Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

a webhely naplója - új és frissített oldalak

VMDOK

HUDOK

YUDOK

vissza a kezdőlapra

EBIB

HANG

EGYÉB

a webhely térképe

B K É L S K

B K É L S K

B K É L S K

B S C P L

V H Y E Z

B K É L S K

Elektronikus Könyvtár


Keziratszerzo_0
Leírás EBib
A Tartományi Oktatás-, Tudomány- és Művelődésügyi Titkárság leirata a középiskoláknak, 1976 12 15 Szöveg
Analiza o aktuelnim pitanjima dalje izgradnje društveno-ekonomskih odnosa u oblasti vaspitanja i obrazovanja, posebno u oblasti usmerenog obrazovanja, 1979 4 Szöveg
Az Új Symposion Kiadói Tanácsának ülése, 1983 2 9 Szöveg
Az MDF külpolitikai célkitűzései és kisebbségvédelmi programja, 1989. III. 12., 1989 3 12 Szöveg
A Vajdasági Íróegyesület nyílt beszédet védő bizottságának nyilatkozata, 1989 12 7 Szöveg
Prilog diskusiji na skupu "Zakon o školstvu i narodnosti" u organizaciji DKV 7. decembra 1989. godine, 1989 12 7 Szöveg
Petíció a Szerb Szocialista Köztársaság Képviselőháza küldötteinek, 1989. XII. 20., 1989 12 20 Szöveg
Az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége: Felhívás, Bécs, 1990 1 15 Szöveg
Közlemény a VMDK budapesti tárgyalásairól, 1990 1 27 Szöveg
Beleška sa sastanka u Koordinacionom odboru PK SSRNV za društvene organizacije i udruženja građana koji je održan 31. januara 1990. godine, 1990 1 31 Szöveg
A VMDK Kezdeményező Bizottságának közleménye az erdélyi események kapcsán, 1990 3 21 Szöveg
Határozat a VMDK helyi szervezeteinek megalakításáról, 1990 4 19 Szöveg
A VMDK felhívása, 1990 4 19 Szöveg
Állásfoglalás az új szerb alkotmány meghozatalára vonatkozó kezdeményezésről, 1990 6 3 Szöveg
Stavovi o pravima nacionalnih manjina na korišćenje svog jezika u službenim kontaktima sa organima vlasti i u javnom životu, 1990 6 3 Szöveg
A VMDK kiegészítési és módosítási javaslata a nyelvhasználati törvény tervezetére, 1990 6 9 Szöveg
A VMDK Újvidéki Helyi Szervezetének alapszabálya, 1990 6 17 Szöveg
A VMDK Elnökségének határozata az Oktatási Szolgálat megalakításáról, 1990. VI. 30, 1990 6 30 Szöveg
A VMDK viszontválasza a VTMA válaszára, 1990 7 14 Szöveg
A VMDK álláspontjai a magyar nyelvű tájékoztatási eszközökről, 1990 7 14 Szöveg
A vajdasági magyarok helyzete a demokratikus Szerbiában. A VMDK dokumentuma, 1990 7 27 Szöveg
A VMDK kezdeményezése a tájékoztatási eszközök alapítói jogainak átvételére, 1990 9 24 Szöveg
Kiindulópontok a VMDK választási előkészületeihez. A VMDK Tanácsának dokumentuma, 1990 10 13 Szöveg
A VMDK Elnökségének levele a vajdasági magyar hírközlő eszközök szerkesztőségeinek, 1990 10 20 Szöveg
Kezdeményezés a személyi elvű kisebbségi önkormányzat létrehozatalára. A VMDK Tanácsának dokumentuma, 1990 11 6 Szöveg
Proposal for establishing personal autonomy for minorities, 1990 11 6 Szöveg
A VMDK rendkívüli kongresszusának határozatai, 1990 11 11 Szöveg
A VMDK 1. választási közleménye, 1990 11 18 Szöveg
Miért nyert a VMDK? A VMDK Elnökségének értékelése, 1990 12 24 Szöveg
A VMDK Elnökségének levele a körzeti szervezetek elnökségeihez, a válaszási bizottságokhoz és a képviselőjelöltekhez, 1990. XII. 24, 1990 12 24 Szöveg
Jegyzőkönyv a VMDK Elnökségének üléséről, 1991 1 6 Szöveg
Határozat a Szerbiai Képviselőház képviselőcsoportjának megalakításáról, 1991 1 16 Szöveg
Jelentés a vajdasági magyarok helyzetéről, 1991 1 19 Szöveg
Ismeretlen szerző tájékoztatója az SZSZP Szabadkai Községi Bizottsága bővített üléséről, 1991 1 30 Szöveg
A VMDK Elnökségének állásfoglalása, 1991 2 3 Szöveg
Nem romboljuk Jugoszláviát - mások teszik azt. A VMDK Elnökségének közleménye, 1991 2 17 Szöveg
A szerbiai kormány válasza Ágoston András képviselői kérdésére, 1991 2 20 Szöveg
A Forum főszerkesztői kollégiumának, közleménye, 1991 3 5 Szöveg
Nem szűnik az erőszak. A VMDK Emberjogi Bizottságának közleménye, 1991 3 6 Szöveg
A Vajdasági Képviselőház Végrehajtó Tanácsának véleménye az Újvidéki Rádió magyar szerkesztőségének követeléséről, 1991 3 28 Szöveg
Az Erdélyi Szövetség Heves Megyei Szervezetének meghívója az Egerben 1991. IV. 13-14-én tartandó tudományos értekezletre, 1991 4 13 Szöveg
Állami intézkedésekkel a nemzeti kisebbségek alapérdekei ellen. A VMDK Tanácsának közleménye, 1991 4 13 Szöveg
A VMDK II. kongresszusán résztvett újságírók névsora, 1991 4 21 Szöveg
Békesség az embernek; az ökumenikus istentisztelet programja, Szabadka, 1991 4 21 Szöveg
