Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 Tempus
2007 v 14

Tidskriften

tidigare veckor:  19  20  21  22  23  24  25  26  27 
 
28 29/30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41
 42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  2007: 01/2  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13    

Katastrofer är vardagsmat för ryssarna

En olycka kommer sällan ensam, men i Ryssland är de fler än i de flesta andra länder, och väldigt ofta är de följden av slarv och försummelse.

Det fanns något sorgligt förutsägbart i de senaste katastroferna: en flygplanskrasch, en gruvexplosion och en eldsvåda i ett vårdhem. Inom fyra dagar miste 180 ryssar livet, och Ryssland tycktes bara rycka på axlarna.
”De tänkte på allt som har hänt mellan soppan och kotletten”, sade programledaren i radio, Matvei Ganapolskij, när han jämförde den kollektiva reaktionen på tragedier i Ryssland med den i andra länder. Jämförelsen var inte till ryssarnas fördel. Raseri, sorg eller sympati varar, enligt Ganapolskij, inte längre än pausen mellan olika rätter i en måltid.

Det är fel att dra alla över en kam och påstå att ryssarna är fatalistiska eller hjärtlösa. Men de har inte bara resignerat inför tragedi utan de är så härdade att det väcker farhågor om landets framtid, säger många. Ryssarna är inte bara hjälplösa inför katastrofer utan man skulle kunna säga att de är delaktiga på grund av sina handlingar eller uteblivna handlingar.
Katastrofer, naturliga eller orsakade av människan, händer överallt, men onaturliga dödsfall inträffar ovanligt ofta i Ryssland. I en rapport 2005 med titeln ”Att dö för ung” varnar Världsbanken för att olyckor, som oftast drabbar män i arbetsför ålder, medverkar till att Rysslands befolkning krymper. Ryssland har flest arbetsplatsolyckor som den gruvexplosion i Sibirien där 110 män dödades för snart två veckor sedan. Ryssland har också flest trafikolyckor, eldsvådor, mord och självmord.
Ryssarna sörjer, men bara innanför hemmets fyra väggar. De kräver sällan offentliga åtgärder via medierna, valda representanter eller i demonstrationer. Resultatet är att inget ansvar utkrävs och att det uppstår ett slags straffrihet, som underblåser korruption och som leder till att i grunden lösbara problem förblir olösta.

En eldsvåda förra veckan bröt ut i ett vårdhem för äldre och sjuka i en liten stad vid Azovsjön. 63 människor dödades. Ganska snabbt stod det klart att byggnaden hade förklarats osäker och saknade adekvat släckningsutrustning. Den innehöll också giftiga byggmaterial, som sannolikt medverkade till att så många dog. Trots detta hade man fortsatt att använda huset.
Om hela händelsen verkar sorgligt bekant beror detta på att sådant händer hela tiden. I december i fjol dödades 46 personer i ett sjukhus för drogberoende i Moskva. Dörrar och fönster var låsta. Byggnadsinspektörer hade pekat ut nödvändiga förbättringar, men dessa hade inte åtgärdats. Bara en dag senare dog tio personer i ett mentalsjukhus i Sibirien.
Den framstående advokaten Igor Trunov i Moskva hävdar att bristen på juridiskt – och politiskt – ansvar gör det möjligt för privata företag och offentliga institutioner att strunta i regler och undvika påföljder när saker och ting går snett. Han pekar på bl a flygindustrin, vars åldrande flygplan, slarviga underhåll och undermåliga utbildningsnivå har medverkat till en rad krascher.
Den senaste inträffade 17 mars, när ett flygplan från sovjettiden missade en landningsbana i Samara och rullade runt, varvid sju av totalt 57 personer ombord dödades. Olyckan berodde på mekaniska problem och pilotens misstag. Denna flygplanskrasch följde efter två stora flygkatastrofer i fjol – en kraschlandning i Irkutsk i Sibirien som krävde 125 liv och en flygning till St. Petersburg som kraschade i stormväder över östra Ukraina. 170 människor dog.

Advokat Trunovs lösning på problemen är en nyhet i Ryssland: han stämmer ansvariga personer och institutioner.
Han driver en kampanj för att utvinna skadestånd till offren i en del omskrivna tragedier: ett jordskred i norra Kaukasien 2002 (125 döda), det misslyckade försöket att rädda gisslan i en Moskvateater 2002 (128 döda), en vattenpark som kollapsade i Moskva 2004 (28 döda), och fjolårets båda flygkatastrofer (295 döda). Trunov har hittills förlorat alla skadeståndsfall, som han har tagit upp i domstol.
Enligt honom har människan förlorat sitt värde i den ryska mentaliteten. I en artikel nyligen jämförde han människolivets värde i olika länder utifrån kompensationsnivån i samband med skador och dödsfall. Det visar sig att livet i Ryssland är billigt. Enligt Trunovs uträkning är en ryss värd 813 000 kronor och en amerikan 22 miljoner kronor.
Löften från myndigheternas sida att göra någonting och sedan strunta i detta har blivit en sorglig, farlig rutin. Efter katastrofen i vattenparken trädde regeringsledamoten Sergej Sjoigu framför i TV och krävde stopp för undermåliga byggnader och slarvigt underhåll. Men ingen har ställts till svars för olyckan.
I februari 2006 ramlade taket på en saluhall in (56 döda). Den var ritad av samma arkitekt som badanläggningen.

Det kan finnas historiska orsaker till likgiltigheten inför dödsolyckor i Ryssland.
Landet har genomlevt så våldsamma revolutioner och krig att utomstående har svårt att förstå vidden. En f d chef för en krigshögskola i USA, generalmajor Robert Scales, minns när han en gång guidade en rysk general i Gettysburg*. Ryssen frågade amerikanen hur många som hade dött i slaget. När han fick höra att 51 000 soldater hade dödats, sårats eller försvunnit spårlöst avfärdade han uppgiften som ointressant. ”Struntsak”, sade han till Scales.
Men radiovärden Ganapolskij säger att historien inte är enda förklaringen till mentaliteten i Ryssland. ”Ryssarna är inte alls känslokalla”, säger han. ”Men de stannar hemma och uttrycker vrede eller sorg privat. Varför går italienarna ut på gatorna och ropar och skriker? Jo, därför att de vet att de kan få sin regering att ändra sig. Varför går inte ryssarna ut på gator och torg? Därför att de vet att de kommer att möta kravallpoliser”, säger Ganapolskij.
STEVEN LEE MYERS
Moskva
© 2007 TEMPUS/International Herald Tribune
* Slaget vid Gettysburg i Pennsylvania i juli 1863 var ett avgörande slag i det amerikanska inbördeskriget (1861-1865)