For more translations click the appropriate letterEnglish - Dutch

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dutch - English

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


haak hook
haakje hook; parenthesis
haakje openen left parenthesis
haakjesbuigmachine hook bending machine; hook forming machine
haakjesinzetmachine hook inserting machine
haakje sluiten right parenthesis
haaknaald crochet hook; crochet pin
haaks square
haaks afgeknipt squared off
haakse toerenwisselaar right angle speed changer
haaksheid squareness
haaksheidfout out of square
haaksleutel hook-spanner
haaksleutelmoer hook-spanner nut
haaks ombuigen to bend through 90 degrees; to bend square
haaks op at right angels to; perpendicular to
haaks op elkaar staan to be at right angles to each other
haalbaar attainable; realizable
haalbaarheid feasibility
haalbaarheidsstudie feasibility study
haar hair
haarborstel hair brush
haardroger hair dryer; hair drier
haardroger met vloerstatief salon hair dryer
haardroogkap helmet; hood
haarhygrometer hair hygrometer
haarkamer hair chamber; hair collector
haarlak lacquer
haarlijn hair line
haarlineaal knife-edge rule
haarscheur hair crack; hairline crack
haarspeldveer hairpin spring
haarspoeling hair colouring
haarstofafdichting dust seal
haarstukje hair piece
haarversteviger hair strengthener
hafnium hafnium
hakbeitel cold chisel
haken to stick; to seize
hakende koolborstel sticking carbon brush
hakker chopper; kitchen chopper
hakmachine guillotine; guillotine shears
halen to get; to fetch; to attain
halen van de planning to attain the planning
halfautomatisch semi-automatic
halfautomatische wasmachine semi-automatic washing machine
halfautomatische wikkelmachine semi-automatic winding machine
halfbaudcodering half-baud coding
halfbolvormig hemispherical
halfdoorlaatbaar prisma semi-permeable prism
halfdoorlatend semi-transparent
halfduplex half-duplex
halfduplexapparatuur half-duplex equipment
halfduplexbewerking half-duplex operation
halfduplexcircuit half-duplex circuit
halfduplex kanaal half-duplex channel
halfduplex systeem half-duplex system
halfduplextransmissie half-duplex transmission
halffabrikaat semi-finished product; subassembly; semi-manufactured product
halfgeleider semiconductor
halfgeleidercircuit solid-state circuit
halfgeleiderdiode semiconductor diode
halfgeleidereenheid semiconductor device
halfgeleiderelementen solid-state components
halfgeleiderfysica semiconductor physics
halfgeleider-gelijkrichter semiconductor rectifier
halfgeleiderjunctie semiconductor junction
halfgeleiderkristal semiconductor crystal
halfgeleidermateriaal semi-conductor material
halfgeleidermateriaaleigenschappen semiconductor bulk properties
halfgeleiderrelais solid-state relay
halfgeleidertechnologie semiconductor technology
halfgeleidertheorie semiconductor theory
halfgestuurd semi-controlled
halfglanzend semi-bright
halfglanzend vernikkelen semi-bright nickel plating
halfhard half hard; semicured
halfmachinale montage semi-mechanical assembly
halfproduct subassembly; semi-manufacture
halfronde vijl half-round file
halftoon continuous tone
halftooneigenschap halftone characteristic
halfuniek onderdeel semi-unique item
halfvaste passing location fit; transition fit
halfvet semi-bold
halfvloeibaar semi-fluid
halfwoord half word
halfzoete vijl second-cut file
halide halide
halo corona; halo disturbances
halogeen halogen
halogeenzout halide
haloÔde halide
haloÔdekristal halide crystal
hals neck
halt halt
halve aftrekker half subtracter; one-digit subtracter
halve aftrekker voor parallelbewerking parallel half subtracter
halve aftrekker voor seriebewerking serial half subtracter
halve brug half-bridge
halve cyclus half-cycle
halve golf half wave
halve-golfgelijkrichter half-wave rectifier
halve golflengte half wave
halvegolflengtedipool half-wave dipole
halvegolflijnsectie half-wave stub
halvegolfplaat half-wave plate
halve groentelade half-width crisper
halvemaansleutel hook spanner
halve opteller half adder; one-digit adder
halve opteller voor parallelbewerking parallel half adder
halve opteller voor seriebewerking serial half adder
halve optelling half-add
halve periode half-cycle
halveren to halve
halveringsselectie binary search
halverwege tussen midway between; halfway between
halve toon semitone
hamer hammer
hamereffectverf hammer-finish paint
hameren to hammer
hamerruwheid hammer roughness
hamerslag hammer stroke; hammer blow; hammer scale; scale
hamersteel hammer handle
Hamming-code Hamming code
handbediend hand-operated
handbediening manual control; manual operation
handbedrijf hand-labour; manual labour
handbesturing manual control
handboek manual
handboek van de bedieningsfunctionaris operator manual
handboormachine hand drill; hand drilling machine
