Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 Tempus
2012 v 20

Tidskriften

2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29/30 31 32 33/34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51/52  01/2 03 04 05 06 07     
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19      

EU
2012-20 s 4-5
"Det europeiska samhällssystemet vacklar under ekonomiska problem"
Valen i Frankrike och Grekland för ett par veckor sedan speglade den ilska och besvikelse som kommer upp till ytan, när en omhuldad livsstil, som folk har vant sig vid och till och med tagit för självklar, börjar rämna under trycket av ekonomisk kris. Situationen skiftar visserligen från norr till söder, men i Europa sker stora förändringar över lag både när det gäller européernas sofistikerade livsstil och deras omhuldade välfärdsförmåner. Européernas känsla av att tillhöra eliten har fått sig en knäck.
Här är några exempel på ovälkomna förändringar:
- Välfärdsstaten: Systemet med välfärd från vaggan till graven, som har varit en hörnsten i Europa i decennier, trappas ner med det ena besparingspaketet efter det andra. Européerna skrotar inte sin berömda välfärdsmodell, men de får nöja sig med en markant nedbantad version i framtiden.
- Livsnjutare eller dagdrivare? Långa luncher blir allt ovanligare överallt i Europa. Fredag blir inte längre automatiskt klämdag.
- Politiska ytterligheter blir vanligare. Vänster som höger.
- Europa är inte längre så attraktivt jämfört med tillväxtekonomier.
- Hur mycket av kulturen ska staten finansiera i framtiden?

Frankrike
2012-20 s 5-6
"Pragmatism eller ideologi - det är frågan"
Djupa interna motsättningar i Nicolas Sarkozys parti äventyrar partiets möjligheter att behålla majoriteten i nationalförsamlingen. Oenigheten i UMP gäller om man ska samarbeta med Marine Le Pens EU-fientliga Nationella Fronten inför parlamentsvalen 10-17 juni. Enligt den senaste mätningen skulle socialisterna få 44 % av ledamöterna i nationalförsamlingen. UMP och allierades skulle få 36.5 % och NF 18 %. Socialisterna kontrollerar redan senaten och 21 av Frankrikes regioner. Le Pen har klargjort att hon räknar med att UMP spricker.

Tyskland
2012-20 s 7-8
"Merkels parti led ett svidande nederlag"
Det ser mörkt ut för de tyska Kristdemokraterna om man ska döma efter valresultatet i den tyska delstaten Nordrhein-Westphalen - och det ska man, enligt experterna. Valresultaten där brukar nämligen visa vart vinden blåser i hela landet. Delstatens regeringschef, socialdemokraten Hannelore Kraft kan nu enkelt bilda regering tillsammans med De Gröna. Hon har skuldsatt delstaten upp över öronen men också anställt fler poliser och lärare och avskaffat studieavgifter för högre utbildning.
Det gick överraskande bra för både FDP som fick 8,6 % av rösterna och Piratpartiet som fick 7,8 %.

Tyskland, Piratpartiet
2012-20 s 8
"Nykomlingarna fortsätter att stjäla röster från de etablerade partierna"
Piratpartiet passerade trösklarna till det fjärde delstatsparlamentet. Dess succé bygger på en ganska vag plattform som handlar om mer insyn i regeringen med hjälp av modern teknik. Dess största problem är avsaknaden av konkreta åsikter i många tunga frågor som till exempel eurokrisen och Tysklands militära engagemang utomlands.

Grekland
2012-20 s 9-10
"Europa signalerar lättnad för Grekland"
Om Grekland får en ny regering som respekterar villkoren i nödlånspaketet kan det hända att Europa belönar med lite lägre ränta och lite snällare tidtabell.
Men om den nya regeringen motsätter sig villkoren blir det inga pengar och då kan det mycket väl bli så att Grekland måste lämna eurozonen. Och blir det Grekland som får bära de stora kostnaderna för detta medan övriga EU-länder kommer att klara sig bra utan Grekland. Dock skulle oron öka i länder som Portugal, Irland, Spanien och Italien. Det är upp till Grekland om landet vill stanna kvar i eurozonen säger Tysklands finansminister Wolfgang Schäuble.

