Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 Tempus
2012 v 15

Tidskriften

2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29/30 31 32 33/34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51/52  01/2 03 04 05 06 07     
08 09 10 11 12 13 14        

EU, Tyskland
2012-15 s 4-5
"Räddaren i nöden"
Tyskland är EUs största ekonomi och därtill en av de starkaste, vilket ställer krav på Tyskland att rycka ut när andra har det svårt. Men de tyska skattebetalarna börjar ifrågasätta den påtvingade solidariteten.
Drygt två decennier innan Tyskland hjälpte till att rädda Grekland var tyskarna i färd med att rädda en annan, desperat fattig och problemtyngd region: det f d kommunistiska östra Tyskland.
Många tyskar börjar tvivla på att kontanter är bästa sättet att rätta till ekonomiska fel och brister. Argumentet är, att väst hämmas i sin utveckling utan att det går bättre i öst.
Nu tittar invånarna i Tyskland på Grekland och andra krisdrabbade länder och varnar för att historien upprepar sig.

Frankrike
2012-15 s 6
"Mot alla odds"
Räkna aldrig ut Nicolas Sarkozy, han om någon kan göra det omöjliga. Presidentvalets två omgångar, dem 22 april och 6 maj närmar sig. Inga opinionsmätningar talar till Sarkozys fördel gentemot socialistpartiets Hollande men dramer som katastrofen i Toulouse lockar fram Sarkozys bästa sidor som en hårdför före detta inrikesminister och en ledare som håller huvudet kallt i en kris.

Ryssland
2012-15 s 7-8
"Politik börjar hemmavid"
Ett nytt politiskt landskap växer fram i Ryssland. Dess kännetecken är: lokalt, energiskt och misstänksamt. Putins anhängare blir allt mindra motiverade medan motsatsen gäller för hans motståndare. I ett antal regionala val har oppositionella kandidater vunnit stora segrar. Ryssar överallt i landet vill välja sina egna guvernörer och i Moskva har protesterna blivit mer lokala. Människorna vill inte ha politiker som lovar guld och gröna skogar utan sjukvård, utbildning och vägar. De är också djupt misstänksamma mot utländska makter, främst Amerika.
Kreml har försökt vinna den ortodoxa kyrkans stöd, patriarken ställde faktiskt upp för Putins sak i valkampanjen.

Baltiska staterna, historia
2012-15 s 8
"Vår baltiska skam och återupprättelse"
1939 deponerade de självständiga estniska och litauiska riksbankerna sitt guld i Sveriges riksbank om regeringarna skulle tvingas i exil. Men 1940 överlämnade Sverige guldet till de nya röda makthavarna i Baltikum. Sverige hörde till de får länder som politiskt erkände den sovjetiska annekteringen av Estland, Lettland och Litauen. Efter andra världskriget skickade vi tjänstvilligt tillbaka 120 baltiska militärer, "Baltutlämningen". Så sent som 1989 påstod den socialdemokratiska utrikesministern Sten Andersson att Baltikum inte var ockuperat av Sovjetunionen.
Om Sveriges skam och nesa inför våra baltiska grannar har Krister Wahlbäck skrivit en upplysande liten bok: Baltisk befrielse, Svenska insatser för befrielsen. Han lyfter bland annat fram Carl Bildts outtröttliga insats får en ordentlig genomlysning.
1993 kompenserade Sverige Estland och Litauen för guldet som skänktes till de röda baronerna.

USA
2012-15 s 9-10
"Nu börjar den egentliga valkampanjen"
Rick Santorums beslut i tisdags att hoppa av kampen om det Republikanska partiets nominering sätter i praktiken punkt för nomineringsstriden och ger Mitt Romney en chans att reparera de skador som han har ådragit sig i primärvalen. Nu måste han vinna förtroende bland tveksamma konservativa och börja utmana Barack Obama.
Nu accelererar kampanjen snabbt, och de amerikanska väljarna har att se fram emot sju månaders strid mellan två kandidater som har vitt skilda visioner om Amerikas framtida kurs.
Spänningen hade redan gått ur striden om Republikanernas nominering när Rick Santorum till slut meddelade att han hoppar av. Men Santorums avhopp befriar Mitt Romney från en potentiellt mycket kostsam och ful primärvalskampanj i Santorums hemdelstat och eventuella, pinsamma primärvalsförluster.
Viktigt för Romney nu är hans val av vicepresidentkandidat och hans tacktal på partikonventet förutsatt att han blir nominerad. Han måste bygga broar till den kristna högern.