A IV. INTRAFÓRUM távirata a VMDK II. kongresszusához, 1991 4 21 Szöveg
A Jugoszlávok Pártjának távirata a VMDK II. kongresszusához, 1991 4 21 Szöveg
The Hungarians of Voivodina in the system changes, 1991 4 21 Szöveg
Jegyzőkönyvi kivonat a VMDK Elnökségének üléséről, 1991 4 27 Szöveg
A VMDK Elnökségének oktatásügyi felhívása, 1991 4 27 Szöveg
Jegyzőkönyvi kivonat a VMDK Tanácsának üléséről, 1991 5 11 Szöveg
A VMDK Tanácsának állásfoglalása, 1991 5 11 Szöveg
A VMDK Elnökségének álláspontjai Vajdaság Autonóm Tartomány Statútumáról, 1991 5 25 Szöveg
Kisebbségi magyar szervezetek közleménye az ópusztaszeri találkozóról, 1991 6 21 Szöveg
A VMDK Elnökségének közleménye Ágoston András és Slobodan Milošević megbeszéléséről, 1991 6 29 Szöveg
A VMDK Elnökségének közleménye a vajdasági magyarság intézményeiről, 1991 6 29 Szöveg
A VMDK békefelhívása, 1991 7 5 Szöveg
Kérelem a JNH kötelékeibe besorozott magyarok ideiglenes leszereléséről. A VMDK Elnökségének a JSZSZK Elnökségéhez és a JNH Vezérkarához intézett levele, 1991 7 6 Szöveg
A Szerb Demokratikus Szövetség és a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége közötti együttműködési megállapodás javaslata, 1991 7 14 Szöveg
A vajdasági magyar oktatási hálózat, 1991 7 20 Szöveg
Predlog mreže obrazovanja na mađarskom jeziku u Vojvodini, 1991 7 20 Szöveg
A VMDK Szabadkai Körzeti Szervezetének közleménye, 1991 7 30 Szöveg
A VMDK Zentai Körzeti Szervezete Elnökségének felhívása, 1991 8 2 Szöveg
A VMDK Elnökségének álláspontja a Pro Agricultura Hungariae Alapítványról, 1991 8 3 Szöveg
Utasítás az 1991. évi tagsági díj begyűjtéséről, 1991 8 9 Szöveg
A VMDK nyilatkozata a Pro Agricultura Hungariae Alapítványhoz való csatlakozásról, 1991 8 15 Szöveg
Állásfoglalás a Nemzetközi Előkészítő Intézetben tanuló vajdasági diákok egyetemen való továbbtanulása ügyében, 1991 8 17 Szöveg
A Magyar Köztársaság Kormányának Nyilatkozata a magyar kisebbségekről, 1991 8 18 Szöveg
A temerini Pap Pál Népegyetem helytörténeti részlege választmányi ülésének határozatai, 1991 8 28 Szöveg
Elítéljük a fiaikért aggódó anyák elleni erőfitogtatás minden formáját, 1991. VIII. 29., 1991 8 29 Szöveg
A sztrájk elérte célját, 1991 8 31 Szöveg
Vajdasági diákok a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen. Közlemény, 1991 9 3 Szöveg
A VMDK Elnökségének felhívása, 1991. IX. 7., 1991 9 7 Szöveg
Tiltakozunk a törvénytelen mozgósítás ellen. A VMDK Elnökségének közleménye, 1991 10 5 Szöveg
Részletek a Szerb Liberális Párt programjából, 1991 11 ../../../EBib/EDok96/
A VMDK Elnökségének álláspontjai a polgárháborúról, 1991 11 6 Szöveg
A VMDK Emberjogi Bizottságának közleménye, 1991 11 14 Szöveg
A VMDK Elnökségének karácsonyi üzenete a vajdasági magyarsághoz, 1991. XII. 21., 1991 12 21 Szöveg
A VMDK Elnökségének közleménye, 1991 12 28 Szöveg
Rövid jelentés a vajdasági magyarság helyzetéről és törekvéseiről. A VMDK Elnökségének állásfoglalása, 1992 1 4 Szöveg
A magyar kormány nyilatkozata, 1992 1 9 Szöveg
Statement of the DCHV's Human Right Commission, 1992 1 18 Szöveg
A VMDK Emberjogi Bizottságának 5. számú közleménye, 1992 1 18 Szöveg
A vajdasági magyarok és a polgárháború. A VMDK Elnökségének állásfoglalása, 1992. II. 1, 1992 2 1 Szöveg
Statement by the Human Rights Committee of the DCHV, 1992 2 7 Szöveg
A Horvátországi Magyar Néppárt programja, 1992 3 14 Szöveg
Pristupna deklaracija Odbora za zaštitu ljudskih i nacionalnih prava naroda Vojvodine, 1992 4 2 Szöveg
Moravica és Pacsér lakosainak és a VMDK Moravicai Tagozatának közleménye, 1992 4 6 Szöveg
Saopštenje br. 1. Odbora za zaštitu ljudskih i nacionalnih prava naroda Vojvodine, 1992 4 7 Szöveg
Csubela a vajdasági magyarok érdekeivel összhangban cselekedett. A VMDK Elnökségének közleménye, 1992 4 16 Szöveg
Csubela proceeded according to the Voivodinian Hungarians interests, 1992 4 16 Szöveg
Delegacija DZVM kod Miloševića. Saopštenje, 1992 4 24 Szöveg
Zaključci godišnje skupštine DZVM, 1992 4 25 Szöveg
We Shall Engage in the Political Struggle, 1992 5 16 Szöveg
A vajdasági magyarokhoz! a VMDK választási kiáltványa, 1992. V. 26, 1992 5 26 Szöveg
A vajdasági magyarsághoz. A VMDK Tanácsának választási kiáltványa, 1992 5 28 Szöveg
Szavazz megmaradásunkra - szavazz ittmaradásunkra! A VMDK Tanácsának választási felhívása, 1992 6 11 Szöveg
A VMDK Elnökségének megbízása az Újvidéki Diáksegélyező Egyesületnek, 1992. VII. 2, 1992 7 2 Szöveg