USA
2012-20 s 11
"Kejsare utan kläder"
Barack Obamas farligaste motståndare i höstens presidentval kan bli anhängarnas svikna förhoppningar.
Ohio är delstaten som Obama måste vinna om han ska vara president i fyra år till, och därför inledde han sin kampanj just där.
Den avgörande frågan är, om det efter de många besvikelserna under den första mandatperioden finns något kvar av glansen, som kännetecknade valkampanjen 2008.
För fyra år sedan trodde man honom om allt. Han skulle förändra Amerika och skapa ett land som var öppet mot världen och fredligt och ändå tryggt och starkt, ett önskeland. Och innan Obama ens hade börjat förändra belönade världen honom med Nobels fredspris.

Nordafrika, Mali
2012-20 s 12-14
"Katastrof i ökensanden"
I stora delar av Sahel söder om Sahara råder anarki. I Mali kämpar kuppmakare mot den förra regimens anhängare, och i norr har tuareger och islamister utropat en stat.
Det är inte bara Mali som har förvandlats till en häxkittel. Samma kaos råder i stora delar av regionen. Tuaregrebeller har i norra Mali utropat en egen stat kallad Azawad i samarbete med den islamistiska gruppen Ansar al-Din, som samarbetar nära med al-Qaida i Islamiska Maghreb. I stora landområden härskar banditgäng, som tjänar miljoner på kidnappningar och narkotika- och vapensmuggling. Ofta är det omöjligt att veta vem som är tuareg, terrorist eller bandit.
Det var just därför som maliska soldater lojala mot kapten Amadou Sanogo gjorde en kupp 21 mars mot den mångårige presidenten, Amadou Touré. De revolterade för att förbättra sin förtvivlade situation i kampen mot tuareger och islamister. Touré hade före kuppen beskyllt militären för "oduglighet i kampen mot den islamistiska terrorismen."
Men hittills har kuppmakarna bara uppnått motsatsen till vad de eftersträvade. Bara några få dagar efter det att Touré hade störtats, invaderade tuareger och Ansar al-Din-krigare städerna Gao och Timbuktu med terrängfordon och svarta fanor. De kontrollerar fortfarande dessa städer. I och med att den maliska statsmakten retirerade blev ett område i Sahara och Sahel, en yta fyra gånger så stor som Frankrike, helt oregerligt över en natt. Islamisterna rör sig sedan dess nästan obehindrat på en yta som sträcker sig från Tindouf i västra Algeriet till gränsen mellan Libyen och Tchad och i söder till norra Nigeria.

Arabvärlden, Iran
2012-20 s 14
"Perser mot araber"
Perserna har med nöje talat illa om sina arabiska grannar åtminstone sedan 600-talet när arabiska arméer invaderade deras land. Perserna har alltid velat hävda sin kulturella överlägsenhet. Nya känslostormar rasar nu på grund av den lilla ön Abu Musa som ligger 75 km från Irans kust och som Förenade Arabemiraten (UAE) gör anspråk på. Båda parter hävdar att de omstridda öarna har tillhört deras respektive kulturella och politiska sfärer sedan urminnes tider. Den siste shahen av Iran lade beslag på dem 1971 när Storbritannien övergav sina besittningar i Persiska viken och UAE bildades.

Egypten
2012-20 s 15-16
"Egyptens kristna minoritet känner sig isolerad"
De kristna kopterna i Egypten oroas av islamisternas växande inflytande i politiken. Koptiska kristna, vars förfäder bodde i Egypten långt före Islams tillkomst, hade hoppats att störtandet av den auktoritära presidenten Hosni Mubarak skulle ge dem samma rättigheter som andra egyptier. Men det har i stället blivit sämre för dem. Ingen hade anat att politiska Islam skulle göra en så stark och våldsam comeback. De ultrakonservativa Salafisterna fick hela 25 % i parlamentsvalet. Tanken på att landet kan bli ett nytt Iran skrämmer dem.

