Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 Tempus
2007 v 40

Tidskriften

tidigare veckor: 28 29/30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41
 42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  
2007: 01/2  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29/30 31 32 33 34 35 36 37 38 39   

Det som gör munkar arga

Militärjuntan i Burma har med sin våldsamma reaktion på munkarnas proteströrelse förspillt alla möjligheter att någonsin vinna ens en gnutta legitimitet.

SETH MYDANS
Bangkok
När de buddistiska munkarna i Burma marscherade på städernas gator i förra veckan och gick i spetsen för de största regimfientliga protesterna på två decennier var det en del munkar som höll sina tiggarskålar framför sig. Men i stället för att be om mat höll de skålarna upp och ned.
Detta var en mycket kraftfull markering i denna fromt buddistiska nation. Munkarna vägrade att ta emot allmosor från de militära härskarna och deras familjer, vilket i praktiken var en bannlysning från den religion, som är kärnan i burmesisk kultur.
Munkarnas gest var nyckeln till kraften i det uppror, som skakade Burma i förra veckan.

Bror mot bror
Myanmar – f d Burma – har ungefär lika många munkar som soldater. Militären styr med våld, men munkarna har den moraliska auktoriteten. Varenda soldat är beroende av munkarnas andliga godkännande, och även de högst uppsatta generalerna har behov av att hedra det religiösa etablissemanget. De påstår sig styra i dess namn.
Tiggeriet är en ritual som uttrycker en djup samhörighet mellan den vanliga buddisten och munken. ”Folket ger munkarna att äta, och munkarna hjälper folket att bättra på sina meriter”, säger Josef Silverstein, som är expert på Burma vid Rutgersuniversitetet. ”När munken vägrar att ta emot bryter han det band som förenar folket och munkarna sedan flera århundraden tillbaka”.
Munkarna utnyttjade i stället ett annorlunda och med grundläggande band till Burmas folk genom att gå i spetsen för förra veckans demonstrationer.
Burmas två största och mest etablerade institutioner – munkrörelsen och militären – konfronterade varandra. Båda består av ca 400 000 unga män, varav de flesta kommer från fattiga familjer. Många kan mycket väl ha varit bröder. Militärjuntan, som avskys av både munkarna och folket, har styrt landet i 19 år, men den har inga andra redskap än våld att ta till när marken gungar.

Aktivistisk tradition
Juntan beordrade soldaterna att skjuta, misshandla, gripa och förödmjuka de rödklädda munkarna, varmed den definitivt alienerade det prästerskap, vars stöd är dess enda legitimitet. Soldater omringade klostren och hindrade munkarna från att leda nya demonstrationer och från att gå sina rundor för att samla allmosor, som de lever på.
I Burma och andra buddistiska länder är det många som ser munkrollen som en livslång kallelse, men många unga män lever också munkliv under en kortare period, som kan vara från några månader till några år. Dessa unga munkar har nära kontakt med vanliga människors levnadsvillkor och bekymmer.
Burmesiska munkar har varit politiskt aktiva förut, mot det brittiska kolonialstyret och mot ett halvsekel av militär diktatur. Deras mest kända uppror på senare tid ägde rum 1990.
Munkarnas militanta motstånd mot britterna producerade den burmesiska buddismens mest kända politiska martyr, U Wisara, som dog i fängelse 1929 efter 166 dagars hungerstrejk. Hans staty står nära den stora, gyllene Shwedagonpagoden, som är Burmas heligaste helgedom och som var en viktig samlingspunkt i förra veckans demonstrationer i Rangoon.

Källan till all makt
Militärens attacker mot munkarna kom som en chock för många, som inte trodde att juntan skulle våga använda våld mot munkarna. Attackerna väckte naturligtvis folkets vrede.
Munkarna har emellertid inte alltid stått på barrikaderna. Det var studenter som ledde massprotesterna 1988, som förde juntan till makten efter en massaker.
Munkarnas makt ligger i stället i att det är de som ger härskarna legitimitet. ”Legitimitet i Burma handlar inte om hur regimen uppträder eller om mänskliga rättigheter som i väst”, säger Ingrid Jordt, professor i antropologi vid Wisconsinuniversitetet i Milwaukee, som är expert på burmesisk buddism. ”Legitimiteten kommer från den kraft och karma som munkarna ger härskarna, och det är därför som sangha är så viktigt för regeringen”, säger hon med hänvisning till den buddistiska hierarkin och det andliga status som munkarna förmedlar. ”Munkarna är källan till all makt”.
Juntan har vidtagit stora mått och steg för att identifiera sig med buddismen. I likhet med tidigare regimer har generalerna varit mycket aktiva när det gäller att bygga tempel, stödja klostren ekonomiskt och utföra religiöst symboliska handlingar. 1999 lät generalerna förgylla Shwedagonpagodens spira, som numera glittrar med 53 ton guld och 4 341 diamanter.
Förgyllningen av spiran var en riskfylld handling för en impopulär regim, en handling som egentligen bara får utföras av kungar och legitima härskare. När arbetet var färdigt höll hela nationen andan i väntan på att himlen skulle visa sitt misshag och sända ned en blixt eller skyfall. Men naturen förhöll sig neutral. ”Vi vann!”, ropade generalerna.

Skräckvälde
Men generalernas grepp om makten är inte och har aldrig varit säkert. De styr genom en hemlig underrättelsetjänst som håller ordning genom att skrämma. De har gripit tusentals politiska motståndare och de håller demokratiledaren Daw Aung San Suu Kyi i husarrest.
Mot denna bakgrund var de omfattande gatudemonstrationerna mycket modiga och befriande.
De började försiktigt 19 augusti efter det att en höjning av bensinpriset hade resulterat i dyrare transporter och högre priser på basvaror. Veteranerna från studentdemonstrationerna 1988 arrangerade små demonstrationer, men de flesta greps snabbt eller tog till flykt och gick under jorden. Oroligheterna höll på att mattas av när säkerhetsmän misshandlade några munkar och sköt skott i luften under en demonstration i staden Pakokku 5 september.
Detta blev gnistan som tände de mycket stora och många regimfientliga demonstrationer, som kulminerade i förra veckan i en konfrontation mellan dem som har den moraliska auktoriteten och dem som har gevären.
”Detta var inget oplanerat uppror”, säger Zin Linn, f d redaktör och politisk fånge, som är informationsminister i en oppositionell exilgrupp i Washington. ”Övergången av ledarskapet i demonstrationerna från militanta f d studenter till aktiva munkar var välplanerad”, säger Zin Linn, som berättar om hemliga möten mellan unga män, som delar bekymmer och framtidsdrömmar.
Det var unga munkar och aktivister som utgjorde kärnan i demonstrationerna.

Desperata generaler
Juntan har under årens lopp försökt involvera den buddistiska hierarkin i landets styre genom att placera utvalda religiösa ledare på nyckelposter inom olika institutioner, vilket har retat och förargat de yngre munkarna.
Efter militärens tillslag mot landets kloster i förra veckan syntes knappt några munkar på Rangoons gator.
Munkväsendets avståndstagande från militärregimen och juntans våldsamma reaktion har förändrat dynamiken i det burmesiska samhället på olika sätt, vilket förr eller senare kommer att märkas.
”Juntans handlingar visar bara hur desperata generalerna är”, säger Jordt. ”Det avslöjar att de är beredda att göra vad som helst i fråga om våld. Men för en regim som har stött sig med munkarna är det omöjligt att återerövra något slags normal, daglig legitimitet”.
© 2007 TEMPUS/The New York Times