Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 Tempus
2012 v 13

Tidskriften

2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29/30 31 32 33/34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51/52  01/2 03 04 05 06 07     
08 09 10 11 12          

Baltikum
2012-13 s 4-5
"Utvandringen äventyrar framgångarna"
De baltiska ländernas tuffa åtstramningsprogram efter krisen 2008 har givit resultat, men samtidigt har de drivit tusentals medborgare att söka mer välavlönade jobb utomlands.
Estland, Lettland och Litauen har tidigare lyfts fram av EUs ledare som exempel på att åtstramning kan leda till stabil tillväxt, eftersom dessa länder har genomfört drastiska budgetnedskärningar efter finanskrisen 2008 och nu är tillbaka i stabil tillväxt.
Men sanningen är att löntagare strömmar ut ur alla tre länderna för att försöka få tillbaka den köpkraft som de har förlorat trots att länderna har bland de starkaste tillväxttakterna i hela EU. De baltiska länderna har också EUs största utvandring, samtidigt som fler människor märkligt nog flyttar till Grekland än därifrån. Litauer och letter flyttar till Storbritannien och Irland, medan esterna föredrar Finland.
Detta gör det svårare för industrin att hitta arbetskraft för exporten som driver tillväxten. Med tanke på ländernas åldrande befolkning är förlusten av unga, välutbildade människor ett stort mörkt moln över de ekonomiska framtidsutsikterna.

Slovenien
2012-13 s 5
"Slovenien tar fram rödpennan"
Sänkta löner för offentliganställda och minskade anslag till välfärdsprogrammen. Statens utgifter ska minskas med 818 miljoner euro till 9,3 miljarder och statens underskott som 2011 var 6 % av BNP ska sänkas till tre % i år. Mammaledighetstiden och tiden som arbetslöshetsunderstöd utbetalas förkortas. Lärarna får längre arbetsdagar och klasserna blir större.
Det lilla landet Slovenien har drabbats hårt av finanskrisen och rutschade ner i recession förra året.

EU
2012-13 s 6-7
"Yxan faller på kulturen"
När Europas regeringar sparar ligger det nära till hands att reducera anslagen till teater, dans, musik och annan kultur. Tyskland och Frankrike är de som lider minst men Italien, Ungern, Nederländerna - 25 % från 2013 - och Storbritannien har minskat anslagen till kulturen drastiskt likson förstås de svagaste länderna, Grekland, Spanien, Portugal och Irland. Mindre kulturföretag och de som är engagerade i experimentell eller avantgardistisk verksamhet drabbas hårdast. Det är slut för europeiska kultursällskap att turnera i USA. Anslagen räcker inte.

2012-13 s 7-8
"Extremhögern mobiliserar"
En engelsk rörelse vill samla den europeiska extremhögern i en paneuropeisk rörelse som ska försvara Europa mot Islam och andra främmande inslag.
Extremhögern och antiislamiska grupper planerar ett stormöte i Danmark denna lördag. Huvudarrangör är Engelska Försvarsförbundet, EDL, som vill att mötet blir början på en paneuropeisk rörelse.
Det planerade mötet i Danmark väntas locka anhängare till minst tio kända antiislamiska och högerextrema grupper från hela Europa.
Bedömare är splittrade i synen på händelsen. Somliga befarar att demonstrationen kan bli det första steget mot en sammanhållen högerextrem rörelse, andra tror att det hela rinner ut i sanden. Men bara risken för att en paneuropeisk rörelse ska uppstå väcker oro.