Iran
2012-20 s 16-17
"Presidenten och ayatollan är inte riktigt överens"
President Mahmoud Ahmadinejad känner sig förbigången i regimens förhandlingar med väst om Irans atomprogram. Men i denna fråga är det alltid ayatollan som har sista ordet. Det pågår en maktstrid mellan landets två viktigaste ledare. Det är ayatolla Ali Khamenei som anger tonen i Irans förhandlingar med väst om atomprogrammet. Irans ekonomi har kraftigt försämrats av sanktionerna, rialen, Irans valuta har sjunkit med 20 % och tillväxten har avstannat.

Syrien
2012-20 s 17
"Den syriska oppositionen förblir splittrad"
Arabförbundets Syrienkonferens i Kairo bojkottades av Syriska Nationalrådet, vilket var ett stort bakslag för de internationella försöken att ena den syriska oppositionen runt en gemensam plattform. Syriska Nationalrådet (SNC) betraktas av västmakterna som en paraplygruppför olika oppositionsgrupper som har det gemensamma målet att avsätta Bashar al-Assads regim.
Konferensen var också ett försök att bädda för en dialog med den syriska regimen, en punkt i Kofi Annans fredsplan. Våldet fortsätter emellertid att undergräva Annans plan,

Kina
2012-20 s 18-19
"Den kinesiska modellen har stora sprickor"
Tillväxten saktar av och den politiska modellen fungerar inte som det var tänkt. Ett verkligt stort bekymmer är att det föds alldeles för få barn. 2008 framstod den så kallade kinesiska modellen - en vagt definierad kombination av auktoritär politik och statligt styrd kapitalism - som en modell som skulle bli århundradets melodi. Men nu står Kina inför en mängd ovissheter, från det planerade maktskiftet senare i år, där skandalen kring Bo Xilai är mest pinsam, till minskad tillväxt i ekonomin. Den inhemska efterfrågan minskar och exporten minskar. En annan aspekt är den ständigt växande maktapparaten. Missnöjet bland de fattiga och i medelklassen är en stor källa till oro för Kinas ledare.

2012-20 s 20-21
"Kinas Akilleshäl"
Kina framstår ibland som oövervinnligt. 2010 passerade Kina USA i fråga om industriell produktion, energiförbrukning och bilförsäljning. Landets militära budget har ökat i nominella termer med i genomsnitt 16 procent varje år de senaste 20 åren. Enligt IMF kommer Kina att bli världens största ekonomi (mätt i köpkraftsparitet) 2017.
Men demografin är den svagaste punkten i Kinas tillväxtmodell. De senaste 30 åren har Kinas totala fertilitetsnivå - antalet barn som en kvinna förväntas föda under sin livstid - minskat från 2,6 till 1,56, vilket är otillräckligt för att bevara befolkningens storlek konstant. Shanghais rapporterade fertilitet 2010 var bara 0,6, förmodligen den lägsta nivån i hela världen.
Eftersom låg fertilitet kan ha en självförstärkande effekt (barn i familjer med ett barn vill också bara ha ett barn) står Kina sannolikt inför en lång period med väldigt låg fertilitet, oavsett om man håller fast vid ettbarnspolitiken eller inte.

1980 var medianåldern i Kina 22. Detta är typiskt för ett ungt land i utveckling. Idag är den 34,5 år, vilket är mer typiskt för ett rikt land och ligger ganska nära Amerikas medianålder, som är 37. Men Kina åldras rekordsnabbt. Eftersom färre barn föds samtidigt som större generationer vuxna åldras kommer medianåldern att stiga till 49 till 2050, medan samma medianålder i USA kommer att vara ca 40.
4-2-1-fenomenet hotar, att varje enda barn måste ta ansvar för två föräldrar och fyra mor- och farföräldrar.