A VMDK álláspontjai a vajdasági magyarok helyzetének rendezéséről (Antall Józsefnek), 1992 7 30 Szöveg
Refugees Settlement into Townships of Voivodina, 1992 8 8 Szöveg
Serbia is preparing for Newer Crimes. Statement by the DCHV, 1992 8 28 Szöveg
Osnove programa Socijalističke partije Srbije, 1992 10 24 Szöveg
A VMDK felhívása a vajdasági magyarsághoz, 1992 11 8 Szöveg
RECORD OF THE TALKS WITH GEERT AHRENS ON NOVEMBER 11, l992, 1992 11 11 Szöveg
RECORD OF THE TALKS WITH THE BELGRADE REPRESENTATIVES OF THE UN COMMISSARIAT FOR REFUGEES, 1992 11 11 Szöveg
Razgovor u organizaciji Saveznog ministarstva za ljudska prava i prava manjina, 1992 11 11 Szöveg
Tom Lantos fogadta a VMDK küldöttségét. Közlemény, 1992 11 30 Szöveg
A horvátországi magyarok egyéni és intézményes képviselőinek felhívása, 1992 12 22 Szöveg
The role and activity of the DCHV's representatives and councillors, 1993 1 9 Szöveg
A VMDK képviselőinek és tanácsnokainak szerepe és működése a képviseleti testületekben, 1993 1 9 Szöveg
A VMDK Tájékoztatási Szolgálatának közleménye, 1993 1 13 Szöveg
Megállapodás a Vajdasági Képviselőházban való koalíciós együttműködésről, 1993 1 19 Szöveg
Szabadka (Subotica) Chapter of DCHV Protests Forced Conscriptions, 1993 2 9 Szöveg
Franz Vranitzky beszéde az új Magyar Nemzeti Tanács megalakulásakor, 1993 2 16 ../../../EBib/EDok96/
A tájékoztatás mint a magyar autonómia funkciója, 1993 2 20 Szöveg
Közlemény a Magyar Köztársaság kormánya és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség 1993. február 26-i megbeszéléseiről, 1993 2 26 Szöveg
A Magyar Demokrata Fórum Ügyvezető Elnökségének nyilatkozata, 1993 3 16 Szöveg
A Magyar Emigrációs Vezetők II. Kerekasztal Értekezletének zárónyilatkozata, 1993 5 9 Szöveg
Állásfoglalás a vajdasági magyar könyvkiadás támogatásáról, 1993 6 12 Szöveg
Állásfoglalás a magyarországi televíziókról, 1993 6 13 Szöveg
A szerbiai ellenzéki vezetők nyilatkozata, Párizs, 1993. VI. 27., 1993 6 27 Szöveg
A VMDK állásfoglalása a Balladur-tervről, 1993 6 28 Szöveg
Az egyetemes magyarság érdekeinek megfelelő külpolitikai tevékenység néhány eleme, 1993 7 17 Szöveg
The Plan for a Pact on Stability in Europe and the Hungarians in Voivodina, 1993 7 31 Szöveg
Bontsunk le minden vasfüggönyt! A soproni Európa Nap résztvevőinek nyilatkozata, 1993 8 14 Szöveg
A határon túli magyar szervezetek vezetőinek Antall Józseffel való találkozójáról kiadott sajtóközlemény, 1993 9 10 Szöveg
Az Antall Józseffel való találkozó előkészítésének napirendje, 1993 9 10 Szöveg
Közlemény az ösztöndíjasok katonai szolgálatának elhalasztásáról, 1993 9 13 Szöveg
A Horvátországi Magyarok Szövetségének Alapszabályzata, 1993 9 18 ../../../EBib/EDok96/
A Demokratikus ellenzék pártjainak gazdasági deklarációja, 1993 10 24 Szöveg
A Kárpát-Alpok Alapítvány állásfoglalása a társnemzeti koncepcióról, 1993 12 5 Szöveg
Jegyzőkönyv a VMDK Kikindai Körzeti Szervezete évi közgyűléséről, 1993 12 15 Szöveg
A VMDK választási felhívása a vajdasági magyarokhoz, 1993 12 16 Szöveg
A vajdasági magyarokhoz. A VMDK Elnökségének felhívása, 1993 12 27 Szöveg
A VMDK Elnökségének állásfoglalása a VMDK Képviselőinek a Képviselőházban és a kormányban való lehetséges szerepéről, 1994 1 15 Szöveg
Lehmann István, Kasza József és Hegedűs László megállapodása a humanitárius segélyről, 1994 1 20 Szöveg
Határozat dr. Hódi Sándornak a Hírmondó kft. igazgatójává való kinevezéséről, 1994. I. 29., 1994 1 29 Szöveg
A Határon Túli Magyar Könyvkiadás Támogatására Létrejött Alap működési szabályzattervezete, 1994 1 29 Szöveg
Felhívás a jogásztovábbképzésre, 1994 2 2 Szöveg
A magyar kabinet sajtóközleménye, 1994 2 11 Szöveg
A Határon Túli Magyar Könyvkiadás Támogatására Létrehozott Alap Vajdasági Alkuratóriumának működési szabályzattervezete, 1994 2 23 Szöveg
A Határon Túli Magyar Könyvkiadás Támogatására Létrehozott Alap Vajdasági Alkuratóriumának szabályzata, 1994 2 27 Szöveg
A temerini március 15-i ünnepség meghívója, 1994 3 10 Szöveg
Részlet a Jeszenszky Géza, Magyarország külügyminisztere adai látogatásán elhangzott beszélgetésből, 1994 3 12 Szöveg
A VMDK Szabadkai Körzeti Szervezete Közgyűlésén lebonyolított szavazás eredményei, 1994. III. 19., 1994 3 19 Szöveg
A VMDK Tanácsának határozata a tisztújító közgyűlés összehívásáról, 1994 3 19 Szöveg
Statut Demokratske zajednice vojvođanskih Mađara, 1994 3 27 ../../../EBib/EDok96/
