Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 Tempus
2007 v 39

Tidskriften

tidigare veckor: 28 29/30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41
 42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  
2007: 01/2  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29/30 31 32 33 34 35 36 37 38  

Kriget i hönshuset

Europas konsumenter vill egentligen bara äta kycklingens bröst. Resten är nästan osäljbart och exporteras till dumpade priser. Bönderna i Kamerun värjde sig mot de europeiska kycklingresterna och utmanade den globalisering, som gjorde dem till förlorare.

UWE BUSE
Yaoundé
Det är sent på eftermiddagen i huvudstaden Yaoundé, och Bernard Njonga kör sin nya Land Cruiser försiktigt i fredagskvällens livliga trafik. Det är tryckande hett, och Toyotans vindrutor är nedhissade. Njonga svettas i värmen, eftersom han ännu inte har lärt sig hur bilens luftkonditionering fungerar.
Plötsligt knackar någon på bildörren. Bredvid bilen står en främling som sträcker in handen och tackar översvallande för allt som Njonga har gjort och vågat göra för Kamerun och för landets jordbrukare. Njonga ler lite förläget. Det har hänt mycket i hans land den senaste tiden.

Tidigare var han en rättskaffens fackfunktionär, nu uppträder han titt som tätt i tv och radio, och utanför hans kontor står alltid ett par män och kontrollerar hans rörelser. Om han lämnar kontoret ringer de genast sin uppdragsgivare, och när han kommer tillbaka ringer de igen. Njonga är övertygad om att de arbetar för regeringen. En gång hälsade han på dem för att se vad som hände. Ingenting hände.
Främlingars tack och statens uppmärksamhet riktas mot Njonga därför att han segrade över motståndare, som av de flesta bedömdes som oövervinnliga. Motståndare nummer ett var Kameruns president, Paul Biya, som har styrt sitt land i 25 år i rollen som diktator. Parlamentet i Kamerun fungerar som presidentens hejarklack.
Njonga tvingade presidenten att avsätta en förmodat korrumperad minister, vilket bara det var en sensation i Kamerun. Att en icke-politiker, en civilperson, förmådde ändra regeringens sammansättning var helt enkelt otroligt.

Men ännu viktigare än att detta hände var hur det hände. Avsättningen föregicks inte av intriger eller politisk kohandel utan via offentliga påtryckningar i form av demonstrationer i vilka folket deltog och plötsligt upptäckte att det kunde påverka genom att gå ut på gator och torg. Njonga gick, utan att ha planerat det, i spetsen för den första utomparlamentariska oppositionen i Kamerun någonsin, den första oppositionen över huvud taget.
Motståndare nummer två var EU, världens största handelsblock, som gärna dumpar sopor och andra oönskade produkter i Afrika. Njongas kamp gick ut på att sätta stopp för denna vana, och han lyckades, vilket också var en triumfartad seger.
Denna seger gjorde att den utbildade jordbrukaren Njonga i lilla Kamerun plötsligt debuterade på den internationella politiska scenen. I sitt eget land betraktas han numera som expert på globaliseringens följder. Han har visat afrikanerna hur man värjer sig mot en världshandel, som gör dem till förlorare. Han reser till São Paulo och Hongkong där man på konferenser diskuterar den ekonomiska tillväxtens följder och globaliseringens gränser.

Njongas internationella karriär började med en jakt på europeiska kycklingben. Kycklingben och kycklingvingar såldes på varenda marknad i varenda stad och by, och överflödet av kycklingdelar drev bönderna till vansinne, eftersom det förstörde deras affärer. Mängden billiga kycklingdelar gjorde det mer eller mindre omöjligt för Kameruns hönsfarmare att sälja sina egna höns.
Kycklingdelarna kom från utlandet, varifrån de importerades och såldes till underpris i Kamerun. Ett kilo kostade omkring 800 västafrikanska franc, vilket motsvarar ungefär 1,20 euro. De inhemska hönsen och kycklingarna kostar ungefär det dubbla. Det var alltså inte särskilt konstigt att bönderna var upprörda.
Många av dem hade investerat mycket pengar i fågeluppfödning, lånat pengar och byggt anläggningar för att profitera på den strukturomvandling som pågår.
Många familjer har flyttat från landsbygden till staden för att söka arbete och ett bättre liv. Kvar fanns deras gårdar och nya möjligheter för de kvarvarande att försörja sig själva med boskap, mjölk och kött. Hönsuppfödningen syftade till att stilla stadsbornas hunger.

