Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 Tempus
2007 v 23

Tidskriften

tidigare veckor:  19  20  21  22  23  24  25  26  27 
 
28 29/30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41
 42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  2007: 01/2  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  


Den stora sandlådan

Marockos kung vill lösa konflikten om Västsahara. Västmakterna gläds åt försöken att bryta dödläget i ökenlandet, eftersom man befarar att det är en tillflyktsort för terrorister.

Mulai Hamdi Uld al-Rashid vet hur man tjänar pengar på öknen. Den flintskallige borgmästaren i Ajun i Västsahara står i fönstret på sitt kontor och ler försonligt. Han har fått nog av sanden som blåser genom hans stad och ibland begraver hela hus. Nu låter han forsla sanden till Kanarieöarna, där stränderna krymper och kusten blir allt klippigare.
Detta är bara ett av många initiativ. Snart skall hans stad även ta emot turister. Charterturisterna på Kanarieöarna har bara en halvtimmes flygresa för att ta sig från exempelvis Las Palmas till Ajun, där man kan erbjuda kamelritter, danser och teceremonier.
Det är klart att man först måste lösa problemet med de dåliga rubrikerna, erkänner borgmästaren. Västsahara har inte rykte om sig att vara ett semesterparadis för beduinromantiker precis. Men Uld al-Rashid är optimistisk. Han är, när allt kommer omkring, ledamot i ”Kungens konsultativa råd för Saharafrågor”, och i denna egenskap har han medverkat i framtagningen av en autonomiplan för Västsahara.

”Autonomi”, ropar han och går fram och tillbaka i sitt kontor. ”Tänk er vad det skulle betyda: ett eget parlament och en egen regering. Då skulle vi kunna tackla alla våra problem. Det är bara en tidsfråga innan flyktinglägren försvinner och Polisario ger upp sin kamp”.
Utanför al-Rashids kontor för vinden med sig damm över torget. Män och kvinnor i traditionella, fotsida dräkter går hukande mot vinden över torget. Vita FN-jeepar patrullerar. FN har funnits i Västsahara i 16 år för att övervaka ett vapenstillestånd mellan Marocko och den västsahariska självständighetsrörelsen Frente Polisario. I FNs uppdrag ingår också att organisera en folkomröstning om regionens politiska status.
Västsahara är Afrikas långvarigaste territorialkonflikt. Det är en konflikt från avkoloniseringen, som förvaltades av Förenta nationerna.
Striden gäller en landremsa omfattande knappt 270 000 kvadratkilometer sand- och stenöken, men också rika fiskevatten och fosfatreserver, som fram till 1975 utnyttjades av Spanien.
När kolonialmakten drog sig tillbaka besatte Marocko den afrikanska Atlantkustens mest glesbefolkade land. När 350 000 av den dåvarande kung Hassan II:s undersåtar tågade in i regionen beväpnade endast med Islams gröna flaggor gick detta till historien som ”den gröna marschen”.
Monarken gjorde ”historiska anspråk” gällande, och faktum är att på medeltiden svor sahariska nomadstammar trohetsed till sultanerna i norr.

Men en grupp sahariska befrielsekämpar, Frente Polisario, krävde självbestämmanderätt för sitt folk och en egen stat. De utmanade ockupationsmakten i ett seglivat gerillakrig, som stöddes av framför allt Marockos ärkefiende, Algeriet, som ville etablera en satellitstat med tillgång till Atlanten.
1976 utropade Polisario ”Demokratiska arabiska republiken Sahara”. De flesta krigsflyktingar sökte skydd i den algeriska ökenstaden Tindouf, där de upprättade en enorm tältstad, som finns kvar än i dag.
Kriget slutade 1991, men den av FN stipulerade folkomröstningen ägde aldrig rum. Utgångspositionerna var alltför oförsonliga: Marocko kunde inte ens tänka sig att förhandla om ”den sydliga provinsens” självständighet, och Polisario förkastade alla kompromissförslag, som inte inbegrep en suverän Saharastat.
”Förenta nationerna har inte funnit någon lösning på problemet”, klagade dåvarande generalsekreteraren Kofi Annan 2002. Fredsuppdraget i Sahara har bara medfört kostnader – ”nästan en halv miljard dollar”.
FNs uppdrag i Sahara förlängs rutinmässigt var sjätte månad av FNs säkerhetsråd.

