Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 Tempus
2007 v 36

Tidskriften

tidigare veckor: 28 29/30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41
 42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  
2007: 01/2  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29/30 31 32 33 34 35   

Korruptionen frodas överallt där EU finns

Varje dag lägger bedragare slag på nästan en miljon euro av Europeiska unionens pengar. Tjänstemän i Bryssel har ofta ett finger med i spelet. Europas huvudstad är en perfekt plats för nepotism, självbetjäning och korruption.

HANS-JÜRGEN SCHLAMP
Bryssel

De flesta av EUs tjänstemän och ämbetsinnehavare tillbringar sina dagar i moderna, generöst tilltagna kontor på i genomsnitt 37,4 kvadratmeter. En del får emellertid nöja sig med sex till åtta kvadratmeter i en cell i ett häkte i Bryssel.
Under sådana omständigheter lever till exempel en EU-medarbetare, som i många år var stationerad i Ukraina. I Kiev hjälpte han i EUs namn till med att lindra följderna av Tjernobylkatastrofen. Han hade miljontals euro till sitt förfogande. Den som ville ha lönsamma uppdrag av denne EU-representant fick via e-post meddelande om att EU-representanten krävde fyra procent av värdet på uppdraget i provision – allt enligt åklagaren.
En brittisk producent av säkerhetsteknik angav den korrupte EU-representanten varefter myndigheterna skuggade honom i ett år. Sedan greps han på Zaventemflygplatsen i Bryssel av belgisk polis.
Ett par järndörrar längre ner i korridoren sitter två f d medarbetare i EU-kommissionens myndighet för byggnader, anläggningar och logistik. De har, enligt åklagarämbetet, manipulerat fakturor i samband med inköp av kontorsmöbler och berikat sig själva.
I cellen intill förberedde sig nyligen två italienare på en stundande rättegång. Även de hade av allt att döma fallit för frestelsen att lägga beslag på lättåtkomliga pengar i det oöverskådliga EU-systemet. Eftersom de i praktiken redan har erkänt sig skyldiga tillåts de nu invänta rättegången i sina hem.

För närvarande pågår drygt 400 utredningar om misstänkt korruption mot medarbetare i EU. Omkring 70 av utredningarna gäller personer som arbetar i Bryssel. Bara de allra värsta fallen landar i slutänden på riksåklagarens bord. Där utreder man och väcker åtal mot till exempel topptjänstemän som tillskansar sig orättmätiga förmåner eller mot de fuskande arbetsgivarna bakom de städpatruller som putsar, dammsuger och bonar EUs byggnader – ett arbete som inbringar 44 miljoner euro per femårskontrakt. 16 korruptionsfall som har med EU att göra står i kö för att komma upp i rätten.
Att leda euro på avvägar tycks alltid locka när det är en stat som delar ut pengarna. I Bryssel är frestelsen uppenbarligen ännu större. Otydliga strukturer, bristande insyn och ineffektiva kontroller erbjuder en utmärkt grogrund för svågerpolitik, kotteri och korruption.
Mot slutet av ett räkenskapsår i Bryssel tornar miljardbelopp upp sig som måste fördelas snabbt, vilket erbjuder idealiska tillfällen för både små och stora bedrägerier.

Att det skulle härska ett speciellt korruptionsstimulerande klimat i Bryssel är ”en orättvis beskyllning”, hävdar EU-kommissionen, som påstår att mutbrott och andra bedrägerier är mindre vanliga i EUs institutioner än på andra håll.
Åt sådana påståenden kan insiders som budgetexperten Inge Grässle i EU-parlamentet ”bara skratta”. När det gäller många uppdrag, inköp eller anbudsinfordringar brukar hon undra om förvaltningar verkligen kan vara så naiva. Eller är de bara korrumperade?
Det är en bra fråga. Sedan flera år tillbaka klagar EU-parlamentariker och (internt) revisorer och bokhållare på Brysseladministrationens vårdslöshet. Kontrollen över unionens affärer, av exempelvis Europeiska revisionsrätten, blir allt slappare och ineffektivare, vilket rättens numera avgångna toppmedlemmar, Jan O Karlsson och Lars Tobisson, har avslöjat. Grässles brittiske kollega, Daniel Hannan, som är en av EUs radikalaste kritiker, säger lite sarkastiskt: ”Om EU hade varit ett företag skulle alla kommissionärerna redan ha suttit i fängelse”.