Religion
2012-20 s 23-25
"Ordet och svärdet"
I striden mellan Islams två huvudriktningar har sunni övertaget. En orsak till de försämrade relationerna mellan sunni och shia är västs minskade inflytande. Tidigare kämpade båda islams religiösa grenar tillsammans mot USA men nu när den amerikanska ockupationen i Irak är över har hatet mellan sunniter och shiiter fått en ny skrämmande slagkraft. I Irak har landets shiamuslimske premiärminister, Nouri al-Malaki, anklagat landets sunnitiske vicepresident Tariq al-Hashemi för inblandning i terrorism och tvingat honom att fly från landet.
Bitterheten mellan shia och sunni i Europa är också en del av en mångsidig kamp bland kontinentens tio miljoner muslimer.
Sunniternas andliga ledare angriper Shiiterna för att de ruckar på principen om en Gud vilket är det värsta en muslim kan göra, genom att tillskriva personer som anses vara profeten Mohammeds legitima efterträdare halvt gudomlig status. En annan anklagelse är ett shiiterna värvar själar i sunnitiska länder.
Förutom sunniter, som är över en miljard på jordklotet och shiiter som är över 100 miljoner finns det också 17 miljoner Salafister/Wahabiter, främst i Saudiarabien, tre miljoner Alawiter i Syrien och så vidare.

Porträtt, Ryssland
2012-20 s 26-29
"Kreml vill sudda bort Kasparov"
Den f d världsmästaren i schack hade planer på att besegra Putin. Frågan är om han har något snilledrag kvar?
Vladimir Putin installeras på nytt som Rysslands president igen. Tanken på ytterligare sex år med Putin - kanske tolv till och med - lägger sordin på proteströrelsen och, verkar det, på landet som helhet. Tre olika grupper inom proteströrelsen har planerat protestaktioner, men ingen i rummet har en aning om huruvida alla de tiotusentals människor som deltog i demonstrationerna i vintras är beredda att protestera igen.
Det är då alla riktar blicken mot världsmästaren i schack. Han bär sportjacka och byxor av amerikanskt snitt. Garry Kasparov ser ut som en affärsman som just har kommit hem från jobbet och slumrat till vid middagsbordet. Eller som en schackspelare som sluter ögonen och funderar på nästa drag.
Efter mötet säger Kasparov att han och hans medkämpar "är involverade i en psykologisk duell. Regimen vill visa att de enorma protestdemonstrationerna i vintras bara var flax, men vi tänker visa att ingenting någonsin blir som förr igen. Vi kan inte göra oss av med Putin just nu, men det är egentligen bara en tidsfråga."
Hur lång tid? Ett par år minst, svarar Kasparov. Hur ska det gå till? "Det kan ingen veta, och det är heller inte viktigt," hävdar han. "Det som förr såg ut som en monolit börjar vittra sönder, och plötsligt är den borta."

Kuba
2012-20 s 30
"Mariela Castro ledde gayparad"
Dottern till Kubas president Raúl Castro gick i förra veckan i spetsen för en demonstration i Havanna för homosexuellas rättigheter. Mariela Castro förklarade att hennes far vill sätta punkt för all diskriminering av homosexuella och hon hoppas att det snart blir tillåtet för homosexuella att gifta sig på Kuba. Mariela Castro . som kom ut som lesbisk aktivist för många år sedan - välkomnade president Barack Obamas uttalanden om samkönade äktenskap.

Kongo Kinshasa
2012-20 s 30
"Massaker i östra Kongo"
Rebeller beväpnade med machete dödade tidigare i veckan minst 20 människor i en by i östra Kongo enligt guvernören i provinsen Södra Kivu. Guvernören anklagar rwandiska huturebeller för dådet men enligt FN har man ännu ej identifierat angriparna.

Rwanda, FN
2012-20 s 30
"Jagade våldsverkare"
IBD i Haag har utfärdat en arresteringsorder på en fruktad milisledare i östra Kongo, Sylvestre Mudacumura för brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. Han är ledare för hutumilisen Demokratiska krafter för Rwandas Befrielse (FDLR). Milisens ledare deltog i folkmordet i Rwanda 1994, varefter de flydde över gränsen till grannlandet Republiken Kongo, där de senare terroriserar lokalbefolkningen.