8-mötet inte var tillräckligt spektakulärt. När ledarna för världens stora ekonomier samlades i förra veckan i Deauville ville Sarkozy att mötet skulle ha åtminstone ett historiskt inslag och därför bjöd han först på ett förtoppmöte (jämför med ungdomarnas "fördrink") och brainstorming i ämnet "internet". Sarkozy ville att världspolitiken skulle integreras med nätet.
Frankrike tog emot ledarna för de viktigaste industriländerna, G8-gruppen. För att toppmötet inte skulle framstå som en exklusiv klubb hade värden, Nicolas Sarkozy, bjudit in ledare från Maghreb och Afrika söder om Sahara utöver självskrivna gäster som USAs president Barack Obama, dennes ryske kollega Dmitrij Medvedev, Japans premiärminister och förbundskansler Angela Merkel. Sammanlagt 25 stats- och regeringschefer plus högt uppsatta representanter för EU, FN och Världsfinansens toppar fanns på plats.

Storbritannien, Ryssland
2011-22 s 11
"Dags att sopa gammalt groll under mattan"
Den brittiske premiärministern David Camerons planerade besök i Moskva är det första sedan mordet på den ryske KGB-agenten Alexander Litvinenko 2006. Då försämrades de diplomatiska relationerna mellan de två länderna till en nivå jämförbar med dem som rådde under kalla kriget sedan Moskva vägrat att lämna ut den person som britterna ville ställa till svars för mordet på Kremlkritikern Litvinenko.
Camerons besök i början av september 2011 syftar i första hand till att stärka de kommersiella och ekonomiska banden mellan Storbritannien och Ryssland.

Kärnkraft
2011-22 s 12-13
"Kärnkraften i skuggan av Fukushima"
Den schweiziska regeringen har beslutat att överge planerna på nya kärnreaktorer. Samtidigt har EUs kärnkraftsövervakare enats om ett ramverk för de stresstester som ska utföras på befintliga reaktorer. Båda besluten är en följd av katastrofen i Japan, vars efterverkningar fortsätter att märkas i Europa.
Häromdagen - bara några dagar efter en antikärnkraftsdemonstration med 20 000 deltagare - meddelade den schweiziska regeringen att man bannlyser planerna på nya reaktorer permanent.
De fem existerande reaktorerna i Schweiz - som står för 40 procent av elproduktionen - får fortsätta att operera men kommer inte att ersättas när deras tid är ute. Det betyder att Schweiz kommer att ha avvecklat kärnkraften 2034.
Härdsmältan i Japan har framkallat varierande reaktioner i olika delar av Europa. I Frankrike står kärnkraften för 80 procent av elförbrukningen och Frankrike exporterar även atomteknologi, vilket betyder att landet kommer att hålla fast vid kärnkraften. I Frankrikes grannland, Tyskland, har man däremot hävt ett tidigare beslut om att förlänga existerande kraftverks livslängd och försöker nu att i stället påskynda kärnkraftsavvecklingen.
Nationella myndigheter i EUs medlemsländer planerar för nya säkerhetstester i de 143 reaktorer som är i bruk inom unionen.
I förra veckan kom myndigheterna överens om att testerna skall inkludera både mänskligt orsakade olyckor samt naturkatastrofer.

Kärnkraft, Tyskland
2011-22 s 14-15
"Tyskland avvecklar kärnkraften"
Angela Merkels regering gör en energipolitisk helomvändning och sätter punkt för kärnkraften. Tyskland kommer att ha stängt alla kärnreaktorer före 2022. Beslutet kan fortfarande möta motstånd från RWE, Eon, Vattenfall och EnBW, de fyra kraftbolag som driver de 17 anläggningarna.

Jemen
2011-22 s 16-17
"Ekonomiska bekymmer förvärrar krisen i Jemen"
Tillgången på hushållsgas, bensin och mat blir allt knappare i Jemen, vilket förvärrar krisen och försvagar landet ytterligare.
Medan president Ali Abdullah Saleh klamrar sig fast vid makten och Jemen står på randen till inbördeskrig har landet förlamats av bristen på bränsle, bröd, socker och mjölk med mera. Elavbrott, som var orsaken till våldsamma upplopp i landets södra del förra året, är nu vanliga i hela Jemen, arabvärldens fattigaste land och hemvist för al-Qaidaterrorister.
Drygt halva befolkningen på totalt 23 miljoner är under 20 år och 40 procent av invånarna har mindre än två dollar per dag att leva på, enligt FN.
Oljan står för 60 procent av statens inkomster och 90 procent av exporten, enligt en rapport från Internationella valutafonden (IMF) i april. Oljereserverna väntas ta slut inom tio år, varnar IMF.
"Regeringen har snart inga pengar kvar," instämmer den oberoende bedömaren Abdul Ghani Aryani. "Budgetunderskottet motsvarar nästan halva statsbudgeten och det betyder att det inte finns tillräckligt med hårdvaluta för att importera livsmedel."
Jemeniterna hade det knapert redan innan de regimkritiska protestdemonstrationerna började. Skillnaden med Jemen är att oppositionen mot Saleh är splittrad i linje med stamtillhörighet.

