Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 Tempus
2012 v 23

Tidskriften

2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29/30 31 32 33/34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51/52  01/2 03 04 05 06 07     
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   

Grekland
2012-23 s 4
"Gud och Mammon"
Den grekiska kyrkans trassliga förbindelser med staten och stora skattelättnader väcker många frågor. I Grekland är 98 % av invånarna grekiskt-ortodoxa kristna. Många söker nu tröst och andligt stöd i kyrkan. Kyrkan är också en ekonomisk kraft, den är landets näst största markägare och 10 000 präster avlönas av staten. De kostar staten 238 miljoner euro per år. Kyrkan har också stora privilegier i form av skattelättnader. Många kritiserar kyrkan för korruption.

Portugal, Angola
2012-23 s 5-6
Situationen på arbetsmarknaden i Portugal är besvärlig. Många välutbildade saknar arbete och utsikterna är dystra. Men för den som vågar och vill finns chans till nystart i en av Portugals före detta kolonier, Angola.
Allt fler portugiser hittar nya karriärer utomlands, framför allt i Portugals forna koloni i Sydvästafrika, Angola. Sáàgua kan också tänka sig en framtid där. I den angolanska läkemedelsindustrin erbjuds månadslöner på 8 000-10 000 euro, alltså tio gånger så mycket som i Lissabon. 150 000 portugiser har redan fått visum till Angola.
Nu råder det ombytta roller. Portugal är ett av Europas fastigaste länder medan Angola utvecklats till Afrikas framgångsrikaste oljeexportör vid sidan av Nigeria. Kinas nästa största oljeleverantör. Angola har också gott om diamanter och bördig åkermark. Den tidigare förslavade nationen har köpt upp slavdrivarlandet Portugals tillgångar.

Ryssland
2012-23 s 8
"Det är något ruttet i staten Ryssland"
En ny opinionsundersökning, Global Attitudes Project som leds av Pew Cente, avslöjar att skarpt manifesterade och till synes motstridiga åsikter härskar. Missnöje med ekonomin, stolthet över Ryssland som nation och tron på en stark ledare samt en växande klyfta mellan idealister och realister. Ryssarna har idag mycket högre förväntningar på samhället och känner en viss besvikelse. Nästan alla tillfrågade är överens om att korruptionen har exploderat under Putin på alla nivåer ända upp i toppen.

2012-23 s 9
"Motståndsrörelsen sår revolutionens frö"
Det korrumperade systemet radikaliserar Kremls motståndare och stärker dem i deras kamp mot regimen.
Olga Romanova, en framstående ekonomijournalist, slog in på den revolutionära vägen för fyra år sedan när hennes framgångsrike och välbärgade make arresterades och anklagades för att ha bedragit en partner i samband med uppköpet av en konstläderfabrik i Moskva. Ryssarna kallar gripandet av Romanovas man för ett "beställningsjobb". Romanovas skriverier i pressen hade av allt att döma irriterat någon mäktig person, som hämnades genom att se till att hennes man greps.
Idag är Romanova protestledare, och hennes otroliga resa belyser hur ett genomkorrupt system och president Vladimir Putins hårda kontroller - som skyddar systemet - har alienerat stora delar av den ryska medelklassen.
Aktivisterna lanserade sina aktiviteter i december förra året som en upprörd reaktion på misstänkt valfusk. Sedan dess har antalet aktiva minskat, men en engagerad kärna finns kvar och är fast besluten att bygga upp en fungerande politisk opposition tills Putins mandatperiod löper ut om sex år.

2012-23 s 10
"Lugnet före stormen"
Putin struntar i eliten och klarar sig utan den. Men han är inte lika populär som förr och föraktet som Putin och hans anhängare visar oppositionen kan slå tillbaka mot dem själva.
Moskva har de senaste fem månaderna varit scenen för massiva Putinfientliga demonstrationer marscher och Ockupera-läger. Det är den största manifestationen av allmänhetens vrede sedan Sovjetunionens fall. Men nu inser många att det inte blev någon "rysk vår". Vladimir Putin är tillbaka i Kreml och han är tillbaka för att stanna.
Putin tänker inte ge oppositionen en millimeter. Kreml insåg snabbt att dess ambition att hänga kvar vid makten var större än "weekendrebellernas" förmåga att utmana dem. Putin har förlorat medelklassen men förlitar sig på arbetarklassen, Rysslands stjärna.