Meghívó a VMDK Tanácsa április 9-i ülésére, 1994 4 4 Szöveg
The DCHV and the Preparations for the Pact of Stability in Europe, 1994 4 9 Szöveg
Die Demokratische Gemeinschaft der Vojvodiner Ungarn und die Vorbereitungen des Europäischen Stabilitätsabkommens, 1994 4 9 ../../../EBib/EDok96/
A VMDK és az Európai Stabilitási Egyezmény előkészületei. Emlékirat, 1994 4 9 Szöveg
A VMDK Tanácsának állásfoglalása a Jó Pajtás ügyében, 1994 4 9 Szöveg
A Vajdasági Képviselőház VMDK-s képviselői csoportjának határozatai a Forum kiadóház ügyében, 1994 4 13 Szöveg
Szervezzünk magyar iskolákat! A VMDK Elnökségének felhívása, 1994 5 3 Szöveg
A VMDK küldöttsége Budapesten. A VMDK Elnökségének közleménye, 1994 5 3 Szöveg
A VMDK Elnökségének határozata a körzeti szervezetek tisztújító közgyűlései összehívásának és lebonyolításának módjáról, 1994 5 7 Szöveg
A VMDK Zenta-Csóka Körzeti Szervezete tisztújító közgyűlésének küldöttei, 1994. V. 28., 1994 5 28 Szöveg
A VMDK Szabadkai Körzeti Szervezetének közleménye, 1994 6 1 Szöveg
A VMDK Topolya-kishegyesi Körzeti Szervezetének közleménye, 1994 6 3 Szöveg
Pályázat állami ösztöndíjra, 1994. VI. 5., 1994 6 5 Szöveg
A VMDK Újvidéki Körzeti Szervezetének alapszabálya, 1994 6 12 Szöveg
Állásfoglalás a válságról. A VMDK Elnöksége a vajdasági magyarsághoz, 1994 6 15 Szöveg
Ágoston András találkozott az EBEÉ küldöttségével. Közlemény, 1994 6 17 Szöveg
The Proposed Concept of Autonomy of the DCHV in the Context of Political Pluralism, 1994 6 23 Szöveg
A VMDK Tanácsának határozatai, 1994 6 24 Szöveg
Jegyzőkönyv a VMDK Tanácsának III. üléséről, 1994 6 24 Szöveg
Az MSZP-SZDSZ koalíciós megállapodás VI. fejezete: Kül- és Biztonságpolitika (részlet), 1994 6 24 Szöveg
A VMDK Szabadkai Körzeti Szervezete elnökségének közleménye, 1994 7 4 Szöveg
A becsei képviselő-testület VMDK-s képviselői csoportjának közleménye, 1994. VII. 5., 1994 7 5 Szöveg
Az óbecsei képviselő-testület VMDK-s képviselői csoportjának közleménye, 1994 7 5 ../../../EBib/EDok96/
A Magyar Köztársaság kormányának programja 1994-1998. Kapcsolatok a határon túli magyarsággal ( részlet), 1994 7 8 Szöveg
A VMDK Elnökségének állásfoglalása, 1994 7 9 Szöveg
Ismét az utcán! A VMDK óbecsei--törökbecsei körzeti szervezetének közleménye, 1994 7 11 ../../../EBib/EDok96/
A VMDK Óbecse-törökbecsei Körzeti Szervezete Tanácsának határozatai, 1994 7 11 ../../../EBib/EDok96/
Ismét az utcán! A VMDK Óbecse-törökbecsei körzeti szervezetének közleménye, 1994 7 11 Szöveg
A VMDK közleménye a magyar állami ösztöndíj-pályázat eredményéről, 1994 7 15 Szöveg
A VMDK közleménye a brit követség tisztségviselőinek újvidéki látogatásáról, 1994 7 16 Szöveg
A VMDK Tanácsának állásfoglalása Sepsey Zsuzsanna kérelméről, 1994 7 16 Szöveg
A zentai képviselő-testület VMDK-s képviselői csoportjának közleménye, 1994 7 20 Szöveg
A határontúli magyar könyvkiadás pályázatának eredményei, 1994 7 23 Szöveg
VMDK-közlemény az állami ösztöndíjakkal kapcsolatos döntés módosításáról, 1994 7 23 Szöveg
Pályázat a Kemény Zsigmond Alapítvány ösztöndíjaira, 1994 7 23 Szöveg
A VMDK közleménye a mélykúti találkozóról, 1994 7 27 Szöveg
Az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége vezetőségének állásfoglalása a magyar kormányprogramról, 1994 8 ../../../EBib/EDok96/
Közlemény Michael H. Weninger látogatásáról, 1994 8 1 Szöveg
A VMDK közleménye a VMSZ-szel való tárgyalási kísérletről, 1994 8 4 Szöveg
Meghívó a VMDK Újvidéki Körzeti Szervezete Szent István-napi ünnepségére, 1994 8 19 Szöveg
Az Illyés Alapítvány vajdasági (jugoszláviai) magyarságot érintő támogatásai 1990-1994, 1994 8 24 Szöveg
A VMDK Tanácsának közleménye, 1994 9 3 Szöveg
A VMDK Elnökségének közleménye, 1994 9 15 Szöveg
A Magyar Nemzeti Emigrációs Vezetők III. Kerekasztal Értekezletének zárónyilatkozata, 1994 9 17 Szöveg
Veszélyben a magyar iskola Temerinben. A VMDK Tájékoztatási Szolgálatának közleménye, 1994 9 23 Szöveg
Jegyzőkönyvi kivonatok a VMDK Elnökségének üléséről, 1994 9 24 Szöveg
Jegyzőkönyvi kivonat a VMDK Elnökségének üléséről, 1994. X. 4., 1994 10 4 Szöveg
Position Paper On the Proposed Treaties Between the Republic of Hungary and its Neighbours Regarding the Permanence of the Existing International Borders, 1994 10 4 Szöveg
A VMDK Elnökségének állásfoglalása az alapszerződésekről, 1994 10 4 Szöveg
A VMDK Elnöksége 20. ülésének jegyzőkönyve, 1994 10 15 Szöveg
A VMDK Ellenőrző Bizottságának jelentése, 1994 10 15 Szöveg
