Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 Tempus
2007 v 41

Tidskriften

tidigare veckor: 28 29/30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41
 42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  
2007: 01/2  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29/30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40    

Staden med de tomma klostren

Generalerna i Burma krossade munkrevolten och har satt tusentals munkar i fångläger. Nu har de också inlett jakten på journalister som har stannat kvar i landet.

JÜRGEN KREMB
Rangoon, Burma
Sammankomsten är extremt farlig för båda sidor, men den underjordiska oppositionen i Burma insisterar på att mötet skall äga rum. ”Det finns inget annat sätt för oss att bevisa att regeringens propaganda är en enda stor lögn”, säger en talesman.
Det dröjer två dagar innan mötet med en demonstrationsledare i Rangoon kan äga rum, men en kväll står den utlovade taxin och väntar på i förväg avtalad plats. Bilen är en symbol för det katastrofala ekonomiska läget i Sydostasiens fattighus: det saknas klädsel på bilens säten, och stoppningen är helt trasig. Dörren på passagerarsidan hänger helt lös. Efter en timmes färd i cirklar rullar taxin in på en mörklagd bakgård till en enfamiljshus i trä i den östra delen av femmiljonerstaden Rangoon.

Den senige man som tar emot är civil och har renrakat huvud. Han talar utmärkt engelska och presenterar sig som ledaren för ”de burmesiska munkarnas förbund”, som gick i spetsen för de omfattande protestdemonstrationerna för ett par veckor sedan. ”Kalla mig U Min”, säger han.
Klockan är halv nio på kvällen, och tiden för samtal är kort, eftersom utegångsförbud inträder klockan tio. ”Det är inte sant att demonstrationerna är över”, säger U Min. I Sittwe, i västra Arakanstaten, är motståndskampen intakt. Men U Min vet att den kommer att krossas där också.
”Vi har skickat hem alla noviser till deras hembyar”, berättar han. Överallt i Burma har munkar torterats de senaste veckorna, säger U Min. I närheten av den plats där han tar emot hittades för någon dag sedan liket av en man i röd munkkåpa i en avloppskanal. Också i norra Burma, i Shanstaten, har ett flertal döda munkar plockats upp ur olika vattendrag.
”Hundratals människor har dödats, vi kommer nog aldrig att få veta exakt hur många”, säger U Min, som tillägger att militären hade order om att inte lämna kvar några lik på gatorna och att bränna de dödade så fort som möjligt.

Det som chockerade U Min allra mest var en händelse som tilldrog sig alldeles i början av massdemonstrationerna.
Han ingick i en grupp munkar, som sjungande och bedjande begav sig till Shwedagonpagodens trappa. Högst upp stod militärer, som öppnade eld mot munkarna, berättar U Min. ”Det är som om man skulle skjuta ned prästerna i Peterskyrkan. Det burmesiska folket sjuder av vrede, och vi kommer inte att vänta i 19 år till”, säger U Min när han tar farväl.
Men folket sjuder också av rädsla. Till skillnad från sommaren 1988, när soldater sköt rakt in i folkmassorna och mejade ned minst 3 000 demonstranter på Rangoons gator, agerar militärjuntans spårhundar nattetid den här gången. I skydd av nattens mörker undanröjer de regimmotståndare och alla som misstänks för att ha deltagit i demonstrationerna.

Jakten pågår för fullt i Södra Okkkalapa, ett slumområde i östra Rangoon. Här fortsatte motståndet mot regimen långt efter det att militären hade slagit ned demonstrationerna i stadens centrum. När soldaterna tänkte storma ett kloster på Biezar Yaniargatan där munkarna gjorde hårt motstånd ställde sig områdets invånare i vägen. I Södra Okkalapa har invånarna ingenting att förlora. Här bor daglönare och fattiga stackare; här förtjänar ett hushåll sällan mer än motsvarande sex kronor per dag. Ett kilo ris kostar 40 gånger så mycket.
När soldaterna ryckte fram mot klostret strömmade människorna plötsligt ut på gatorna, men de kunde inte uträtta särskilt mycket. Soldaterna började hugga vilt med sina bajonetter, och inne i klostret iscensattes ett blodbad.
Buddas söner, som inte får använda våld, gjorde inget fysiskt motstånd. ”Munkarna tvingades ställa sig på rad, och sedan krossade soldaterna deras huvuden mot en stenvägg”, berättar ett vittne.
Det finns inga oberoende bekräftelser av händelser som denna.