handcapaciteit hand capacitance; body effect
handdompelsolderen manual dip-soldering
handeffect hand capacitance; body effect
handel trade
handelbaarheid handling; manipulation; tractability
handel en nijverheid trade and industry
handeling operation; manipulation
handelskwaliteit commercial grade; trade quality
handelsmerk trade mark; brand
handelsnaam trade name
handelsprocedures trade procedures
handelsreiziger salesman; sales representative; sales rep
handelstaktiek trading tactics
handelsverrekenprijs sales standard price: ssp
handgemaakt hand made
handgereedschap hand tool; hand-operated tool
handgewikkeld manually wound
handgreep handle; grip
handhaven to maintain
handhaving maintenance
handig convenient; handy; easy
handinvoerorgaan manual input unit; manual word generator; number generator
handlassen manual welding
handleiding manual; guideline; operating manual; operating instructions
handmatig manual
handmatige bewerkingswijze manual mode of operation
handmatige controle desk checking
handmatige gegevensinvoerprogrammering manual data input programming
handmatige modus manual mode
handmatige programmering manual programming
handmatige werkstukprogrammering manual part programming
handmatrijs hand mould
handmeting hand measurement
handmixer handmixer; food mixer
handmontage manual assembly
handpers hand-operated press
handponsmachine keyboard punch; keypunch
handrem hand brake
handschoenen gloves
handschoenenkastje glove box; glove compartment
handschroef hand vice
handslijpmachine portable grinder
handsolderen manual soldering
handspilpers hand-operated fly press
handspuiten manual spraying; hand spraying
handsterkteregeling gain control
handstofzuiger upright vacuum cleaner
handtelefoon handset
handvat handle; grip
handvoeding feed by hand; manual feed
handwarm luke warm; hand-hot
handwiel hand wheel
handwikkelen to wind manually
hangbout suspension bolt
hangen to hang; to be suspended; to suspend; to stick; to seize
hangend suspended; hanging
hangslot padlock
hanteerbaar manoeuvrable; maneuvrable
hanteerbaarheid manoeuvrability
hanteren to handle
hantering handling
haperen to hesitate
haptisch haptic
hard hard; rigid; stiff
hardbaar hardenable; suitable for hardening
hardbaarheid hardenability
hard beeld high-contrast picture; hard picture; harsh picture; crisp picture
hardboard hardboard
hardcopy hardcopy
hard document hardcopy document
harde kamer reverberant room; reverberant chamber
harde kunststof rigid plastic
harden to cure; to harden
harden door elektronenstraling electron curing; electronic curing; curing by electronic radiation
harder hardener; hardening agent
harderij hardening department; hardening shop
harde schijf hard disk
harde storing hard failure
hardgesoldeerd hard soldered; brazed
hardheid hardness
hardheidsmeter hardness tester
hardheidsproef hardness test
hardhout hardwood
harding hardening; curing; setting
hardingskatalysator curing catalyst; setting catalyst
hardingsoven hardening furnace; curing oven
hardingssnelheid hardening rate; curing rate; setting rate
hardingstemperatuur hardening temperature; curing temperature; setting temperature
hardingstijd hardening time; curing time; setting time
hardmetaal tungsten carbide; hard metal
hardmetalen gereedschap carbide tipped tools
hardnekkig object persistent object
hardpapier synthetic resin bonded paper; phenolic paper laminate
hardrubber hard rubber
hard schuim rigid foam
hardsoldeerdraad hard-soldering wire
hardsoldeermassa brazing compound
hardsolderen hard soldering; brazing
hardvacuŁm hard vacuum
hardverchromen hard chromium plating; engineering chromium plating; industrial chromium plating
hardware hardware
hardwarebeschrijvingstaal hardware description language: HDL
hardwareconfiguratie-item hardware configuration item: HWCI
hardwarelus hardware loop
hardwaremodel hardware model
hardwaremonitor hardware monitor
hardware-ontwerptaal hardware design language: HDL
hardwaresimulator hardware simulator
hard water hard water
hardweefsel synthetic resin bonded fabric: srbf
harmonicakatode zigzag cathode
harmonicaplaat zigzag sheet
harmonische harmonic
harmonische analyse harmonic analysis
harmonische banden harmonically related bands
harmonische bekrachtiging harmonic drive
harmonische demping harmonic attenuation
harmonische detector harmonic detector
harmonische eliminatie harmonic elimination
harmonische frequentie harmonic frequency
harmonische functie harmonic function
harmonische interferentie harmonic interference
harmonische oscillator harmonic oscillator
harmonische reeks harmonic series
harmonische resonantie harmonic resonance
harmonische verdeling harmonic distribution
harmonische verhouding harmonic ratio
harmonische versterker harmonic amplifier