Megalakul az Illyés Alapítvány vajdasági alkuratóriuma. A VMDK Elnökségének közleménye, 1994 10 15 Szöveg
A Kereszténydemokrata Gazdasági Egylet Alapszabálya, 1994 10 17 ../../../EBib/EDok96/
A VMDK közleménye az alkuratórium alakuló ülésének lemondásáról, 1994 10 19 Szöveg
HTMH-javaslat a határon túli magyarok támogatási rendszerének korszerűsítésére, 1994 10 19 Szöveg
Az INTEREG, a FUEV és az ISCOMET által a nemzeti kisebbségekről szervezett nemzetközi tanácskozás programja, Brünn / Brno, 1994. X. 27-29., 1994 10 27 Szöveg
A VMDK Zenta-Csókai Körzeti Szervezete Tisztújító Közgyűlésének jegyzőkönyve, 1994 10 29 Szöveg
Az 50. gyászévforduló programja, 1994 10 30 Szöveg
A VMDK Újvidéki Körzeti Szervezetének tiltakozása, 1994 10 31 Szöveg
Az otthon melege nemzetközi családkongresszus, Újvidék, 1994. XI. 5-6, 1994 11 5 Szöveg
Jegyzőkönyv a VMDK Tanácsának üléséről, Kikinda, 1994. XI. 13., 1994 11 13 Szöveg
Az Alkuratórium nem legitím. A VMDK Tanácsának közleménye, 1994 11 13 Szöveg
A VMDK Tanácsának állásfoglalása, 1994 11 13 Szöveg
A VMDK Elnöksége: A VMDK időszerű politikai törekvései. Platform a szerb kormányfővel tartandó megbeszélésre, 1994 11 19 Szöveg
A XXXIV. Magyar Találkozó programja és védnökei, Cleveland, 1994. XI. 25.-27., 1994 11 25 Szöveg
Elvették, amit adtunk. A VMDK Óbecse-törökbecsei Körzeti Szervezete Elnökségének közleménye, 1994 12 5 ../../../EBib/EDok96/
A Szerbiai Polgári Szövetség körlevele, 1994 12 5 Szöveg
Erinnering der DGVU, 1994 12 9 ../../../EBib/EDok96/
A VMDK Elnöksége: Emlékeztető, 1994 12 9 Szöveg
A VMDK Elnöksége: Állásfoglalás a HTMH-ról, 1994 12 9 Szöveg
Jegyzőkönyv a VMDK Tanácsának 6. üléséről, 1994 12 30 Szöveg
Ágoston András úr bonni látogatásának programja (Bonn,1995. január 10-12.), 1995 1 10 Szöveg
Jegyzőkönyv a VMDK székhelyének átadásáról, 1995 1 10 Szöveg
Közlemény a VMDK tartományi képviselőcsoportjának újjáalakításáról, 1995 1 12 Szöveg
A VMDK Elnökségének állásfoglalása a Helyi önkormányzatokról és a Szerb Köztársaság területi szerveződéséről szóló törvényekről, 1995 1 21 Szöveg
VMDK vezetők a szerb kormány alelnökeinél. A VMDK Tájékoztatási Szolgálatának közleménye, 1995 1 26 Szöveg
A VMDK közleménye az ellenzék együttműködéséről a Szerbiai Népképviselőházban, 1995 1 27 Szöveg
A VMDK Tájékoztatási Szolgálatának közleménye, 1995 1 29 Szöveg
Nacrt Sporazuma o Krajini, Slavoniji, Južnoj Baranji i Zapadnom Sremu, 1995 1 30 Szöveg
A Vajdasági Kereszténydemokrata Vállalkozók Közösségének alapszabálya, 1995 1 31 ../../../EBib/EDok95/
A VMDK Tanácsának állásfoglalása a Határon Túli Kisebbségi Konzultatív Bizottsággal február 1-én folytatott megbeszéléséről, 1995 2 4 Szöveg
A VMDK együttműködési megállapodása Krémer Sándorral, Bicók Pállal és Körmöczy Frigyessel, 1995 2 10 Szöveg
A VMDK Tájékoztatási Szolgálatának közleménye, 1995 2 11 Szöveg
A VMDK Zenta--Csóka Körzeti Szervezete Tanácsának jelentése az 1994. évi tevékenységéről, 1995 2 18 Szöveg
A VMDK Tájékoztatási Szolgálatának közleménye, 1995 2 20 Szöveg
A VMDK Óbecse-törökbecsei Körzeti Szervezetének közleménye, 1995 2 21 Szöveg
Észrevételek a VMDK Kezdeményezésének szövegéhez, 1995 3 Szöveg
Adakozási felhívás az eleméri templom tatarozására, 1995 3 10 Szöveg
Statut Demokratske zajednice vojvođanskih Mađara, 1995 3 11 Szöveg
A VMDK Tájékoztatási Szolgálatának közleménye, 1995 3 14 Szöveg
A VMDK Tájékoztató szolgálatának közleménye, 1995 3 25 Szöveg
A VMDK autonómiakoncepciója népszerűsítésének terve, 1995 3 25 Szöveg
Végzés a VMDK Alapszabálya módosításának bejegyzéséről, 1995 3 29 Szöveg
A Vox Humana Emberbaráti Szolgálat ügyrendi szabályzata, 1995 4 1 Szöveg
A Vox Humana emberbaráti szolgálat közleménye, 1995 4 4 Szöveg
A VMDK Tájékoztatási Bizottságának közleménye, 1995 4 21 Szöveg
Asszimilációs önkormányzati politika. A VMDK Tájékoztatási Szolgálatának közleménye, 1995 4 22 Szöveg
A Vox Humana Igazgatótanácsának sajtóértekezlete, Szabadka, 1995 5 4 Szöveg
A Vajdasági Kereszténydemokrata Vállalkozók Közösségének alapítói, 1995 5 15 ../../../EBib/EDok95/
Kivonat a VKVK Közgyűlésének jegyzőkönyvéből, 1995 5 19 ../../../EBib/EDok95/
A Magyar Népcsoport Tanács Nyilatkozata a háború befejezésének 50. ill. az Államszerződés 40. évfordulójára, 1995 5 24 Szöveg
Prodiranje prosvećenog srpskog nacionalizma, 1995 5 27 Szöveg
Die Lage und die Perspektiven des Ungartums in der Woiwodina, 1995 5 27 Szöveg