Vem äger egentligen ökenlandet Västsahara? – den stora sandlådan, som FNs medarbetare kallar området.
För Marockos inrikesminister, Chakib Benmoussa, kan man inte ens ställa frågan. I flera veckor reste inrikesministern på kung Mohammed VI:s uppdrag tillsammans med två statssekreterare till Washington och därifrån till Moskva, Paris och Beijing för att förklara för världen att det mest fördelaktiga är ett partiellt autonomt Västsahara.
Marocko har gjort lösningen av den gamla konflikten till en prestigefråga. Det handlar nämligen inte bara om herraväldet över ett stycke öken, betonar Benmoussa.
”Det handlar om Europas säkerhet”, säger han. ”Det handlar om islamistiska utbildningsläger och vapensmuggling mitt i Sahara. Det är ett stort område, och vem skall kontrollera det? Polisario?”
Med detta argument träffar Benmoussa en känslig punkt hos de västerländska regeringarna. Efter den senaste tidens terrorattentat och självmordsattentat i Nordafrika är europeiska och amerikanska diplomater övertygade om att Marocko skulle kunna bidra till regional stabilitet. Västerländska underrättelsetjänster misstänker att ingenmanslandet mellan Algeriet, Mali och Mauretanien fungerar som en tillflyktsort för islamistiska terrorister.

Man befarar helt enkelt att ett oavhängigt Västsahara skulle vara för svagt för att mota bort potentiella terrorister. En autonom region under marockansk flagg skulle däremot kunna vara stark nog för att hindra att regionen blir grogrund för terrorism.
Framför allt Frankrike och USA betecknar autonomiplanen som ”en historisk chans”, ”lovvärd” och ”konstruktiv”. Till och med den spanska regeringen har slutit upp bakom Marocko, i första hand för att få hjälp med att stoppa den växande flyktingströmmen från Nordafrika.
Polisarios skyddsmakt, Algeriet, följer utvecklingen med obehag. Regeringen i Alger utmanas visserligen av en ny terrorfas på hemmaplan, men misstron mot Marocko är alldeles för djup för att ett samarbete skall etableras. Priset för ett eventuellt samarbete är väl också för högt, eftersom Alger förmodligen skulle tvingas överge Polisario och dess ledare i Tindouf.

Brahim Laghzal är en saharier som länge sympatiserade med Polisario. Förstulet står han nu på innangården till hotell Parador i Ajun, som på den spanska kolonialtiden var ett kasino för officerare. Laghzal suger nervöst på glasögonskalmen och ser sig omkring innan han sätter sig vid det uppställda förhandlingsbordet. Vaksamhet har blivit rutin hos honom. Förr skulle han aldrig ha vågat besöka hotellet, som frekventeras av bl a personal från det marockanska inrikesdepartementet.
Laghzal har suttit i militärfängelse, där han torterades, därför att han hade propagandamaterial från Polisario i sin ägo. I protest mot förhållandena i fängelset började han hungerstrejka. Detta var i december 1999. Två år senare benådades han av kung Mohammed VI.
Benådningen av Laghzal och andra tolkades som att en ny era hade börjat. I Rabat talade man om demokrati och reformer. Kungen tillsatte en kommission, som fick uppdraget att utreda de värsta brotten mot de mänskliga rättigheterna under den förre kungens regim och att fastställa kompensation till offren. För första gången någonsin gjorde en arabisk stat upp med sitt förflutna.

