Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 Tempus
2007 v 36

Tidskriften

tidigare veckor: 28 29/30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41
 42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  
2007: 01/2  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29/30 31 32 33 34 35   

Bush reste till Irak

Under sitt mycket överraskande besök i Iran antydde president Bush att USA kan börja planera för en reduktion av de amerikanska styrkorna i Irak.

DAVID S CLOUD
Bagdad

President Bush gjorde i början av veckan ett överraskande besök i Irak, där han underströk att säkerheten har förbättrats, att det pågår vissa försoningsförsök mellan landets olika sekter och att utsikterna att skicka hem amerikanska soldater har förbättrats.
Bushs besök hos militära ledare och irakiska politiker hade ett tydligt politiskt mål: att försöka hejda motståndarnas krav på amerikansk reträtt genom att välkomna det som Bush kallar för senaste tidens framgångar i Irak och genom att framhålla att amerikanerna inte kan dra sig tillbaka förrän Irak är stabilt.
Bushs tillbringade sitt tredje besök i Irak i en ensligt belägen ökenas i den motspänstiga sunniprovinsen Anbar. Dit kom Iraks premiärminister Nurmi al-Maliki och andra för att demonstrera att en försoning mellan Iraks inbördes stridande fraktioner är möjlig om än ej ett faktum.

Efter samtalen med general David Petraeus, som är USAs högste befälhavare i Irak, och Ryan Crocker, USAs ambassadör i Irak, sade Bush att han nu är övertygad om att man kan bibehålla aktuell säkerhetsnivå i Irak med färre amerikanska soldater.
Bush sade inte hur många soldater som kan skickas hem eller om ett tillbakadragande kan bli aktuellt före nästa vår, när de 30 000 som Bush har skickat till Irak i år skall skickas hem enligt de ursprungliga planerna.
Bushs kommentarer var, hur som helst, den hittills tydligaste antydningen om att en truppreduktion kan börja inom några månader, vilket är ett svar på det växande motståndet i Washington mot det impopulära kriget och samtidigt ett argument för att en ändrad strategi inte behöver vara ett misslyckande.
”Besluten tas efter sansade bedömningar av våra militära experter om förhållandena på marken – inte efter nervösa reaktioner hos politikerna i Washington eller efter nedslående opinionsmätningsresultat i medierna”, sade Bush inför en grupp soldater, som applåderade hans uttalande. ”Vi börjar med andra ord att dra tillbaka våra styrkor från Irak utifrån en styrkeposition och efter framgångar, inte av rädsla eller efter misslyckade insatser. Allt annat skulle bara stärka våra fiender och öka risken för att de angriper oss på hemmaplan”.

Vita hus hemlighöll Bushs Irakresa för att inte äventyra hans säkerhet. Administrationen utfärdade ett vilseledande arbetsprogram, enligt vilket Bush skulle lämna Vita huset på måndagen och hans flygplan skulle fylla på bränsle i Hawaii. Bush lämnade i stället Vita huset på söndagskvällen. Han for till flygplatsen utan den sedvanliga eskorten, och efter en nattflygning kom han till Irak på måndagseftermiddagen.
Presidenten åtföljdes av utrikesminister Condoleezza Rice och nationella säkerhetsrådgivaren, Stephen J Hadley. Försvarsminister Robert Gates och generalstabschefen, general Peter Pace, flög separat till Irak, där de anslöt sig till presidenten och hans följe.

Samtidigt som Bush befann sig i Irak började den brittiska armén att dra sig tillbaka från sin bas i centrala Basra. Det betyder att Iraks näst största stad kommer att kontrolleras av enbart inhemska styrkor för första gången sedan den USA-ledda invasionen 2003.
Britternas reträtt från Basra var väntad, men den brittiska regeringen har inte presenterat någon tidtabell för det slutgiltiga tillbakadragandet från Irak.
Måndagens tillbakadragande från Basra kommer sannolikt att följas av en minskning av den brittiska styrkans storlek från 5 500 man till 5 000.
Britterna har kritik att vänta för att de överger Basra och lämnar staden öppen för Mahdimilisen, som leds av Moqtada al-Sadr, och andra shiitiska grupper, som motsätter sig de utländska styrkornas närvaro i Irak. Det är allmänt känd att Mahdimilisen har infiltrerat säkerhetsstyrkorna och provinsens myndigheter och departement.
© 2007 TEMPUS/The New York Times