A felvilágosult szerb nacionalizmus előretörése, 1995 5 27 Szöveg
THE STATUS AND THE PROSPECT OF THE HUNGARIANS OF VOJVODINA, 1995 5 27 Szöveg
Dr. Farkas Emil a FUEV kongresszusán. A VMDK Tájékoztatási Szolgálatának közleménye, 1995 6 1 Szöveg
A VMDK Elnökségének állásfoglalása az ösztöndíjhelyzetről, 1995 6 22 Szöveg
A VMDK Elnöksége 7. ülésének jegyzőkönyve, 1995 6 22 Szöveg
Meghívó és plakát a VMDK Újvidéki Körzeti Szervezete megalakulásának 5. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségre, 1995 6 25 Szöveg
A vajdasági magyarok előnye. A VMDK Elnökségének dokumentuma, 1995 7 7 Szöveg
Mazowiecki fogadta a VMDK és a Vox Humana vezetőit. Közlemény, 1995 7 9 Szöveg
A Perszonális Autonómia létrehozatala és működése. A VMDK Elnökségének dokumentuma, 1995 7 15 Szöveg
Csak a VMDK akar autonómiát. A VMDK Tájékoztatási Szolgálatának Közleménye, 1995 7 22 Szöveg
A tét az autonómia. A VMDK Tájékoztatási Szolgálatának közleménye, 1995 7 27 Szöveg
A VMDK Elnökségének állásfoglalása a debreceni nagygyűlés tapasztalatairól, 1995 8 11 Szöveg
A vajdasági magyarság és a VMDK. A VMDK Elnökségének emlékirata, 1995 8 11 Szöveg
Közlemény az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának belgrádi irodájában tett látogatásról, 1995 8 14 Szöveg
Közlemény Ágoston András Csubela Ferenchez augusztus 11-én írt leveléről, 1995 8 15 Szöveg
A magyarok helyzete és a betelepítések, 1995 8 19 Szöveg
THE SITUATION OF THE HUNGARIANS AND THE COLONISATION, 1995 8 19 Szöveg
A VMDK Elnökségének utasítása a VMDK körzeti szervezetei, tagozatai és minden szintű képviselői és tisztségviselői számára, 1995 8 19 Szöveg
A VMDK újvidéki szervezetének meghívója a Szent István-napi ünnepségre, 1995 8 19 Szöveg
A VMDK Elnökségének felhatalmazása Csorba Bélának, 1995 8 19 Szöveg
VMDK-közlemény az Emma Boninóval való találkozásról, 1995 8 22 Szöveg
VMDK-közlemény az Ágoston András Csubela Ferenchez augusztus 20-án küldött leveléről, 1995 8 23 Szöveg
A VMDK topolyai körzeti szervezetének felhívása a helyi járulék ügyében, 1995 8 24 Szöveg
A VMDK Elnökségének közleménye a VMSZ-szel való együttműködésről, 1995 8 26 Szöveg
Bánátban hatósági erőszakkal is fenyegetőznek. A VMDK Emberjogi Bizottságának közleménye, 1995 8 28 Szöveg
A dél-bánáti VMDK-tagozatok a menekültkérdésről, 1995 8 30 Szöveg
A VMDK a doroszlói házfoglalásokról, 1995 8 31 Szöveg
A VMDK nyugat-bácskai tagozatainak közleménye, 1995 9 1 Szöveg
VMDK-közlemény a szerbiai miniszterekkel folytatott tárgyalásokról, 1995 9 11 Szöveg
Betelepítés és autonómia. A VMDK Elnökségének állásfoglalása, 1995 9 12 Szöveg
VMDK-közlemény a tartományi kormányelnökkel folytatott tárgyalásról, 1995 9 13 Szöveg
Törzsök Erika és Németh Zsolt a Tv2-ben, 1995 9 20 Szöveg
VMDK-közlemény a FIDESZ-szel folytatott tárgyalásról, 1995 9 21 ../../../EBib/EDok95/
Kasza József interjúja a Kossuth Rádiónak, 1995 9 24 ../../../EBib/EDok95/
VMDK-közlemény a Menekültügyi Főbiztosság képviselőjével folytatott beszélgetésről, 1995. IX. 26., 1995 9 26 ../../../EBib/EDok95/
A magyar kormány vállalja az autonómiát. A VMDK Elnökségének közleménye, 1995 9 30 ../../../EBib/EDok95/
VMDK-közlemény a Giczy Györgynél tett látogatásról, 1995 10 13 ../../../EBib/EDok95/
A Vajdasági Klub manifesztuma az autonóm Vajdaságért (tervezet), 1995 10 25 ../../../EBib/EDok95/
A belgrádi tárgyalások és az autonómia. VMDK-közlemény, 1995 10 27 ../../../EBib/EDok95/
A VMDK Újvidéki Körzeti Szervezetének közleménye az újvidéki polgármesternél tett látogatásról, 1995 11 8 ../../../EBib/EDok95/
VMDK-közlemény a betelepítésekről, 1995 11 13 ../../../EBib/EDok95/
A VMDK álláspontja a Vajdasági Klub Manifesztumáról, 1995 11 13 ../../../EBib/EDok95/
Nyelvtörvény a kisebbség ellen. VMDK-közlemény, 1995 11 18 ../../../EBib/EDok95/
VMDK-közlemény az SDR és az UNHCR képviselőivel folytatott beszélgetésről, 1995 11 21 ../../../EBib/EDok95/
VMDK-közlemény a menekültekről, 1995 11 25 ../../../EBib/EDok95/
VMDK-közlemény Csorba Béla jelöléséről a Kisebbségekért Díjra, 1995 12 9 ../../../EBib/EDok95/
VMDK-közlemény a Párizsi Békekonferenciához intézett levélről, 1995 12 11 ../../../EBib/EDok95/
A VMDK felhívása a vajdasági magyarság támogatóihoz, 1995 12 12 ../../../EBib/EDok95/
VMDK-közlemény a Dánia ügyvivőjével való találkozásról, 1995 12 14 ../../../EBib/EDok95/
