Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 Tempus
2007 v 15

Tidskriften

tidigare veckor:  19  20  21  22  23  24  25  26  27 
 
28 29/30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41
 42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  2007: 01/2  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13 14  

Islossningen mellan Japan och Kina är i full gång

Ingen kan tvivla på att både Japan och Kina är ärligt angelägna om att förbättra relationerna och utöka samarbetet.

Kinas premiärminister Wen Jiabao inledde i onsdags sitt besök i Japan. Det huvudsakliga syftet med resan är att reparera relationerna och stärka samarbetet på flera områden, som exempelvis miljöskydd och handel.
Wen och hans japanske kollega, premiärminister Shinzo Abe, gjorde också i onsdags ett gemensamt uttalande, som enligt de japanska medierna var första steget mot att stryka ett streck över historiska och territoriella dispyter och rikta uppmärksamheten på framtida samarbete.
”Båda sidor måste anstränga sig för att åstadkomma ett strategiskt och ömsesidigt gynnsamt förhållande”, sade den japanske statssekreteraren Yasuhisa Shiozaki. ”Vi räknar med mycket goda resultat”.

Wen kom till Tokyo bara några timmar efter det att de båda länderna hade undertecknat ett avtal om att häva Pekings fyra år gamla förbud mot risimport från Japan. Kina förbjöd importen 2003 med argumentet att japanskt ris inte motsvarade Kinas skärpta kvalitetsstandard.
Den japanska TV-kanalen NHK rapporterade att uttalandet från de båda regeringscheferna talar om att påskynda förhandlingarna om utvinningen av naturgas i ett omstritt område i Östkinesiska havet och att utvidga samarbetet på miljöområdet.
Kommunikén bekräftade också att Kina och Japan avser att samarbeta för att lösa frågan om Nordkoreas kidnappning av japanska medborgare och i arbetet att reformera FNs säkerhetsråd. Japan kräver att få en permanent plats i säkerhet, det är emellertid ovisst om Kina är redo att stödja detta krav.

I stället för att ta upp gamla tvisteämnen syftar Wens besök till att förbättra relationerna mellan de två asiatiska stormakterna. Relationsbygget inleddes med Abes markbrytande besök i Kina i höstas.
Japanerna är angelägna om att dämpa allt prat om meningsmotsättningar. När japanerna ombads att kommentera Wens uttalande om att hans resa var ett försök att smälta isen svarade statssekreterare Shiozaki att ”det finns ingen is kvar att smälta”.
Kinas premiärminister talade inför det japanska parlamentet och träffade på torsdagen kejsaren och representanter för det japanska näringslivet. Han bevistade också en baseballmatch på ett college. Japanbesöket avslutas på fredagen.

Wens besök speglar ett fortsatt närmande mellan Japan och Kina efter flera års ansträngda relationer under Abes företrädare, Junichiro Koizumi, som retade upp Peking och andra asiatiska grannar med sina upprepade besök i ett Tokyotempel, som hyllar minnet av Japans krigsoffer, inklusive avrättade krigsförbrytare.
Premiärminister Abe har ändrat kurs med hjälp av två besök i höstas till Peking och Söul bara en månad efter sitt tillträde.
Wens besök i Tokyo öppnar för ett uppföljande besök i Japan av Kinas president Hu Jintao och eventuellt ännu ett Kinabesök för Abe.

Närmandet mellan de båda länderna har krävt att man lagt flera motsättningar på hyllan.
Japanska regeringsföreträdare, inklusive utrikesminister Taro Aso, har tidigare varit öppet kritisk mot Kinas ökade anslag till militären, och Peking har kritiserat Japans utökade militära samarbete med USA. Den sortens kritik har dämpats markant de senaste månaderna.
Tvisten om historiska händelser har överlåtits till en specialkommission, som har uppdraget att granska och klarlägga krigshändelserna. Kina har uppenbarligen beslutat att inte bråka om Abes försök att tona ned den japanska militärens roll när det gäller tvångsrekryteringen av kinesiska och koreanska kvinnor till sexuellt slaveri.
”Kineserna har varit otroligt återhållsamma. De är uppenbarligen mycket angelägna om att Wens besök skall bli en succé”, säger Jeffrey Kingston, chef för Asienfakulteten vid Templeuniversitetet i Tokyo.

En snubbeltråd kan bli Abes eventuella besök i Yasukunitemplet. Japanska medier i Peking rapporterade i förra veckan att Wen hade vädjat till Abe att avstå från besöket i templet, som enligt Kina glorifierar japanernas krigshärjningar i Asien på 1930- och 1940-talen.
Abe har vägrat att berätta om han tänker besöka templet eller inte, men de flesta tror att han avstår, eftersom han förmodligen inte vill äventyra de bättre relationerna med Kina.
Wens besök i Japan understryker också att handeln mellan Kina och Japan har vuxit starkt trots de politiska motsättningarna. Wens besök inkluderar ett möte med Japans ledande arbetsgivarorganisation och en lokal handelskammare i Kyoto.
Japans handel med Kina – exklusive Hongkong – ökade med 11,5 procent 2006 till ett värde motsvarande 211 miljarder dollar, enligt officiell statistik. Japans export till Kina ökade med 15,6 procent, vilket var nästan en fördubbling jämfört med ökningen 2005. Kinas export till Japan ökade med 8,5 procent.
Fastlandskina är på god väg att bli Japans största handelspartner i år. Regionen svarade för 17,2 procent av Japans handel 2006, vilket bara är en bråkdel mindre än USAs andel, som uppgick till 17,4 procent av Japans totala handel. Japans finansminister påpekar att Kina redan är Japans största handelspartner om man inkluderar Hongkong.
© 2007 TEMPUS/International Herald Tribune