Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 Tempus
2007 v 36

Tidskriften

tidigare veckor: 28 29/30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41
 42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  
2007: 01/2  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29/30 31 32 33 34 35   

Rices stjärna dalar

Utrikesminister Condoleezza Rice är vältalig, intelligent, bildad och flitig, och under den första tiden i presidents Bushs tjänst höjdes hon till skyarna. Nu har strålglansen mattats av, och kritiken mot hennes arbete hårdnat.

HELENE COOPER
Washington
Studenttidningen på Stanford University ägnade större delen av majnumrets omslag åt universitetets f d rektor, som är tjänstledig för att vara USAs utrikesminister. ”Condi funderar på att komma tillbaka”, löd omslagsrubriken. ”Men i vilken roll?”.
Inom bara några timmar började breven till studenttidningens redaktör forsa in. ”Condoleezza Rice tjänar en administration, som har brutit mot den akademiska världens grundläggande värderingar: logik, vetenskap, expertis och ärlighet. Stanford bör inte välkomna henne tillbaka”, skrev matematikprofessorn Don Ornstein i ett brev, som publicerades 31 maj.
Kommentarerna på tidningens hemsida var ännu strängare. Ett av de mildare inläggen kom från Jon Wu, som inte identifierade sig närmare: ”Försvinn, snälla Rice. Vi vill inte ha någon som bär ansvar för slakten av en hel nation som lärare i vår skola”.

Ingen vidare säkerhetsrådgivare
Det fanns en tid när Condoleezza Rice tycktes ha större chans än både Hillary Rodham Clinton och Barack Obama att bli USAs första kvinnliga eller första färgade president. Men det var innan hon rättfärdigade kriget i Irak med falska fakta baserade på bristfällig information.
Det var innan en f d kollega i Bushs administration, David Kay, som hade uppdraget att hitta okonventionella vapen efter invasionen i Irak, hänvisade till Rice i Bob Woodwards bok ”State of Denial” som USAs kanske sämsta säkerhetsrådgivare sedan posten inrättades. Och det var innan arga libaneser hängde en enorm banderoll från en bro i Beirut som visade Rices bild med blod droppande från munnen.
Den 52-åriga Rice har fortfarande mer stjärnstatus än någon annan av Bushs topprådgivare. Så sent som i förra månaden utnämnde tidskriften GQ henne till världens mäktigaste kvinna, och Time Magazine har listat henne som en av världens mest inflytelserika personer fyra gånger.
Men mycket av strålglansen har mattats av i en jämn ström av avslöjanden och böcker om Bushadministrationens interna motsättningar och speciellt om hennes oförmåga i rollen som nationell säkerhetsrådgivare att agera skiljedomare i konflikten om Irak mellan utrikesminister Colin Powell och försvarsminister Donald Rumsfeld. Rice och president George Bush lät Rumsfeld vinna.

Flera biografier
Rice är i full färd med att försöka förbättra bilden av sig själv innan hennes mandat löper ut om 17 månader. Hon samarbetar med flera författare, som står i kö för att skriva böcker om henne. Nästa vecka utkommer ”The Confidante: Condoleezza Rice and the Creation of the Bush Legacy” av Glenn Kessler, som arbetar för The Washington Post, och i december kommer boken “Condoleezza Rice: An American Life” av Elisabeth Bumiller hos The New York Times. “Twice as Good: Condoleezza Rice and Her Path to Power” av Marcus Marby, kom ut i våras.
Även om både Kesslers bok och Bumillers bok väntas vara kritiska mot Rice på flera punkter är det, enligt utrikesdepartementet, ovanligt att en sittande utrikesminister samarbetar med så många levnadstecknare. Å andra sidan är det få av hennes företrädare som har haft lika många författare, som har velat skriva om dem.