Turkiet
2012-13 s 9-11
"Friheten är bedräglig i Erdogans Turkiet"
I Turkiet verkar det nästan som om regimen har drabbats av paranoia. Över hundra journalister sitter i fängelse plus ca 6 000 kurdiska politiker och aktivister för något de har sagt eller skrivit. Det är mer än i Kina eller Iran. Den turkiska regeringens kritiker blir ofta mycket godtyckligt misstänkta för terrorism. Journalisterna anklagas för att tillhöra en ultranationalistisk hemlig organisation kallad Ergenekon. Gruppens existens har emellertid ännu inte bevisats.
En gripen, känd journalist, Ahmet Sik, arbetade med en bok om den inflytelserika islamiske predikanten Fethullah Gülen. Denne har förvandlat sin rörelse till en av Turkiets mäktigaste institutioner med målet att påsikt få absolut makt. Framför allt har polisväsendet infiltrerats systematiskt. Boken heter "Imamens armé" och gillas inte särskilt av Gülen som lever i exil i USA.
"Det är premiärministern som bestämmer vem som är journalist och vem som är terrorist".

FN, Världsbanken
2012-13 s 12-13
"Nya tider, nya uppdrag"
Vilken roll har Världsbanken i den globaliserade världen? Banken är dels utlånare av pengarm men de största lånarna är Kina och Indien som skulle klara detta på egen hand, vidare är banken biståndsgivare, vars pengar emellertid bara är en bråkdel av andra rika länder ger. Och slutligen är banken också investerare i privata företag i tillväxtekonomierna. Men dessa investerare är bar en droppe i havet av allt kapital som numera flyter obehindrat till platser som förr ansågs alltför riskabla.

2012-13 s 13
"President Obama förestår Jim Yong Kim"
Han föreslår rektorn för Dartmouth College till posten som ny chef för Världsbanken efter Robert Zoellick. Det betyder att en fysiker och hälsoexpert förväntas leda en organisation som traditionellt har styrts av tungviktare från politiken eller finansvärlden. Bankens tio första chefer har varit vita män hämtade från landets koncernstyrelser och regeringsorgan. USA som 2011 lovade att bidra med 1,3 miljarder dollar till bankens budget, utser enligt en oskriven uppgörelse Världsbankens chef medan IMF s ledare alltid är en europé.

2012-13 s 13-14
"Varma relationer i tövädret"
Arktiska rådet är en organisation som fungerar riktigt bra, mycket tack vare regionens stora resurser. Världens topp värms upp ungefär dubbelt så fort som resten av jordklotet. De flesta forskare räknar med att Ishavet kommer att vara så gott som isfritt på somrarna någon gång mellan 2020 och 2050.
När isen drar sig tillbaka blir rikliga tillgångar på olja, gas och andra mineraler åtkomliga. Höga råvarupriser gör det lönsamt att exploatera resurserna. USAs Geologiska undersökningar tror att Arktis sitter på ungefär en fjärdedel av jordens oupptäckta olje- och gasreserver som är möjliga att utvinna. Nya transarktiska rutter för handelsfartygen kommer att minska avståndet mellan Europa och Asien markant.
Arktiska rådets möte i Stockholm tidigare i veckan. De övriga medlemmarna är Amerika, Kanada, Danmark, Finland, Island, Norge och Ryssland, plus sex representanter för infödda folkgrupper som samerna och inuiterna. De har dock inte rösträtt.

USA
2012-13 s 15-16
"Mormonen Mitt Romney"
Mitt Romney har ett mormonskt problem. Romneys tro påverkar resultaten i primärvalen, frågan är om religionen blir en fråga också i själva presidentvalet. Mormonerna tillhör en av de snabbast växande trosinriktningarna i USA men utgör bara cirka två procent av väljarkåren.
Robert Jeffress, evangelisk ledare och baptistpastor menar att Romneys tro "hindrar honom från att komma till himlen". Katolska republikanska ledare stöder heller Rick Santorum och menar att det inte är president Barack Obama som är antikrist utan snarare Mitt Romney. Det pågår en debatt inom Republikanska partiet om huruvida Romney bör ta upp frågan om sin religion.