2012-15 s 10-11
"Hårdnat motstånd från höger"
Hur ska Mitt Romney erövra de konservativa medierna?
Den envisa fientligheten mot Mitt Romney har skakat den konservativa medierörelsen. Dragkampen mellan ideell renhet och pragmatism sker inför allmänhetens ögon. Många av högern ledande röster står inför att kämpa för ett politiskt parti eller värna om sina politiska ideal. För många står valet mellan "en bristfällig kandidat som utmanar en mycket bristfällig president".

Nordkorea
2012-15 s 11
"Hillary Clinton varnar Pyongyang"
Trots internationella varningar fortsätter Nordkorea förberedelserna för uppskjutning av en långdistansraket. Den sägs innehålla en vädersatellit och ska skjutas upp under veckoslutet. USA misstänker att det handlar om en militär test av raketen som kan bestyckas med kärnladdade stridsspetsar och en räckvidd till Alaska. Hillary Clinton säger att Raketuppskjutningen är ett direkt hot mot den regionala säkerheten och vore ett allvarligt och tydligt brott mot FNs säkerhetsråds gällande resolutioner.

Israel
2012-15 s 12-14
"I stormens öga"
Under årtionden hoppades Israel att arabvärlden skulle förändras. Nu är uppbrottet här, och både israelerna och deras regering är rädda. De styrande har bestämt sig för att hellre bygga murar än att utforska eventuella möjligheter. Gränsen mot Egypten är numera är Israels farligaste. Nästan dagligen förekommer incidenter. Stängslet byggs för att bli dubbelt så högt.
Israel reagerar som det alltid gör när fara hotar: man bygger murar. Gazaremsan och Västbanken försvann för länge sedan bakom höga murar.
Den judiska staten har i decennier försökt integrera sig med övriga länder i Mellanöstern, men nu försöker man i stället avskärma sig från förändringarna i grannländerna. Stabilitet, säkerhet, styrka är Netanyahus mantra. Alla eftergifter är uteslutna.
Den arabiska våren kallas i Israel för "islamisk vinter". Den arabiska världen går inte framåt utan bakåt och har utvecklats till en "islamisk, antivästerländsk, odemokratisk våg".

2012-15 s 15-16
"Bosättarnas öde kan forma framtidens Israel"
Bosättningen Migron på Västbanken, egentligen en utpost med 49 judiska familjer, har blivit ett fall för Högsta Domstolen. Domstolen har dömt till bosättarnas nackdel, men regeringen vill undvika att stöta sig med bosättningsrörelsen som vägrar att flytta från den mark de anser vara Guds gåva till judarna.
En del av premiärminister Benjamin Netanyahu regeringskoalition hotar att lämna denna om utposten Migron rivs.

Arabländerna, Egypten, Tunisien
2012-15 s 17-18
"Grusade förhoppningar och svikna löften i revolternas spår"
Arabisk vår förvandlas till ekonomisk vinter när arbetslösheten stiger. Det finns en avgrund mellan de förväntningar som släpptes loss av revolterna och den ekonomiska verkligheten i dessa länder. Detta innebär en risk för nya oroligheter i en region som sitter på drygt hälften av jordens oljeresurser.
Tunisiens BNP krympte med 1,6 % förra året, Egyptens med 0,8 %. Egypten måste låna pengar till 16 % ränta och är i princip utestängt från den internationella kreditmarknaden. Egyptens utlandsreserv har halverats och räcker idag till tre månaders import.
Fackförbund pressar de nya regeringarna att förbättra arbetsvillkor och höja löner. Uppgiften att infria förväntningarna vilar nu på islamiska politiker.
Revolutionen har inte åstadkommit särskilt många förbättringar för vanliga medborgare. Det främsta hindret för välstånd är de negativa effekterna av begränsad rörelsefrihet över gränserna för investeringar, varor och människor.

Egypten
2012-15 s 19-20
"Ingenting blev som det var tänkt"
Skäggiga islamister dominerar i det egyptiska presidentvalet. Mubaraks efterträdare kan bli en salafistisk predikant, med svaghet för profeten Muhammeds livsstil på 600-talet. Den lagliga giftasåldern kommer att sänkas till pubertetsåldern som på profetens tid. Hazem Abu Ismail inhemska agenda skrämmer turismindustrin. Nu framstår Muslimska brödraskapets kandidat Khairat al-Shater som den enda som kan stoppa Ismail.
Om al-Shater segrar är det han och hans "bröder" som får ansvaret för Egyptens sorgliga tillstånd. Om han misslyckas krossas myten om Brödraskapets oövervinnlighet. Många misstänker att armén inte alls vill överlåta makten till parlamentet och kanske planerar att manipulera presidentvalet till egen fördel.