En del av kommissionärerna har klarat sig undan efterräkningar med nöd och näppe. 1999 tvingades hela kommissionen under luxemburgaren Jacques Santer avgå. Projekt värda miljoner hade gått till privata företag med koppling till EU-anställda och befattningshavare. Släktingar och vänner hade fått jobb ända upp på kommissionsnivå. Speciellt generös var den franska kommissionären Edith Cresson, som hade utnämnt en tandläkare och vän till vetenskaplig expert på aidsfrågor.
Den följande kommissionen under italienaren Romano Prodis ledning deklarerade ”nolltolerans” mot korruption. Fyra år senare tvingades den värja sig mot en ny skandal med krav på avgång: i EUs statistikmyndighet, Eurostat, hade det under flera år försnillats flera miljoner euro. Höga chefer hade med hjälp av falska kontrakt med franska och luxemburgska företag bättrat på sina löner avsevärt.
2004 tillträdde ännu en kommission, nu anförd av portugisen José Manuel Barroso. Även denna lovade att bekämpa bedrägerierna i Bryssel.
”Korruption är ett symptom på dålig förvaltning och bristande insyn”, deklarerade kommissionären Siim Kallas, som blev ansvarig för kampen mot bedrägeri och bestickning.
EU-kommissionens antikorruptionsmyndighet, Olaf, omorganiserades för att bli effektivare. Men det hjälpte inte särskilt mycket. År efter år flöt allt större belopp ut på olaglig väg från EUs kassa, erkände chefen för Olaf, Franz-Hermann Brüner.

I fjol förlorade EU 1,155 miljarder euro ”på orätt sätt”, konstaterade kommissionen i juli. Mycket av pengarna försvann inte till följd av brott utan på grund av slarv och försummelse. Men 320 miljoner euro har försnillats i bedrägligt syfte, enligt statistiken. Det är nästan en miljon euro per dag.
I praktiken handlar det nog om ännu mer pengar. Statistiken omfattar nämligen inte alla utgifter, och dessutom inkluderar den bara upptäckta fall. Inte ens experterna hos Olaf kan ge en sann bild av de verkliga skadorna på grund av svågerpolitik och korruption.
Merparten av EU-pengarna förskingras förmodligen inte i Bryssel utan i de enskilda medlemsländerna. Där delas 80 procent av EUs budget (126,5 miljarder euro) ut av de nationella myndigheterna till företag och jordbruk, högskolor och miljöskyddsföreningar. Där betalas ut pengar till bildningscentra som aldrig blir byggda, och bönder i Medelhavsländerna får bidrag till citrusfrukter, som de aldrig har odlat.

Men även resterande 25 miljarder euro i budgeten, som fördelas i Bryssel, lockar till kreativa lösningar.
Angelo T, 60 år och chef för ett dussintal företag i Bryssel med olika namn men med samma adress, var känd som en generös person. Den som hjälpte honom att erövra EU-kontrakt belönades med gratis ommålning av huset, några sedelbuntar eller aktier i hans företag. Detta kom så småningom till Olafs kännedom, och till slut tog även åklagarämbetet i Bryssel tag i saken.
I utredningsarbetet stötte man på EU-tjänstemannen Giancarlo C., som var ansvarig för EU-kommissionens 132 utländska filialer. Det var han som hyrde kontor, inredde dem och utrustade dem med säkerhetsdetaljer. Den tredje italienaren som dök upp i härvan var brorson till en känd politiker och medarbetare till den kände EU-parlamentarikern (och f d fotbollsstjärnan) Gianni Rivera. Rivera kände inte till sin assistents eventuella extraknäck.
Trion avslöjades efter det att en finsk företagare hade visat intresse för att bygga kommissionens nya kontor i New Delhi. I början gick allt som smort, men sedan uppstod juridiskt krångel med tomten i New Delhi, och finländaren insåg att han hade förlorat chansen att få kontraktet.
När Sergio T sedan skickade en faktura på 345 00 euro för förmedlingstjänster till den finske byggaren ville denne inte punga ut med pengarna. Italienaren drog fram kniven, och finländaren betalade. Men han ringde också omgående till Olaf.

