Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 Tempus
2007 v 07

Tidskriften

tidigare veckor:  19  20  21  22  23  24  25  26  27 
 
28 29/30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41
 42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  2007: 01/2  03  04  05  06  

Ont kan göra ont värre

Att använda våld mot Iran för att krossa dess eventuella planer på kärnvapen är lättare sagt än gjort, varnar experterna.

Militär intervention som svar på Irans atomprogram vore ”mycket farligt” så länge diplomatiska möjligheter står till buds, enligt en rapport som publicerades i förra veckan av en grupp brittiska NGO, tankesmedjor och fackförbund.
”Man kan inte hävda att diplomatin har utnyttjats till fullo, eftersom det ännu inte har förekommit några direkta förhandlingar mellan Iran och USA”, står det i rapporten ”Dags att prata: Argument för diplomatiska lösningar i fråga om Iran”.
Rapporten varnar för att amerikanska eller israeliska anfall mot Irans atomanläggningar skulle kunna resultera i dödade civila, radioaktiv strålning, skärpt läge i grannländerna Irak och Afghanistan, al-Qaidaattacker på grund av intensifierat hat mot väst, högre oljepriser och påskyndande av det iranska atomprogrammet.

Bland dem som skriver under rapporten finns Sir Richard Dalton, brittisk ambassadör i Iran 2003-2006. Han säger att rapporten höjer ett varnande finger för att påminna den brittiska regeringen om att militära aktioner bör vara ”en sista utväg i självförsvar eller för att förhindra ett överhängande hot”.
Sir Richard försvarade USAs och EUs vägran att förhandla med Iran när Teheran vägrade att implementera FNs säkerhetsråds resolution från i december i fjol, som föreskrev att Iran skulle suspendera alla atomaktiviteter. Men han understryker att London ”inte bara kan luta sig tillbaka och vänta”. Den brittiska regeringen bör, enligt Sir Richard, ”agera bakom scenen” och se till att USA är redo att ställa upp i internationella förhandlingar när tiden är mogen.

Rapporten speglar ingen större optimism angående chanserna för att Washington kommer att förhandla med Teheran. Det faktum att Baker-Hamiltonkommissionens förslag om ett närmande mellan Washington och Teheran avvisades av Bushs administration ”illustrerar den amerikanska regeringens ovilja att använda diplomat”, står det i rapporten.
Paul Rogers, fredsforskare vid universitetet i Bradford, påpekar att ”en attack som avser att reducera Irans atomkapacitet skulle medföra ett försök att döda så många tekniker och forskare som möjligt”. Rogers understryker att Iran har ”ett enormt förråd av vedergällningsmöjligheter”, inklusive attacker mot oljeanläggningar i arabländerna runt Persiska viken.

På den iranska kärnanläggningen Isfahan konstaterade nyligen Ali-Ashgar Soltanieh, Irans representant i Internationella atomenergibyrån (IAEA), att atomprogrammet var ”fullständigt transparent”.
Soltanieh tog emot reportrar och IAEA-representanter från uländer och guidade dem runt i anläggningen, där uran förbereds för anrikning i anläggningen i Natanz.
Han ville inte uppge om Iran kommer att installera rysktillverkade luftvärnsraketer vid anläggningen i Isfahan, som för närvarande omges av mindre sofistikerade luftvärnskanoner.
GARETH SMYTH
Teheran
© 2007 TEMPUS/Financial Times