I förra veckan påstod militären via den statliga radion att utländska sabotörer uppehåller sig olagligt i landet förklädda som journalister. ”Vi kommer att fånga in dem”, varnade kommentatorn.
Det var en varning till omvärlden men framför allt till den interna motståndsrörelsen. Burmeser, som avslöjas med att tala med journalister, förs bort. I Södra Okkalapa står militära lastbilar utanför det upproriska klostret dygnet runt.
Amerikanska diplomater, som de senaste dagarna har sökt sig till klostren i Rangoon, upptäckte att det inte fanns några munkar i minst 15 av anläggningarna. Sulepagoden i Rangoons hjärta är ockuperad av militären; soldaterna springer omkring mellan buddastatyerna i stövlar och vanhelgar platsen.
I förstäderna härjar Swan-Arr-Shinmilisen nattetid. Dess medlemmar är utrustade med bambukäppar, knivar och påkar. De är smågangstrar som utför regimens smutsiga arbete. Bara i Rangoon har militärjuntan inrättat tre interneringsläger. Ett av dem ligger där det förr fanns en galoppbana, och en annan påstås ligga i den internationella flygplatsen Mingaladon. Omkring 800 munkar har låsts in i Tekniska institutet, där snickare de senaste dagarna har tillverkat 300 celler om tre gånger tre meter. Eftersom många munkar fortfarande vägrar att ta emot allmosor av militären är de mitt uppe i en ofrivillig hungerstrejk.

Utegångsförbudet gäller egentligen bara mellan 22 på kvällen och 4 på morgonen, men i Rangoons utkanter blockerar soldater varje kväll gatorna redan vid sextiden. När mörkret faller sitter befolkningen i husarrest.
”Inte ens detta brutala förtryck kommer att göra slut på krisen”, påpekar en burmesisk vetenskapsman. Det faktum att han är ekonomisk rådgivare till regeringen innebär ett visst skydd. Han bär rutig omlottkjol och välstruken vit skjorta; han vill inte uppge sitt namn. ”Det som vi har bevittnat den senaste tiden var en hungerrevolt”, säger han och tillägger att militären struntar blankt i vad som händer med folket.
Det faktum att FNs sändebud, Ibrahim Gambari, fick tillåtelse att träffa oppositionsledaren Aung San Suu Kyi två gånger väckte ett visst mått av hopp bland landets intellektuella.
Mellan de båda mötena med Aung San Suu Kyi talade nigerianen Gambari också med juntaledaren Than Shwe. Enligt vetenskapsmannen kan de mjuka påtryckningarna från Kina och Asean-ländernas ovanligt skarpa fördömande ändå ha påverkat regimen. I förra veckan förklarade sig i alla fall Than Shwe via de statliga medierna beredd att ”under vissa villkor träffa the Lady” (som Aung San Suu Kyi kallas).

Hoppet om frihet i Burma är nästan dött. Under själva upproret spekulerades om en eventuell spricka inom militären. Spekulationerna underblåstes av ett foto, som juntatidningen ”Myanmars nya ljus” publicerade efter FN-sändebudets besök. På fotot ser man Gambari med fyra av topparna i ”Statsrådet för fred och utveckling” (som juntan kallar sig själv). Men den uppmärksamme anar ett litet fysiskt avstånd mellan juntachefen Than Shwe och de övriga militärerna – vad betyder det? Och håller inte högste generalen Gambari i handen?
Men när Gambari träffade sin chef, FNs generalsekreterare Ban Ki-moon, var hans trista budskap att uppdraget hade misslyckats.
© 2007 TEMPUS/Der Spiegel