2012-15 s 20
"Många turer inför presidentvalet"
Egyptens före detta chef för den hemliga underrättelsetjänsten vill bli president. Mubaraks före detta vicepresident, Omar Suleiman, är en förolämpning mot revolutionen, hävdar presidentkandidaten Khairat al-Shater som representerar Muslimska Brödraskapet. Han varnar för en ny folkrevolution.
Hittills har 23 kandidater godkänts i presidentvalet. Sedan president Hosni Mubarak störtades i februari 2011 ligger makten hos Högsta Militärrådet.

Syrien
2012-15 s 20-21
"En historia av brutna löften"
Fredsplanen för Syrien som togs fram av FNs före detta generalsekreterare Kofi Annan och stöds av FN och Arabförbundet hänger på en tråd. Syrien infriade uppenbarligen inte sitt första åtagande att dra tillbaka alla säkerhetsstyrkor till deras förläggningar. När detta skrivs var det också högst osäkert om det skulle bli totalt eldupphör från och med torsdagen enligt villkoren i fredsplanen. Om inte kan det bli en militär intervention i Syrien, ett land av stor strategisk betydelse med djupa sekteristiska motsättningar. Oppositionens två viktigaste paraplyorganisationer Syriska Nationalrådet och Fria Syriska armén har bestämt sig för att stödja fredsplanen och eldupphör.
Även Ryssland börjar bli otåliga och Vita Husets talesman talar om "en historia av tomma löften".

USA, Afghanistan
2012-15 s 22-24
Reträtten från Hindukush är en stor logistisk utmaning för Nato. Med pengar, smicker och löften försöker Natos sändebud övertala Ryssland och Uzbekistan att samarbeta.
När Isafstyrkans avtåg från Afghanistan börjar kommer en del av styrkan att ta vägen via Uljanovsk, eller rättare sagt, via flygplatsen Uljanovsk-Öst. Flygplatsen blir vändskiva för en av den moderna militärhistoriens mest kostsamma reträtter. 130 000 soldater ska inom två år lämna Afghanistan, plus minst 70 000 fordon och 120 000 containrar. Från Uljanovsk kommer ett sextiotal tåg att avgå i riktning mot Baltikum och östersjöhamnar som Klaipeda i Litauen varifrån frakten skeppas vidare med båt till Västeuropa.
Militära reträtter från Afghanistan har ofta slutat i katastrof. 1841 försökte britterna lämna Kabul och ta sig tillbaka till Indien. De överfölls och bara få som lyckligt hem. Även Sovjets återtåg i februari 1989 blev kaotiskt med många dödade. Upproriska afghaner kommer sannolikt att göra allt de kan för att ge Nato-styrkorna kännbara nålstick under reträtten.

2012-15 s 24-25
"Iran underblåser våldet i Afghanistan"
Regimen i Teheran provocerat USA-fientliga aktioner i Afghanistan. Irans viktigaste mål är att så split mellan Afghanistans regering och amerikanerna. Iranska konspirationer har motiverat USAs och andra länders underrättelsetjänster att på nytt fokusera på statssponsrad terrorism efter ett decennium som har dominerats av al-Qaida, dess regionala partners och andra lömska terrornätverk.

Indien, Pakistan
2012-15 s 26
"Töväder i södra Asien"
Indiens och Pakistans ledare träffades för första gången på länge i ett försök att förbättra relationerna och fördjupa kontakterna mellan deras länder.
Pakistans president, Asif Ali Zardari, besökte i söndags Indiens premiärminister, Manmohan Singh. Det var första gången på sju år som en pakistansk statschef besökte Indien, och efter mötet uttryckte de båda ledarna en ömsesidig önskan om bättre relationer mellan deras två länder. Singh sade också, att han kommer att återgälda Zardaris besök.
De diskuterade en rad frågor, inklusive den omstridda regionen Kashmir och den militante pakistaniern Hafez Saeed, som anklagas för att ha legat bakom terrorattackerna i Mumbai 2008, attentat som avbröt en potentiell islossning mellan länderna.
Singh och Zardari var eniga om att man bör utvidga handelsförbindelserna och göra det lättare för indier och pakistanier att besöka varandras länder.
Frågan är nu hur snart Singh kan besöka Pakistan, en resa som enligt många bedömare är en förutsättning för ett eventuellt avgörande diplomatiskt genombrott.

