Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 Tempus
2012 v 47

Tidskriften

2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29/30 31 32 33/34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51/52  01/2 03 04 05 06 07     
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29/30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46                

EU
2012-47 s 4-5
"Made in Brussels"
Eurozonen behöver verkligen en bankunion men den planerade kommer inte att hålla måttet. Just nu pågår intensiva förhandlingar inför ett möte i Bryssel i början av december. Den viktigaste åtgärden blir att utse ECB till högsta bankövervakningsinstans i Europa. Eurozonens överlevnad kan mycket väl beror på sin förmåga att skapa en bankunion.

Danmark
2012-47 s 5
"Danska regeringen avskaffar "fet" skatt"
Bönder, handlare och konsumenter tjoade av glädje när danska regeringen tillkännagav att en av landets mest avskydda skatter skulle avskaffas. Det rör sig om en tariffskatt på mättade fetter som infördes för knappt ett år sedan.
Avsikterna var goda. Högre priser på ohälsosamma livsmedel skulle minska konsumtionen, förbättra folkhälsan genom att förebygga hjärt-kärlsjukdomar och fetma och därmed minska kostnaderna för sjukvården. Men skatten var svår att tillämpa och resulterade i många oönskade bieffekter. Kritikerna såg skatten som ett övermått av förmynderi.

Grekland
2012-47 s 6-8
"Skeppsredarna slipper skatten"
Medan Grekland kämpar att få budgeten i balans genom mycket stränga åtstramningar, har landets rikaste medborgare inte berörts. Många beskattas inte ens, och de som åläggs att betala skatt föredrar att undvika sina förpliktelser mot staten.
Grekland är ett fattigt land med många rika invånare säger Greklands finansminister Yannis Stournaras. FN har nyligen identifierat 57 olika skattelättnader för grekiska skeppsredare och skickat ett brev till regeringen i Grekland som svarar att rederierna är mycket rörliga och bara skulle lämna Grekland om de måste betala skatt.
Grekland har en statsskuld på cirka 300 miljarder euro samtidigt som en del av invånarna äger privata tillgångar som är värda det dubbla.
George Economou som är Greklands största skeppsredare vill helst inte diskutera Grekland och den nuvarande krisen. Han föredrar att prata om sin konstsamling.

Irland
2012-47 s 8
"Abortlagarna dödade dottern"
Savita Halappanavars, en 31 årig tandläkare, dog av blodförgiftning i Galway i Irland trots upprepade uppmaningar att genomföra abort på hennes 17 veckor gamla foster. Personalen vägrade trots att de visste att fostret inte skulle klara sig. Savitas far menar att det är en kombination av medicinsk försummelse och Irlands abortlagar som orsakade dotterns död. Irländska anti-arbortgrupper förnekar att abortlagarna skulle vara skyldiga.

EU, Frankrike
2012-47 s 10-11
"Varför Frankrike kan bli det största hotet mot euron"
Debatten om att euron kan kollapsa har lugnat sig för stunden, skrivet The Economist. Men att få rätsida på den enväldiga valutan kommer att kräva år av smärtsamma uppoffringar. Bakom horisonten skymtar ett hot som överskuggar allt: Frankrike.
Fransmännen har länge haft en kärleksfull relation till både euron och EU. President Francois Mitterand argumenterade för euron som gemensam europeisk valuta eftersom han hoppades öka Frankrikes inflytande i EU som annars hotade att hamna i klorna på ett enat Tyskland. Frankrike har tjänat på euron: Landet lånar till rekordlåga räntor och har undvikit mycket av de ekonomiska bekymren som drabbat Medelhavsländerna. Men sedan tidigt i våras när Francois Hollande blev landets första socialistiska president, och sedan Mitterand, överlåtit huvudansvaret för euron till Tyskland, som därmed stärkt sin ekonomiska och politiska position i EU, ser Frankrikes ekonomi alltmer sårbar ut.
I årtal har Frankrike förlorat i konkurrenskraft gentemot Tyskland. Frankrike konsumerar 57 % avlandets BNP, den högsta andelen av eurozonens länder. Sedan 1981 har statens samlade stats skuld ökat från 22 % av BNP till 90 % idag. Frankrike riskerar att se sig passerat av Italien och Spanien i eurozonens ekonomiska bottenskikt. Hollande har inte mycket tid på sig att desarmera den tidsinställda bomb som tickar i hjärtat av Europa.

Israel, Palestina
2012-47 s 12-13
"Quassam har sista ordet i Gaza"
Quassam brigaden är en väpnad gren i den radikala islamiska Hamasrörelsen. Medlemmarnas högsta önskan är att få död i strid och få bli martyr och bringa ära över sin by. 15000 Qassamkämpar bär ansvaret för nästan alla de raketattacker som drabbat södra Israel och nått så långt som till Tel Aviv och Jerusalem. Raketer och annan ammunition göms i civilbefolkningens bostäder. Raketattackerna började sedan Israel dödat Quassam brigadens ledare Ahmed al-Jabari den 14 november.
Quassam är och förblir en fundamentalistisk Jihadrörelse vars kultur och mål är att terrorisera och förgöra Israel. Den är döpt efter en syrier som dödades 1935 när han stred mot de judiska invandrarna under den brittiska ockupationen av Palestina. Quassam är idag den största och starkaste av Gazas många militärfalanger.
Gaza har 1,5 miljoner invånare. Föräldrar blir stolta då deras unga söner tar värvning i Quassam brigaden.