Fridolin Mvogo är en av dessa bönder som stannade kvar, men han investerade inte bara i hönshus och strukturomvandling utan också i globaliseringen. Han trodde att han följde med sin tid när han övergav de vanliga gårdshönsen och tillsammans med sina grannar investerade i 2 000 kommersiella höns, som var genetiskt framavlade för att passa till stordrift.
Dessa djur är bara avlägsna släktingar till hönan som gick och pickade på bakgården. Mvogos kycklingar av märket ”Hybro” är högeffektiva foderanvändare, som omvandlar 1,65 kilo foder till ett kilo kroppsvävnad. Det skulle inte ens gris klara av. Kycklingarna blir klara för slakt på bara 35 dagar. Köttet är saftigt, och om man ser dessa djur ur bondens synvinkel är den kommersiella kycklingen överlägsen gårdshönan i alla avseenden, eftersom målet är att producera så mycket kött som möjligt på kortast möjliga tid.

När Mvogo för några år sedan beslöt att investera i kycklinguppfödning fanns det redan kycklingdelar att köpa i Kamerun. På marknaderna i Yaoundé dök de upp då och då, men inte i så stor mängd att de gav Mvogo sömnlösa nätter. Han trodde att produkten skulle försvinna förr eller senare, men det gjorde den inte.
Kycklingdelarna blev i stället fler och fler år efter år. Det berodde framför allt på ett speciellt företag, som hade upptäckt att Kamerun var en lättillgänglig och omättlig marknad för billiga kycklingdelar. Företagets namn är Kühne+Heitz, och huvudkontoret ligger i Dordrecht i Nederländerna. Personalen där står för omkring 70 procent av alla fågelimport i Kamerun. Kühne+Heitz gjorde goda affärer, men för Mvogo var det en katastrof.
Han blev inte av med sina kycklingar, och då gjorde han som så många andra bönder: ringde till Njonga, som var lantbruksförbundets generalsekreterare. Njonga skulle se till att de importerade kycklingdelarna försvann.

Bönderna anade inte vilka krav de ställde på Njonga. Hans motståndare var inte bara ett företag långt borta i Holland, utan till motståndarna hörde också konsumenter som på Europas och USAs stormarknader sätter i gång en olycksalig kedjereaktion, som slutar på marknaderna i Kamerun.
I världens kyldiskar pågår en oavbruten global folkomröstning. Med ett enda handgrepp bestämmer konsumenter om kycklingars, gäss och kalkoners livsbetingelser och öde på de globala marknaderna. I Europa, USA och alla rika länder är bröstet utan ben, senor och fett den mest eftertraktade fågeldelen. Resten av djuret går knappt att sälja i den rika världen.
Konsumenternas önskan styr uppfödarna. De skaffar raser med enorma bröst. I hela världen finns det idag tre företag som dominerar denna del av fågelindustrin. Aviagen är ett av dem, och det ägs av Wesjohann. Hönsmodellen ”Ross 708” levereras tillsammans men en omfångsrik handbok om hur djuret skall skötas. Boken förklarar hur det komplicerade växelspelet mellan ljus, luft, foder och vatten skall styras i de från omvärlden isolerade hönshusen för att produkten skall ge maximal avkastning.
När en sådan kyckling är slaktfärdig dödas den, styckas, förpackas och säljs, och delarna sprids kors och tvärs över världen. Fötterna hamnar i Thailand, inälvorna i den forna Sovjetunionen, vingarna i Kina, benen i Japan, Mexiko - och Afrika.

Konsumenternas ovilja att köpa hela kycklingar håller en gigantisk handel under armarna. Bara EUs kycklinguppfödare levererar varje år 225 000 ton kycklingdelar till forna Sovjetunionen, 144 000 ton till Afrika, 170 000 ton till Mellanöstern och 50 000 till Fjärran östern.
Till vilket pris Europa bjuder ut det oönskade köttet i mottagarländerna bestäms inte av produktionskostnaderna i ursprungsländerna utan av kostnaden för att ta hand om produkten om den inte blir såld. Vinsten har producenten för det mesta redan fått i samband med försäljningen av bröstfiléerna. Intäkterna från resten behöver bara täcka kostnaderna. Därför kan man sälja fågelkött för bara 1,20 euro flera tusen kilometer från ursprungslandet.