Syrien
2012-13 s 16-17
"Fred inom räckhåll?"
Bashar al-Assad har accepterat FNs och Arabförbundets speciella sändebud, före detta generalsekreteraren Kofi Annans fredsplan, nu måste han omsätta den i handling. Planen omfattar vapenvila, fri lejd för hjälporganisationer, frigivning av fångar och förhandlingar om en politisk lösning. Oppositionen i Syrien, SNC, menar att förutsättningen för en fredlig övergång måste föregås av att hela regimen byts ut. Det blir svårt för Assad att fullfölja fredsplanen om målet är hans egen avgång.

2012-13 s 17
"Oppositionen förenas"
Den syriska oppositionen, som är splittrad i många grupper, utsåg tidigare i veckan Syriska Nationalrådet som representant för hela oppositionen. Syriska Nationalrådet (SNC) har utnämnts till "formellt språkrör och företrädare för det syriska folket". Talesmannen för SNC, George Sabra, meddelade att hans grupp från och med nu är den part som "Syriens" vänner ska vända sig till.

Senegal
2012-13 s 18
"Senegal valde ny president"
Macky Sall besegrade den sittande presidenten, Abdoul Wade, vilket denne erkände redan när de preliminära resultaten pekade på en jordskredsseger för Sall. Abdoul Wade har varit president i tolv år sedan han tagit makten 2000. Sedan dess har hans popularitet stadigt minskat mot bakgrund av snabbt stigande levnadskostnader och arbetslöshet. Wades image tog också skada av att han började överlåta allt mer av makten till sin egen son, Karim och att han försökte tvinga igenom en ny lag, om att färre röster skulle räcka för att vinna valets första omgång. Vinnaren Micky Sall är geolog och har arbetat länge med Wade.

Kina
2012-13 s 18-19
"Utrikespolitiken motsvarar inte Kinas status i världen"
Kraven på en genomgripande översyn av utrikespolitiken ökar i takt med att Kina blir allt rikare och mäktigare.
I takt med att Kinas makt växer blir mottot "hålla låg profil" allt mer irrelevant, till och med absurt tycker somliga. När Kina blir ekonomiskt starkare och världen runt Kina blir ekonomiskt mer skakig frågar sig Kinas strateger om det verkligen är rätt för Kina att acceptera västerländska, speciellt amerikanska, regler och normer.
Kinas globala räckvidd har expanderat hisnande snabbt. 2000 var Kinas handel med Afrika värd tio miljarder dollar, 2011 var den värd 150 miljarder dollar. Kina betalade 200 miljoner dollar för Afrikanska unionens nya högkvarter, som invigdes i Etiopien i januari i år.
Kina knyter vänskapsband i oväntade regioner också som Arktiska rådet.

2012-13 s 20-21
"Alltfler offrar livet i protest mot Kinas förtryck"
Antalet självmordsbränningar växer i Kina, där regimens kontroll över klostren blir allt hårdare. Åtgärden att byta undervisningsspråk i Tibet till kinesiska väckte stor ilska. 22 tibetaner har avlidigt då de protesterat genom självbränning. Många av munkarna i Tibet grips efter razzior mot klosteranläggningar. De fängslas för senare åter släppas.

Kuba
2012-13 s 22-23
"Revolution stadd på återtåg"
Kuba har under Raúl Castro börjat resan till kapitalism. Men resan kommer att ta minst tio år och åtföljas av en hård politisk strid.
Raúl Castro, som formellt tog över som president i Kuba i februari 2008 och som Kommunistpartiets förste sekreterare i april 2011, försöker sätta fart på Kubas stagnerande ekonomi genom att överföra en stor bit av ekonomin från staten till privata händer, vilket oundvikligen får långtgående sociala och politiska följder.
Han har slopat några av de många triviala restriktioner som präglar kubanernas liv. Han har också släppt runt 130 politiska fångar fria.
Förtrycket är mindre brutalt men krav på demokrati och fria val tystas obönhörligt ner. Raúl Castros mål är att göra "socialismen hållbar och oåterkallelig". Men han verkar vara smärtsamt medveten om att den kubanska kommunismen lever på lånad tid. Hjälpen från Venezuela täcker inte till, Chávez börjar bli gammal och har opererats för cancer. Kuba lever över sina tillgångarmen levnadsstandarden är ändå torftig. Befolkningen krymper Históricos, som de som kämpade i revolutionen på 50-talet kallas, nalkas livets slut eller är redan döda. Själv är Raúl snart 80 år.