Libyen
2012-47 s 14
"Hamburgare och skottlossning"
Människorna i Libyens huvudstad Tripoli blir mer och mer otåliga. Tripoli har nämligen inte upplevt den förändring som många hade hoppats på efter Muammar Gadaffis fall. De politiska framstegen har varit tröga. Det finns mycket vapen och lite säkerhet. Under ytan är allting en enda röra. Det finns ingen anvisad dag för sophämtning och inget fungerande domstolssystem. Den mest positiva förändringen är den frihet som invånarna upplever. Nu lär barnen sin franska i skolan och affärsmännen importerar gamla, skraltiga bilar vilket tidigare var förbjudet.

Kuba
2012-47 s 16
"Transsexuell Kuban vald till kommunstyre"
Adela Hernandez, 48, som på 1980-talet, fängslades för "farlighet" har blivit den första transgenderpersonen som valts som medlem av det kommunala styret i Caibarien som ligger i provinsen Villa Clara. Hon valdes i ett land där homosexuella straffades i årtionden och skickades till straffläger på landsbygden. I officiella papper är hon en man med namnet José. Men hon har levt som en kvinna sedan unga år. Hennes sexuella läggning är kvinna men hennes könsorgan är fortfarande en mans. Hon har inte genomgått könsbyte.

USA, Puerto Rico
2012-47 s 17
"Puerto Rico vill bli delstat i USA eller …?"
Puerto Ricos invånare har röstat för att bli en delstat i USA vid en folkomröstning. Jublande anhängare av delstatsalternativet menar att det är det starkaste tecknet på att denna ö i Karibien är på väg att förlora sin ställning som ett andra rangens territorium.
Men förra tisdagens omröstning innehöll också en varning: invånarna är bittert oense om öns förhållande till USA och många ifrågasätter omröstningens giltighet.
"Segern för Puerto Ricos ställning som delstat saknar motstycke, men det är en konstlad seger", hävdar Angel Israel Rivera Ortiz, en professor i statskunskap vid University of Puerto Rico. "Omröstningen speglar en kluven och förvirrad valmanskår som inte är på det klara med vart den ska ta vägen."
437000 röstade för den fria anknytningen till USA och bara 72 000 för självständighet. Men 500 000 avstod från att svara på frågan
President Barack Obama har sagt att han tänker stödja den vilja som Puerto Ricos befolkning ger uttryck för.
Puerto Rico har varit ett territorium under 114 år och dess invånare blev amerikanska medborgare 1917. Men kan inte rösta i det amerikanska presidentvalet.

Ryssland
2012-47 s 18
"Sorg och glädje hos bergsfolken"
För några dagar sedan hyllade ingusjier och osseter för 20:e gången minnet av det första postsovjetiska kriget i norra Kaukasien. Hösten 1992 eskalerade konflikten mellan de båda folken om ett område öster om staden Vladikavkaz. Tiotusentals ingusjier (muslimer), det vill säga hela den ingusjiska befolkningen i det omstridda området fördrevs.
Den 8 mars 1944 fördrev Röda armén balkarerna.
Tjerkesserna är ett bergsfolk som firar den 1 augusti som Återkomstens dag. Den 1 augusti 1998 återvände en stor grupp tjerkesser från Kosovo tillbaka till sin historiska hembygd.

Kirgizistan
2012-47 s 18-19
"Ingen nationell tradition - ett brott"
I den centralasiatiska republiken Kirgizistan är tvångsgifte vida förekommande. Att röva bort kvinnor för äktenskap anses vara en tradition. Nu ska åtminstone straffsatsen för denna kvinnofientliga sed skärpas. Självmorden bland unga kvinnor i Kirgizistan ökar sedan de blivit bortgifta mot sin vilja. Tvångsgifte kan röra sig om 14000 till 15000 fall om året. Vart fjärde äktenskap genomförs med hjälp av tvång och brudrov. Kvinnorna blir offer för psykiskt och fysiskt våld. Det förekommer våldtäkter och till och med mord.
Tvångsäktenskap i det muslimska Kirgizistan får ofta muslimska prästers välsignelse genom att förbindelsen också bekräftas med en islamisk giftermålsceremoni. Antalet tvångsäktenskap har ökat starkt efter Sovjetunionens sammanbrott.