harmonische vervorming harmonic distortion
harmonische vervormingsmeter harmonic distortion meter
harmonisch gemiddelde harmonic mean
hars resin; rosin
harsachtig resinous
harsen to flux
harsgevuld resin-cored; flux-cored
harskit resin cement; resinous cement
harslijmen rosin sizing
harsoplossing resin solution
harspasta resin paste
harspot resin pot
hart center; centre; core
hartafstand centre distance
Hartley-oscillator Hartley oscillator: Hartley ECO
Hartley-schakeling Hartley circuit
hartlijn centre line; axis
hart op hart centre to centre
hartpunt centre point
hartschijf heart-shaped cam
hashfunctie hash function
hashing hashing
hashtabel hash table
haspel reel; spool
haspelen to reel; to spool
Hay-brug Hay bridge
Hayes commandoset Hayes command set
Hayes compatibele modem Hayes compatible modem
hazard hazard
hebbiaans hebbian
hechten to attach; to fix; to stick; to fasten; to adhere
hechtend adherent; adhesive
hechtend vermogen adhesive capacity
hechten met draad to stitch
hechten met lijm to bond
hechten met nietjes to staple
hechter staple
hechting staple; attachment; fixing; fastening; stapling; bonding; stitching; adhesion; adherence
hechtlassen stitch welding; tack welding
hechtmachine stapler; stapling machine
hechtmiddel adhesive; adhesive agent
hechtprimer primer
hechtvermogen adhesivity; adhesiveness; adhesive power; adhesive capacitance
hecto hecto
hectometrische golf hectometric wave
hectowatt hectowatt
heen- en terugteller reversible counter
heen en weer bewegen to move to and fro; to reciprocate
heen en weergaand reciprocating; reciprocal
heen en weergaande beweging reciprocating motion
heenrichting forward direction
heenslag scan; trace
heet hot
heetkathode hot cathode
heetwatermantel hot-water jacket
hefarbeid lifting work
hefas lifting spindle
hefbeugel lifting bracket
hefbeweging lifting motion
hefboom lever
hefboomknop lever knob
hefboomschakelaar lever switch
hefbrug lift bridge
heffen to lift; to hoist; to raise
hefhoogte lifting height
hefkracht lifting power; leverage
hefmagneet lifting magnet
hefmoment lifting moment
hefstift lifting pin
heft handle; grip
heftoestel lifter; lifting gear
heftruck lifting truck; fork lift truck
hefwagen lift truck; lifting trolley
hefwerking lifting action; leverage
hefwerktuig lifting gear
heggeschaar hedge trimmer
heggeschaar met dubbel snijmes double-edge blade power hedge trimmer
helder clear; transparent; bright; vivid
heldere grondstem bright basic tone
heldere solostem bright solo tone
helderheid brightness; clearness; transparency; clarity; luminosity; luminance; perspicuity
helderheidscoŽfficiŽnt luminosity coefficient
helderheidscomponent luminance component
helderheidsgemiddelde average luminance
helderheidsindruk luminosity; brightness sensation; brightness impression
helderheidsinformatie luminance information
helderheidskleurenbalk luminance colour bar
helderheidskromme luminosity curve
helderheidskromme van de standaardwaarnemer luminosity function of standard observer
helderheidsmodulatie brightness modulation
helderheidsniveau brightness level
helderheidsregelaar brightness control; luminosity control
helderheidsregeling brightness control; luminosity control
helderheidssignaal luminance signal; brightness signal
helderheidssprong jump in brightness
helderheidstrap shading value; tonal value
helderheidsvariaties brightness variations
helderheidsverloop brightness sequence
helderheidswaarde brightness value; density value
helderheidswaarde van Munsell Munsell value
helft half
helium helium
heliumgas helium gas
heliumgroep helium group
helix helix
hellend beeld inclinometer
hellend vlak inclined plane
helling slope; taper; inclination
hellingplaatje clamping plate
hellingshoek slope; taper; angle of inclination; helix angle
hellingsmeter inclinometer
helpbestand help file
helpfunctie help function
hemisferische bedekking hemisphere coverage
henry henry
heptode heptode
herbestelhoeveelheid re-order quantity
herbestelling repeat order
herbestelniveau re-order level
herbetreedbaar re-entrant
herbetreedbare routine re-entrant routine
herbewerking rework
herbewerkingsdoorlooptijd rework lead time
herbewerkingsopdracht rework order
herbruikbaar reusable
herbruikbaar asset reusable asset
herbruikbaar component reusable component
herbruikbaarheid reusability
herbruikbaar software-asset reusable software asset: RSA
herbruikbaar softwarecomponent reusable software component: RSC
herbruikbare software reusable software
herbruikbare softwarebibliotheek reusable software library
hercoderen to recode; to recodify
herconfiguratie reconfiguration
herdocumentatie redocumentation
herformulatie reformulation
hergebruik reuse
hergebruik van een systeem system reuse
hergroei regrowth
hergroeilaag regrowth layer
hergroepage regroupage