Har vunnit tillbaka vännerna
Förutom att försöka påverka historiens gång försöker Rice ändra sitt eftermäle så att det handlar om något mer än Irak. Hennes kolleger och vänner säger att hon har accepterat att Irak är en fläck, som hon förmodligen inte hinner tvätta bort innan hon lämnar utrikesministerposten. Hon satsar därför på andra frågor, och de senaste månaderna har hon arbetat för fred mellan araber och Israel, vilket skulle ge henne en viss upprättelse om ansträngningarna lyckas.
I Washington och runt om i världen finns det många som anser att Rice efter två och ett halvt år på posten är mycket bättre utrikesminister än nationell säkerhetsrådgivare. I rollen som Bushs toppdiplomat har hon mildrat spänningarna mellan USA och dess allierade efter den första Bushperiodens samarbetsovilliga diplomati, som fick relationerna att svalna betänkligt.
Trots kritik från konservativa krafter inom administrationen har hon givit sitt sändebud till Nordkorea, Christopher Hill, tillräckligt med utrymme för att han skulle kunna förhandla fram ett stillestånd med Pyongyang, vilket resulterade i att regimen där stängde landets största kärnreaktor i juli.
Hon har också tråcklat ihop sex länders diplomatiska försök att ta kontroll över Teherans atomprogram. Arbetet har ännu inte burit frukt, men ansträngningarna har lett till att en rad FN-sanktioner mot Iran har upprätthållits i drygt ett år nu. Det kanske viktigaste är att Rice har använt dessa sanktioner i kombination med retorik för att få tyst på säkerhetshökarna i vicepresident Cheneys kansli, där man ofta förespråkar militära attacker mot Iran.

Ingen självanalys
Inget av detta räcker för att sudda bort misstanken om att hon i rollen som nationell säkerhetsrådgivare utnyttjades som ett slags gummistämpel i en rad utrikespolitiska misstag under en period, som enligt kritikerna kommer att färga hennes eftermäle. ”Det visade sig bli fyra katastrofala år”, säger Lawrence Wilkerson, som var utrikesminister Colin Powells stabschef på UD när Rice var nationell säkerhetsrådgivare.
Rice ägnar sig sällan, om någonsin, åt självkritik. Men i en intervju i förra månaden medgav hon indirekt, att hennes första fyra år i Bushs administration kanske inte var hennes bästa. ”Jag vet inte; om det är vad folk tycker, så accepterar jag det”, sade hon. ”Jobbet som nationell säkerhetsrådgivare är ett fantastiskt jobb, eftersom man arbetar så nära presidenten. Men det är också ett svårt jobb, eftersom allting styrs med fjärrkontroll. Man förfogar inte över några maktmedel”.
Faktum är att Rice sällan frågar sig om hon har rätt eller fel. Hon brukar fastna för en viss sanning, som hon tror på till hundra procent tills hon inte tror på den längre. Då går hon bara vidare. ”Försök inte få mig att psykoanalysera mig själv”, värjde hon sig i intervjun.
På sin nuvarande post har Rice längre avstånd till president Bush än när hon arbetade i Vita huset som en del av den byråkrati, vars enda uppgift är att tjäna presidenten. Hon är fortfarande presidentens goda vän, men hon leder en byråkrati som har helt andra traditioner och ett helt annat uppdrag än presidentens byråkrati i Vita huset.

Vad hände med demokratikampanjen?
Under hennes tid på UD har en mer pragmatisk sida kommit i förgrunden. Det var Rice som en gång skrev i tidskriften Foreign Affairs att ”presidenten måste komma ihåg att den amerikanska militären inte är en civil polisstyrka”.
”Militären är inte en politisk skiljedomare, och den är definitivt inte rustad att bygga ett civilt samhälle”.
På senare tid har Rices agerande orsakat en del bekymmer. Tjänstemän i Pentagon har klagat på att Rice inte har hostat upp utlovat antal diplomater för att leda återuppbyggnadsgrupperna i de irakiska provinserna. Hon har också kritiserats för att överge det, som tidigare var hennes passion: administrationens ambition att demokratisera den muslimska världen.
I de palestinska områdena arrangerade Rice en politisk bojkott av den militanta islamiska gruppen Hamas efter det att den hade vunnit parlamentsvalen, som Rice själv förordade.
I Pakistan, där hon fortsätter att propagera för val, har hon sökt olika vägar att hjälpa general Pervez Musharraf, arméchefen som tog makten i en kupp 1999, att sitta kvar på sin post. Och under ett besök i Egypten och Saudiarabien i nämnde hon inte ordet demokrati och försökte inte träffa några politiska dissidenter. Förklaringen var att tiden inte räckte till och att programmet var fulltecknat.
”Det plågar mig att stackars Ayman Nour ruttnar bort i fängelset, och vad gör Rice åt det?”, säger Max Boot, en säkerhetsanalytiker som vanligtvis stöder president Bush, med hänvisning till den egyptiske dissident, som utmanade president Mubarak i presidentvalet och sedan sattes i fängelse. ”Hon gör ingenting, så vitt jag vet”, konstaterar Boot.
”Rice var en av demokratins mest passionerade försvarare, men nu följer hon utrikesdepartementets mål, som är att komma överens med diktatorer”, säger Boot.