A magyar politikai autonómia a tét. VMDK-közlemény, 1995 12 23 ../../../EBib/EDok95/
A VMDK Temerini Körzeti Szervezete közgyűlésének felhívása a vajdasági magyarokhoz, 1995 12 28 ../../../EBib/EDok95/
THE POLITICAL AUTONOMY AS MEANS FOR PRESERVING THE IDENTITY OF THE NATIONAL MINORITIES, 1996 1 13 Szöveg
VMDK-közlemény a Haas-Ágoston találkozóról, 1996 1 16 ../../../EBib/EDok96/
Közös közlemény a VMDK-FKGP tárgyalásról, 1996 1 17 ../../../EBib/EDok96/
Közlemény az Ágoston-Puig beszélgetésről, 1996 1 31 ../../../EBib/EDok96/
Torgyán József látogatásának programterve, 1996 2 3 ../../../EBib/EDok96/
VMDK-közlemény a parlamenti ellenzékkel való tárgyalásról, 1996 2 3 ../../../EBib/EDok96/
VMDK-közlemény Torgyán József látogatásáról, 1996 2 3 ../../../EBib/EDok96/
VMDK-közlemény a betelepítésről, 1996 2 10 ../../../EBib/EDok96/
Közlemény a VMDK szenttamási szervezetének február 11-i tisztújító közgyűléséről, 1996 2 12 ../../../EBib/EDok96/
Sajtótájékoztató a HTMH-ban, 1996 2 19 ../../../EBib/EDok96/
Saját erőből. VMDK-közlemény, 1996 2 24 ../../../EBib/EDok96/
Közlemény az Ahrens-Ágoston találkozóról, 1996 2 29 ../../../EBib/EDok96/
Tartós segítséget a kisebbségeknek. VMDK-közlemény, 1996 3 2 ../../../EBib/EDok96/
Az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége közgyűlésén elfogadott Ünnepélyes Nyilatkozat, 1996 3 2 ../../../EBib/EDok96/
A VMDK Elnökségének közleménye a Képes Ifjúság ügyében, 1996 3 2 ../../../EBib/EDok96/
A határon túli magyar szervezetek képviselői a magyarországi parlamenti pártok elnökeinek, 1996 3 18 ../../../EBib/EDok96/
Jegyzőkönyv az 1996 március 18-án, a Miniszterelnöki Hivatal Irodaházában tartott tanácskozásról, 1996 3 18 ../../../EBib/EDok96/
Jegyzőkönyv a VMDK Zenta-Csóka Körzeti Szervezete Tanácsának üléséről, 1996 3 19 ../../../EBib/EDok96/
VMDK-közlemény Pozsgay Imre VMDK-ban tett látogatásáról, 1996 3 23 ../../../EBib/EDok96/
Út a perszonális autonómiához. VMDK-közlemény, 1996 3 23 ../../../EBib/EDok96/
Érdeklődés a VMDK autonómiakoncepciója iránt. Közlemény, 1996 4 17 ../../../EBib/EDok96/
Esély a perszonális autonómiára. VMDK-közlemény, 1996 4 22 ../../../EBib/EDok96/
Orvosok bátor kiállása. A VMDK Elnökségének közleménye, 1996 4 27 ../../../EBib/EDok96/
Tisztelt Horvátországi Magyarok! Közlemény, 1996 5 4 ../../../EBib/EDok96/
Államközi tárgyalások a perszonális autonómiáról. VMDK-közlemény, 1996 5 7 ../../../EBib/EDok96/
A Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság oktatási tanácskozása, Újvidék, 1996 5 8 ../../../EBib/EDok96/
A vajdasági magyarság és az alapszerződések. Közlemény, 1996 5 8 ../../../EBib/EDok96/
Biztonságos hazatérést. VMDK-közlemény, 1996 5 16 ../../../EBib/EDok96/
A VMDK-t felvették a FUEV-be. Közlemény, 1996 5 20 ../../../EBib/EDok96/
Nyomás alatt a VMDK. Közlemény, 1996 6 1 ../../../EBib/EDok96/
Millecentenáriumi ünnepségsorozat Újvidéken. Közlemény, 1996 6 3 ../../../EBib/EDok96/
Tézisek a kisebbségi magyar közösségek jogállásáról és a magyar nemzetrészek közös politikai cselekvéséről, Szeged, 1996 6 9 ../../../EBib/EDok96/
Millecentenáriumi ünnepségek Újvidéken. Közlemény, 1996 6 10 ../../../EBib/EDok96/
A belgrádi Legfelső Bíróság ítélete a Magyar Szó ügyében, 1996 6 12 ../../../EBib/EDok96/
Az autonómiáról Budapesten is. VMDK-közlemény, 1996 6 13 ../../../EBib/EDok96/
Kompromisszum a kisebbségekkel. VMDK-közlemény, 1996 6 15 ../../../EBib/EDok96/
A kisebbségi kérdés regionális probléma. Elizabeth Rehn találkozott a VMDK küldöttségével. Közlemény, 1996 6 24 ../../../EBib/EDok96/
A magyar nemzet oszthatatlan. A VMDK millecentenáriumi ünnepségei Újvidéken. VMDK-közlemény, 1996 7 1 ../../../EBib/EDok96/
VMDK-közlemény Savović Margitnak a Belgrádi Rádióban elhangzott interjújáról, 1996 7 3 ../../../EBib/EDok96/
Nincs támogatás. Közlemény-tervezet, az 1996. VII. 5-i sajtóértekezletre (nem került kiosztásra), 1996 7 4 ../../../EBib/EDok96/
Az aracsi megemlékezés aktivistái. VMDK-közlemény, 1996 7 20 ../../../EBib/EDok96/
Megegyezést autonómiaügyben. VMDK-közlemény, 1996 7 20 ../../../EBib/EDok96/
Autóbuszokkal az aracsi ünnepségre. VMDK-közlemény, 1996 7 27 ../../../EBib/EDok96/
Az aracsi millecentenáriumi megemlékezés programja, 1996 7 31 ../../../EBib/EDok96/
Az aracsi ünnepség előkészületei. VMDK-közlemény, 1996 8 2 ../../../EBib/EDok96/
A VMDK Gombosi Tagozatának röpcédulája a falugyűlésre, 1996 8 5 ../../../EBib/EDok96/