hergroepagefunctie regroupage function; reforwarding function
hergroeperen to regroup
hergroepering regrouping
herhaalbaarheid repeatability
herhaalbaarheid van de baansnelheid path velocity repeatability
herhaalbaarheid van de pose pose repeatability
herhaalbaarheid van een test test repeatability
herhaald repeated; recurrent
herhaalde bewerking repetitive operation
herhaalde overbrengingscontrole transfer check
herhalen to iterate; to repeat
herhalende adressering repetitive addressing
herhaler repeater
herhaling iteration; repetition
herhalingscursus refresher course
herhalingsfrequentie repetition frequency; repetition rate
herhalingsopdracht repeat instruction
herhalingsorder repeat order
herindelen to reformat
herinstellingstoestand reset condition
herkennen van plannen plan recognition
herkenningskleur colour code; identification colour
herkomst origin; provenance
herleiden to reduce; to transform; to convert
herleiding reduction; conversion
hermaphroditische stekker hermaphroditic plug
hermeneutisch hermeneutic
hermetische afsluiting hermetic seal
Hermite-kromme Hermite curve
herontwerp van de onderneming re-engineering
herontwikkelen reverse engineering
herontwikkeling re-engineering
heropnemen to copy
heropslaan to roll in
herplannen to reschedule
herplanningaanname rescheduling assumption
herroepen to revoke; to restore; to reinstate
herrouteren rerouting; to reroute
herscholing occupational resettlement; retraining
herschrijven to rewrite
hersenarbeid mental work
hersenen brain
herstart restart
herstarten to restart
herstartpunt restart point
herstel recovery
herstelbaar recoverable
herstelband mending tape
hersteld clear
herstellen to fix
hersteltest recovery test
hersteltijd recovery time
herstel van het ontwerp design recovery
herstelwerkplaats repair shop
herstructurering restructuring
hertoewijzen to reallocate
hertz hertz: Hz
Hertz-vector Hertz vector
heruniversaliteit reverse compatibility
herverwerkbaarheid reprocessability
herzien to revise; to review
herziening revision; review
hete draad hot lead; hot wire
hete junctie hot junction
hete ladingdrager hot carrier
heteluchtmotor hot air motor
hete plek hot spot
hetero-associatief leren hetero-associative learning
heterodyne heterodyne
heterodyne detector heterodyne detector
heterodyne frequentie heterodyne frequency
heterodyne herhalingsorgaan heterodyne repeater
heterodyne ontvangst beat reception; heterodyne reception
heterodyne oscillator heterodyne oscillator
heterogeen heterogeneous
heterogeen netwerk heterogeneous network
heterogene multiplexverwerking heterogeneous multiplexing
heterolyse heterolysis
hete weerstand hot resistance
hete zijde hot side; high side
het inititatief nemen to take the initiative
het ontstaan origination; arising; generation
het te bewerken product product to be processed; product to be operated upon
heugel rack
heugel en tandwiel rack and pinion
heuristiek heuristics
heuristisch heuristic
heuristische probleemoplossing heuristic problem solving
heuristische regels heuristic rules
heuristisch proces heuristic process
heuristisch programma heuristic program
heuristisch zoeken heuristic search
hevel siphon
hevig violent; severe
hexadecimaal hexadecimal
hexaŽder hexahedron
hexamethyleentetramine hexamethylene tetramine
hexode hexode; six-electrode valve
HF high frequency: HF
HF-generator HF generator; RF generator
HF-inductieverhitting HF induction heating; RF induction heating
HF-kabel HF cable; RF cable
HF-massa RF earth potential
HF-massapotentiaal RF earth potential
HF-meetkop RF probe
HF-meetzender RF signal generator
HF-oscillator RF oscillator: HF oscillator
HF-signaalgenerator RF signal generator
HF-smoorspoel RF choke: RFC
HF-spectrum RF spectrum
HF-spoel RF coil
HF-transformator RF transformer
HF-trap RF stage
HF-tussenkring RF interstage circuit
HF-tussenkringspoel RF interstage coil
HF-verhitten HF heating; dielectric heating; electronic heating
HF-versterker RF amplifier
hiŽrarchie hierarchy
hiŽrarchieke opbouw hierarchical construction
hiŽrarchisch computernetwerk hierarchical computer network
hiŽrarchische decompositie hierarchical decomposition
hiŽrarchische lagen hierarchical layers
hiŽrarchische modellering hierarchical modelling
hiŽrarchische planning hierarchical planning
hiŽrarchische relaties hierarchical relations
hiŽrarchische structuur hierarchical structure
hiŽrarchisch gesynchroniseerd netwerk hierarchically synchronized network
hiŽrarchisch interactief grafisch systeem voor programmeurs programmers hierarchical interactive graphics system: PHIGS
hiŽrarchisch netwerk hierarchical network
hiŽrarchisch object-georiŽnteerd ontwerp hierarchical object oriented design: HOOD
hiŽrarchisch ontwerp hierarchical design
hierin moet passen ... exact fit in ...