EU, Näringsliv
2012-23 s 12
"Ekonomisk syndaflod kan bara stoppas i samförstånd"
Det saknas vilja - och kanske förmåga - hos de stora länderna att ta gemensamma tag mot kriser och missförhållanden. Stora delar av Europa verkar glida ner i en ny recession. I USA meddelades i fredags att antalet nya jobb i man begränsades till ynkliga 69000.
I Europa är de nationella regeringarna svaga. Nästan alla regeringar har fått sparken av olyckliga väljare så fort dessa har fått chansen. Den mest oroväckande valsituationen är i Grekland. Grekland spenderade sig till sitt problematiska tillstånd genom att inte dra in skatter som folk och företag var skyldiga och sedan dölja problemet för övriga Europa.
"För ögonblicket ser det mörkare ut än för bara ett par månader sedan".

Kärnvapen, Nedrustning
2012-23 s 13
"Nedrustningen kom tydligen av sig"
Alla de fem lagliga kärnvapenländerna har antingen placerat ut nya vapensystem eller kungjort planer på att göra det. Inget av dem har uppvisat mer än "retorisk beredskap" att nedrusta, enligt årets rapport från Sipri i Stockholm.
I början av 2012 har åtta länder, USA, Ryssland, Storbritannien, Frankrike, Kina, Indien, Pakistan och Israel sammanlagt 4400 fungerande kärnvapen. Nästan 2000 av dess är redo att användas direkt.

USA
2012-23 s 14-15
" Ensamt på toppen"
Genom att öppet uttala sitt stöd för samkönade äktenskap skrämde president Barack Obama bort några av sina allra trognaste anhängare bland afroamerikanerna.
Obama kallas "den förste gay presidenten" på tidningen Newsweeks omslag sedan han öppet uttryckt sitt stöd för samkönade äktenskap. För majoriteten av USAs svarta befolkning som tar strikt avstånd från homoäktenskap är detta ett svek. Homosexualitet är ett tabubelagt ämne för många svart, 65 %, av afroamerikanerna är emot homoäktenskap, jämfört med 48 % av USAs vita. I förr valet 2008 röstade 96 % av de svarta väljarna på honom. Utan det svarta Amerikas röster kan Obama inte bli omvald i november.
Homosexualitet rimmar inte med den svarta machokulturen som kännetecknas av ett starkt manlighetsideal. De flesta hatbrott mot homosexuella i USA begås av afroamerikaner.
Nu hotar många svarta präster att bojkotta presidentvalet i protest. Kyrkan är centrum i afroamerikanernas liv. De tror på prästens ord och det som står i bibeln som många tolkar bokstavligt. Och enligt bibeln kan äktenskap bara ingås mellan man och kvinna.

Syrien
2012-23 s 16-18
"En politisk lösning är inte längre möjlig"
Den hårt pressade klanen Assad ger sig inte, oppositionen ska besegras. Statschefen, president Bashar al-Assad, använder ett beprövat mördargäng, Shabiha, som inte värjer för något uppdrag, i försöken att krossa motståndet.
Fasen under vilken demonstrationerna var fredliga och det fortfarande fanns tid och utrymme för förhandlingar, övergångsregering och kompromisser är efter drygt 10 000 döda och tiotusentals fördrivna definitivt över. Världen förfärades. Till och med Kina och Ryssland, som är nära allierade med den syriska regimen, godkände en fördömande deklaration från FNs säkerhetsråd.
Medan regimen fortfarande kunde förhandla om sin avgång ville den inte göra det. Nu går det inte längre. Varje tecken på svaghet hos regimen skulle innebära dess omedelbara fall.

2012-23 s 18
"Kina avråder bestämt från intervention"
Kina varnade i början av veckan västmakterna för att ens överväga en militär intervention i Syrien. "Den syriska frågan måste lösas av Syriens folk! Utomstående har inte rätt att lägga sig i!" Samma uppfattning har Rysslands president Vladimir Putin: "man kan inte åstadkomma någonting med våld". Men flera västerländska och arabiska regeringar verkar överväga ett mera muskulöst svar på blodbadet i Syrien, speciellt efter massakerna i Houla den 25 maj då 108 människor varav 49 barn mördades.

Klimat & Miljö
2012-23 s 19
"Rekordhöga gasnivåer betyder problem, säger forskarna"
Luften på jorden har nått det som forskarna kallar för en problematisk milstolpe när det gäller halten av koldioxid. Mätstationer i Arktis har under våren mätt upp fler än 400 ppm av CO2 i atmosfären. Det har gått minst 800 000 år sedan jorden hade så höga halter av CO2.
De globala koldioxidutsläppen från fossila bränslen slog rekord 2011 med 34,8 miljarder ton, en ökning med 3,2 % från året före.