I Kamerun skulle Bernard Njonga stoppa invasionen av kycklingdelar. Men hur skulle det gå till? Det importerade fågelköttet hade ju inte precis tvingats på konsumenterna i Kamerun.
Njonga behövde ett argument, ett faktum, något som berövade det importerade köttet dess konkurrensfördel. Dessutom behövde Njonga en definierad motpart. Han ville föra in känslor i debatten, han ville ha ett importstopp, och han ville att Kamerun skulle bli en förebild för hela Afrika.
Njonga var trött på att afrikanerna alltid var offer både i sina egna och i utlandets ögon. Han ville bevisa att rollfördelningen i en globaliserad värld inte är förutbestämd och att det går att ändra på saker och ting.
Han behövde medhjälpare som han kunde lita på, och han valde tre personer: Yvonne Takang, en ung äregirig och ogift kvinna. Han valde Bertrand Djami, f d bilmekaniker och nuvarande redaktör för tidskriften ”Bonderösten”. Han valde Jacob Kotcho, också äregirig men mer sansad än Yvonne Takang. Alla tre var anställda hos Lantbruksförbundet, men alla tre hoppade över till förbundets systerorganisation, Acdic, som hade grundats av Njonga i syfte att driva på kampanjen mot det importerade fågelköttet.
Akronymen Acdic står för ”Medborgarföreningen för försvaret av kollektiva intressen” på franska. Njonga tyckte att det var ett kraftfullt och tydligt namn. Sedan började de fyra mobilisera allmänheten. Ingen av dem hade tidigare erfarenhet av folkrörelser.

De visste att tullverket hade viktig information om motståndaren, och de visste också att denna information skulle bli svår att få tag i, eftersom den vaktades noga av tullchefen. Njonga skickade en vacker, sexig kvinna, väninna till Takang, till denne man. Hon sade till tullmannen att hon skulle ge uppgifterna till en kusin, som studerade ekonomi i utlandet. Tullchefen svarade: ”Jag kan kanske hjälpa er, men först måste vi lära känna varandra lite bättre”.
Det andra försöket att komma över uppgifterna slutade ungefär på samma sätt. Sändebudet fick denna gång beskedet att hjälp var möjlig, men det skulle kosta pengar.
De fyra aktivisterna grunnade på om det var i sin ordning att försöka stjälpa ett korrupt system med korrumperade metoder. Njonga drog slutsatsen att man inte kommer någon vart med moral, åtminstone inte i Kamerun. Njonga betalade således sammanlagt 7 000 euro för listorna. De överlämnades nattetid på hemlig plats. Pengarna kom från lantbruksförbundet.

Nu hade de fyra aktivisterna namnen på de utländska leverantörerna och inköparna i Kamerun. De hade också bevis för att det förekom korruption inom flera olika myndigheter och departement. De kunde också konstatera att tjänstemännen på myndigheten var nybörjare eller mycket självsäkra. På importsedlar hittade de under ursprungsland beteckningar som ”Djuphavet”.
En undersökning av det importerade kycklingköttets kvalitet visade också att drygt 80 procent var otjänligt som människoföda. Njonga var mycket nöjd, nu hade han allt han behövde för att starta sin kampanj.
Kampanjen lyckades efter hårt arbete i Kamerun, men kycklingdelarna finns numera i Ghana i stället, och i Ghana hotar det importerade kycklingköttet inte bara de inhemska fågeluppfödarna utan också nötboskapsuppfödare. Fattiga människor byter ut nötköttet mot det billigare kycklingköttet.
Njonga har redan varit på besök för att organisera en ny kampanj i Ghana, och i Kongo Kinshasa har man också bett om hans råd.
Under tiden har kyckling blivit en lyxvara igen i Kamerun. Kyckling är lika dyrt nu som före krisen, vilket naturligtvis irriterar konsumenterna.
Det återstår att se vem som till slut blir globaliseringens vinnare och förlorare.
© 2007 TEMPUS/Der Spiegel