Kina
2012-47 s 20-21
"Efterfrågan på robotar ökar när lönekostnaderna stiger i Kina"
Högre löner på grund av ökat välstånd och ettbarnspolitiken leder till ökad användning av robotar som kan ta över de lågavlönade arbeten som överges.
År 2014 kan Kina komma att vara världens främsta användare av industrirobotar, vilket betyder att man når upp till 32000 enheter. Enligt den Frankfurtbaserade International Federation of Robotics kan Kina år 2014 kunna vara världens främsta användare av industrirobotar, vilket betyder att man når upp till 32 000 enheter.
Det finns många skäl för Kina att välkomna robotar i industrin. Robotar kan förbättra energieffektiviteten och genomföra operationer som skulle vara nästan omöjligt komplicerade även för de mest välutbildade människor. Men de viktigaste skälen är den förändrade demografin och ekonomin: Kinas arbetsföra befolkning minskar och lönekostnaderna befinner sig i uppåtgående spiral.
År 2000 fans det sex yrkesverksamma medborgare på varje kines från 60 år och uppåt. Om 20 år, 2032 finns det vara två!
Många unga människor vill inte utföra ett smutsigt och tröttsamt jobb, det kommer att bli många maskiner som kan ersätta mänskligt arbete.

Sydkorea
2012-47 s 22-23
"Bra skolutbildning innebär uppoffringar för föräldrarna"
För flera generationer sedan var det endast de mest välbärgade familjerna som övervägde att dela på sig på grund av en bättre utbildning. Oftast fick barnen resa utomlands i sällskap med modern som följde med som förmyndare, medan fadern stannade kvar för att tjäna pengar och blev temporär ungkarl. Målet: Att lära sig flytande engelska som underlättar intagning på Sydkoreas främsta högskolor, som leder till bra jobb i landets storföretag.
Nu har konkurrensen om den bästa utbildningen hårdnat. Under en period av 15-20 år har även den genomsnittliga koreanska familjen förvandlats till en prestationsorienterad inrättning där föräldrarna ställer krav, planerar och finansierar nya och allt bättre utbildningar.
Koreaner är bland världens främsta studenter. Samtidigt är de världens mest olyckliga.

Peru
2012-47 s 24
"Borgmästaren och maffiorna. En folkomröstning för mycket"
Susana Villarán, Limas borgmästare kämpar på för att försöka tillämpa en ny lag för att slå ner på korruptionen. Hon är hederlig och hon har långsamt lyckats få lite ordning på en av Latinamerikas mest kaotiska huvudstad med omkring 8,5 miljoner invånare. Hon inledde för två år sedan med att säga upp feta konsultkontrakt som snabbt ökat i omfattning under hennes föregångare Luis Castañeda. Hon har reglerat en informell marknad med en rad kriminella element. Susana Villaràn har mött våldsamt motstånd. Hennes motståndare kräver en folkomröstning om att avsätta henne.

Ecuador
2012-47 s 25
"Ecuador sprider råttgift på Galapagosöarna"
Närmare 22 ton gift ska spridas på öarna för att döda råttor som hotar fågel- och reptilarter. Brunråttan och svartråttan kom till öarna med valfångare och sjörövare på 1600-talet och spridit säg. De lever på ägg och nykläckta ungar av öarnas inhemska arter.
Målet nu är att alla icke inhemska gnagare ska vara utrotade 2020.

Portugal
2012-47 s 26-27
"Portugiser flyr till de gamla kolonierna"
Många portugiser flyr arbetslösheten till Portugals krigshärjade forna koloni Moçambique.
Växande arbetslöshet, skattehöjningar och stora nedskärningar inom socialvården får många att vilja skapa sig en ny framtid i länder som Brasilien, Angola och Moçambique, länder där man talar samma språk och som tillhör världens snabbast växande ekonomier. Samtidigt som kolonierna fortfarande lider av stor fattigdom, sjukdomar och arbetslöshet, korruption och undermålig långsam byråkrati.
Den stora tillströmningen av portugiser möts med blandade reaktioner. Många betraktar den portugisiska invandringen som ett slags nykolonialism.

Afrika, Moçambique, Kultur
2012-47 s 28-29
"Dödens redskap förvandlas till konst i Moçambique"
"Livets träd" skapades enbart med AK-47 or, pistoler och granatkastare och avtäcktes på British Museum 2005. I dag ägnar sig många före detta barnsoldater kring Maputo åt konstutövning som terapi för ett liv i våldsamheter.
Projektet startades 1995 Kristen Rådsförsamling med målet att bringa fred och försoning till landets delade befolkning och avväpna de tusentals stridande som deltog i det krig som efterlämnade mer än en miljon döda.
Spänningen mellan olika politiska läger växer. Förre rebelledaren Afonso Dhlakama har återvänt till sin gömma i skogen med 800 beväpnade gerillasoldater. Han kräver att hans soldater integreras i landets militärmakt och vill dela kontrollen över Moçambiques nyfunna rikedomar.

EU, Storbritannien
2012-47 s 30
"Utträde ur EU"
Vid en folkomröstning skulle en majoritet av väljarna i Storbritannien välja ett utträde ur EU, enligt en opinionsundersökning beställd av "the Observer". 34 % sa sig säkert vara för ett utträde och 22 % sa att det är sannolikt att de röstar så. Bara 11 % var helt säkra på att de vill att Storbritannien fortsatt ska vara medlem medan 19 % sa sig troligen tycka så. 14 % var osäkra. Hela 68 % av dem som röstat på premiärminister Cameron var för ett utträde. Motsvarande siffra för bland Labourväljarna var 44 %.