Idag sitter Laghzal i samma institution som några av hans f d fiender: ”Kungliga konsultativa rådet för Saharafrågor”. Den f d statsfienden skall också ha ett ord med i laget i förhandlingarna om autonomi, även om det är många som ogillar det han har att säga: ”Marocko befinner sig under den nuvarande kungen på en demokratisk väg, detta är vår chans – men det finns risker också. Ingen vet om element ur den gamla politiska eliten kommer att återta makten och ifrågasätta demokratin”, säger Laghzal.
Laghzal tror inte längre på en självständig Västsaharastat styrd av Polisario. Han anser att separatisterna har gått till överdrift. Det finns ingen demokrati i denna självständighetsrörelse, som grundades under det kalla kriget.
Sahariernas gamla stamkultur är förstörd, säger Laghzal. ”Enda lösningen är autonomi av det slag som baskerna katalanerna och skottarna i Europa åtnjuter”, tror Laghzal.

Alla är inte lika övertygade. ”Marocko må ha förändrats, men för oss här i Västsahara är allt som förr”, säger människorättsaktivisten Brahim Dahan, som arbetar i Ajun och som anser sig tillhöra Polisario. Han hälsar utländska journalister med orden: ”Välkommen till vårt land, trots att det är ockuperat!”.
Hans vän, advokaten Asfari al-Naama, anser att allting är värre under den nye kungen än under den gamle. Förr, säger han, betraktade Marocko saharierna som åtminstone jämbördiga krigsmotståndare, men vid det här laget har Marocko befolkat hela regionen och beslagtagit ekonomin. Från norr strömmar nybyggare, vilket har lett till att saharierna är en minoritet i sitt eget land. ”Detta kan vi inte acceptera, vår kamp måste fortsätta”, säger al-Naama.
Ett statligt marockanskt bolag bryter varje år omkring 2,4 miljoner ton fosfat i Västsahara. Ett drygt tio mil långt transportband för fosfaten från gruvorten Bu Craa till Atlantkusten. Fabriker i Casablanca förädlar därefter råvaran till konstgödsel. Det är en mycket lönsam hantering. Västsahara tros också ha oljereserver.

Marocko investerar årligen drygt en miljard dollar i Västsahara. Om några få år kommer spanjorernas förr sömniga garnisonsstad, Ajun, att vara ett industricentrum i snabb utveckling med flygplats och fotbollsstadion.
Höga löner och skattefördelar lockar affärsmän, militärer, byråkrater – och korruptionen.
Saharierna reagerar med blandade känslor. Samtidigt som Polisario och dess sympatisörer brukade lamslå fosfatgruvorna var det andra som slöt upp bakom moderniseringsoffensiven.
En av dem var Hassan Mulainin, som leder en konsultfirma och som framhåller fördelarna med Ajun, där det tar ett dygn att grunda ett nytt företag och där läs- och skrivkunnigheten ligger långt över det nationella genomsnittet i Marocko.

Marocko gör mycket, men den utlovade folkomröstningen om Västsaharas status blir inte av. Inrikesminister Benmoussa har en förklaring: ”Vem är saharier egentligen?”.
Det är nämligen oklart vem som har rösträtt i en eventuell folkomröstning. De nomadiska saharierna, som lever utspridda i flera länder, verkar vara ett folk utan gränser. 1975 fick de för första gången tillfälle att kräva en egen stat.
Striden om rivaliserande väljarlistor och de ca 100 000 marockanska nybyggarna har gång på gång resulterat i att folkomröstningen har skjutits upp.
När ”Arabiska republiken Sahara” fyllde 31 år i februari såg Polisarioledaren och den virtuella statens president, Mohammed Abd al-Asis, till att berätta för flyktingarna i Tindouf vad han tycker om autonomiplanen. Inför ett tusental infanterister och några kamelryttare uppmanade han sina undersåtar att var och en för sig bestämma vilken flagga de ville leva under.
De flesta inser att de ca 90 000 flyktingarna i Tindouf aldrig kommer att återvända till en självständig ökenstat. Och borta i Ajun vid Atlantkusten förbereder sig borgmästare al-Rashid för tiden efter Polisario.
DANIEL STEINVORTH
Ajun, Västsahara
© 2007 TEMPUS/Der Spiegel