Hi-Fi-combinatie Hi-Fi chain
Hi-Fi-enthousiast Hi-Fi enthusiast; Hi-Fi adept
Hi-Fi-ontvanger Hi-Fi receiver
Hi-Fi-versterker Hi-Fi amplifier; high fidelity amplifier
hikken motor-boating
hikoscillator squegging oscillator
hinder nuisance
hinderend inhibitory
hinderlijk troublesome; annoying
hinderlijkheidsgraad nuisance level
hinderpaal obstacle; impediment; hindrance
hint cue
hippocampus hippocampus
histogram histogram; bar chart
historieboom history tree
historie gebonden history based
historie van de verkopen sales history
historievrij history free
historisch bestand history file
historische gegevens historical data
historische reeks time series
hitcode hit code
hitte heat
hittebestendig heat-resistant
hittebestendigheid heat-resistance
hittedraadmicrofoon hot-wire microphone; thermal microphone
hittevast heat-resistant
hittevastheid heat-resistance
hobbelen to rock; to bump
hobbelige plaat bumpy record; bumpy disc
hobbelige wegen bumpy roads
hobbelproef rock test; bump test
hobbeltafel rock bench; bump table
hobbelzweving record-wobble wow
hobben to hob
hobo oboe
hoek corner; angle; edge
hoekafwijking angular deviation
hoekbeschermer corner guard
hoekbeugel angle bracket
hoekcontact angular contact
hoekcontactlager angular contact bearing
hoekeenheid unit angle
hoekenbuigmachine angle bending machine; angle bender; angle forming machine
hoeken scherp sharp corners
hoekfout angular error
hoekfrees angel cutter
hoekfrequentie angular frequency
hoekgraad degree of angle
hoekgrootte rake
hoekijzer angle iron; angle
hoekinstelling angle setting
hoekklamp corner bracket; gusset
hoekklem corner clamp; corner clip
hoekklos fillet
hoekkogelgewricht angle baal joint
hoeklas fillet weld
hoeklassen fillet welding
hoeklip angular tag
hoekmaat angular dimension
hoekmal bending block
hoekmateriaal angle material
hoekmeter protractor; angle gauge; angle measuring instrument
hoekminuut minute of angle; arc minute
hoekmodulatie angle modulation
hoekmoment angular momentum
hoeknauwkeurigheid angular accuracy
hoekprofiel angled profile; angle section
hoekpunt angular point; vertex; vertice
hoekradius corner radius
hoekresolutie angular resolution
hoekschaaf angle plane
hoekschaar corner cutting machine
hoekseconde second of angle
hoeksleutel hook spanner
hoeksnelheid angular velocity
hoekstaal angle steel
hoekstand angular position
hoeksteun corner support; angular support
hoekstuk corner piece
hoektolerantie angular tolerance
hoek van inval angle of incidence
hoekverbinding corner joint
hoekverdeling angular division
hoekverdraaiing angular rotation
hoekverplaatsing angular displacement
hoekversnelling angular acceleration
hoekversterking corner reinforcement
hoekvertraging angular retardation
hoekvormig angle-shaped; angular
hoepel hoop
hoes cover; sleeve
hoeveelheid quantity; amount
hoeveelheid per quantity per
hoeveelheidsstandaard quantity standard
hoge band high band
hoge compliantie springy; high compliance
hogedrukcompressor high-pressure compressor
hogedrukkwikontladingslamp high-pressure mercury discharge lamp
hogedrukpomp high-pressure pump
hogedrukvet high-pressure grease
hoge eisen strict requirements; stringent requirements; severe requirements
hoge frequentie high frequency: HF
hogelichten highlights
hoge Q high Q
hoge Q-spoel high Q coil
hogere-orde taal high order language: HOL
hogere programmeertaal high level language: HLL; high-level programming language
hoge resolutie high resolution
hoge-resolutie TV high-definition TV: HDTV
hoger kader key executives; senior executives
hoge temperaturen elevated temperatures
hoge-temperatuurproef high-temperature test
hoge tonen treble; high notes
hoge-tonenkarakteristiek top response curve
hoge-tonenkegel high-note cone
hoge-tonenluidspreker treble loudspeaker; tweeter
hoge-tonenregelaar treble control; high-note control; treble-one control
hoge waterstand high water level
hokje square
hol hollow; concave
holbeitel gouge
holheid hollowness; concavity
hollander hollander; beating engine; beater; pulper
holle felsnagel tubular rivet
holle klinknagel tubular rivet
holmium holmium
holografie holography
hologram hologram
holonomisch holonomic
holpijp dinking punch; washer cutter
holte cavity; void; blowhole
holtenummer cavity number; mould impression number
holtevorming cavitation
homochroon homochrone
homoformisme homomorphism
homogeen homogeneous
homogeen multiplexcircuit homogeneous multiplexed circuit
