Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 Tempus
2007 v 43

Tidskriften

tidigare veckor: 28 29/30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41
 42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  
2007: 01/2  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29/30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42  

Den andra kurdiska fronten

Alla känner till PKK, Turkiet och faran av väpnad konflikt i norra Irak. Till saken hör också att det finns en iranskkurdisk gerillagrupp, som också gömmer sig i Irak men som anfaller inne i Iran. Denna grupp, PJAK, har ett visst mått av samröre med den turkkurdiska gruppen PKK.

RICHARD A OPPEL
Bagdad
Dödliga räder in i Turkiet av militanta kurder, som gömmer sig norra Irak, är för närvarande föremål för intensiva diplomatiska initiativ. Turkiet hotar att invadera Irak, och USA vädjar om återhållsamhet samtidigt som det uttrycker förståelse för Turkiets vrede och irritation.
Bortom offentlighetens ljus ökar faran för en annan strid, som är otäckt lik den ovan nämnda, men denna utkämpas vid Iraks gräns mot Iran. Kurdiska gerillasoldater lägger sig i bakhåll för och dödar iranska soldater, varefter de drar sig tillbaka till sina gömställen i Irak.
Amerikanerna hyser ingen större sympati med iranierna i detta fall. Teheran hävdar till och med att Washington stöder den iranska gerillan, en anklagelse som USA förnekar. Sant eller inte – klart är att denna konflikt, liksom den turkiska, är potentiellt explosiv.

Under en resa nyligen till gränsen mellan Iran och Irak intervjuade denne reporter Salih Shevger, en iranskkurdisk gerillasoldat, som från sin postering på toppen av ett 3 000 meter högt berg höll utkik mot iranska militärposteringar på bergstoppar ca sex kilometer längre bort.
Shevger och hans kamrater berättade om hur de överraskat en iransk patrull mellan de iranska baserna några dagar tidigare. De hade dödat tre iranska soldater och tagit en till fånga. ”De satt bara och pratade på en kulle, och vi smög fram och besköt dem från två håll”, säger Bayram Gabar, som förde befälet under räden och som i likhet med sina kamrater använder ett nom de guerre.
Gerillasoldaterna från Partiet för fritt liv i Kurdistan, PJAK, gör uppror i Iran och har många nära band med Kurdistans arbetarparti, PKK, den kurdiska gerilla som bekämpar den turkiska regeringen.

De iranska kurderna kontrollerar, liksom PKK, vissa delar av den karga, otillgängliga gränsregionen, och de gör rutinmässiga räder in i Iran från sina gömställen i Irak. Amerikanerna kallar PKK för terrorister, men de iranskkurdiska ledarna hävdar att PJAK har haft ”direkta eller indirekta diskussioner” med amerikanska regeringsföreträdare. De vill inte avslöja detaljer om diskussionerna eller på vilken nivå samtalen fördes, men de säger att PJAKs ledare, Rahman Haj-Ahmadi, besökte Washington i somras, även om det är oklart exakt vem han träffade där.
Biryar Gabar, en av de elva i PJAKs ledningsgrupp, påstår att det har förekommit ”normal dialog” med amerikanska regeringsrepresentanter. En av hans livvakter påstår att gruppen träffade amerikaner i Kirkuk i Irak i fjol.

De iranska myndigheterna anklagar USA för att förse den kurdiska gerillan med materiel och utnyttja den som ställföreträdande krigförare. USA förnekar anklagelserna. ”USA samarbetar inte med eller ger råd till PJAK”, säger en militär talesman i Bagdad, kommendörkapten Scott Rye.
En högt uppsatt amerikansk diplomat säger att det inte har förekommit några officiella kontakter med den iranska gruppen och att han inte känner till något stöd från USA. Han hävdar också att Haj-Ahmadi inte träffade någon representant för den amerikanska administrationen under sitt besök i Washington.
Eftersom PKK står på det amerikanska utrikesdepartementets lista över terroristorganisationer och allt stöd till sådana organisationer är olagligt vill USA också undvika alla misstankar om att det samarbetar med PJAK.
Gerillaledare hävdar att USA definierar PKK som terrororganisation bara därför att organisationen bekämpar Turkiet, som är en viktig allierad för USA. PJAK slipper terroriststämpeln därför att det bekämpar den iranska regeringen, som ju inte är USAs bästa vän.
Faktum är att de båda grupperna i mångt och mycket tycks vara en och samma och dela samma mål: med våld försöker de skapa nya autonoma områden och vinna rättigheter för kurderna i Iran och Turkiet. De har gemensamma ledare, delar logistik och lojaliteten mot Abdullah Öcalan, PKK-ledaren som sitter fängslad i Turkiet.