Marocko
2011-22 s 18-19
"Var kreativa!"
De unga i Marocko kräver mer demokrati och rättigheter. Kungen reformerar författningen men attentat från militanta islamister kan äventyra den fortsatta demokratiseringen.
Den 28 april exploderade två fjärrstyrda bomber i hjärtat av Marrakech och dödade 17 människor. Tre misstänkta terrorister har gripits. Rykten går om att det är "maktelitens hårda kärna" ligger bakom attentaten som ett försök att stoppa demokratiseringsvågen. Kungen betraktar sig som ättling i direkt nedstigande led tillprofeten Mohammed och därför är han både världslig och religiös ledare. Och kan genomföra reformer även emot det politiska systemets förstenade vilja. Kampen mot korruptionen sker också under kungens fana.

Arabvärlden
2011-22 s 20-22
"Ekonomisk tillväxt är ett måste"
Den bistra ekonomiska verkligheten kommer tillbaka när revolutionsyran lägger sig.
Ekonomierna i dessa länder och arabvärlden i allmänhet är de minst integrerade i det globala ekonomiska systemet.
Förutom de nationella oljebolagen och de statliga investeringsfonderna i Gulfstaterna har regionens länder inga ledande multinationella företag, inga globalt dominerande eller ens viktiga finansinstitutioner, och inga avancerade innovations- eller utbildningsinstitutioner.
Detta är bakgrunden till Världsbankens meddelande om att den är beredd att satsa sex miljarder dollar för att hjälpa Egypten och Tunisien att rida ut avbräcket i deras turism och andra näringsgrenar. Pengarna avser att stimulera ett större paket med internationellt stöd till de båda ländernas postrevolutionära regeringar.

Grekland
2011-22 s 22
"Protest mot åtstramningspolitiken - Spanien är förebild"
Den grekiska staten är nära bankrutt. EU och IMF kräver att Grekland ska vidta ännu fler sparåtgärder och reformera mera, därför att i annat fall kommer lånen till Grekland inte att förlängas. Tusentals människor demonstrerar i protest mot den socialistiska regeringens sparpolitik. Demonstranterna har den spanska proteströrelsen som förebild i kampen mot sparåtgärder och arbetslöshet.

Libyen
2011-22 s 22
"Gaddafis officerare hoppar av"
En grupp libyska officerare, däribland fem generaler, har på en presskonferens meddelat att de tillhör en grupp om 120 officerare och soldater som har deserterat de senaste dagarna. "Många dör, man kan tala om folkmord … och våld mot kvinnor. Ingen klok, rationell människa kan delta i det som vi har sett med våra egna ögon".

Italien
2011-22 s 22
"Början på slutet"
Premiärminister Silvio Berlusconis parti förlorade stort i borgmästarvalen i Milano, Neapel och ytterligare några provinshuvudstäder. Milano, Berlusconis hemstad, har i nästan 20 år styrts av höger-mittenpartier, men nu tog vänstern makten. Bedömare tolkar valförlusterna som början på slutet av eran Berlusconi.

Pakistan
2011-22 s 23-28
"Farlig rivalitet"
Pakistans farliga svaghet för jihad, talibaner och kärnvapen bottnar i rädslan för Indien.
USAs mål är att utrota de islamiska extremisterna, etablera något slags ordning i Afghanistan och hitta ett sätt att ta hem de amerikanska soldaterna.
Pakistans mål däremot är inte en stark afghansk stat, speciellt inte en stat där etniska tadzjiker, som traditionellt är vänligt sinnade mot Indien, tenderar att dominera i maktställning. Separatister i Pakistan framför allt balucher och kanske även pashtuner kan bli mer aktiva om kriget i Afghanistan upphör. Pashtunerna är en stor minoritet i Pakistan och den största etniska gruppen i Afghanistan. Tanken på ett oberoende "Pashunitan" är hotande.
Särskilt militären är besatta av fruktan för attacker från Indien. Pakistan blev illa berört av Indiens avtal 2008 om kärnkraftssamarbete med USA. I sin rädsla för Indien gör Pakistan allt det kan för att skaffa fler kärnvapen. Armén har intresse av att upprätthålla illusionen om Indien som ett hot, eftersom den på så sätt får behålla en stor budget och många privilegier.

2011-22 s 29
"Clinton åkte till Pakistan för att reda upp misshälligheter"
Utrikesminister Hillary Clinton besökte nyligen Pakistan för att få en uppfattning om Pakistans beredskap att verkligen bekämpa islamisk extremism och dels försöka lappa ihop det ganska ansträngda förhållandet mellan Washington och Islamabad. Clinton och amiral Mullen träffade president Asif Ali Zardari men de ägnade större delen av besöket åt samtal med andra representanter för den pakistanska regimen och militären.

Kina
2011-22 s 30-31
"Missnöjet växer i Inre Mongoliet"
En konfrontation mellan gruvarbetare och boskapsherdar slutade i ett dödsfall, som i sin tur ledde till omfattande demonstrationer bland mongoliska ungdomar som protesterar mot att man tar deras land och traditioner från dem.
Inre Mongoliet har på senare år blivit Kinas största producent av kol och sällsynta jordmetaller. De kinesiska myndigheterna lägger beslag på betesmarker för gruvindustrin vilket leder till konfrontationer mellan boskapsskötare och gruvarbetare. De kinesiska myndigheterna ogillar tecken på oroligheter i områden med stora etniska minoriteter. Det har skärpts av en internetkampanj som propagerar för "en jasminrevolution" i Kina.