Malawi
2012-15 s 28
"En kvinna tar över rodret i Malawi"
Joyce Banda installerades förra lördagen som efterträdare till Bungu wa Mutharika som hade dött i en hjärtattack. Hon skyndade sig att avskeda landets polischef, som utnämndes för två år sedan av Mutharika och som anklagats för att ha använt dödligt våld mot demonstranter.
Banda blev känd i Malawi som en ledande kraft i kampen för kvinnors rättigheter. Hon blev landets första kvinnliga premiärminister 2009.
Bungu wa Mutharikas bror Peter som är utrikesminister kommer förmodligen att förlora sin plats i den nya regering som Banda kommer att utnämna.
Bandas kritiker påminner om att "lovande ledare" ganska lätt smittas av arrogans och korruption.

Mali
2012-15 s 29
"Nyval försenas i skakigt Mali"
Mali återgår till demokratiskt styre, men situationen i landet är mycket osäker, eftersom rebeller i landets nordliga del har utropat en självständig stat.
Malis störtade president Amadou Touré har meddelat att han avgår från sin post. Nu kan en interimspresident utnämnas sedan kuppmännen lämnat ifrån sig makten. Detta ska enligt lagen ske inom 40 dagar. Men samtidigt har tuaregrebellerna som erövrat några småstäder i norr förklarat sig självständiga. I norra Mali har islamistiska fundamentalister tagit kontroll och anhängare till gruppen Ansar Dine som förmodligen har kontakt med terrornätverket al-Qaida, infört sharialag.
Mali är det sjunde största landet i Afrika med en befolkning på 14,5 miljoner. Mali antas vara ett av de fattigaste länderna i världen med en ekonomisk struktur av jordbruk och fiske. Men där finns också guld, uran och salt.

Burma
2012-15 s 30
"Karen fick träffa Aung San Suu Kyi"
Oppositionsledaren Aung San Suu Kyi träffade häromdagen representanter för minoritetsfolket Karen. Även Burmas president träffade Karendelegationen. Det var det första mötet i detta slag mellan Burmas ledning och företrädare för Karen sedan minoritetsfolkets kamp för frihet började i januari 1949. I januari utlystes vapenvila mellan regeringsstyrkorna och Karen. En tredjedel av Burmas 60 miljoner invånare tillhör något minoritetsfolk.

2012-15 s 30
"Cameron till Burma"
Premiärminister David Cameron inledde på fredagen en historisk resa till Burma, varmed han blev den förste västerländske ledaren att besöka landet sedan väst införde sanktioner mot militärregimen i slutet av 1990-talet. En burmesisk regeringsrepresentant uppger att Camerons besök är en "mycket viktig händelse" för Burma. Besöket äger rum före ett planerat EU-möte 23 april i Bryssel, då EUs ledare ska diskutera de ekonomiska sanktionerna mot Burma.

Nordkorea, Kina
2012-15 s 30
"Pyongyang vållar oro"
Några få dagar före Nordkoreas planerade raketuppskjutning står det klart att Kinas ledare är allvarligt bekymrade över situationen på den koreanska halvön. Nordkorea har meddelat att man kommer att skicka upp en satellit i en bana runt jorden med en långdistansraket. Uppskjutningen sker för att uppmärksamma att den förre ledaren, Kim Il Sung, föddes för hundra år sedan.

Jemen
2012-15 s 30
"Många döda i Jemen"
I strider mellan extremister och soldater i södra Jemen dödades minst 25 människor tidigare i veckan. Krigare tillhörande extremistgruppen Ansar al-Sharia attackerade en arméförläggning i gryningen. Överfallet slogs tillbaka och 15 extremister ska ha dödats. Sedan president Abd-Rabbu Mansur Radi tillträdde i februari har islamisternas attacker intensifierats markant.

Kosovo
2012-15 s 31
"Dödligt attentat i Kosovo"
I en explosion i staden Mitrovica dödades under påsken en Kosovoalban. Hans fru och fyra barn skadades. En bomb utanför deras hus exploderade. Huset ligger i den del av staden där majoriteten är etniska serber. Dessa erkänner inte den den tidigare serbiska provinsens självständighet 2008.