homogeen netwerk homogeneous network
homogeen veld homogeneous field
homogene multiplexing homogeneous multiplexing
homogene redundantie homogeneous redundancy
homogeniseren to homogenize
homolyse homolysis
homopolair homopolar
honderd circuituren hundred-circuit-hours: cch
honderd oproepen per seconde hundred-call-seconds: ccs
honderd procent keuring screening inspection; hundred percent inspection
honen to hone
honingraatwikkeling honeycomb winding
hoofd head; main; principal; major
hoofdafmetingen main dimensions; principal dimensions
hoofdanode main anode
hoofdarbeider clerical worker; white-collar worker
hoofdas main spindle; main shaft; major axis; principal axis
hoofdbedieningsorganen major controls
hoofdbesturing master control
hoofdbesturingsprogramma operating system
hoofdbewerking primary operation
hoofdbewerkingen prime operations
hoofdbewerkingsgroep primary work center
hoofdbibliotheek master library
hoofdbrandpunt principal focus
hoofdbudget master budget
hoofdcompiler root compiler
hoofddirectory root directory
hoofddraaggolf main carrier
hoofdfabricageplan master manufacturing plan
hoofdfrequentie master frequency
hoofdgeheugen main memory; main storage
hoofdgenerator main generator
hoofdindex parent directory; root directory
hoofdindustriegroep product division
hoofdkabel main cable
hoofdkleur primary colour
hoofdklok master clock
hoofdkring major loop
hoofdletter capital; upper case
hoofdlijn highway; trunk; bus
hoofdlob major lobe
hoofdlus major loop
hoofdmagazijn main store
hoofdonderdelen major parts; main parts
hoofdorgaan central processor; main frame
hoofdoscillator main oscillator
hoofdpaneel main board
hoofdplan master schedule; master plan
hoofdplanner master scheduler
hoofdplanning master planning
hoofdpost master station
hoofdproductieplan master production schedule: MPS
hoofdproductieplanningsysteem master production planning system
hoofdprogramma main program
hoofdsamenstelling main assembly
hoofdsamenstellingstekening main assembly drawing; general assembly drawing
hoofdschakelaar main switch; power switch; programme switch; master switch
hoofdspil arbor; main spindle
hoofdspoel tuning coil
hoofdstuklijst main parts list
hoofdtelefoon earphone; headphone; headset
hoofdtelefoonversterker headphone amplifier
hoofdtoestel master station
hoofdtransmissielijn highway; trunk; bus
hoofdvoorraadhouder supply centre
hoofdvraagplan master demand schedule
hoofdwas main wash
hoog high
hoogafzwakking de-emphasis
hoogdoorlaatfilter high-pass filter
hoogdoorlaat-filtermethode high-pass filter method
hoogdoorlatend filter high-pass filter
hoogfrequent high frequency: HF; radio frequency: RF
hoogfrequentbias high frequency bias
hoogfrequentie high frequency: HF; radio frequency: RF
hoogfrequentverdeler high-frequency distributor
hoog gelegeerd high-alloy
hooggelegeerd staal high-alloy steel
hooggepolijst highly polished
hoogglangsvernikkelen mirror bright nickel plating
hoogglans high gloss
hoogglanspasta high-gloss polishing paste
hoogglansverchromen mirror bright chromium plating; high lustre chromium plating
hoogglanzend mirror bright
hoogkantgewikkelde spoel cross-wound coil; universal wound coil
hoogkantwikkelen cross-winding; universal winding
hoogkokend high-boiling; anti-ebullient
hoogniveaubesturing high-level control
hoogniveau-gegevenskoppelingbesturing high-level data link control: HDLC
hoogniveau-ingangsstroom high-level input current
hoogniveau-modulatie high-level modulation
hoogniveauprotocol high-level protocol
hoogniveautaal high level language
hoogniveau-uitgangsstroom high-level output current
hoogohmig high-impedance; high-ohmic
hoogophaling pre-emphasis
hoogoven blast furnace
hoogovenslak furnace slack; blast furnace slag
hoogselectief high selectivity
hoogsmeltend high-melting
hoogspanning high voltage; high tension; extremely high tension: EHT
hoogspanningsbelasting high-voltage load; EHT load
hoogspanningsbeproeving high-voltage test; breakdown test: EHT test
hoogspanningscondensator high-voltage capacitor; EHT capacitor
hoogspanningscontact high-voltage contact: EHT contact
hoogspanningsdief high-voltage cheater; EHT cheater
hoogspanningsdop high-voltage cap; EHT cap
hoogspanningsgedeelte high-voltage part; EHT part
hoogspanningsgelijkrichter high-voltage rectifier; EHT rectifier
hoogspanningskooi high-voltage cage; EHT cage
hoogspanningsmeetkop high-voltage probe; EHT probe
hoogspanningsproef high-voltage test; breakdown test: EHT test
