Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 Tempus
2007 v 47

Tidskriften

tidigare veckor: 
01/2  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29/30 31 32 33 34 35 
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46       

Den högerextrema partigruppen i EU-parlamentet bröt samman

Efter bara tio månader föll rasistförbundet samman på eget grepp. EU-parlamentets högerextremistiska partigrupp splittrades genom interna stridigheter. Demokratiska parlamentsledamöter säger sig vara lättade.

Det starkt högervridna Storrumänska partiet tog sin mats (fem ledamöter) ur skolan och beseglade därigenom partigruppens öde. ”Genom detta existerar partigruppen inte längre”, sade Edward McMillan-Scott vid parlamentets plenarmöte i förra veckan. Ledamöterna reagerade med stormande applåder på kungörelsen från den brittiska konservativa mötesordföranden.

Bara tio månader efter grundandet splittrades den högerextrema partigruppen i EU-parlamentet i en intern tvist över Italiens utvisningar av rumäner. Efter de fem rumänska ledamöternas avhopp fanns det bara 18 ledamöter kvar i partigruppen, vilket är två mindre än erforderligt antal för att få partigruppsstatus. Ledamöterna från det Storrumänska partiet protesterade med sin avgång mot uttalanden från deras italienska kollega Alessandra Mussolini. Denna hade enligt ledamoten Eugen Mihaescu ”likställt hela Rumäniens befolkning med kriminella zigenare”. Mihaescu var fram till sin avgång vice ordförande för partigruppen ”Identitet, tradition och suveränitet” (ITS). Ledaren för den franska Nationella Fronten, Jean-Marie Le Pen, anklagade rumänerna för att vara ”fullkomligt illojala”.

Mussolini, barnbarn till den italienska diktatorn, hade godkänt en snabbavvisning av åtskilliga rumäner från Italien, efter det att en rumänsk rom funnits skyldig till ett mord på en italiensk kvinna. I en intervju sade hon att rumänerna ”hade gjort kriminaliteten till en livsstil”.

Vi får helt enkelt gratulera Mussolini till dessa uttalanden, sade den belgiska socialisten Véronique de Keyser. Genom dem lyckades hon spränga den yttersta högerns partigrupp. Även ordföranden för den socialdemokratiska partigruppen, Martin Schulz, gladde sig åt att ”ultranationalisternas international” inte längre kunde finansiera sina ”främlingsfientliga och nyfascistiska kampanjer” med europeiska skattebetalares pengar. Hans partikamrat Jo Leinen talade om en ”seger för Europa”.

ITS-gruppen splittrades på grund av ”sin egen rasism”, sade den tyska ledamoten för de Gröna, Angelika Beer. Även ledaren för den liberala partigruppen, Graham Watson, kopplade partigruppens splittring till dess ”xenofobiska och rasistiska filosofi”.

Genom att de högerextrema har förlorat sin status som partigrupp går de miste om en rad fördelar. Enligt EU-parlamentets arbetsordning har partigrupperna t ex rätt att sätta förslag och motioner på dagordningen. Parlamentet ställer dessutom lokaler till förfogande för grupperna, och även tolkar och pengar till anställda.

De högerextrema i EU-parlamentet kunde efter Rumäniens och Bulgariens inträde i unionen i januari för första gången på tolv år formera en partigrupp. Från dessa båda länder valdes sammanlagt sju ledamöter från öppet främlingsfientliga eller rasistiska partier in i EUs parlament. Den nu upplösta partigruppen ”Identitet, tradition och suveränitet” (ITS) hade sammanlagt 23 medlemmar från Frankrike, Belgien, Bulgarien, Storbritannien, Italien, Rumänien och Österrike.
© 2007 TEMPUS/Der Spiegel