Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 Tempus
2007 v 23

Tidskriften

tidigare veckor:  19  20  21  22  23  24  25  26  27 
 
28 29/30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41
 42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  2007: 01/2  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  


Sarkozy inför sin internationella debut

När Frankrikes president, Nicolas Sarkozy, sammankallade sin första internationella presskonferens sedan han tillträdde sin post i förra månaden ansträngde han sig för att verka informell.

Frankrikes nye statsöverhuvud kom till presskonferensen i Napoléonsalen i Elyséepalatset i uppkavlade skjortärmar. Han talade om sin diplomatiska debut på den globala scenen i samband med G8-mötet i Tyskland samtidigt som han stoppade i sig ett antal korvskivor, som stod framdukade. Han skruvade lite på sig i länstolen med en grön brokadklädsel och lade än det ena än det andra benet i kors. Vid ett tillfälle svalde han ett stort piller – utan vatten.
Informaliteten upphörde dock när det handlade om inspelningsapparater. Före den timslånga konversationen med utländska reportrar beordrade Sarkozy att alla bandspelare skulle stängas av.
”Vi gör det här off the record och sedan specificerar vi vad som är on record”, sade Sarkozy.

Sarkozy har varit president i bara ca tre veckor, men han utstrålar redan stort självförtroende, till och med kaxighet när han berör några av utrikespolitikens mest krångliga områden, och han är mycket säker i sitt umgänge med nyhetsmedier. Samtidigt som han uttrycker stor beundran för USA kritiserar han Bushs regering för dess hållning när det gäller den globala uppvärmningen, vilket antyder att det uppstå motsättningar också mellan Bushs och Sarkozys regeringar.
”Man kan inte vara först och störst i världen och sedan säga till världen att man inte är intresserad av klimatförändringen och att man skall lösa problemet med teknikens hjälp”, sade Sarkozy. ”Det är inte möjligt, och det ligger inte ens i USAs eget intresse. Detta är inte ett aggressivt utfall, utan mitt yttrande bottnar i djup övertygelse”.
Sarkozy refererade här till Bushs oväntade förslag om en icke bindande process, som skulle löpa parallellt med Förenta nationernas klimatprogram. Bushs förslag inkluderar investeringar i energieffektiva tekniker, men det definierar inga konkreta mål för utsläppsminskningar.

Förslaget kritiserades hårt av flera europeiska regeringar, som tycker att det var ett meningslöst initiativ, som bara förstärkte oenigheten inför G8-mötet.
Sarkozy sade dock att det är uppmuntrande att Bush tycks ha insett att det finns ett globalt problem som heter uppvärmning. ”Men det räcker inte med insikt”, tillade Sarkozy.
Syftet med det bilaterala mötet mellan Sarkozy och Bush på fredagen är, enligt Sarkozy, att ”understryka min vilja att samarbeta med USA”, sade Sarkozy, som dock underströk att Frankrikes roll aldrig är betjäntens.
När det gäller Afghanistan, där Bushs regering vill att Frankrike och andra länder med soldater där skall utöka sina insatser. Sarkozy framhöll att de franska soldaterna kommer att stanna så länge de behövs, och han tänkte också ta upp frågan direkt med Bush på fredag.
”Vi har inte uppdraget att stanna för evigt i Afghanistan, men att dra sig ur nu vore detsamma som en uppvisning i oenighet med våra allierade”, sade Sarkozy, som anser att det är viktigt att hitta en lösning ”mellan ytterligheterna” och att intensifiera utbildningen av den afghanska armén.

När det gäller kontakterna med Vladimir Putin och Ryssland eftersträvar Sarkozy ”ett strategiskt partnerskap och mycket vänliga relationer”, absolut inte konfrontation.
Sarkozy anser att personliga kontakter är viktiga för att lösa diplomatiska problem, och han är angelägen om att lära känna Putin och dennes bekymmer och farhågor.
Sarkozy ville inte uttala sig om Amerikas planer på ett antiraketsystem i Tjeckien och Polen, utan han underströk bara att dialog är enda sättet att lösa den diplomatiska kris, som har uppstått med anledning av raketförsvarssystemet.
”Vi måste prata med dem”, sade Sarkozy om ryssarna. Han anser emellertid att just denna fråga bör avhandlas i NATO och inte på ett G8-möte.
Putin har hotat med att rikta raketer mot mål i Europa om USA fortskrider med planerna på raketförsvaret.
När det gäller Irak anser Sarkozy att hans företrädare Jacques Chirac ”fattade ett gott beslut” om att inte skicka franska soldater till Irak. Sarkozy ville emellertid inte diskutera en möjligt avslutningsstrategi för de amerikanska styrkorna. ”Jag tycker inte att ett land, som inte är involverat i Irak, har rätt att svara på sådana frågor”, sade han.
Efter intervjun gick Sarkozys medarbetare med på att nästan allt som hade sagts kunde offentliggöras.
ELAINE SCIOLINO
Paris
© 2007 TEMPUS/The New York Times