Tror på fred i Mellanöstern
Vid det här laget har debatten på Internet om Condi eller Hillary upphört. Rice är fortfarande populärare än de flesta i administrationen, inklusive president Bush, men hennes popularitet har minskat till ca 47 procent i juli från 54 procent i april 2005. Knappt någon pratar längre om Rice som ett presidentämne.
Rice själv säger att hon inte vill bli president utan tänker återvända till Stanford när hennes mandat löper ut. Återgången till Stanford är emellertid inte heller problemfri.
”I rollen som akademiker fungerar hon bra”, säger John Hennessy, som efterträdde Rice som rektor 1999. Men han tillägger: ”Det finns naturligtvis folk som ogillar vad hon har uträttat som utrikesminister. En del tycker inte att hon bör komma tillbaka, men det har hon rätt till”.
Rices plan för resten av tiden som utrikesminister verkar vara att koncentrera sig på möten ansikte mot ansikte med israeliska regeringsföreträdare och deras saudiska motsvarigheter, vilket på sikt skulle kunna leda till det slags närmande, som skedde när president Jimmy Carter förhandlade fram Camp Davidavtalet mellan Anwar Sadat och Menachem Begin 1978.
Rice har gjort fyra resor till Israel och de palestinska områdena i år, och hon är på väg dit igen inom kort. Hon har pendlat fram och tillbaka mellan Ramallah, Jerusalem och Amman i försök att hitta det hon kallar för ”en politisk horisont” som bäddar för fred mellan israeler och palestinier. Hon har arrangerat sex möten i år mellan den israeliska premiärministern, Ehud Olmert, och den palestinske presidenten, Mahmoud Abbas.
”Om vi når en punkt där det finns en realistisk, rimlig chans för försoning mellan araber och israeler samt mellan israeler och palestinier vore det ett enormt framsteg”, säger Rice, som tillägger: ”Jag tror att det är möjligt”.

Eftermälet bekymrar inte
Många av hennes företrädare har också trott det vara möjligt. ”Hennes strategi är att fortsätta knacka på denna dörr utan att ha en strategi. Hon planerar i takt med att hon går vidare i försöken att åstadkomma någonting”, tror Aaron David Miller, forskare vid Woodrow Wilson Center. Miller har varit rådgivare i arabisk-israeliska frågor till utrikesdepartementet under de tre senaste presidenterna. ”Hennes beslutsamhet att ordna fred i Mellanöstern ligger inte bara i nationens intresse utan också i hennes personliga intresse”.
Larry Diamond, som var rådgivare till den amerikanska ockupationsmyndigheten i Bagdad 2004, tror att det är möjligt men knappast troligt att Rice lyckas ändra historiens gång under sin återstående tid som utrikesminister.
”Om hon trollar fram en kanin ur hatten i den israelisk-palestinska frågan och åstadkommer något slags kompromiss i Irak kan hon kanske rädda sitt eftermäle delvis”, säger Diamond, som emellertid lägger till: ”Men om hon fortsätter på den linje, som syns tydligt nu, riskerar hon att få knappt godkänt som utrikesminister också”.
Det skall i rättvisans namn påpekas att Rice själv säger att hon inte är fixerad vid sitt eftermäle. På förmiddagen när hon intervjuades hade hon just kommit tillbaka till UD efter ett privat besök i USAs riksarkiv, som hon alltid har velat besöka. Efter att ha studerat Abraham Lincolns deklaration om slavarnas frigörelse, Självständighetsförklaringen och den amerikanska författningen hade hon fått ett annat perspektiv på sitt eftermäle, sade hon.
”Folk försöker fortfarande analysera dessa eftermälen, och jag tänker verkligen inte bekymra mig om mitt eget”, sade Rice.
© 2007 TEMPUS/International Herald Tribune