A VMDK Tanácsának állásfoglalása a budapesti magyar-magyar közös nyilatkozatról, 1996 8 6 ../../../EBib/EDok96/
Beszédek a VMDK millecentennáriumi megemékezésén, Nagybecskerek, 1996 8 16 ../../../EBib/EDok96/
A millecentenáriumi megemlékezés programja, 1996 8 16 ../../../EBib/EDok96/
Ellensúlyozni a kárt. A VMDK Elnökségének közleménye, 1996 8 24 ../../../EBib/EDok96/
Újjáalakul a VMDK adai szervezete. Közlemény, 1996 8 28 ../../../EBib/EDok96/
Határozat a VMDK Közgyűlésének összehívásáról, 1996 8 31 ../../../EBib/EDok96/
Határozat-javaslat a VMDK Alapszabályának módosításáról, 1996 9 7 ../../../EBib/EDok96/
A VMDK alapszabálya, 1996 9 7 ../../../EBib/EDok96/
A VMDK Közgyűlésén lebonyolított szavazások eredményei, 1996 9 7 ../../../EBib/EDok96/
A VMDK közgyűlésének ügyrendi szabályzata, 1996 9 7 ../../../EBib/EDok96/
A VMDK Tanácsának határozata a szövetségi képviselőházi választások jelöltlistáinak véglegesítéséről, 1996 9 14 ../../../EBib/EDok96/
A VMDK Tanácsának határozatai az önkormányzati választási előkészületekről, 1996 9 14 ../../../EBib/EDok96/
Szerződés a Magyar Köztársaság és Románia között a megértésről, az együttműködésről és a jószomszédságról, 1996. IX. 16, 1996 9 16 Szöveg
Orbán-Ágoston találkozó Kanizsán. VMDK-közlemény, 1996 10 2 ../../../EBib/EDok96/
Oktatás és autonómia. VMDK-közlemény, 1996 10 2 ../../../EBib/EDok96/
VMDK-lista minden magyarlakta körzetben. Közlemény, 1996 10 4 ../../../EBib/EDok96/
Koszorúzás Eleméren. VMDK-közlemény, 1996 10 5 ../../../EBib/EDok96/
Az amerikai magyarok és az autonómia. VMDK-közlemény, 1996 10 5 ../../../EBib/EDok96/
Félelem Bácskertesen. VMDK-közlemény, 1996 10 11 ../../../EBib/EDok96/
EU-tagság és autonómia. VMDK-közlemény, 1996 10 17 ../../../EBib/EDok96/
A VMDK aracsi millecentenáriumi ünnepségének értékelése, 1996 10 19 ../../../EBib/EDok96/
Csapó szenátor Szabadkán. A VMDK Tájékoztatási Szolgálatának közleménye, 1996 10 24 ../../../EBib/EDok96/
A VMDK választási gyűlései Dél-Bánátban. Közlemény, 1996 10 25 ../../../EBib/EDok96/
Provokáció. VMDK-közlemény, 1996 10 28 ../../../EBib/EDok96/
Fenntartani az autonómiakövetelést. VMDK-közlemény, 1996 11 23 ../../../EBib/EDok96/
Jegyzőkönyv a VMDK Etikai Bizottságának első üléséről, Topolya, 1996 12 18 ../../../EBib/EDok96/
VMDK-közlemény Páll Sándor kizárásáról, 1996 12 18 ../../../EBib/EDok96/
Prevod izjave Ištvana Kaboka date Etičkoj komisiji DZVM, 1996 12 18 ../../../EBib/EDok96/
VMDK-közlemény Páll Sándor kizárásáról, szerb, 1996 12 18 ../../../EBib/EDok96/
VMDK-közlemény a Páll Sándor elleni feljelentésről, 1996 12 20 ../../../EBib/EDok96/
A VMKDM Statútuma, 1997 1 26 ../../../EBib/EDok96/
Programmprinzipien von Christlich-demokratischer Bewegung der Vojvodiner Ungarn, 1997 4 16 ../../../EBib/EDok96/
A Vajdasági Magyarok Kereszténydemokrata Mozgalmának programelvei, 1997 4 16 ../../../EBib/EDok96/
A Szerbiai Polgári Szövetség deklarációja Vajdaságról, 1997 6 25 ../../../EBib/EDok96/
A képzőművészeti, hagyományőrző nemzetközi tábor résztvevői, Jánoshalma, 1997. júl. 27. -aug. 3., 1997 7 27 ../../../EBib/EDok96/
A magyar (perszonális) autonómia. A VMDP dokumentuma, 1997 11 8 ../../../EBib/EDok96/
A magyar (perszonális) autonómia. A VMDP dokumentuma, 1997 11 8 ../../../EBib/EDok96/
Kezdeményezés a vajdasági magyarok nyílt és megoldatlan helyzetének rendezésére. A VMDP dokumentuma, 1997 11 8 ../../../EBib/EDok96/
A Kárpát-medencei magyar kisebbségi kulturális szervezetek találkozójának sajtóközleménye, Lendva, 1997 11 22 ../../../EBib/EDok96/
A VMKDM felhívása a vállalkozókhoz, vállalkozni óhajtókhoz és munkát vállalókhoz, 1997 12 11 ../../../EBib/EDok96/
Magyarország és a határon túli magyarság - 1999 konferencia nyilatkozata, 1999 2 20 Szöveg
Alapelvek a magyar kormány vajdasági magyarokkal kapcsolatos álláspontjához, 1999 4 21 Szöveg
Magyar-jugoszláv vasúti tárgyalás, 1999 9 8 Szöveg
A Magyar Állandó Értekezlet második ülésének Zárónyilatkozata, 1999 11 12 Szöveg
Beszámoló a Magyar Köztársaság Országgyűlésének a határon túli magyarokra vonatkozó politikai feladatok végrehajtásáról, különös tekintettel a Magyar Állandó Értekezletre, 2000 2 4 Szöveg
Athéni záródokumentum a Vajdaságról, 2000 2 15 Szöveg
A jugoszláviai kisebbségi törvény tervezetének javaslata, 2001 6 13 Szöveg
A jugoszláviai kisebbségi törvény tervezete, 2001 6 29 SzövegVissza: Elektronikus Könyvtár szerzők szerint - kapcsolótábla