2012-13 s 24-25
"Kyrkans svåra balansgång"
Mellan att påverka makthavarna och samtidigt locka folket till kyrkan. Påven Benedictus ställdes under besöket i Kuba inför en paradox. Kuba är ett av de minst katolska och minst demokratiska länderna i Latinamerika. Drygt hälften av Kubas invånare identifierar sig som katoliker men bara fem procent eller färre går i kyrkan. Fler praktiserar Santeria som är en blandning av Yorubareligion med rötter i Afrika och katolicismen.

2012-13 s 26-27
"Ett annat Kuba men mycket är sig likt"
Raúl Castro reformerar ekonomin i strid mot revolutionens principer - kapitalismen kommer krypande. Den katolska kyrkan vill påskynda Kubas öppning gentemot världen och i veckan har påven Benedictus besökt öriket. Den kubanska regeringen accepterar numera privata småföretag. Raúl Castro vill kombinera marknadsekonomiska och kommandoekonomiska reformer för att skapa ett karibiskt Vietnam. Staten har minskat antalet offentliganställda med 500 000. "Ganancia", det spanska ordet för vinst är inte längre ett fult ord. Klyftan mellan de som får sin lön i pesos och de som skaffar sig CUC, den konvertibla övalutan blir allt större.

Kina, Hongkong
2012-13 s 30
"Lovar bevara friheten"
Hongkongs nye ledare, Leung Chun-ying, som valdes förra fredagen av en grupp övervägande Beijingtrogna politiker, lovar att inte rucka på de jämförelsevis omfattande fri- och rättigheter som invånarna i den före detta brittiska kolonin åtnjuter. Hongkong styrdes av britterna i 156 år, men återlämnades till Kina 1997. Sedan dess styrs området enligt formeln "ett land, två system". Den före detta kolonin har än så länge behållit sin ekonomiska frihet och individuella friheter.

Israel, Palestina
2012-13 s 30
"Israel bröt samarbetet"
Israel har avbrutit samarbetet med FNs människorättsråd och hindrar en FN-delegation från att komma in i Israel eller på Västbanken för en planerad utredning om de judiska bosättningarna. Israel beskyller rådet för att vara partisk till Israels nackdel.

2012-13 s 30
"Ny partiledare"
Israels före detta försvarsminister, Shaul Mofas, ersätter sin rival, Tzipi Livni, som ledare för landets största oppositionsparti, Kadima. Den förre vice partiledaren besegrade häromdagen Livni i en intern partiomröstning i vilken nästan 100 000 partimedlemmar deltog. Kadima som var en avknoppning av Likudpartiet grundades av den dåvarande regeringschefen Ariel Sharon i November 2005.

Syrien, Turkiet
2012-13 s 30
"Ambassaden är stängd"
Turkiet stängde tidigare i veckan sin ambassad i Damaskus på grund av det allt oroligare läget och tilltagande våldshandlingar. All turkisk ambassadpersonal har lämnat den syriska huvudstaden. Enligt källor nära den turkiska regeringen är beslutet att stänga ambassaden "en stark politisk signal" till Bashar al-Assads regering.

Somalia
2012-13 s 30
"Stoppa träkolet för fredens skull"
För att försvaga den islamistiska rebellgruppen al-Shabab har FN i resolution nr. 2036 förbjudit export av somalisk träkol. Träkolen är enligt FN en av al-Shababs största inkomstkällor. Rebellerna kontrollerar ett antal viktiga exporthamnar i södra Somalia varifrån exporten sker. De största importörerna av träkolen är staterna vid Persiska viken och Jemen. Den största användningen är till vattenpipor.