Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 Tempus
2007 v 43

Tidskriften

tidigare veckor: 28 29/30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41
 42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  
2007: 01/2  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29/30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42  

Bödlar, finns dom?

Går det att ta livet av en mördare på ett humant sätt? I USA har denna fråga lett till en bisarr debatt.

JÖRG BLECH
Washington
Avrättningen i Lucasville i Ohio verkade vara avslutad när Joseph Clark plötsligt lyfte på huvudet och stönade: ”Det fungerar inte!”.
Bödlarna drog förskräckt för förhänget framför glasrutan som skilde den dödsdömde från vittnena och skyndade sig att ge mördaren ytterligare en giftspruta. Efter 35 minuter drogs förhänget bort igen, men skådespelet var inte över ännu. Clark försökte om och om igen säga någonting. Avrättningen tog 86 minuter.

Vittnesmål om bödlar som inte har hanterat giftsprutor korrekt hörs ganska ofta. I fängelset i Starke i Florida kippade en dödsdömt mördare efter andan i 34 minuter efter injektionen innan han dog.
Sedan dödsstraffet återinfördes 1976 har 929 människor avrättats med giftspruta i USA. Av dessa har ”ett fyrtiotal gått snett”, klagar narkosläkaren William Lanier, som också är chefredaktör för tidskriften Mayo Clinic Proceedings.
Före nästa sommar skall USAs högsta domstol ha avgjort om avrättningen medelst giftspruta innebär ”en grym och ovanlig bestraffning”, som i så fall strider mot den amerikanska författningen. Utredningen om giftsprutans användning gäller den utan jämförelse vanligaste avrättningsmetoden i USA. Den används i 37 av de 38 amerikanska delstater där dödsstraff tillämpas.
Det kan hända att högsta domstolens efterforskningar leder till att dödsdomar inte verkställs tills vidare i USA. Justitieministern i Oklahoma har till exempel beslutat att inga avrättningar skall verkställas förrän högsta domstolen har sagt sitt. Och till och med i Texas, där dödsstraff verkställs oftare än i andra delstater, finns beslut om att suspendera avrättningarna.

Debatten om ”den dödliga injektionen” speglar amerikanernas ambivalenta syn på dödsstraffet. Majoriteten av amerikanerna är å ena sidan för att skicka dömda mördare i döden, men avrättningen får å andra sidan inte vara brutal eller smärtsam.
Amerikanska bödlar letar sedan flera decennier tillbaka efter en ”human” avrättningsmetod. Arkebuseringsplutoner, som användes i Utah, bedömdes ganska snabbt som alldeles för brutalt. Hängning underkändes också, eftersom offer kunde bli hängande i 45 minuter om fallhöjden inte var tillräckligt hög. Om fallhöjden är för hög kan huvudet slitas av.
Döden i gaskammare tar för lång tid. När Donald Hardin i Arizona förgasades 1992 blev närvarande justitieminister så illamående att han kastade upp. Den elektriska stolen är omstridd, eftersom det finns risk för bränder och brännskador. I Florida började huvudet brinna på två offer.
När det 1977 var dags att reparera den elektriska stolen i Oklahoma fick delstatens chefsbödel, Jay Chapman, uppdraget att utveckla ett alternativ. Han skrev namnet på tre ämnen på ett papper: först narkosmedlet thiopentalnatrium, som bedövar den dödsdömdes känsel, sedan förlamningsmedlet pankuroniumbromid, som förhindrar ryckningar i kroppen, och slutligen kaliumklorid, som stannar hjärtat.

Substanserna kan förstås bara verka som planerat om de injiceras korrekt i venen, och det är i detta skede som bödlarna begår misstag.
Många bödlar genomför avrättningar mycket sällan med kanske flera års mellanrum, och de saknar således erfarenhet. Därför händer det att injektionsnålen sticks in i muskelvävnad eller att de olika gifterna blandas ihop.
På grund av misstag händer det att förlamningsmedlet ibland verkar för snabbt, och då avlider den dödsdömde långsamt och i smärta. I andra fall har kaliumkloriden verkat först, vilket leder till en mycket smärtsam död.
Därför kräver nu många att läkare skall verkställa avrättningarna. ”Vore det inte bättre om fackmän utförde avrättningarna, så att de blir snabba och smärtfria”, undrar narkosläkaren David Waisel vid Barnsjukhuset i Boston.
Men Waisel är ett undantag. Hans förslag strider mot läkareden och bortser från verkligheten. Många dödsdömda interner är nämligen kraftigt överviktiga och har använt droger under många år i fängelse, vilket gör att inte ens den skickligaste läkare kan vara säker på att hitta en ven direkt.
Många läkare vill hellre avskaffa dödsstraffet helt och hållet. Vad högsta domstolen än kommer fram till är kirurgen Leonidas Koniaris vid universitetssjukhuset i Miami helt övertygad om att giftsprutan hör till det förgångna. ”Den är en avskyvärd förvanskning av ett läkemedel”, säger han.
© 2007 TEMPUS/Der Spiegel

Avrättningar i USA sedan 1976: 1099
Giftspruta 929
Elektriska stolen 154
Gaskammare 11
Hängning 3
Arkebusering 2