hoogspanningsproeftafel high-voltage test table; EHT test table
hoogspanningssnoer high-voltage flex; EHT cable
hoogspanningsspoel high-voltage coil; EHT coil
hoogspanningstransformator high-voltage transformer; EHT transformer
hoogspanningsvoeding high-voltage supply; EHT supply
hoogspanningswikkeling high-voltage winding; EHT winding
hoogste versnelling top gear
hoogte height; amplitude
hoogte-afstelling height adjustment
hoogte-instelling lateral alignment; height alignment
hoogtemaat height gauge
hoogtemal height jig
hoogtemeter altimeter
hoogtemeterstation altimeter station
hoogte-over-azimuth altitude-over-azimuth
hoogtezon sun lamp
hoogvacuŁm high vacuum
hoogvacuŁmbuis high-vacuum tube
hoogwaardig high-grade
hoogwaardig lagervet high-grade bearing grease
hoogweergave top response; treble response
hoogweergever tweeter
hoorapparaat hearing aid
hoorbaar audible
hoorbaarheid audibility
hoorbaar spectrum audible spectrum
hoorbare frequentie low frequency
hoorbatterij hearing aid battery
hoorbril hearing glasses
hoorn French horn; horn; beak
hoornantenne horn antenna; horn aerial
hoornvlies cornea
hoorstuk ear piece
Hopfield-netwerk Hopfield network
hopper hopper
horizon horizon
horizontaal horizontal
horizontaalamplitude horizontal amplitude
horizontaaldomein horizontal domain
horizontaalfase horizontal phase
horizontaal hergebruik horizontal reuse
horizontaalparabool horizontal phase
horizontale afbuiging horizontal deflection; line deflection
horizontale afbuigplaten horizontal deflection plates
horizontale afbuigspoel horizontal deflection coil; line deflection coil
horizontale afbuigspoelen horizontal deflection coils
horizontale amplitude horizontal amplitude; line amplitude
horizontale beeldverschuiving line slip
horizontale boorstandaard horizontal stand
horizontale centreringsregelaar horizontal centring control
horizontale definitie horizontal definition; horizontal resolution
horizontale deflectie horizontal deflection; line deflection
horizontale dynamische convergentie horizontal dynamic convergence
horizontale frequentie horizontal frequency
horizontale geleider horizontal wire; flat-top
horizontale instabiliteit horizontal instability; line instability
horizontale integratie horizontal integration
horizontale micro-instructie horizontal microinstruction
horizontale organisatie horizontal organization
horizontale pariteit longitudinal parity
horizontale polarisatie horizontal polarization; polarization
horizontale stabiliteit horizontal stability; line stability
horizontale stabiliteitsregelaar line synchronization control
horizontale synchronisatie horizontal synchronization; line synchronization
horizontale tijdbasis time base; line time base
horizontale versterker horizontal amplifier
horizontale versterking horizontal amplification; horizontal gain
horlogeglas watch-glass; clock-glass
host host
hostcomputer host computer
host/satelliet-systeem host/satellite system
host-taal host language
hotelschakelaar two-way switch
hot standby hot standby
houdanode holding anode
houdbaar tenable
houdbaarheid tenability; keeping properties; storage life; shelf life; working life; pot life
houdcircuit holding circuit
houdelektrode hold electrode
houden to hold
houder cartridge; holder; work-holding fixture; fixture; container; package; bearer; proprietor
houderpen package lead
houdgebied retaining zone
houding attitude; posture
houdstroom hold current
houdtijd holding time; hold time
houdtoestand hold mode
hout wood
houtbeits wood stain
houtbewerking woodworking
houtcellulose lignocellulose; wood cellulose
houtdraadbout coach screw
houtdraaibank lathe
houtfrees moulding cutter; moulding machine
houthars wood resin
houthoudend woody; containing wood
houtlijm wood glue; joiner's putty
houtmeel wood flour; wood dust; boring dust
houtnerf grain; woodgrain; herringbone
houtnerfpatroon woodgrain pattern
houtschroef wood screw
houtskool charcoal
houtslijp ground wood pulp; mechanical wood pulp
houtsoorten kinds of wood
houtverbinding wood joint
houtverwerking wood conversion; wood processing
houtvezel wood fibre; ligneous fibre
houtvezelplaat wood fibreboard; wood wool slab
houtvrij cellulose-free; without cellulose
houtwol wood-wool; wood shaving
houtzaagsel sawdust
houtzagerij sawmill
houvast grip; handgrip
hub hub
Huffman-codering Huffman coding
huidenlijm hide glue
huidige toestand current state
huidig karwei current job