Klimat & Miljö, Samhälle
2012-23 s 20-23
"Fattigdomen är den värsta miljöfaran"
Björn Lomborg inför klimat- och miljökonferensen i Rio de Janeiro.
Organisatörerna av miljö- och klimatmötet i Rio i Förenta nationernas regi har har inte kommit överens om vad det ska stå i resultatdokumentet, som de ironiskt nog kallar "Framtiden som vi vill ha
Utveckling har nästan försvunnit från agendan. Man pratar sig varm för sådant som fattigdomsbekämpning, men Rio+20 handlar mest om "hållbarhet."
Det är ett ord som förr användes om mänskliga behov. Idag används begreppet som kod för global uppvärmning och liknande problem. "Hållbar utveckling är lättare att sälja globalt än klimatförändring, även om hållbar utveckling också är ett sätt att angripa den globala uppvärmningen och andra miljöfrågor."
Biobränsleproduktionen konsumerar för närvarande 40 % av USAs majsskörd. Runt om i världen orsakar övergången till odling av biobränslegrödor till högre livsmedelspriser och i förlängningen mer hunger. För att lösa problemet med global uppvärmning måste vi ta fram billigare, grön teknik via massiva investeringar i F&U. Det finns fortfarande 900 miljoner människor som är under närda, en miljard som saknar rent dricksvatten, 2,6 miljarder som saknar adekvata sanitära bekvämligheter och så vidare. Ingen av de tre viktigaste miljöfrågorna är global uppvärmning. Utan: 1. förorenad inomhusluft på grund av uppvärmning genom eldning av olämpligt bränsle, 2. Bristen på rent vatten och sanitära bekvämligheter och 3. fattigdomen. Över dryga miljarden lever på mindre än 1,25 dollar per dag. För de är oron för klimat och miljö en obegriplig lyx.
Se på Kina. Det var inte miljöhänsyn som hjälpte Kinas ledare att befria 600 miljoner människor från fattigdom på tre decennier.
Ekonomiska undersökningar visar att en framgångsrik Doharunda i regi av WTO skulle göra hundra eller tusen gånger större nytta för tredje världens länder än vilket realistiskt klimatavtal som helst.

Klimat & Miljö, EU
2012-23 s 23-24
"EU ser ut att klara utsläppsmålen"
2010 ökade växthusgasutsläppen i EU med 2,4 %, vilket skylls på den kalla vintern och ekonomisk återhämtning i en del regioner. Det är Europeiska miljöbyrån (EEA) som har satt samman statistiken. Trots utsläppsökningen kommer EU säkert att uppfylla målen som definieras i Kyotoprotokollet, det enda internationella avtal som föreskriver minskade utsläpp av växthusgaser.

Klimat & Miljö, Kina
2012-23 s 24
"Kina hoppas på positiv anda i Rio"
Kina är världens största energikonsument och utsläppare av växthusgaser. Beijing satsar på förnybara energikällor och har lovat att minska utsläppen men vill inte binda sig vid avtal.
Konferensen är en uppföljare till 1992 års Earth Summit som också ägde rum i Rio och som förde upp klimatfrågan på den globala agendan. Förhandlingarna om formuleringarna i slutdeklarationen efter mötet har brutit samman flera gånger redan.

Sydafrika
2012-23 s 25-26
"Inkörsporten till Afrika"
Förra året var sydafrikanerna mäkta stolta när de introducerades i BRICS-klubben, Brasilien, Ryssland, Indien och Kina. Argumentet "Sydafrikas roll som Afrikas ekonomiska förebild" ifråga sätts emellertid allt mer. Sydafrika som hade vant sig vid att toppa nästan alla tabeller i Afrika har nu halkat ner på flera listor.
Sydafrikas skatter är höga, utbildningsnivån är dålig och reallönerna stiger snabbare än produktiviteten i nästan alla sektorer. Utländska investeringar minskar. Sydafrika kan inte längre kallas för Afrikas supermakt.
På Fraserinstitutets översyn av investeringsklimatet har Sydafrika halkat ner från 37 till 54 plats av totalt 93 länder som listas. Osäkerheten om ANC:s nationaliseringspolitik är en orsak till detta.
Dock har Sydafrika bäst infrastruktur i Afrika och har Afrikas utan jämförelse största ekonomi med BNP per capita på 11000 dollar.
Men landet får dåligt betyg när det gäller arbetsmarknaden, som är för hårt reglerad, bristen på välutbildade och inte minst tecken på att korruptionen breder ut sig.

