Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 Tempus
2007 v 47

Tidskriften

tidigare veckor: 
01/2  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29/30 31 32 33 34 35 
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46       

Asean fortsätter att tolerera Burmas generaler

Asiens ledande politiker samlades i veckan för ett toppmöte där den regionala integrationen och klimatförändring stod överst på dagordningen. Den sjudande politiska krisen i Burma låg som en skugga över förhandlingarna.

WAYNE ARNOLD
Singapore
Det 13:e toppmötet i Sydostasiatiska nationernas förbund, ASEAN, började officiellt i söndags när flera av mötesdeltagarna kom till Singapore. Senare i veckan undertecknade de ett fördrag, som syftar till ett visst mått av politisk integration samt riktlinjerna för en ekonomisk samfällighet enligt Europeiska unionens modell.
Burma stod inte på dagordningen officiellt, och Aseans generalsekreterare, Ong Keng Yong, klargjorde att gruppen inte tänkte suspendera Burmas deltagande på grund av landets bristande respekt för de mänskliga rättigheterna, något som den amerikanska senaten hade uppmanat till.
”Myanmar ingår i familjen, och det är den viktigaste principen”, sade Ong på en presskonferens. ”Om man har ett problembarn kastar man inte detta ur huset eller vägrar att prata med det”, tillfogade han.

I mötet deltog också premiärministrarna från Japan, Kina, Indien, Sydkorea och Nya Zeeland samt EU-kommissionens ordförande José Barroso. Australien skickade sin utrikesminister, eftersom premiärminister John Howard var upptagen med förberedelserna inför de allmänna valen nu på lördag, 24 november.
Asean, som länge har kritiserats för att vara en diskussionsklubb med ett överflöd av plattityder och stor brist på handlingskraft, har på senare år fått större inflytande genom att bjuda in större, mer utvecklade grannländer till de regionala överläggningarna. Kina och Japan har utnyttjat möjligheter som erbjuds för att trycka på för regionala handelsavtal och för att öka sitt inflytande i regionen.
Men Aseans oförmåga att direkt konfrontera Burmas ledare angående de blodiga tillslagen mot protestdemonstranter tidigare i höstas har förstärkt besvikelsen över gruppens ineffektivitet bland regionala bedömare och aktörer.
”Asean är inte speciellt inspirerande”, konstaterar Alejandro Reyes, en f d journalist som är gästprofessor vid University of Hongkong. ”Krisen i Burma avslöjade Aseans svaghet som institution”.

Officiella företrädare för Asean anser att det aktuella toppmötet markerade en vändpunkt för organisationen. ”Vi hoppas att det aktuella Asean-fördraget är ett steg bort från tidigare attityder”, sade Ong i en intervju. ”Om alla uppfyller sina åtaganden enligt fördraget står vi inför en ny början”.
Toppmötet sammanföll nästan med Aseans 40-årsdag. Gruppen bildades i augusti 1967 när Vietnamkriget rasade som värst och när kommunisthotet var som störst. Organisationen har ända sedan det kalla krigets slut försökt iklä sig rollen som en förkämpe för ekonomiskt samarbete och utveckling.
Asean har länge kritiserats för att utnyttja icke-inblandningspolitiken gentemot medlemsländerna som en ursäkt för att tolerera brott mot medborgerliga och mänskliga rättigheter. Asean har också rättfärdigat inkluderingen av Myanmar i organisationen som ett försök till ”konstruktivt engagemang” i syfte att med hjälpa av ekonomisk utveckling uppmuntra införandet av demokrati i det militärstyrda landet.
Malaysia började i fjol visa en något hårdare attityd mot Myanmar genom att hävda att Asean inte kan fortsätta att försvara en regim, som skadar gruppens relationer med resten av världen.
Det enda Asean dock har gjort hittills är att rikta ovanligt hårda ord mot den bångstyriga medlemmen.
© 2007 TEMPUS/International Herald Tribune