huidskelet exoskeleton
huis house; housing; casing
huis-aan-huis verkoop door-to-door selling; doorstep selling
huisautomaat met volwaardig koppelverkeer common-control switching arrangement: CCSA
huisbrandolie domestic fuel oil
huishoud-elektronica domestic electronics
huishoudelijk domestic
huishoudelijk apparaat domestic appliance; household appliance; home appliance
huishoudelijke bewerking housekeeping operation
huishoudelijke stoffen domestic substances; household substances; condiments
huishouding family
huishoudkoelkast household refrigerator
huiskamerontvanger residential receiver
huiskamerrecorder domestic recorder
huisvesten to accommodate; to house
huisvesting accommodation; housing
huisvrouw housewife
Hullceltest Hull-cell test
hulpafdeling auxiliary department
hulpanode auxiliary anode; intermediate anode
hulpapparaat auxiliary apparatus
hulpapparatuur auxiliary equipment
hulparbeider relief worker
hulpas auxiliary spindle; lay shaft
hulpbewerking auxiliary operation
hulpbronconstructies resource constructs
hulpbronmodel resource model
hulpbronnen resources
hulpcontacten auxiliary contacts
hulpdraaggolf subcarrier
hulpdraaggolffrequentie subcarrier frequency
hulpdraaggolfgenerator reference oscillator
hulpdraaggolfoscillator reference oscillator; subcarrier oscillator
hulpdraaggolf/salvosleutelgenerator subcarrier/burst keying generator
hulpdraaggolf van het chrominantiesignaal chrominance subcarrier
hulpdupliceerinrichting auxiliary duplication feature
hulpfunctie help function; miscellaneous function
hulpgat tooling hole; auxiliary hole; pilot hole
hulpgeheugen auxiliary store; backing store; secondary store; bump
hulpgenerator auxiliary generator
hulpgereedschap auxiliary tool
hulpkanaal auxiliary channel
hulplijn auxiliary line; dummy
hulpmaat auxiliary dimension
hulpmaatlijn extension line
hulpmateriaal ancillary material
hulpmiddel aid; tool; device; attachment; arrangement; expedient; shift; make-shift; resource
hulpmiddelen appliances
hulp- of productiemiddel resource
hulposcillator subcarrier oscillator
hulposcillatorsignaal subcarrier oscillator signal
hulppaneel auxiliary board; auxiliary panel
hulpschakelaar auxiliary switch
hulpsignaal steering signal; S-signal; stereo signal
hulpspanning auxiliary voltage
hulpstation auxiliary station; auxiliary terminal
hulpstoffen ancillary materials
hulpstroomkring auxiliary circuit
hulpstuk attachment; accessory
hulpstuklijst phantom bill-of-material
hulpvoeding auxiliary power
hulpwikkeling auxiliary winding
huls jacket; sleeve; wrap; breech; case; thimble
huren to rent
Hut-KŁhn-oscillator tuned plate-tuned grid oscillator: TPTG oscillator; tuned grid-tuned plate oscillator
huurlijn leased line
hybride hybrid
hybride communicatienetwerk hybrid communication network
hybride computer hybrid computer
hybride junctie hybrid junction
hybride koppeling hybrid coupling
hybride overnamekarakteristiek hybrid transfer characteristic
hybride spoel hybrid coil
hybridisch actief circuit hybrid active circuit
hybridische elektromagnetische golf hybrid electromagnetic wave
hybridische geÔntegreerde schakeling hybrid integrated circuit: HIC
hybridische schakeling hybrid circuit
hybridische simulator mixed-mode simulator
hybridisch microcircuit hybrid microcircuit
hydraulisch hydraulic
hydraulisch aandrijfsysteem hydraulic drive; hydraulic actuator
hydraulische besturing liquid-pressure control
hydraulische pers hydraulic press
hydraulische vloeistof hydraulic fluid
hydro-akoestisch hydroacoustic
hydro-elektrisch hydroelectric
hydrofiel hydrophilic
hydrofoob hydrophobic
hydrolyse hydrolysis
hydroxylgroepen hydroxyl groups
hygroscopisch hygroscopic
hygrostaat hygrostat
hygroweerstand hygristor
hyperbolisch hyperbolic
hyperbool hyperbola
Hypercard Hypercard
hypergeometrische verdeling hypergeometric distribution
hyperkanaal hyperchannel
hyperkolom hypercolumn
hyperkubus hypercube
hypermedia hypermedia
Hypertalk Hyper-talk
hypertekst hypertext
hypnopedie sleep learning
hypothese hypothesis
hypothetische transactie hypothetical transaction
hysteresis hysteresis
hysteresisarbeid hysteresis work
hysteresiscoŽfficiŽnt hysteresis coefficient
hysteresisconstante hysteresis constant
hysteresisfout hysteresis error
hysteresiskromme hysteresis curve
hysteresislus hysteresis loop
hysteresismeter hysteresis meter; hysteresis tester
hysteresisverlies hysteresis loss
hysteresisverliezen hysteresis losses