Det dröjde ytterligare tre år innan åklagaren grep sig an fallet. 150 poliser stormade en tidig morgon 30 kontor och lägenheter i Belgien, Luxemburg, Frankrike och Italien. De beslagtog berg av papper och grep den italienska trion. Vid det laget hade Angelos företagsimperium lagt beslag på EU-kontrakt värda ytterligare nästan 40 miljoner euro.
EU-kommissionen rättfärdigar den långsamma processen från avslöjande till aktion med att den inte vill ”utsätta hemliga informatörer för fara”.
Den långsamma processen kanske straffar sig, därför att åklagaren granskar nu alla affärer som Angelo gjorde under den tre år långa nådatiden. EU-parlamentarikern Grässle har nämligen skriftligt frågar EU-kommissionens ordförande, Barroso, om någon medarbetare i EUs myndighet för byggnader, anläggningar och logistik (OIB) har låtit sig bjudas på ”Formel-1-tävlingar och Spa”. Bara när det gäller OIB finns det för närvarande sju misstänkta fall av korruption.

EU har ungefär två miljoner kvadratmeter kontorsyta fördelat på byggnader i Bryssel, Strasbourg och Luxemburg. Den årliga kostnaden för dessa anläggningar uppgick 2005 till omkring 345 miljoner euro.
Den europeiska räkenskapsmyndighetens rapport från i mars i år pekar på flera saker som driver kostnaderna i höjden. En ständigt återkommande fråga är om kommissionen betalar mer än nödvändigt. Eller: skulle man inte ha kunnat spara in lite på 7,7 miljoner euro i räntor?
Samtidigt som EU kräver att alla offentliga uppdrag skall delas ut med full insyn är praxisen inom EU en annan. EU föredrar ett s k förhandlingsförfarande, som innebär att man förhandlar om pris och villkor med en i förväg utvald partner.
Det är knappast en tillrådlig praxis när det gäller byggnation eller hyra av fastighet. Men enligt räkenskapsdomstolens uppgifter går det till på detta vis även i fråga om renovering eller omfattande ombyggnader.

Frågan är bara varför de byggnadsansvariga i Bryssel skulle bry sig om småpengar. EU-parlamentet förfogar till exempel varje år över 100 miljoner till 200 miljoner euro mer än vad det behöver. Denna rest överförs varje år som en klumpsumma till byggnadsavdelningen. Följden är att EU bygger, hyr och planerar – och förlorar överskådligheten.
Mellan 1998 och 2004 betalade man årligen omkring sex miljoner euro för tomma byggnader i Bryssel. Samtidigt hyrde man andra kontorsutrymmen i närheten av de tomma. Privata byggföretag och uthyrare kunde ”bada i EU-pengar”, konstaterar EU-parlamentarikern Markus Ferber.
Det var fler som kunde bada i EU-pengar. I Strasbourg, som är parlamentets officiella säte, betalade Bryssel under drygt två årtionden mellan 32 och 60 miljoner euro för mycket i hyra utan att kontrollanterna upptäckte det. Tjänstemännen i förvaltningen hade inte kontrollerat hyresavtalen sedan 1983. ”Staden Strasbourg har gjort en bra affär”, säger Ferber lite spydigt.

En annan skandal är under uppbyggnad i Centrum för företagsutveckling (CDE). Från denna EU-finansierade myndighet, vars uppdrag är att främja den privata företagsamheten i Afrika, har det flutit pengar till företag, som tillhör vänner eller släktingar till de anställda i CDE.
När representanter för Olaf nyligen ryckte ut och tog den maliske CDE-chefens dator i beslag reste denne hem till Mali i all hast. Enligt en talesman för CDE har chefen ”i flera år vädjat om att få fortsätta sin karriär i hemlandet”.
Nu skall en italienare se till att det går ärligt till i Bryssel. Francesco Musotto har av EU-kommissionens budgetkontrollutskott utnämnts till tillförordnad räkenskapschef.
I rollen som advokat har han försvarat flera misstänkta maffiabossar, och i november 1995 fördes han själv bort i handfängsel, misstänkt för att ha gömt en högt uppsatt maffiaboss i sin bostad.
Han blev dock snabbt frigiven, rentvådd och återinsatt på posten som regeringschef i provinsen Palermo.
Nu leder han kampen mot korruption och bedrägeri i EU-parlamentet.
© 2007 TEMPUS/Der Spiegel