Majoriteten av kurderna är sunnimuslimer, men gerillarörelserna tar avstånd från islamisk fundamentalism. De har sina rötter i marxistiska rörelser och förespråkar alltjämt det som de kallar för ”vetenskaplig socialism”, och de bejakar kvinnans rättigheter.
Efter det att skärmytslingarna mellan gerillan och den iranska militären intensifierades tidigare i år började den iranska militären att i augusti skjuta granater mot gränsbyar, vilket drev många bybor på flykt och dödade deras boskap. Granatattacker kritiserades hårt av Iraks ledare, som fördömde dem som oproportionerligt brutala.
Men av intervjuer med gerillasoldater förstår man att de förmodligen åsamkade Iran stor skada. Det är visserligen omöjligt att bekräfta påståendena, men PKK-ledaren Murat Karayilan hävdar att PJAK-soldater har dödat minst 150 iranska soldater och myndighetsrepresentanter sedan i augusti. Enligt Biryar Gabar dödades 108 iranier bara i augusti.
Gruppen framhåller att intensiteten i dess operationer varierar med intensiteten i de iranska myndigheternas förtryck mot kurder i Iran.

PJAK-gerillan planerar sina operationer i små baser i dalgångarna där de har elgeneratorer, satellit-TV, brunnar och grönsaksodlingar. Man har byggt flera begravningsplatser dit de flyttar krigare som har dödats tidigare och där de förbereder plats åt dem som kommer att dö. Fotografier av fler än hundra döda krigare, inklusive kvinnor, täcker väggarna på en byggnad inne på begravningsplatsen.
Uppe i bergen, där de stannar i mer än ett år i sträck, lever krigarna mycket spartanskt på soppa, te, ris, vatten och bröd som de bakar själva över öppen eld. De har tält och sovsäckar, men inte mer än att de kan bära allt på ryggen. Det går extremt fort att bryta läger och ge sig iväg i händelse av fara.
Gerillasoldaterna är specialister på snabba attacker, och de är vana vid den tunna luften på 3 000 meters höjd, där de klättrar och vandrar i mycket svårframkomlig terräng. De skickar in små grupper i Iran utrustade med Kalasjnikovgevär, granater och rysktillverkade prickskyttegevär. Dessa grupper attackerar vanligtvis några få soldater i utkanten av en större grupp, berättar den 22-årige irankurden Sadun Edesa, som berättar att han har deltagit i kriget i fem år. Nyligen var han med och dödade fem iranska soldater.
De iranska myndigheterna har inga officiella uppgifter om hur många iranska soldater som har dödats, men parlamentarikern Jalal Jalilizadeh, som är kurd, uppskattar antalet till omkring 100 det senaste året. Han bekräftar också flera av de attacker, som gerillan har berättat om, inklusive nedskjutningen av en iransk helikopter nära gränsen i september, när sex iranska soldater dödades.

Ingenting tyder på att PJAK kommer att överge den väpnade kampen. Men PJAKs intensifierade attacker inne i Iran i år är ett bekymmer också för Kurdistans Patriotiska Unionen (PUK), som är det dominerande politiska partiet i östra irakiska Kurdistan, där man betraktar Iran som en viktig handelspartner. Gerillasoldaterna anser, å sin sida, att PUK, vars ledare är Iraks federale president, Jalal Talabani, går Irans ärenden.
Spänningen mellan PUK och gerillan ledde av allt att döma till en sammanstötning i slutet av augusti, när gerillasoldater trängde in från Iran och anfölls av Peshmerga, som är PUKs väpnade styrkor.
PKK-ledaren Karayilan berättar att han omedelbart ringde upp en kollega i PUK, som berättade att partiet ”stod under hård press från Iran”.
Talabani har uppmanat gerillagrupperna att lägga ned sina vapen eller försvinna från gränsregionen.
En nära medarbetare till Talabani erkänner emellertid att ”folket (d v s det kurdiska) skulle vända sig emot oss om regeringen på allvar gick emot gerillagrupperna”.
© 2007 TEMPUS/International Herald Tribune