Sudan, Sydsudan
2012-23 s 26-27
"Varken krig eller fred"
Den nervösa spänningen med återkommande våldsutbrott mellan Sudan och Sydsudan kommer sannolikt att bestå lång tid framöver, tror experterna. Ena dagen dundrar kanonerna och nästa dag ser man bara idel leenden. Motsättningarna är mycket stora. Det finns alltför många olösta frågor länderna emellan. Dels är det oljan - Sudan kräver 30 dollar per fat olja i transitavgift från Sydsudan som erbjuder bara en dollar - men en annan komplikation är ett uppror i Nubabergen som ligger alldeles vi gränsen i Sudan.

2012-23 s 28-29
"De förlorade Nubabarnen"
Ett flyktingläger i Sydsudan svämmar över av föräldralösa barn som flyr undan bomber och svält.
Konflikten började förra sommaren när Sydsudan förberedde sig för en formell separation från Sudan efter två decenniers blodigt inbördeskrig mellan södra och norra Sudan. Nubafolket kämpade tillsammans med sydsudanska rebeller men Södra Kordofan, där Nubabergen ligger inkluderades inte i den nya staten Sydsudan. Nubabergen ligger i skärningspunkten mellan Nordafrika och Afrika söder om Sahara. Nubarebeller fortsatte då att kämpa för mer självstyre. Regeringen i Khartoum agerar brutalt för att trycka ner upproret. Den bombar byar och försöker svälta folket till underkastelse. Många flyr till lägret Yida i Sydsudan där det finns nästan 30 000 människor varav många är barn. Rebelledaren är en nubisk general som heter Abdel Aziz al Hila som säger att Nubafolket kämpar för sin del av oljan och andra naturresurser i Sudan.
Nuba är liksom människorna i Darfur, mörhyade, de flesta är muslimer men kristendom och autism förekommer också.

Ryssland
2012-23 s 30
"Nytt icke-parti i Ryssland"
Miljardären och ägaren av New Jersey Nets, Michail Prokhorov, som genomförde en ganska tam och meningslös kampanj inför det ryska presidentvalet tidigare i år, bildades i måndags ett nytt politiskt parti för människor som inte tillhör något parti och inte vill heller. Prokhorovs parti existerar bara på papperet och finns till för oberoende kandidater till olika ämbeten. Organisationen blir en viktig plattform dem, eftersom det är mycket svårt att kandidera i Ryssland utan uppbackning av ett parti. Prokhorov kallar organisationen för Medborgarplattform som ska fokusera på lokala och regionala val där många anser att den ryska politiken kommer att utspelas den närmaste tiden.

Libyen
2012-23 s 30
"Flygplatsen åter i rätta händer"
En grupp medlemmar i al-Afwabrigaden från staden Tahrouna i västra Libyen inledde en ockupation av flygplatsen i Tripoli i protest mot att en av deras ledare hade försvunnit. De var beväpnade med bestyckade fordon och krävde att deras fängslade ledare släpptes fri.
Skottlossning förekom när militär och andra miliser kom till flygplatsen för att köra bort inkräktarna.

Kosovo
2012-23 s 31
"Ingen försoning i sikte"
Fredsbevarande Nato-soldater drabbade i förra veckan samman med serbiska aktivister som försökte hindra internationella soldater att röja undan vägspärrar i närheten av staden Zvecan i norra Kosovo. Minst fyra aktivister och två soldater skadades. Sammandrabbningen återuppväckte spänningarna i det serbkontrollerade området, där kosovoserber, som inte erkänner Kosovos självständighetsdeklaration från 2008, satte upp vägspärrar för att hindra den etniskt albanska regeringen i Pristina från att ta kontroll över området.

Sudan
2012-23 s 31
"Hårda strider i Darfur"
Dussintals människor dödades under veckoslutet under strider i Darfur i Sudan. En talesman för den sudanesiska militären uppgav via radion att minst 45 rebeller dödades efter att först ha attackerat regeringssoldater. Flera soldater dödades också. Striderna började med att en torgmarknad i byn Fataha plundrades av rebeller tillhörande rörelsen för rättvisa och jämlikhet (JEM) JEM eftersträvar ett regimskifte i Khartoum.